Calendarul obligaţiilor fiscale pe anul 2014

617 views

Published on

Calendarul obligatiilor fiscale pentru anul 2014

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
617
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Calendarul obligaţiilor fiscale pe anul 2014

 1. 1. CALENDARUL OBLIGAŢIILOR FISCALE PE ANUL 2014 Baza legală este menţionată cu modificările şi completările ulterioare. Prin C.F. s-a desemnat Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal ianuarie iulie TERMEN februarie august martie septembrie aprilie octombrie OBLIGAŢIA mai noiembrie iunie decembrie CATEGORII DE CONTRIBUABILI BAZA LEGALĂ IANUARIE joi Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele Contrib. înreg. în scop OPANAF
 2. 2. 9 ianuarie impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală 1165/2009 de TVA care utilizează ca şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092 per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să-şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. vineri 10 ianuarie Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096 miercuri 15 ianuarie Depunerea Declaraţiei pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu, Formular (anexa nr. 31) C.F. art. 152 Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri alin. (7) de TVA conform art. 153 OPANAF din C.F., care nu au 1768/2012 depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. C.F. art. 206^14 Gospodăriile individuale HG 44/04 pct. 77 care produc pentru alin. (5) consumul propriu bere, vinuri și băuturi fermentate, altele decât
 3. 3. bere și vinuri miercuri 15 ianuarie Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de Micii producători de mic producător aferentă semestrului trecut Formular (anexa nr. 36) vinuri liniştite C.F. art. 206^21 HG 1620/2009 pct. 83 alin. (19) miercuri 15 ianuarie Depunerea Declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut Formular (anexa nr. 37) miercuri Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere privind producţia de bere pentru anul 2014 15 Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (25) C.F. art. 206^21 Antrepozitarii autorizaţi C.F. art. 206^10, ca mici producători de alin. (4) bere ianuarie miercuri 15 ianuarie Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări și ţigări de foi în luna ... anul Formular (anexa 31^1) Antrepozitarii autorizaţi, HG 44/2004 pct. destinatarii înregistraţi 77^1 alin. (1)
 4. 4. sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat miercuri 15 ianuarie Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... Formular (anexa 31^2) HG 44/2004 Pct. Antrepozitarii autorizaţi, 77^1 alin. (1) destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat miercuri 15 ianuarie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de Operatorii economici C.F. art. 206^20 produse finite rezultate în luna ....anul .... pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) care deţin autorizaţii de HG 1620/2009 utilizator final (produse energetice) miercuri 15 ianuarie pct. 82 alin. (22) Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de Operatorii economici C.F. art. 206^58 produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) care deţin autorizaţie de HG 1620/2009 utilizator final (alcoolul etilic şi a pct. 111 alin. (25) produse alcoolice)
 5. 5. miercuri 15 ianuarie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna C.F. art. 206^50 Destinatarii înregistraţi precendentă Formular (anexa nr. 47) şi reprezentanţii fiscali HG 44/2004 pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare pct. 105 de produse accizabile miercuri 15 ianuarie Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) miercuri 15 ianuarie Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49) miercuri Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă 15 C.F. art. 206^55 Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie HG 44/04 produse accizabile pct. 109 C.F. art. 206^55 Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 44/04 produse accizabile pct. 109 Antrepozitarii autorizaţi HG 44/2004 pct. pentru 113 alin. (12) producţie/depozitare ianuarie miercuri Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru Antrepozitarii autorizaţi HG 1620/2009 aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă pentru depozitare pct. 113.1 alin.
 6. 6. (13) 15 ianuarie miercuri 15 Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici HG 44/2004 care deţin autorizaţii de pct. 90.1 alin. expeditor înregistrat (8^1) Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizaţi, C.F. art. 206^64 destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi HG 1620/2009 de produse supuse pct. 117.2 marcãrii ianuarie miercuri 15 ianuarie alin. (9) miercuri 15 ianuarie Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit Formular 220 pentru anul în curs C.F.art. 61 alin. Persoanele fizice care (2) realizează venituri din cedarea folosinţei HG 44/04 bunurilor din derularea pct.23^2 unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere OPANAF 2333/07 sau subînchiriere
 7. 7. luni 21 ianuarie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES) C.F. art. 152^4 Persoanele impozabile alin. (7) nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile luni 27 ianuarie Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2014 şi a modului de determinare a acesteia. C.F.art. 147 Persoanele impozabile alin. (9) cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent luni 27 ianuarie Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior C.F. art. 147 Persoana impozabilă cu alin. 14 regim mixt, în situaţii speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale luni 27 ianuarie Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele C.F. venituri:
 8. 8. - din drepturi de prop. intelectuală; - din contracte/ convenţii civile şi de agent; - expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; art. 52 alin. (3) art. 52^1 alin. (1) şi (4) art. 77 alin. (6) art. 79 alin. (3) art. 116 alin. (4) şi (5) - obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică - din premii şi jocuri de noroc - obţ. de nerezidenţi - din alte surse luni 27 ianuarie Depunerea Declaraţiei privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada C.F. art. 156^1 Persoanele impozabile alin. (6) fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în înregistrate în scopuri OPANAF 7/2010 anul precedent Formular 094 de TVA conform art. 153
 9. 9. din C.F., care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro luni 27 ianuarie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic) lunar trimestrial semestrial OPANAF Contribuabilii prevăzuţi 3136/2013 în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2 Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap.
 10. 10. 1, par. 1.3 alte termene luni 27 ianuarie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.4 Persoanele fizice şi C.F. art. 296^19 juridice care au calitatea OMFP 1045/2012 de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; (art. 296^3 lit. e) Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului. (art. 296^3 lit. f)
 11. 11. luni 27 ianuarie Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208 , aferente semestrului precedent (format electronic) luni 27 ianuarie Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224 luni 27 ianuarie Depunerea Declaraţiei privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent Formular 225 C.F. art. 67 Contribuabilii care obţin venituri din transferul alin. (3) lit. a) titlurilor de valoare, OPANAF altele decât părţile 2600/2010 sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. luni 27 ianuarie Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic) Persoanele impozabile C.F.art.156^2 înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Notarii publici C.F.art.77^3 OPANAF 892/2012 C.F.art. 60 Persoanele fizice care obţin salarii din alin. (2) străinătate pentru activităţi în România şi OMFP 2371/2007 persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România
 12. 12. C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) alin. (1) OPANAF 1790/2012 luni 27 ianuarie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 C.F. art. 156^3 Persoanele menţionate (format electronic) în instrucţiunile de alin. (2) completare a OPANAF 30/2011 formularului, pentru fiecare secţiune. luni 27 ianuarie Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular Persoanele impozabile OPANAF 307 prevăzute la art. 134 2223/2013 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F. luni 27 Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile Persoanele impozabile alOPANAF al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 căror cod de TVA a fost 2224/2013
 13. 13. ianuarie alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal Formular 311 anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) - e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA luni 27 ianuarie Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES luni 27 ianuarie Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394 C.F.art. 156^4 Contribuabilii OPANAF înregistraţi în scopuri de 3162/2011 TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F. Pers. impozabile înreg. OPANAF în scopuri de TVA în 1992/2012 România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operaţiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).
