Gubal (1)

3,290 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,290
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gubal (1)

 1. 1. PROSES PENGGUBALAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH / MENENGAH (KBSR / KBSM) 1
 2. 2. “… SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN, NORMA, NILAI, UNSUR KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN” DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN-PERATURAN KURIKULUM KEBANGSAAN PENDIDIKAN 1997 2
 3. 3. <ul><li>PERKEMBANGAN INDIVIDU SECARA MENYELURUH </li></ul><ul><li>( INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI ) </li></ul><ul><li>2. PENERAPAN DAN PERKEMBANGAN NILAI-NILAI MURNI </li></ul><ul><li>3. PENYEBARAN ILMU PENGETAHUAN </li></ul><ul><li>4. PEMBENTUKAN MASYARAKAT MALAYSIA YANG BERSATU PADU </li></ul><ul><li>5. MELAHIRKAN TENAGA KERJA MAHIR </li></ul>PERANAN KURIKULUM [ LAPORAN JAWATANKUASA KABINET, 1979 ] 3
 4. 4. “ SUATU PENGALAMAN PEMBELAJARAN YANG TERANCANG KE ARAH MENCAPAI HASRAT PENGHASILAN ( INTENDED OUTCOMES ) YANG DITENTUKAN” RUMUSAN [ THE PLANNED LEARNING EXPERIENCES FOR INTENDED LEARNING OUTCOMES ] 4
 5. 5. <ul><li>APAKAH OBJEKTIF PEMBELAJARAN YANG HENDAK DICAPAI? </li></ul><ul><li>APAKAH PENGALAMAN PEMBELAJARAN YANG HENDAK DICAPAI? </li></ul><ul><li>BAGAIMANAKAH PENGALAMAN PEMBELAJARAN BOLEH DIRANCANG SECARA BERKESAN? </li></ul><ul><li>BAGAIMANAKAH CARA MENENTUKAN HASRAT PEMBELAJARAN SUDAH TERCAPAI? </li></ul>KURIKULUM KANDUNGAN PENILAIAN PEDAGOGI 5
 6. 6. <ul><li>PROSPEK BARU </li></ul><ul><li>BERSIFAT PROGRESIF, DINAMIK & SEIMBANG </li></ul><ul><li>PASARAN & INDUSTRI </li></ul><ul><li>PENINGKATAN KUALITI PENDIDIKAN </li></ul><ul><li>KETATANEGARAAN & PATRIOTISME </li></ul><ul><li>SAINS & TEKNOLOGI </li></ul><ul><li>MODENISASI </li></ul>CIRI KURIKULUM YANG RELEVAN <ul><li>GLOBALISASI </li></ul><ul><li>PEKERJA ILMU [KNOWLEDGE WORKER] </li></ul><ul><li>PENDEKATAN SISTEMATIK </li></ul><ul><li>PENDIDIKAN AGAMA & AKHLAK </li></ul><ul><li>PENGUKUHAN KEMAHIRAN ASAS 3M & KEMAHIRAN BOLEHGUNA </li></ul><ul><li>KESINAMBUNGAN PENDIDIKAN </li></ul>6
 7. 7. <ul><li>PEMBANGUNAN NEGARA </li></ul><ul><li>EKONOMI </li></ul><ul><li>PERPADUAN </li></ul><ul><li>TEKNOLOGI MAKLUMAT </li></ul><ul><li>SAINS & TEKNOLOGI </li></ul><ul><li>SOSIO BUDAYA </li></ul><ul><li>PERKEMBANGAN INDIVIDU </li></ul><ul><li>PERKEMBANGAN INSAN </li></ul><ul><li>PERKEMBANGAN WARGANEGARA </li></ul><ul><li>TEORI PEMBELAJARAN </li></ul><ul><li>PELBAGAI KECERDASAN </li></ul><ul><li>KECERDASAN EMOSI </li></ul><ul><li>FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN </li></ul><ul><li>PENDIDIKAN SUATU USAHA BERTERUSAN </li></ul><ul><li>PERKEMBANGAN INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU (INTELEK, ROHANI, EMOSI & JASMANI </li></ul><ul><li>EMPAT ASAS UTAMA </li></ul><ul><li>PENDIDIKAN – UNESCO </li></ul><ul><li>BELAJAR UNTUK MENGETAHUI </li></ul><ul><li>BELAJAR UNTUK MEMBUAT </li></ul><ul><li>BELAJAR UNTUK MENJADI INSAN SEMPURNA </li></ul><ul><li>BELAJAR UNTUK HIDUP BERSAMA </li></ul>RANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM <ul><li>MATA PELAJARAN WAJIB </li></ul><ul><li>TERAS </li></ul><ul><li>TAMBAHAN </li></ul><ul><li>ELEKTIF </li></ul><ul><li>PROGRAM-PROGRAM KHAS </li></ul><ul><li>PEMUPUKAN PATRIOTISME </li></ul><ul><li>PENDIDIKAN ALAM SEKITAR </li></ul><ul><li>PENDIDIKAN KESIHATAN KELUARGA </li></ul><ul><li>PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH </li></ul><ul><li>PROGRAM KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN </li></ul><ul><li>PROGRAM KHAS ORANG ASLI </li></ul><ul><li>PROGRAM SEKOLAH KE KERJAYA </li></ul><ul><li>STRATEGI PENGAJARAN & </li></ul><ul><li>PEMBELAJARAN </li></ul><ul><li>(BERPUSATKAN MURID) </li></ul><ul><li>INKUIRI PENEMUAN </li></ul><ul><li>PENGGABUNGJALINAN </li></ul><ul><li>PENYERAPAN </li></ul><ul><li>KESEPADUAN PENGETAHUAN & AMALAN </li></ul><ul><li>PENGAYAAN & PEMULIHAN </li></ul><ul><li>KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF & KRITIS </li></ul><ul><li>PEMBELAJARAN MASTERI </li></ul><ul><li>LEARNING HOW TO LEARN </li></ul><ul><li>PENULISAN GENRE </li></ul><ul><li>KEMAHIRAN PROSES SAINS </li></ul><ul><li>PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL </li></ul><ul><li>PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN </li></ul><ul><li>KEMAHIRAN GENERIK </li></ul><ul><li>KAJIAN MASA DEPAN </li></ul><ul><li>SISTEM PEMBELAJARAN INTERGRATIF </li></ul><ul><li>ASPEK MERENTAS KURIKULUM </li></ul><ul><li>PEMBELAJARAN BESTARI </li></ul><ul><li>PENILAIAN </li></ul><ul><li>PENILAIAN BERTERUSAN </li></ul><ul><li>PENILAIAN KEMAJUAN BERASASKAN SEKOLAH </li></ul><ul><li>PENILAIAN SECARA BERPUSAT </li></ul><ul><li>INSAN / INDIVIDU </li></ul><ul><li>PEKERJA BERILMU </li></ul><ul><li>CELIK IT </li></ul><ul><li>BERKEMAHIRAN DAN BERKETRAMPILAN </li></ul><ul><li>BERSEMANGAT PATRIOTIK </li></ul><ul><li>BERAKHLAK MULIA </li></ul><ul><li>HIDUP BERMASYARAKAT </li></ul><ul><li>MENGHARGAI ALAM SEKITAR </li></ul><ul><li>BERFIKIRAN KREATIF & KRITIS </li></ul><ul><li>BERDAYA TAHAN/JATI DIRI </li></ul><ul><li>BERINOVATIF </li></ul><ul><li>BERETIKA & BERBUDAYA </li></ul>ASAS PERTIMBANGAN KURIKULUM PRASEKOLAH, RENDAH & MENENGAH AMALAN BILIK DARJAH HASIL 7
 8. 8. <ul><li>NILAI MURNI </li></ul><ul><li>BAHASA MERENTAS KURIKULUM </li></ul><ul><li>PENDIDIKAN ALAM SEKITAR </li></ul><ul><li>PENGUKUHAN PATRIOTISME </li></ul><ul><li>SAINS DAN TEKNOLOGI </li></ul><ul><li>KEMAHIRAN BELAJAR </li></ul><ul><li>KAJIAN MASA DEPAN </li></ul>ASPEK MERENTAS KURIKULUM <ul><li>PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH </li></ul><ul><li>PENDIDIKAN KESELAMATAN JALANRAYA </li></ul><ul><li>PENDIDIKAN KESIHATAN KELUARGA </li></ul><ul><li>PENDIDIKAN PENGGUNA </li></ul><ul><li>KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF & KRITIS </li></ul>8
 9. 9. MATLAMAT PENDIDIKAN MENENGAH ADALAH UNTUK MEMPERKEMBANGKAN POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH, SEIMBANG DAN BERSEPADU MELIPUTI ASPEK-ASPEK INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BAGI MELAHIRKAN INSAN YANG SEIMBANG, HARMONIS DAN BERAKHLAK MULIA MATLAMAT KBSM 9
