Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bertud at pagpapahalaga

6,954 views

Published on

Edukasyon sa Pagpapahalaga Grade 7 powerpoiny presentation

Published in: Education

Bertud at pagpapahalaga

 1. 1. VOICE- 15 % MASTERY- 10 % RELEVANCE- 40 % THEME- 20 % OVERALL- 15 % 100 %
 2. 2. -Latin, “virtus” , (vir) - Pagiging tao, pagiging matatag, pagiging malakas
 3. 3. 1.INTELEKTWAL NA BIRTUD -isip ng tao -gawi ng kaalaman (habit of knowledge)
 4. 4. 1.PAG-UNAWA (Understanding) -pangunahin o nauuna -kasing kahulugan ng isip
 5. 5. 2. AGHAM (Science) -tiyak at tunay na kaalaman na bunga ng pagsasaliksik at pagpapatunay.
 6. 6. 3. KARUNUNGAN (Wisdom) -pinakawagas na uri ng kaalaman
 7. 7. 4. MAINGAT NA PAGHUHUSGA (Prudence) -labas sa isip lamang ng tao.
 8. 8. 5. SINING (Art) -tamang kaalaman tungkol sa mga bagay na dapat gawin. -lumikha sa tamang pamamaraan
 9. 9. 2. MORAL NA BIRTUD -pag-uugali ng tao
 10. 10. 1.KATARUNGAN (Justice) -gumagamit ng kilos-loob upang ibigay sa tao ang nararapat lamang para sa kanya, sinuman o anuman ang kaniyang katayuan sa lipunan.
 11. 11. 2. PAGTITIMPI (Temperance or Moderation) -ginagamit ng makatuwiran ang isip, talento, kakayahan, hilig, oras at salapi.
 12. 12. 3. KATATAGAN (Fortitude) -nagpapatatag at nagpapatibay sa tao na harapin ang anumang pagsubok o panganib.
 13. 13. 4. MAINGAT NA PAGHUHUSGA (Prudence) -ina ng mga birtud -parehong intelektwal at moral na birtud
 14. 14. KAHULUGAN AT URI NG PAGPAPAHALAGA
 15. 15. -Latin, “valore” -pagiging malakas o matatag, pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay
 16. 16. MGA URI NG PAGPAPAHALAGA
 17. 17. 1. GANAP NA PAGPAPAHALAGANG MORAL (Absolute Moral Values) -nagmumula sa labas ng tao
 18. 18. 2. PAGPAPAHALAGANG KULTURAL NA PANGGAWI (Cultural Behavioral Values) -nagmumula sa loob ng tao -pansariling pananaw ng tao o kolektibong paniniwala ng isang pangkat kultural
 19. 19. ACTIVITY TIME!!!!
 20. 20. THE BUAYANG BATO RIVER STORY
 21. 21. 1.KANINONG KILOS ANG MAY PINAKAMASAMA? BAKIT? 2.I-RATE MULA 1 HANGGANG 5 KUNG SINO SA MGA TAUHAN ANG MAY PINAKAMASAMANG

×