 14. 14. Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile. luni 27 ianuarie Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent luni 27 ianuarie Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă Formular (anexa nr. 46) pe Vânzătorii la distanţă trimestrul precedent C.F. art. 206^47 alin. (5) luni 27 ianuarie Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097 C.F. art. 156^3 al. 11 şi 12 OPANAF 1529/2012 Beneficiarii scutirilor de accize a) pentru intrarea în sistem: până pe 25 ianuarie, persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul şi C.F. art. 206^56
 15. 15. nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent b) pentru ieşirea din sistem – până la data de 25 a luni următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul luni 27 ianuarie Virarea impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale C.F. Pers. juridice care plătesc dividende către art. 36 alin. (3) acţionari sau asociaţi art. 67 alin. (1) luni 27 ianuarie Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc. (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare) OUG 77/2009 Organizatorii de jocuri art. 14 alin. (2) lit. de tip pariu / bingo iii organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.
 16. 16. luni 27 ianuarie Depunera notificării în situaţia în care s-a depăşit plafonul de 2.250.000 lei OUG 111/2013 Persoanele impozabile art. II, lit. c) care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 134^2 alin. (3)-(8) din C.F. vineri 31 ianuarie Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea opţiunii pentru depunerea Declaraţiei 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 010 (persoane juridice) Formular 070 (persoane fizice) Plătitorii de venituri din C.F. art. 296^19 salarii şi asimilate alin. (1^5) salariilor prevăzuţi la art. C.P.F. art. 77 alin. 58 alin. (2), în calitate de (1) angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, care doresc modificarea vectorului fiscal privind depunerea D112 vineri 31 ianuarie Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică Formular 010 Persoanele juridice care C.F. art. 112^8 optează pentru plata alin. (1) impozitului pe veniturile C.P.F. art. 77 alin. microîntreprinderilor, (1) dacă îndeplinesc la 31.12.2013 condiţiile prevăzute la art. 112^1
 17. 17. C.F. vineri 31 ianuarie Depunerea Cererii pentru opţiunea de a determina venitul net în sistem real, odată cu Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit pentru anul în curs Formular 220 sau Depunerea Cererii pentru renunţarea în anul 2014 la opţiunea de determinare a venitului net în sistem real, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi. C.F.art. 51, alin. Contribuabilii care obţin (3) venituri din activităţi OPANAF 52/2012 independente, impuşi pe bază de norme de venit Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, conform C.F. art. 71 Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor (sub 5 C.F.art.51 alin. (3) OPANAF 52/2012 C.F.art.73 alin.(2) OPANAF 52/2012 C.F. art.62 alin. (3)
 18. 18. contracte de închiriere) vineri 31 ianuarie Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit Formular 220 Contribuabilii pentru C.F. art. 49 alin. care venitul net se (9) determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro ; aceştia au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real Contribuabilii care C.F. art. 62^1 alin. realizează venituri din (1) închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere
 19. 19. inclusiv vineri 31 ianuarie Depunerea Notificării privind modificarea sistemului annual/ trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit Formular 012 Contribuabilii plătitori C.F. de impozit pe profit, alţii art. 34 alin. (3) decât cei prevăzuţi la art. 34 alin. (4) şi (5) OPANAF 1994/2012 vineri 31 ianuarie Depunerea declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii Formular 600 Contribuabilii prevăzuţi OMFP 882/2012, la art. 296^21 alin. (1) OAPANF lit. a) - e) C.F, respectiv: 874/2012 a) întreprinzătorii titulari ai unei întrep. individuale; b) membrii întrep. familiale; c) pers. fizice autorizate; d) pers. care au venituri din prof. libere; e) pers. care au venituri din drepturi de prop. intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă
 20. 20. simplă. FEBRUARIE vineri 7 februarie Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele OPANAF impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală Contrib. înreg. în scop 1165/2009 de TVA care utilizează ca şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092 per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să-şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. luni 10 februarie Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096 C.F. art. 152 Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri alin. (7) de TVA conform art. 153 OPANAF din C.F., care nu au 1768/2012 depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
 21. 21. luni 17 februarie Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări și ţigări de foi în luna ... anul Formular (anexa 31^1) luni 17 februarie Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... Formular (anexa 31^2) luni 17 februarie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de Operatorii economici C.F. art. 206^20 produse finite rezultate în luna ....anul .... pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) care deţin autorizaţii de utilizator final (produse HG 1620/2009 energetice) pct. 82 alin. (22) luni 17 februarie Antrepozitarii autorizaţi, HG 44/2004 Pct. destinatarii înregistraţi 77^1 alin. (1) sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat HG 44/2004 Pct. Antrepozitarii autorizaţi, 77^1 alin. (1) destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de Operatorii economici C.F. art. 206^58 produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) care deţin autorizaţie de HG 1620/2009 utilizator final. (alcoolul etilic şi a pct. 111 alin. (25) produse alcoolice)
 22. 22. luni 17 februarie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna C.F. art. 206^50 Destinatarii înregistraţi precendentă Formular (anexa nr. 47) şi reprezentanţii fiscali HG 44/2004 pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare pct. 105 de produse accizabile luni 17 februarie Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) luni 17 februarie Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49) luni 17 februarie Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă luni 17 februarie Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru Antrepozitarii autorizaţi HG 1620/2009 aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă pentru depozitare pct. 113.1 alin. (13) C.F. art. 206^55 Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie HG 44/04 produse accizabile pct. 109 C.F. art. 206^55 Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 44/04 produse accizabile pct. 109 Antrepozitarii autorizaţi HG 1620/2009 pentru pct. 113.1 alin. producţie/depozitare (11)
 23. 23. luni 17 Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici HG 44/2004 care deţin autorizaţii de pct. 90.1 alin. expeditor înregistrat (8^1) Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizaţi, C.F. art. 206^64 destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi HG 1620/2009 de produse supuse pct. 117.2 marcãrii februarie luni 17 februarie alin. (9) marţi 25 februarie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic) lunar alte termene Contribuabilii prevăzuţi OPANAF în OPANAF 3136/2013, 3136/2013 anexa 1, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 1, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
 24. 24. marţi 25 februarie Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent Formular 101 (format electronic) C.F. art. 34 alin. Organizaţiile nonprofit (5) lit. a) OPANAF 155/2012 Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură marţi 25 februarie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă C.F. art. 34 alin. (5) lit. b) OPANAF 155/2012 Persoanele fizice şi C.F. art. 296^19 juridice care au calitatea OMFP 1045/2012 de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente; - Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii
 25. 25. sociale obligatorii în numele asiguratului marţi 25 februarie Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224 marţi 25 februarie Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic) C.F.art.60 Persoanele fizice care obţin salarii din alin. (2) străinătate pentru activităţi în România şi OMFP 2371/2007 persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România Persoanele impozabile C.F.art.156^2 înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) C.F. OPANAF 1790/2012 Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)
 26. 26. marţi 25 februarie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 C.F. art. 156^3 Persoanele menţionate (format electronic) în instrucţiunile de alin. (2) completare a OPANAF 30/2011 formularului, pentru fiecare secţiune. marţi 25 februarie Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent Formular 306 marţi 25 februarie Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular Persoanele impozabile OPANAF 307 prevăzute la art. 134 2223/2013 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F. marţi 25 februarie Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile Persoanele impozabile alOPANAF al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 căror cod de TVA a fost 2224/2013 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal Formular 311 anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) - e) C.F. şi care efectuează în Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F. OPANAF 6/2010
 27. 27. perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA marţi 25 februarie Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES C.F.art. 156^4 Contribuabilii OPANAF înregistraţi în scopuri de 3162/2011 TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F. marţi 25 februarie Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul … Formular 392A pentru anul precedent (format electronic) C.F.art. 156^3 Persoanele impozabile alin. (4) înregistrate în scopuri OPANAF 65/2013 de TVA conform art. 153 a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei marţi 25 Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul … Formular 392B pentru anul precedent (format electronic) C.F.art. 156^3 Persoanele impozabile alin. (5)
 28. 28. februarie neînregistrate în scopuri de TVA conform art.153, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei OPANAF 65/2013 marţi 25 februarie Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru C.F. art. 156^3 transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ..” Formular Persoanele impozabile înregistrate în scopuri alin. (6) 393 pentru anul trecut (format electronic) de TVA conform art. OPANAF 1081/11 153, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane marţi 25 februarie Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394 Pers. impozabile înreg. OPANAF în scopuri de TVA în 1992/2012 România, cf. art. 153 din C.F. obligate la
 29. 29. plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operaţiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile. marţi 25 februarie Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele C.F. venituri: art. 52 alin. (3) - din drepturi de prop. art. 52^1 alin. (1) intelectuală; - din şi (4) contracte/ convenţii civile şi de agent; art. 77 alin. (6) expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; - obţ. de
 30. 30. o pers. fizică dintr-o art. 79 alin. (3) asociere cu o pers. juridică; - din premii şi art. 116 alin. (4) şi jocuri de noroc; - obţ. de (5) nerezidenţi; - din alte surse vineri 28 februarie Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de Plătitorii veniturilor care C.F. art.119 reţinere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi Declaraţie pentru anul trecut au obligaţia să reţină la alin. (1) sursă impozitul pe venitul nerezidenţilor HG 44/2004 Extras din HG 84/2013: norme pct. 15^1 ART. III. Formularul […], se completează la ultima coloană de la capitolul B "Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident" fie cu codul de identificare fiscală al nerezidentului, atribuit de autoritatea din România, atunci când nerezidentul are atribuit un astfel de cod, fie cu datele de identificare ale
 31. 31. beneficiarului de venit nerezident, atunci când nu a fost atribuit un astfel de cod. vineri 28 februarie Depunerea Declaraţiei anuale privind impozitul pe reprezentanţe Formular C.F. art. 124 alin. Persoanele juridice din (2) străinătate care au OMFP 460/2004 deschis o reprezentanţă în Romania vineri 28 februarie Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit Formular 205 pentru anul trecut Plătitorii de venituri care C.F.art. 93 alin. au oblig. calc., reţinerii şi (2) virării imp. pe veniturile OPANAF cu regim de reţinere la 1913/2012 sursă a imp., cf. titlului III din CF, precum şi intermediari, soc. de admin. a investiţiilor, în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii, sau alţi plătitori de venit, după
 32. 32. caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de pers. fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul soc. închise. vineri 28 februarie Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile din economii obţinute din România de C.F. art.119 alin. persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente Plătitorii de venituri din (1^1) economii obţinute din OMEF 564/2007 sau asociate Formular 400 pentru plăţile făcute în anul trecut. (format electronic) România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate MARTIE vineri 7 martie Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele OPANAF Contrib. înreg. în scop 1165/2009 impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală de TVA care utilizează ca şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092 per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în
 33. 33. RO, fiind astfel obligaţi să-şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. vineri 14 martie Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096 luni 17 martie Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări și ţigări de foi în luna ... anul Formular (anexa 31^1) luni 17 Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... Formular (anexa 31^2) C.F. art. 152 Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri alin. (7) de TVA conform art. 153 OPANAF din C.F., care nu au 1768/2012 depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Antrepozitarii autorizaţi, HG 44/2004 Pct. destinatarii înregistraţi 77^1 alin. (1) sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat HG 44/2004 Pct. Antrepozitarii autorizaţi, 77^1 alin. (1)
 34. 34. martie luni 17 martie destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de Operatorii economici C.F. art. 206^20 produse finite rezultate în luna ....anul .... pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) care deţin autorizaţii de HG 1620/2009 utilizator final (produse energetice) luni 17 martie luni 17 martie pct. 82 alin. (22) Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de Operatorii economici C.F. art. 206^58 produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) care deţin autorizaţie de HG 1620/2009 utilizator final. (alcoolul etilic şi a pct. 111 alin. (25) produse alcoolice) Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna C.F. art. 206^50 Destinatarii înregistraţi precendentă Formular (anexa nr. 47) şi reprezentanţii fiscali HG 44/2004 pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare pct. 105 de produse accizabile