 10. 10. <ul><li>MEMPERTINGKATKAN KECEKAPAN BERBAHASA </li></ul><ul><li>MEMPERTINGKATKAN DAN MELUASKAN PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN BAHASA MELAYU </li></ul><ul><li>MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN DAYA INTELEK </li></ul><ul><li>MEMPEROLEH ILMU PENGETAHUAN DAN MENGUASAI KEMAHIRAN </li></ul><ul><li>MENGEMBANGKAN KEMAHIRAN-KEMAHIRAN BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI </li></ul><ul><li>MEMILIKI KETRAMPILAN UNTUK KEGUNAAN DAN MANFAAT DIRI SERTA MASYARAKAT </li></ul>OBJEKTIF KBSM 10
 11. 11. <ul><li>MEMILIKI KEYAKINAN DAN DAYA TAHAN MENGHADAPI CABARAN-CABARAN HIDUP </li></ul><ul><li>MEMAHAMI SEJARAH SERTA LATAR BELAKANG SOSIOBUDAYA NEGARA </li></ul><ul><li>MENYEDARI KEPENTINGAN KESIHATAN DIRI </li></ul><ul><li>PEKA, PRIHATIN DAN MENGHARGAI ALAM SERTA NILAI-NILAI ESTETIKA </li></ul><ul><li>MEMILIKI DAN MENGHAYATI NILAI-NILAI MURNI </li></ul><ul><li>MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN </li></ul><ul><li>BERTANGGUNGJAWAB KEPADA AGAMA, BANGSA DAN NEGARA </li></ul>samb ... 11
 12. 12. KESINAMBUNGAN PENDIDIKAN RENDAH DENGAN PENDIDIKAN MENENGAH PRINSIP KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH KBSM PENDIDIKAN UMUM UNTUK SEMUA PELAJAR PENGGUNAAN DISIPLIN ILMU YANG ADA PENEKANAN NILAI-NILAI MURNI PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP PENINGKATAN PENGGUNAAN BAHASA KEBANGSAAN KESEPADUAN UNSUR-UNSUR INTELEK, ROHANI, EMOSI & JASMANI PRINSIP KBSM 12
 13. 13. PENYEMAKAN SEMULA KBSM 13
 14. 14. BERBENTUK PENYESUAIAN [ ADJUSMENT / REFRAME ] MATLAMAT PENYEMAKAN <ul><li>DIKEKALKAN </li></ul><ul><li>DIGUGURKAN </li></ul><ul><li>CANTAS/KURANGKAN </li></ul><ul><li>TAMPAL </li></ul><ul><li>TAMBAH PINDAH </li></ul>14
 15. 15. SENARAI PERNYATAAN PENCAPAIAN SECARA HIRAKI TENTANG KEMAHIRAN, PENGETAHUAN, KEBOLEHAN, SIKAP YANG PERLU DIKUASAI OLEH PELAJAR SELEPAS DIAJAR HASIL PEMBELAJARAN SETS OF ACHIEVEMENT STANDARDS IN PROGRESSIVE ORDER OF THE VARIOUS SKILLS/ KNOWLEDGE/ATTITUDE THAT STUDENTS ARE EXPECTED TO ACQUIRE 15
 16. 16. SATU SET PENCAPAIAN OBJEKTIF DALAM PELBAGAI KEMAHIRAN PENGETAHUAN DAN SIKAP MENGIKUT ATURAN PENCAPAIAN YANG TELAH DITENTUKAN HASIL PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN - 3 PERINGKAT CONTOH : - Menunjukkan kebolehan membuat sesuatu - Mereka cipta sesuatu - Menghasilkan sesuatu CONTOH : - Memasangkan - Menyambungkan - Menghias Aktiviti Pembelajaran 16 UTAMA KHUSUS KECIL
 17. 17. OBJEKTIF SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : <ul><li>Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan dan ketangkasan </li></ul><ul><li>Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan dan pergerakan kreatif dengan yakin </li></ul><ul><li>Melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan dalam suasana yang menyeronokkan </li></ul><ul><li>Mematuhi arahan serta peraturan semasa beraktiviti bagi menjaga keselamatan diri, rakan dan kumpulan </li></ul><ul><li>Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menyeronokkan </li></ul>17
