Fagrefkonf 2010 lokse

539 views

Published on

Presentasjon på Fagreferentkonferansen 2010, Stavanger, 1. juni 2010.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fagrefkonf 2010 lokse

 1. 1. ” … men jeg ble positivt overrasket” Undervisning i informasjonskompetanse: Hva gjør vi og hva synes studentene? Mariann Løkse Universitetsbiblioteket i Tromsø [email_address]
 2. 2. Innhold <ul><li>Våre kurs </li></ul><ul><li>Studentevaluering </li></ul><ul><li>Erfaringer </li></ul>01.06.10
 3. 3. Våre kurstyper <ul><li>Brukeropplæring </li></ul><ul><li>Informasjonskompetanse </li></ul>01.06.10
 4. 4. INF#¤MASJ&%@KOMPETA£¤E <ul><li>What's in a name? That which we call a rose </li></ul><ul><li>By any other name would smell as sweet. </li></ul><ul><li>Romeo and Juliet (II, ii, 45-46) </li></ul>01.06.10
 5. 5. Et kurs i akademisk overlevelsesteknikk <ul><li>For hvem? </li></ul><ul><ul><li>Alle nye studenter på HSL-fakultet </li></ul></ul><ul><li>Av hvem? </li></ul><ul><ul><li>Fagreferenter </li></ul></ul><ul><li>Omfang? </li></ul><ul><ul><li>3 x 2 timer </li></ul></ul>01.06.10
 6. 6. Kursinnhold: Informasjonssøking <ul><li>Informasjon om bibliotekets tjenester </li></ul><ul><li>Bibsys + Ofelas (bibliotekportalen) </li></ul><ul><li>VPN </li></ul><ul><li>Søkeprosessen </li></ul><ul><li>Studieteknikk & læring på universitetet </li></ul><ul><li>Språkbruk </li></ul><ul><li>Henvisning til VIKO og Søk & skriv </li></ul>01.06.10
 7. 7. Eksempel: Born digital = born information literate?  <ul><li>  </li></ul><ul><li>” students may be adept at using new technologies, but they do not necessarily have the abilities to use research content in effective ways” (p.9) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Hampton-Reeves, S, et al. ”Students use of research content in teaching and learning.  </li></ul><ul><li>A report for the Joint Information Systems Couoncil (JISC)” 2009. http://www.jisc.ac.uk/media/documents/aboutus/workinggroups/studentsuseresearchcontent.pdf [Accessed 04.08.2009] </li></ul>01.06.10
 8. 8. Eksempel: Hva er dette? <ul><li>34.700.000  </li></ul><ul><li>  </li></ul>01.06.10
 9. 9. Kursinnhold: Kildebruk <ul><li>Kritikk </li></ul><ul><li>Digital dømmekraft </li></ul><ul><li>Sitatrett og sitatbruk </li></ul><ul><li>Opphavsrett </li></ul><ul><li>Akademisk redelighet & plagiat </li></ul><ul><li>Eksamensforskrifter </li></ul><ul><li>Referanseteknikker </li></ul>01.06.10
 10. 10. Eksempel: Kildekritikk Ting er ikke alltid det de gir seg ut for å være…. 01.06.10 Begge bilder er hentet fra Worth1000.com: http://fx.worth1000.com/contests/6089/hybrid-produce-3/
 11. 11. Eksempel: Juks Juks?? Æ??? Fra Nordlys, 17/6-2005 01.06.10
 12. 12. Kursinnhold: Praktiske øvelser <ul><li>Oppgaver i søk (Bibsys/Bibliotekportalen) </li></ul><ul><li>Øvelser i referanseskriving </li></ul><ul><li>Diskusjon om plagiatproblematikken </li></ul>01.06.10
 13. 13. 01.06.10 http://www.veer.com/products/PDP0322646_Sledgehammer-Hitting-Glass
 14. 14. Studentevaluering <ul><li>Low-tech evaluering! </li></ul><ul><li>Skjema leveres ut etter hvert kurs </li></ul><ul><li>Høy svarprosent </li></ul><ul><li>Interessante kommentarer! </li></ul><ul><li>Bearbeides manuelt </li></ul>01.06.10
