Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comparacions I MetàFores Lexicalitzades

18,140 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

Comparacions I MetàFores Lexicalitzades

  1. 1. COMPARACIONS LEXICALITZADES
  2. 2. Les comparacions <ul><li>Una comparació és posar en relació dues realitats que s’assemblen. </li></ul><ul><li>Ex: El Pere és tan alt com el meu pare </li></ul>
  3. 3. Les comparacions lexicalitzades <ul><li>Algunes comparacions han quedat fixades a la parla quotidiana. </li></ul><ul><li>Ex: És prim com un fideu </li></ul>
  4. 4. Elements de comparació <ul><li>Molt sovint es fan servir animals com a elements de comparació. </li></ul><ul><li>Quines comparacions et suggereixen aquests animals? </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Està més content que un gos amb un os. </li></ul><ul><li>Dorm com una marmota </li></ul><ul><li>Treballa com una formiga. </li></ul><ul><li>S’avorreix com una ostra. </li></ul><ul><li>Està més pelat que una rata. </li></ul>
  6. 6. COM ES FA UNA COMPARACIÓ? <ul><li>Per construir una comparació lexicalitzada s’han fet servir les estructures següents: </li></ul><ul><li>Tan...com (igualtat) </li></ul><ul><li>És ...com (igualtat) </li></ul><ul><li>Més ...que (superioritat) </li></ul><ul><li>Menys ...que (inferioritat) </li></ul>
  7. 7. EXEMPLES <ul><li>És més sord que una tàpia. </li></ul><ul><li>Menja menys que un pardalet </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Ara que ja has vist quines comparacions fem servir habitualment en català, digue’ns tu algunes que es facin servir en la teva llengua materna o en el teu país d’origen. </li></ul>
  9. 9. Adéu! I no us canseu d’estudiar!

×