 18. 18. HSP PENDIDIKAN JASMANI - TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN 18 <ul><li>Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid </li></ul><ul><li>Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular </li></ul><ul><li>Menyebut aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular </li></ul><ul><li>Melakar dan mewarna memek muka untuk menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular </li></ul><ul><li>Murid dapat; </li></ul><ul><li>Aras 1 </li></ul><ul><li>Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular </li></ul><ul><li>Melakukan sekurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular </li></ul><ul><li>Aras 2 </li></ul><ul><li>Melakukan sekurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular </li></ul><ul><li>Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular </li></ul>1. Daya Tahan Kardiovaskular Daya atahan kardiovaskular bermaksud keupayaan jantung dan sistem peredaran darah berfungsi dengan baik a. Cadangan aktiviti : i. Lari berterusan selama 2-3 minit ii. Lari ulang alik 10 meter selama 2-3 minit iii. Lari berhalangan 2-3 minit CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN
 19. 19. 19 <ul><li>Melakar dan mewarna anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular </li></ul><ul><li>Aras 3 </li></ul><ul><li>Melakukan 3 aktiviti daya tahan kardiovaskular </li></ul><ul><li>Menyatakan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular </li></ul>b. Aspek keselamatan : i. Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti ii. Kemudahan peralatan iii. Persekitaran atau tempat beraktiviti iv. Penyeliaan, arahan dan bimbingan v. Perlakuan Murid vi. Latihan yang sistematik CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN
 20. 20. JIRIM DALAM ALAM 20 Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sumber d bumi iaitu air, udara, tanah dan hidupan Membincangkan kepentingan sumber di bumi bagi manusia dan hidupan lain Membuat peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber di bumi dengan keperluan asas hidupan <ul><li>MEMAHAMI KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI </li></ul><ul><li>ARAS 1 </li></ul><ul><li>Menyenaraikan pelbagai sumber di bumi bagi keperluan hidupan </li></ul><ul><li>ARAS 2 </li></ul><ul><li>Menerangkan kepentingan pelbagai sumber di bumi kepada manusia dan hidupan lain </li></ul><ul><li>ARAS 3 </li></ul><ul><li>Menghubungkaitkan antara kepelbagaian sumber di bumi dengan keperluan asas hidupan </li></ul>KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN
 21. 21. <ul><li>Mengetahui sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, cara, prosedur </li></ul><ul><li>Memahami sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, cara, prosedur </li></ul><ul><li>Mentafsir sesuatu bahan bahasa, rajah, carta atau graf </li></ul><ul><li>Menggunakan atau mengaplikasikan sesuatu konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara, prosedur dalam situasi yang baru </li></ul><ul><li>Menyelesaikan sesuatu masalah </li></ul><ul><li>Menganalisis sesuatu konsep, prinsip, kaedah, cara, prosedur atau hasil </li></ul><ul><li>Bertutur atau berucap tentang sesuatu </li></ul><ul><li>Menulis sesuatu sama ada cerita, esei, pantun, sajak atau muzik </li></ul><ul><li>Merancang sesuatu </li></ul><ul><li>Menilai sesuatu sama ada penulisan, cerita, artikel, lukisan, persembahan atau hasil kerja </li></ul>MENYATAKAN HASIL PEMBELAJARAN UMUM Pelajar dapat : 21