 15. 15. Hvorfor evaluering <ul><li>Hjelper oss å holde riktig fokus </li></ul><ul><ul><li>Støtte der det er nødvendig, ikke der vi tror de trenger hjelp </li></ul></ul><ul><li>En kort rapport utarbeides på grunnlag av evalueringene hvert år og sendes til fakultetet </li></ul><ul><ul><li>Inkluderer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Evalueringen i tabellform </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kommentarene fra studentene </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Antall oppmøtte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forelesers vurdering av kurset </li></ul></ul></ul>01.06.10
 16. 16. Hva mener studentene? <ul><li>Hvor nyttig synes du denne undervisningen har vært? </li></ul>01.06.10
 17. 17. Hva mener studentene? <ul><li>Hvordan vil du vurdere innholdet i undervisningen: </li></ul>01.06.10
 18. 18. Hva mener studentene? <ul><li>Hvordan vil du vurdere presentasjonen av stoffet: </li></ul>01.06.10
 19. 19. Hva liker studentene? 01.06.10 Jeg trodde at det ville bli en tørr forelesning, men jeg ble positivt overrasket. Er mer komfortabel på universitetet nå. Betryggende. Inspirerende og positiv ånd.
 20. 20. Hva liker studentene? 01.06.10 Hyggelig med pausemusikk. Stoffet framstilt på en langt mer relevant måte enn mange andre forelesninger i ex.fac., så her er det noe å lære! En av de få forelesninger (hittil) som ikke gir en følelse av å sitte i en roman av Kafka.
 21. 21. Og hva liker de ikke? 01.06.10 Kunne med fordel brukt litt mindre tid på informasjon om biblioteket. Jeg er ganske lei av PowerPoint-presentasjoner! Klarer ikke å henge med i alt, er ikke kjent med bibliotekterminologi. Stusser for eksempel over ’tidsskrift’ og ’database’, helt enkle ord jeg ikke klarer helt å plassere.
 22. 22. Og hva liker de ikke? 01.06.10 Bibsys-oppgavene kunne vært mer utfordrende. Hva er dette? Trodde det skulle være sok-001-forelesning her. Dårlig pausemusikk!
 23. 23. Hva ønsker de? 01.06.10 Få prøve mer selv. Flere eksempler. Ønsker gjerne flere anbefalinger om gode nettsider i forbindelse med skolearbeid. Litt om Fronter. (Vise framgangmåte)
 24. 24. Hva ønsker de? 01.06.10 Tipse om at man kan ta noen enkle notater under foredraget … Kunne øvd oss i fellesskap på å skrive referanser fra de nettsted vi besøkte. Ikke slå av musikken i pausen.
 25. 25. Erfaringer <ul><li>Forankring i fagmiljøet </li></ul>01.06.10
 26. 26. Erfaringer <ul><li>Nødvendig å være med på planleggingen </li></ul><ul><li>Vær tidlig ute! </li></ul><ul><ul><li>Timeplanene for høsten fastsettes ofte i mars.  </li></ul></ul><ul><li>Biblioteket bør være representert i arbeidsgrupper/emnestyrer etc. som planlegger tilbudet. </li></ul><ul><li>Fagmiljøet har stor betydning for oppmøteprosenten på kursene våre </li></ul><ul><li>Informasjonsflyten mellom bibliotek - studenter - fagmiljø må være god </li></ul>01.06.10
 27. 27. Utfordringer <ul><li>Hvordan kan vi: </li></ul><ul><ul><li>Forbedre samarbeidet med fagmiljø/integrering av kursene i øvrig studietilbud? </li></ul></ul><ul><ul><li>Forbedre oppmøteprosenten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Forbedre informasjonsflyten fra biblioteket til studenter/fagmiljø? </li></ul></ul><ul><ul><li>Holde et høyt faglig og pedagogisk nivå på undervisningen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Forbedre samkjøring/utveksling av informasjon, både internt på biblioteket og med andre bibliotek? </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>    </li></ul>01.06.10
 28. 28. <ul><li>Kjør debatt! </li></ul><ul><li>& </li></ul><ul><li>Takk for meg! </li></ul><ul><li>Blogg: http://fagreferenten.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>Twitter: @mclokse </li></ul>01.06.10

×