Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

anal morf-1es

536 views

Published on

1es

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

anal morf-1es

 1. 1. MMG- IES JM Quadrado
 2. 2. Anàlisi morfològica. Exercicis pràctics Llengua catalana- 1r d’ESO MMG- IES JM Quadrado
 3. 3. Instruccions • Observa els quatre primers models i, tot seguit, analitza, a la llibreta, les oracions que vénen a continuació. • Després, comprova els teus encerts/errors (corregeix amb bolígraf vermell) • Fes l’activitat amb els apunts de classe. MMG- IES JM Quadrado
 4. 4. Ei, demà nosaltres comprarem els teus còmics al quiosc MODEL 1 Ei Interjecció demà Adverbi de temps nosaltres Pronom personal fort comprarem Verb comprar, 1a persona plural, futur els teus Determinant possessiu, masculí plural còmics Nom comú, masculí plural al Contracció: Preposició a + Determinant article el quiosc Nom comú, masculí singular MMG- IES JM Quadrado
 5. 5. El pallasso del circ porta un nas de plàstic MODEL 2 El Determinant article, masculí singular pallasso Nom comú, masculí singular del Contracció: Preposició de + Determinant article el circ Nom comú, masculí singular porta Verb portar, 3a persona singular, present un Determinant indefinit, masculí singular nas Nom comú, masculí singular de Preposició plàstic Nom comú, masculí singular MMG- IES JM Quadrado
 6. 6. Des d’aquesta finestra veig el mar perquè mira a l’est MODEL 3 Des d’ Preposició aquesta Determinant demostratiu, femení singular finestra Nom comú, femení singular veig Verb veure, 1a persona singular, present el Determinant article, masculí singular mar Nom comú, masculí singular perquè Conjunció mira Verb mirar, 3a persona singular, present a Preposició l’ Determinant article, masculí singular est Nom comú, masculí singular MMG- IES JM Quadrado
 7. 7. Na Mercè va tallar les patates i les va posar dins la safra MODEL 4 Na Determinant article personal, femení singular Mercè Nom propi, femení singular va tallar Verb tallar, 3a persona singular, passat les Determinant article, femení plural patates Nom comú, femení plural i Conjunció les Pronom feble, femení plural va posar Verb posar, 3a persona singular, passat dins Adverbi de lloc la Determinant article, femení singular safra Nom comú, femení singular MMG- IES JM Quadrado
 8. 8. L’àvia passeja el ca per la placeta de les palmeres L’ àvia passeja el ca per la placeta de les palmeres MMG- IES JM Quadrado
 9. 9. L’àvia passeja el ca per la placeta de les palmeres L’ Determinant article, femení singular àvia Nom comú, femení singular passeja Verb passejar, 3a persona del singular, present el Determinant article, masculí singular ca Nom comú, masculí singular per Preposició la Determinant article, femení singular placeta Nom comú, femení singular de Preposició les Determinant article, femení plural palmeres Nom comú, femení plural MMG- IES JM Quadrado
 10. 10. La nostra casa té tres pisos i dues terrasses molt caloroses La nostra casa té tres pisos i dues terrasses molt caloroses MMG- IES JM Quadrado
 11. 11. La nostra casa té tres pisos i dues terrasses molt caloroses La nostra Determinant possessiu, femení singular casa Nom comú, femení singular té Verb tenir, 3a persona del singular, present tres Determinant numeral pisos Nom comú, masculí plural i Conjunció dues Determinant numeral terrasses Nom comú, femení plural molt Adverbi de quantitat caloroses Adjectiu, femení plural MMG- IES JM Quadrado
 12. 12. Alguna vegada has anat a Barcelona amb un veler de blanques veles? Alguna vegada has anat a Barcelona amb un veler de blanques veles MMG- IES JM Quadrado
 13. 13. Alguna vegada has anat a Barcelona amb un veler de blanques veles? Alguna Determinant indefinit, femení singular vegada Nom comú, femení singular has anat Verb anar, 2a persona del singular, passat a Preposició Barcelona Nom propi, femení singular amb Preposició un Determinant indefinit, masculí singular veler Nom comú, masculí singular de Preposició blanques Adjectiu, femení plural veles Nom comú, femení plural MMG- IES JM Quadrado
 14. 14. Necessitava la cinta correctora i la vaig anar a comprar ràpidament Necessitava la cinta correctora i la vaig anar a comprar ràpidament MMG- IES JM Quadrado
 15. 15. Necessitava la cinta correctora i la vaig anar a comprar ràpidament Necessitava Verb necessitar, 1a persona del singular, passat la Determinant article, femení singular cinta Nom comú, femení singular correctora Adjectiu, femení singular i Conjunció la Pronom feble, femení singular vaig anar Verb anar, 1a persona singular, passat a Preposició comprar Verb comprar, infinitiu ràpidament Adverbi de manera MMG- IES JM Quadrado
 16. 16. L’ocell tenia un aspecte llastimós, sense les plomes tornassolades L’ ocell tenia un aspecte llastimós sense les plomes tornassolades MMG- IES JM Quadrado
 17. 17. L’ocell tenia un aspecte llastimós, sense les plomes tornassolades L’ Determinant article, masculí singular ocell Nom comú, masculí singular tenia Verb tenir, 3a persona del singular, passat un Determinant indefinit, masculí singular aspecte Nom comú, masculí singular llastimós Adjectiu, masculí singular sense Preposició les Determinant article, femení plural plomes Nom comú, femení plural tornassolades Adjectiu, femení plural MMG- IES JM Quadrado
 18. 18. Teniu tanta sort que sempre guanyau els partits més importants Teniu tanta sort que sempre guanyau els partits més importants MMG- IES JM Quadrado
 19. 19. Teniu tanta sort que sempre guanyau els partits més importants Teniu Verb tenir, 2a persona plural, present tanta Determinant quantitatiu, femení singular sort Nom comú, femení singular que Conjunció sempre Adverbi de temps guanyau Verb guanyar, 2a persona plural, present els Determinant article, masculí plural partits Nom comú, masculí plural més Adverbi de quantitat importants Adjectiu, masculí plural MMG- IES JM Quadrado
 20. 20. Aquell regal serà per a na Beatriu perquè prest farà denou anys Aquell regal serà per a na Beatriu perquè prest farà denou anys MMG- IES JM Quadrado
 21. 21. Aquell regal serà per a na Beatriu perquè prest farà denou anys Aquell Determinant demostratiu, masculí singular regal Nom comú, masculí singular serà Verb ser o ésser, 3a persona singular, futur per a Preposició na Determinant article personal, femení singular Beatriu Nom propi, femení singular perquè Conjunció prest Adverbi de temps farà Verb fer, 3a persona singular, futur denou Determinant numeral anys Nom comú, masculí plural MMG- IES JM Quadrado

×