 35. 35. luni 17 martie Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) luni 17 martie Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49) luni Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă 17 C.F. art. 206^55 Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie HG 44/04 produse accizabile pct. 109 C.F. art. 206^55 Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 44/04 produse accizabile pct. 109 Antrepozitarii autorizaţi HG 1620/2009 pentru pct. 113.1 alin. producţie/depozitare (11) martie luni 17 Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru Antrepozitarii autorizaţi HG 1620/2009 aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă pentru depozitare pct. 113.1 alin. (13) martie luni Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici HG 44/2004 care deţin autorizaţii de pct. 90.1 alin. expeditor înregistrat (8^1)
 36. 36. 17 martie luni 17 Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 57) martie Antrepozitarii autorizaţi, C.F. art. 206^64 destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi HG 1620/2009 de produse supuse pct. 117.2 marcãrii alin. (9) luni 17 martie Depunerea Declaraţiei anuale de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale Formular 204 pentru anul trecut C.F. art.86 alin. Asociaţiile fără (4) personalitate juridică, OPANAF prin asociatul desemnat 1913/2012 marţi 25 martie Plata taxei anuale aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, pentru trimestrul următor OUG 77/2009 Organizatorii de jocuri Art. 14 alin. (2) lit. de noroc caracteristice b) pct. (i), B activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine marţi 25 martie Plata taxelor aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, precum şi taxele anuale aferente Compania Naţională OUG 77/2009 autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto şi pariuri mutuale - pentru anul în "Loteria Română" - S.A. Art. 14 alin. (2) lit. curs c)
 37. 37. marţi 25 martie Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I 2014 marţi 25 martie Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Contribuabilii care realizează venituri din activităţi indep., cedarea folosinţei bunurilor (cu excepţia veriturilor din arendare), activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură Plătitorii de următoarele venituri: - din drepturi de prop. intelectuală; - din contracte/ convenţii civile şi de agent; - expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; C.F.art.82 alin. (3) C.F. art. 52 alin. (3) art. 52^1 alin. (1) şi (4) art. 77 alin. (6) art. 79 alin. (3)
 38. 38. - obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică art. 116 alin. (4) şi (5) - din premii şi jocuri de noroc - obţ. de nerezidenţi - din alte surse marţi 25 martie marţi 25 martie Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului I Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic) lunar alte termene C.F. art. 296^24 Contribuabilii prevăzuţi alin. (4) la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) şi i) Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, OPANAF anexa 2, cap. I, subcap. 3136/2013 1, par. 1.1. Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap.
 39. 39. 1, par. 1.4 marţi 25 martie Definitivarea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent Formular 101 (format electronic) Contrib. plătitori de imp. OG 2/2012 art. II pe profit, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 34 OPANAF alin. (5) lit. a) şi b)., alin. 878/2013 (14) şi (15) Contrib. care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit depun declaraţia şi plătesc imp. până pe data de 25 a celei de-a treia luni de la închiderea anului CF art. 35 alin. fiscal modificat. (1). marţi 25 martie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 • pentru luna precedentă Persoanele fizice şi C.F. art. 296^19 juridice care au calitatea OMFP 1045/2012 de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;
 40. 40. - Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului • pentru trimestrul precedent C.F. art. 296^19 Contribuabilii prevăzuţi alin. (1^1) la art. 58 alin. (2) C.F. marţi 25 martie Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224 C.F.art.60 Persoanele fizice care obţin salarii din alin. (2) străinătate pentru activităţi în România şi OMFP 2371/2007 persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România marţi 25 martie Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic) Persoanele impozabile C.F.art.156^2 înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 alin. (1) C.F. OPANAF
 41. 41. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) 1790/2012 marţi 25 martie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 C.F. art. 156^3 Persoanele menţionate (format electronic) în instrucţiunile de alin. (2) completare a OPANAF 30/2011 formularului , pentru fiecare secţiune. marţi 25 martie Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular OPANAF Persoanele impozabile 2223/2013 307 prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F. marţi 25 martie Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile Persoanele impozabile alOPANAF al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 căror cod de TVA a fost 2224/2013 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311 anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) - e) C.F. şi
 42. 42. care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA marţi 25 martie Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES marţi 25 martie Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394 C.F.art. 156^4 Contribuabilii OPANAF înregistraţi în scopuri de 3162/2011 TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F. Pers. impozabile înreg. OPANAF în scopuri de TVA în 1992/2012 România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operaţiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). Pers. impozabile
 43. 43. înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile. APRILIE luni 7 aprilie Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele OPANAF impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală Contrib. înreg. în scop 1165/2009 de TVA care utilizează ca şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092 per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să-şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. vineri 11 aprilie Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri C.F. art. 152
 44. 44. Formular 096 de TVA conform art. 153 alin. (7) din C.F., care nu au OPANAF depăşit plafonul de scutire şi care doresc să 1768/2012 fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. marţi 15 aprilie Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări și ţigări de foi în luna ... anul Formular (anexa 31^1) marţi 15 aprilie Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... Formular (anexa 31^2) marţi 15 Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de Operatorii economici C.F. art. 206^20 produse finite rezultate în luna ....anul .... pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) care deţin autorizaţii de Antrepozitarii autorizaţi, HG 44/2004 Pct. destinatarii înregistraţi 77^1 alin. (1) sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat HG 44/2004 Pct. Antrepozitarii autorizaţi, 77^1 alin. (1) destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
 45. 45. aprilie utilizator final (produse energetice) marţi 15 aprilie HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22) Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de Operatorii economici C.F. art. 206^58 produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) care deţin autorizaţie de HG 1620/2009 utilizator final. (alcoolul etilic şi a pct. 111 alin. (25) produse alcoolice) marţi 15 aprilie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna C.F. art. 206^50 Destinatarii înregistraţi precendentă Formular (anexa nr. 47) şi reprezentanţii fiscali HG 44/2004 pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare pct. 105 de produse accizabile marţi 15 aprilie Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) marţi 15 aprilie Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49) C.F. art. 206^55 Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie HG 44/04 produse accizabile pct. 109 Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare C.F. art. 206^55