 22. 22. Pelajar dapat : a. Pengetahuan melabel memadan menama mendefinisi mengenal pasti menyatakan menyebut menyenarai b. Kefahaman memberi contoh memperluaskan menambah menganggar menerang menghurai c. Aplikasi menemui mengait menggunakan menghasil mengira mengubahsuai menukar menunjukkan menyediakan menyelesaikan meramal 22
 23. 23. Samb … d. Analisis membahagi membanding membeza membuat inferens memecahkan memilih mengasing mengilustrasi menyusun e. Sintesis bercerita bertutur berucap membina semula membuat generalisasi mencantumkan mengarang mengkategori mengkelaskan mengumpul menjana marancang menulis meringkas merumus f. Penilaian Membuat kesimpulan mempertahankan mempertikaikan mengkritik menilai menyokong Gronlund N.E. 1970 23
 24. 24. MODUL PEDAGOGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 24
 25. 25. <ul><li>Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran & Pembelajaran </li></ul><ul><li>Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran </li></ul><ul><li>Penggunaan Teknologi Maklumat & Komunikasi </li></ul><ul><li>Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan </li></ul><ul><li>Pembelajaran Secara Konstruktivisme </li></ul><ul><li>Pembelajaran Secara Kontekstual </li></ul><ul><li>Pembelajaran Akses Kendiri </li></ul><ul><li>Pembelajaran Masteri </li></ul><ul><li>Belajar Cara Belajar </li></ul><ul><li>Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Matlamat & Misi, Kementerian Pendidikan Malaysia </li></ul><ul><li>Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum Di Sekolah </li></ul><ul><li>Penilaian Kendalian Sekolah </li></ul>MODUL DAN BUKU PENERANGAN AM YANG DIHASILKAN OLEH PPK 25
 26. 26. KEPINTARAN MUZIK-RITMA PELBAGAI KEPINTARAN KEPINTARAN LOGIKA/ MATEMATIK KEPINTARAN BAHASA (VERBAL – LINGUISTIK) KEPINTARAN RUANG/VISUAL KEPINTARAN PERHUBUNGAN DENGAN ORANG LAIN KEPINTARAN HUBUNGAN KENDIRI KEPINTARAN NATURAL KEPINTARAN PERGERAKAN/KINESTATIK 26
 27. 27. PEMBELAJARAN MASTERI PEMBELAJARAN MASTERI ADALAH SATU PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUPAYA PELAJAR DAPAT MENGUASAI APA YANG DIAJAR DALAM PROSES PEMBELAJARAN MASTERI, PELAJAR HARUS MEMASTIKAN DAPAT MENGUASAI PERKARA-PERKARA YANG DIAJAR DALAM SATU UNIT PEMBELAJARAN ATAU TAJUK SEBELUM KE UNIT PEMBELAJARAN ATAU TAJUK LAIN 27
 28. 28. KAJIAN MASA DEPAN Kajian Masa Depan ialah satu program yang menggunakan strategi, alat dan teknik khas bagi melengkapkan pelajar dengan keupayaan dan wawasan untuk menghadapi masa depan yang sentiasa berubah dan mencabar <ul><li>Pemahaman konsep masa depan </li></ul><ul><li>Pengumpulan maklumat dan menganalisis trend </li></ul><ul><li>Ramalan dan analisis </li></ul><ul><li>Penggunaan imaginasi dan kreativiti </li></ul><ul><li>Strategi mengatasi kebimbangan </li></ul><ul><li>Proses inovasi sosial </li></ul><ul><li>Pembinaan senario </li></ul><ul><li>Penjelasan nilai </li></ul><ul><li>Pemahaman dimensi kemampuan </li></ul>Antara kemahiran khusus yang dibina ialah : 28
