Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Undervisnng,dagsordener,pixi

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Undervisnng,dagsordener,pixi

  1. 1. Overskriften beskriver indhold• Overskriften angiver tydeligt emnet for en konkret sag• Overskriften dækker tekstens indhold• Overskriften understreger dit budskab Prøv at undgå:• Forkortelser i overskrifterne• Overskrifter i flere linjer. Januar 2013 1
  2. 2. Romben – en skrivemodel• Sådan skaber du sammenhæng i dit punkt Overskrift Beslutningstema Indstilling Januar 2013 7
  3. 3. Fagsprog er kendetegnet ved..• Det indeholder (naturligvis) mange fagudtryk• Det indeholder mange navneord/substantiver• Det er ofte upersonligt Januar 2013 3
  4. 4. ForvaltningssprogEr kendetegnet ved:• Et sprog konstrueret til lejligheden• Lange sætninger med mange informationer• Et passivt sprog• Papirord• Sammensatte ord Januar 2013 4
  5. 5. Afslutning• Sådan får du succes med dine dagsordener:• Hav fokus på dit sprog – pas på det der støver!• Se din målgruppe for dig• Forbered dig – tegn romben, inden du starter• - overskrift, beslutningstema og indstilling• Styr på indhold - fokus og budskaber• Kvalitetskontrol – ryd op, stram op!• Tak for i dag. Læs mere på www.bolvigkom og www.dagsordener.dk Januar 2013 5

×