 46. 46. produse accizabile HG 44/04 pct. 109 marţi 15 Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă Antrepozitarii autorizaţi HG 1620/2009 pentru pct. 113.1 alin. producţie/depozitare (11) aprilie marţi 15 Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru Antrepozitarii autorizaţi HG 1620/2009 aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă pentru depozitare pct. 113.1 alin. (13) aprilie marţi 15 Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici HG 44/2004 care deţin autorizaţii de pct. 90.1 alin. expeditor înregistrat (8^1) Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizaţi, C.F. art. 206^64 destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi HG 1620/2009 de produse supuse aprilie marţi 15
 47. 47. aprilie marcãrii pct. 117.2 alin. (9) marţi 22 Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES) C.F. art. 152^4 Persoanele impozabile alin. (7) nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele C.F. venituri: art. 52 alin. (3) - din drepturi de prop. art. 52^1 alin. (1) intelectuală; şi (4) - din contracte/ art. 77 alin. (6) convenţii civile şi de agent; art. 79 alin. (3) - expertiză contabilă şi art. 116 alin. (4) şi tehnică, judiciară şi (5)art. 116 alin.(5) extrajudiciară; aprilie vineri 25 aprilie - obţ. de o pers. fizică
 48. 48. dintr-o asociere cu o pers. juridică - din premii şi jocuri de noroc - obţ. de nerezidenţi - din alte surse vineri Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trim. I 2014 25 aprilie C.F. art. 34 alin. Contribuabilii care aplică (8) sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial C.F. art. 34 alin. Contribuabilii (5) lit. c) prevăzuţi la art. 13 lit. c) - e) vineri 25 Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic) lunar Contribuabilii prevăzuţi OPANAF
 49. 49. aprilie în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 3136/2013 1, par. 1.1. trimestrial alte termene vineri 25 Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent Formular 104 aprilie vineri 25 aprilie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 • pentru luna precedentă Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2 Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4 Persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din C.F. OPANAF 3136/2013 Persoanele fizice şi C.F. art. 296^19 juridice care au calitatea de angajatori, precum şi alin. (1) entităţile asimilate
 50. 50. angajatorului, care au OMFP 1045/2012 calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; - Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului • vineri 25 aprilie pentru trimestrul precedent Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224 Contribuabilii prevăzuţi la art. 58 alin. (2) C.F. C.F. art. 296^19 alin. (1^1) C.F.art.60 Persoanele fizice care obţin salarii din alin. (2) străinătate pentru activităţi în România şi OMFP 2371/2007 persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România
 51. 51. vineri 25 aprilie vineri 25 aprilie vineri 25 aprilie Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic) Persoanele impozabile C.F.art.156^2 înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 alin. (1) C.F. OPANAF 1790/2012 Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 C.F. art. 156^3 Persoanele menţionate (format electronic) în instrucţiunile de alin. (2) completare a OPANAF 30/2011 formularului , pentru fiecare secţiune. Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular OPANAF Persoanele impozabile 2223/2013 307 prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.
 52. 52. vineri 25 aprilie Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile Persoanele impozabile alOPANAF al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 căror cod de TVA a fost 2224/2013 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311 anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) - e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA vineri 25 aprilie Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES vineri Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394 25 aprilie C.F.art. 156^4 Contribuabilii OPANAF înregistraţi în scopuri de 3162/2011 TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F. Pers. impozabile înreg. OPANAF în scopuri de TVA în 1992/2012 România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operaţiuni
 53. 53. impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile. vineri 25 aprilie Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent vineri 25 aprilie Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă Formular (anexa nr. 46) pe Vânzătorii la distanţă trimestrul precedent miercuri Depunerea situaţiilor financiare, pentru anul 2013 (software de asistenţă) 30 aprilie Beneficiarii scutirilor de accize C.F. art. 206^56 C.F. art. 206^47 alin. (5) Instituţiile publice, L. 82/1991 asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi art. 36 fără scop patrimonial OMFP 40/2013
 54. 54. Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) din L 82/91, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate miercuri 30 Depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent Formular 120 (format electronic) Operatorii economici plătitori de accize C.F. art. 219 OPANAF 1950/2012 aprilie miercuri 30 aprilie Depunerea Decontului privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă pentru anul trecut Formular Operatorii economici 130 (format electronic) plătitori de impozit la ţiţeiul din producţia internă C.F. art. 219 OPANAF 1950/2012
 55. 55. MAI joi 8 mai Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele OPANAF impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală Contrib. înreg. în scop 1165/2009 de TVA care utilizează ca şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092 per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să-şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. joi 15 mai Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096 joi 15 mai Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări și ţigări de foi în luna ... anul Formular (anexa 31^1) C.F. art. 152 Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri alin. (7) de TVA conform art. 153 OPANAF din C.F., care nu au 1768/2012 depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Antrepozitarii autorizaţi, HG 44/2004 Pct. destinatarii înregistraţi 77^1 alin. (1)
 56. 56. sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat joi 15 mai Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... Formular (anexa 31^2) HG 44/2004 Pct. Antrepozitarii autorizaţi, 77^1 alin. (1) destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat joi 15 mai Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de Operatorii economici C.F. art. 206^20 produse finite rezultate în luna ....anul .... pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) care deţin autorizaţii de HG 1620/2009 utilizator final (produse energetice) joi 15 mai pct. 82 alin. (22) Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de Operatorii economici C.F. art. 206^58 produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) care deţin autorizaţie de HG 1620/2009 utilizator final. (alcoolul etilic şi a pct. 111 alin. (25) produse alcoolice)
 57. 57. joi 15 mai Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna C.F. art. 206^50 Destinatarii înregistraţi precendentă Formular (anexa nr. 47) şi reprezentanţii fiscali HG 44/2004 pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare pct. 105 de produse accizabile joi 15 mai Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) joi 15 mai Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49) joi Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă 15 C.F. art. 206^55 Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie HG 44/04 produse accizabile pct. 109 C.F. art. 206^55 Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 44/04 produse accizabile pct. 109 Antrepozitarii autorizaţi HG 1620/2009 pentru pct. 113.1 alin. producţie/depozitare (11) mai joi Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru Antrepozitarii autorizaţi HG 1620/2009 aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă pentru depozitare pct. 113.1 alin.