 29. 29. PEMBELAJARAN DALAM KONTEKS RASA FIKIR LIHAT BUAT KONKRIT ALAMI & LIHAT LIHAT & FIKIR FIKIR & BUAT BUAT & ALAMI 29 PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL
 30. 30. BELAJAR UNTUK BELAJAR BELAJAR UNTUK BELAJAR IALAH SATU PENDEKATAN YANG : <ul><li>MENGGALAKKAN PELAJAR BERDIKARI </li></ul><ul><li>MELATIH PELAJAR AGAR BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PEMBELAJARAN KENDIRI </li></ul><ul><li>MEMBOLEHKAN PELAJAR MEMBUAT REFLEKSI DAN PENILAIAN TERHADAP PEMBELAJARAN KENDIRI </li></ul><ul><li>MEMBOLEHKAN PELAJAR MEMINDAHKAN PEMBELAJARAN KENDIRI MERENTASI KURIKULUM DAN DI LUAR BILIK DARJAH </li></ul>30
 31. 31. PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI ADALAH SATU SISTEM PEMBELAJARAN DI MANA PELAJAR BOLEH MENGIKUTI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN TAHAP KEUPAYAAN MASING-MASING DAN MASA YANG DITENTUKAN SENDIRI DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN-BAHAN DAN PERALATAN YANG TERANCANG FALSAFAH PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI <ul><li>BERDIKARI </li></ul><ul><li>MEMPUNYAI RASA TANGGUNGJAWAB </li></ul><ul><li>BERINITIATIF </li></ul><ul><li>BERKEUPAYAAN MEMBUAT INKUIRI, KAJIAN DAN PENILAIAN KENDIRI </li></ul><ul><li>MAMPU BELAJAR SECARA SENDIRI </li></ul><ul><li>BERKEUPAYAAN MENGGUNAKAN TEKNIK PENYELESAIAN MASALAH </li></ul>31
 32. 32. KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF BERTUJUAN UNTUK MEMBOLEHKAN MURID MEMAHAMI, MENILAI SERTA MENGAPLIKASIKAN MAKLUMAT YANG DITERIMA DALAM PELBAGAI SITUASI 32 KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF
 33. 33. KONSTRUKTIVISME ADALAH SATU FAHAMAN BAHAWA MURID MEMBINA SENDIRI SECARA AKTIF PENGETAHUAN ATAU KONSEP BERDASARKAN KEPADA PENGETAHUAN ATAU PENGALAMAN YANG SEDIA ADA DAN TIDAK MENERIMA PENGETAHUAN SECARA PASIF DARI ENVIRONMEN KONSTRUKTIVISME 33
 34. 34. PENGGUNAAN ICT DALAM PENDIDIKAN PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERMAKSUD MENGGUNAKAN ICT SECARA TERANCANG, BERSESUAIAN DAN BERFIKRAH UNTUK MENINGKATKAN KECEKAPAN PROSES DAN KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 34
 35. 35. <ul><li>KEMAHIRAN ASAS INDUSTRI [ KAI ] </li></ul><ul><li>TINGKATAN 4 & 5 </li></ul><ul><li>Pembinaan Domestik </li></ul><ul><li>Membuat Perabot </li></ul><ul><li>Seni Reka Tanda </li></ul><ul><li>Menservis Peralatan Elektrik Domestik </li></ul><ul><li>Rekaan dan Jahitan Pakaian </li></ul><ul><li>Katering dan Penyajian </li></ul><ul><li>Landskap dan Nurseri </li></ul><ul><li>Tanaman Makanan </li></ul>2. SAINS TAHAP 1 <ul><li>Uji Rintis 50 buah sekolah rendah – Tahun 2002 </li></ul><ul><li>Pelaksanaan penuh di semua sekolah rendah – Tahun 1 – Tahun 2003 </li></ul>35 MATA PELAJARAN BARU PELAKSANAAN 2002
 36. 36. SEKIAN TERIMA KASIH 36

×