 58. 58. (13) 15 mai joi 15 Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici HG 44/2004 care deţin autorizaţii de pct. 90.1 alin. expeditor înregistrat (8^1) Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizaţi, C.F. art. 206^64 destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi HG 1620/2009 de produse supuse pct. 117.2 marcãrii mai joi 15 mai alin. (9) luni 26 mai Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2014. O.G. 77/2011 Deţinătorii autorizaţiilor art. 5 alin. (8) de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora. luni Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele C.F.
 59. 59. 26 mai venituri: - din drepturi de prop. intelectuală; - din contracte/ convenţii civile şi de agent; - expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; art. 52 alin. (3) art. 52^1 alin. (1) şi (4) art. 77 alin. (6) art. 79 alin. (3) art. 116 alin. (4) şi (5) - obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică - din premii şi jocuri de noroc - obţ. de nerezidenţi - din alte surse luni 26 Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic) lunar Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, OPANAF
 60. 60. mai anexa 2, cap. I, subcap. 3136/2013 1, par. 1.1 alte termene luni 26 mai Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4 Persoanele fizice şi C.F. art. 296^19 juridice care au calitatea OMFP 1045/2012 de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; - Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului luni 26 Depunerea declaraţiilor privind veniturile realizate din România sau din străinătate, după caz, pentru fiecare categorie şi sursă de venit Persoane fizice care au C.F.art.83 realizat, venituri din
 61. 61. mai Formular 200 Formular 201 pentru anul trecut activităţi independente, OMEF 2371/07 venituri din cedarea folosinţei bunurilor (fără arendare), venituri din OPANAF 24/2013 activităţi agricole, câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operaţiuni de vânzare -cumpărare de valută la termen, pe bază de contract. Formular 200 Contribuabilii care au realizat venituri din străinătate: profesii libere, activităţi comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, câştiguri din C.F.art. 90 alin.(3) şi art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c). 7 OMEF 2371/07
 62. 62. transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiţii, pensii, precum şi alte venituri aflate în străinătate. Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c), timp de 3 ani consecutivi. Formular 201 luni 26 mai Depunerea Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ Formular 230 Pers. fiz. care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în urm. situaţii: - au efect. în anul de raportare chelt. pt. acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 şi solicită C.F.art.57 alin. (4) OPANAF 52/12
 63. 63. restituirea acestora; - optează pt. virarea unei sume reprez. până la 2% din imp. anual pt. susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţ. în condiţiile legii sau a unităţilor de cult, precum şi contrib. care solicită deducerea din ven. impozabile din salarii, obţ. la funcţia de bază, a chelt. efectuate pt. economisire în sistem colectiv pt. domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume max. egale cu 300 lei pe an. luni 26 Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit Formular 220 pentru anul în curs Contribuabilii care în C.F. art. 81 alin. (3)
 64. 64. mai OPANAF anul anterior au realizat 184/2013 pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior luni 26 mai Depunerea Declaraţiei privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit Formular C.F.art.74 alin.(2) Contribuabilii care obţin OPANAF 221 pentru anul în curs venituri din activităţi 641/2013 agricole, conform C.F. art. 71 luni 26 mai Depunerea Declaraţiei privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale Formular 223 pentru anul în curs Se depune de către C.F.art.81 alin.(3) asociatul desemnat prin OPANAF contr. de asoc. şi se 184/2013 completează în cazul asoc. fără pers. jur., constituite între pers. fiz. care realiz. venituri din activ. indep. -
 65. 65. comerciale şi prof. libere, inclusiv din activ. adiacente, venituri din activ. agricole pt. care venitul net anual se det. în sist. real pe baza contab. în partidă simplă, precum şi venituri din silvicultură şi piscicultură. Declaraţia se depune şi în cazul pers. fizice care obţin venituri dintr-o activ. desf. într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. luni 26 mai Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru C.F.art.60 alin. (2)
 66. 66. OMFP activităţi în România şi 2371/2007 persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România luni 26 mai Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic) Persoanele impozabile C.F.art.156^2 înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 alin. (1) C.F. OPANAF 1790/2012 Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) luni 26 mai Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 C.F. art. 156^3 Persoanele menţionate (format electronic) în instrucţiunile de alin. (2) completare a OPANAF 30/2011 formularului , pentru fiecare secţiune.
 67. 67. luni 26 mai Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular OPANAF Persoanele impozabile 2223/2013 307 prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F. luni 26 mai Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile Persoanele impozabile alOPANAF al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 căror cod de TVA a fost 2224/2013 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311 anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) - e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA luni 26 mai Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES C.F.art. 156^4 Contribuabilii OPANAF înregistraţi în scopuri de 3162/2011 TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.
 68. 68. luni 26 mai Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394 Pers. impozabile înreg. OPANAF în scopuri de TVA în 1992/2012 România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operaţiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile. luni 26 mai Depunerea Declaraţiei privind impozitul pe construcţii şi plata impozitului pe construcţii, rata I. Impozitul pe construcţii, C.F. declarat potrivit alin. (1), art. 296^36 se plăteşte în două rate Urmează egale, până la datele de OPANAF 25 mai şi 25 septembrie,
 69. 69. inclusiv. vineri 30 mai Depunerea situaţiilor financiare, pentru anul 2013 (software de asistenţă) L. 82/1991 art. 36 Societăţile comerciale, OMFP 40/2013 societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetaredezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European IUNIE vineri 6 iunie Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele OPANAF impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală Contrib. înreg. în scop 1165/2009 de TVA care utilizează ca şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092
 70. 70. per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să-şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. luni 16 iunie Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096 luni 16 iunie Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări și ţigări de foi în luna ... anul Formular (anexa 31^1) C.F. art. 152 Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri alin. (7) de TVA conform art. 153 OPANAF din C.F., care nu au 1768/2012 depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Antrepozitarii autorizaţi, HG 44/2004 Pct. destinatarii înregistraţi 77^1 alin. (1) sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
 71. 71. luni 16 iunie Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... Formular (anexa 31^2) HG 44/2004 Pct. Antrepozitarii autorizaţi, 77^1 alin. (1) destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat luni 16 iunie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de Operatorii economici C.F. art. 206^20 produse finite rezultate în luna ....anul .... pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) care deţin autorizaţii de HG 1620/2009 utilizator final (produse energetice) luni 16 iunie luni 16 iunie pct. 82 alin. (22) Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de Operatorii economici C.F. art. 206^58 produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) care deţin autorizaţie de HG 1620/2009 utilizator final. (alcoolul etilic şi a pct. 111 alin. (25) produse alcoolice) Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna C.F. art. 206^50 Destinatarii înregistraţi precendentă Formular (anexa nr. 47) şi reprezentanţii fiscali HG 44/2004 pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare pct. 105 de produse accizabile
 72. 72. luni 16 iunie Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) luni 16 iunie Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49) luni Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă 16 C.F. art. 206^55 Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie HG 44/04 produse accizabile pct. 109 C.F. art. 206^55 Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 44/04 produse accizabile pct. 109 Antrepozitarii autorizaţi HG 1620/2009 pentru pct. 113.1 alin. producţie/depozitare (11) iunie luni 16 Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru Antrepozitarii autorizaţi HG 1620/2009 aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă pentru depozitare pct. 113.1 alin. (13) iunie vineri Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici HG 44/2004 care deţin autorizaţii de pct. 90.1 alin. expeditor înregistrat (8^1)
 73. 73. 15 iunie luni 16 Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 57) iunie Antrepozitarii autorizaţi, C.F. art. 206^64 destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi HG 1620/2009 de produse supuse pct. 117.2 marcãrii alin. (9) miercuri 25 iunie Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa I Persoanele juridice C.F. 124 alin. (1) străine cu reprezentanţă în România. miercuri 25 iunie Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor OUG 77/2009 Organizatorii de jocuri Art. 14 alin. (2) lit. de noroc caracteristice b) pct. (i), B activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine miercuri 25 iunie Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele C.F. venituri: art. 52 alin. (3) - din drepturi de prop.
 74. 74. intelectuală; - din contracte/ convenţii civile şi de agent; - expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; art. 52^1 alin. (1) şi (4) art. 77 alin. (6) art. 79 alin. (3) art. 116 alin. (4) şi (5) - obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică - din premii şi jocuri de noroc - obţ. de nerezidenţi - din alte surse miercuri 25 iunie Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. II 2014 Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei C.F.art.82 alin. (3)
 75. 75. bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform C.F. art. 71 miercuri 25 iunie Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului II miercuri 25 Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic) lunar iunie alte termene miercuri 25 iunie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă C.F. art. 296^24 Contribuabilii prevăzuţi alin. (4) la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) şi i) Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, OPANAF anexa 2, cap. I, subcap. 3136/2013 1, par. 1.1 Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4 Persoanele fizice şi C.F. art. 296^19 juridice care au calitatea OMFP 1045/2012 de angajatori, precum şi
 76. 76. entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; - Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului miercuri 25 iunie Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224 C.F.art.60 Persoanele fizice care obţin salarii din alin. (2) străinătate pentru activităţi în România şi OMFP 2371/2007 persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România miercuri 25 iunie Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic) Persoanele impozabile C.F.art.156^2 înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 alin. (1) C.F.
 77. 77. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) OPANAF 1790/2012 miercuri 25 iunie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 C.F. art. 156^3 Persoanele menţionate (format electronic) în instrucţiunile de alin. (2) completare a OPANAF 30/2011 formularului , pentru fiecare secţiune. miercuri 25 iunie Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular OPANAF Persoanele impozabile 2223/2013 307 prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F. miercuri 25 iunie Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile Persoanele impozabile alOPANAF al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 căror cod de TVA a fost 2224/2013 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311 anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) - e) C.F. şi
 78. 78. care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA miercuri 25 iunie Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES miercuri 25 iunie Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394 C.F.art. 156^4 Contribuabilii OPANAF înregistraţi în scopuri de 3162/2011 TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F. Pers. impozabile înreg. OPANAF în scopuri de TVA în 1992/2012 România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operaţiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). Pers. impozabile
 79. 79. înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile. IULIE luni 7 iulie Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele OPANAF impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală Contrib. înreg. în scop 1165/2009 de TVA care utilizează ca şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092 per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să-şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. luni 14 iulie Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri C.F. art. 152
 80. 80. Formular 096 de TVA conform art. 153 alin. (7) din C.F., care nu au OPANAF depăşit plafonul de scutire şi care doresc să 1768/2012 fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. marţi 15 iulie Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări și ţigări de foi în luna ... anul Formular (anexa 31^1) marţi 15 iulie Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... Formular (anexa 31^2) marţi 15 Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de Operatorii economici C.F. art. 206^20 produse finite rezultate în luna ....anul .... pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) care deţin autorizaţii de Antrepozitarii autorizaţi, HG 44/2004 Pct. destinatarii înregistraţi 77^1 alin. (1) sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat HG 44/2004 Pct. Antrepozitarii autorizaţi, 77^1 alin. (1) destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
 81. 81. iulie utilizator final (produse energetice) marţi 15 iulie HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22) Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de Operatorii economici C.F. art. 206^58 produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) care deţin autorizaţie de HG 1620/2009 utilizator final. (alcoolul etilic şi a pct. 111 alin. (25) produse alcoolice) marţi 15 iulie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna C.F. art. 206^50 Destinatarii înregistraţi precendentă Formular (anexa nr. 47) şi reprezentanţii fiscali HG 44/2004 pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare pct. 105 de produse accizabile marţi 15 iulie Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) marţi 15 iulie Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49) C.F. art. 206^55 Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie HG 44/04 produse accizabile pct. 109 Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare C.F. art. 206^55
 82. 82. produse accizabile HG 44/04 pct. 109 marţi 15 Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă Antrepozitarii autorizaţi HG 1620/2009 pentru pct. 113.1 alin. producţie/depozitare (11) iulie marţi 15 Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru Antrepozitarii autorizaţi HG 1620/2009 aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă pentru depozitare pct. 113.1 alin. (13) iulie luni 15 Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici HG 44/2004 care deţin autorizaţii de pct. 90.1 alin. expeditor înregistrat (8^1) Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizaţi, C.F. art. 206^64 destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi HG 1620/2009 de produse supuse iulie marţi 15
 83. 83. iulie marcãrii pct. 117.2 alin. (9) marţi 15 iulie Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de Micii producători de mic producător aferentă semestrului trecut Formular vinuri liniştite C.F. art. 206^21 HG 1620/2009 alin. (19) al pct. 83 marţi 15 iulie Depunerea Declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut Formular (anexa nr. 37) C.F. art. 206^21 vineri 25 iulie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 C.F. art. 156^3 Persoanele menţionate (format electronic) în instrucţiunile de alin. (2) completare a OPANAF 30/2011 formularului, pentru fiecare secţiune. Micul producător de vinuri aflat în cazul HG 1620/2009 prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009,alin. (26) al pct. precum şi destinatarul 83 de la titlul VII din România prevăzut la alin. (25)
 84. 84. luni 21 iulie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES) C.F. art. 152^4 Persoanele impozabile alin. (7) nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile vineri Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele C.F. venituri: art. 52 alin. (3) - din drepturi de prop. art. 52^1 alin. (1) intelectuală; şi (4) - din contracte/ art. 77 alin. (6) convenţii civile şi de agent; art. 79 alin. (3) - expertiză contabilă şi art. 116 alin. (4) şi tehnică, judiciară şi (5) extrajudiciară; 25 iulie - obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică - din premii şi jocuri de
 85. 85. noroc - obţ. de nerezidenţi - din alte surse vineri Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trim. II 2014 25 iulie C.F. art. 34 alin. Contribuabilii care aplică (8) sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate C.F. art. 34 alin. Contribuabilii (5) lit. c) prevăzuţi la art. 13 lit. c) - e) vineri 25 iulie Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (prima rată) C.F. art. 62^1 alin. Contribuabilii care obţin (8) venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare
 86. 86. cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv vineri 25 Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic) lunar iulie trimestrial alte termene vineri 25 iulie Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent Formular 104 OPANAF Contribuabilii prevăzuţi 3136/2013 în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1 Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2 Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4 Asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabilii prevăzuţi OPANAF 3136/2013
 87. 87. la art. 13 lit. c) şi e) din C.F. vineri 25 iulie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă Persoanele fizice şi C.F. art. 296^19 juridice care au calitatea de angajatori, precum şi alin. (1) entităţile asimilate angajatorului, care au OMFP 1045/2012 calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; - Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului pentru trimestrul precedent vineri 25 Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208 , aferente semestrului precedent (format electronic) C.F. art. 296^19 Contribuabilii prevăzuţi alin. (1^1) la art. 58 alin. (2) C.F. Notarii publici C.F.art.77^3 OPANAF 892/2012
 88. 88. iulie vineri 25 iulie vineri 25 iulie vineri 25 Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224 Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic) C.F.art.60 Persoanele fizice care obţin salarii din alin. (2) străinătate pentru activităţi în România şi OMFP 2371/2007 persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România Persoanele impozabile C.F.art.156^2 înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 alin. (1) C.F. OPANAF 1790/2012 Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular OPANAF Persoanele impozabile 2223/2013 307
 89. 89. iulie vineri 25 iulie prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F. Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile Persoanele impozabile alOPANAF al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 căror cod de TVA a fost 2224/2013 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311 anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) - e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA vineri 25 iulie Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES C.F.art. 156^4 Contribuabilii OPANAF înregistraţi în scopuri de 3162/2011 TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.
 90. 90. vineri 25 Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394 iulie Pers. impozabile înreg. OPANAF în scopuri de TVA în 1992/2012 România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operaţiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile. vineri 25 iulie Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent vineri 25 Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă Formular (anexa nr. 46) pe Vânzătorii la distanţă trimestrul precedent Beneficiarii scutirilor de accize C.F. art. 206^56 C.F. art. 206^47 alin. (5)
 91. 91. iulie AUGUST joi 7 august Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele OPANAF impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală Contrib. înreg. în scop 1165/2009 de TVA care utilizează ca şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092 per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să-şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. joi 14 august Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096 C.F. art. 152 Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri alin. (7) de TVA conform art. 153 OPANAF din C.F., care nu au 1768/2012 depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
 92. 92. luni 18 august Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări și ţigări de foi în luna ... anul Formular (anexa 31^1) luni 18 august Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... Formular (anexa 31^2) luni 18 august Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de Operatorii economici C.F. art. 206^20 produse finite rezultate în luna ....anul .... pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) care deţin autorizaţii de HG 1620/2009 utilizator final Antrepozitarii autorizaţi, HG 44/2004 Pct. destinatarii înregistraţi 77^1 alin. (1) sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat HG 44/2004 Pct. Antrepozitarii autorizaţi, 77^1 alin. (1) destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat (produse energetice) luni 18 august pct. 82 alin. (22) Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de Operatorii economici C.F. art. 206^58 produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) care deţin autorizaţie de HG 1620/2009 utilizator final. (alcoolul etilic şi a pct. 111 alin. (25) produse alcoolice)
 93. 93. luni 18 august Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna C.F. art. 206^50 Destinatarii înregistraţi precendentă Formular (anexa nr. 47) şi reprezentanţii fiscali HG 44/2004 pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare pct. 105 de produse accizabile luni 18 august Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) luni 18 august Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49) luni Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă 18 C.F. art. 206^55 Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie HG 44/04 produse accizabile pct. 109 C.F. art. 206^55 Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 44/04 produse accizabile pct. 109 Antrepozitarii autorizaţi HG 1620/2009 pentru pct. 113.1 alin. producţie/depozitare (11) august luni Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru Antrepozitarii autorizaţi HG 1620/2009 aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă pentru depozitare pct. 113.1 alin.
 94. 94. (13) 18 august luni 18 Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici HG 44/2004 care deţin autorizaţii de pct. 90.1 alin. expeditor înregistrat (8^1) Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizaţi, C.F. art. 206^64 destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi HG 1620/2009 de produse supuse pct. 117.2 marcãrii august luni 18 august alin. (9) luni 25 august Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2014. O.G. 77/2011 Deţinătorii autorizaţiilor art. 5 alin. (8) de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora. luni Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele C.F.
 95. 95. 25 august venituri: - din drepturi de prop. intelectuală; - din contracte/ convenţii civile şi de agent; - expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; art. 52 alin. (3) art. 52^1 alin. (1) şi (4) art. 77 alin. (6) art. 79 alin. (3) art. 116 alin. (4) şi (5) - obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică - din premii şi jocuri de noroc - obţ. de nerezidenţi - din alte surse luni 25 august Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic) lunar OPANAF Contribuabilii prevăzuţi 3136/2013 în anexa 2, cap. I,
 96. 96. subcap. 1, par. 1.1 alte termene luni 25 august Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă Contribuabilii prevăzuţi în anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4 Persoanele fizice şi C.F. art. 296^19 juridice care au calitatea OMFP 1045/2012 de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; - Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului luni 25 august Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru C.F.art.60 alin. (2)

×