Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Student helpdeskteachmeetsyd2011

Kort presentation av Polhemskolans arbete med och satsning på en egen Student Helpdesk som drivs av elever i gymnasiet.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Student helpdeskteachmeetsyd2011

 1. 1.
 2. 2. Polhemskolan<br />2100 elever<br />≈1300 elever har 1 till 1 datorer (vt -11)<br />TE, NV, SP, ES, HV, FY och EN<br />
 3. 3. Student Helpdesk - vad är det?<br />Elever hjälper främst elever med 1-1 datorer med alla typer av problem.<br />
 4. 4. Student Helpdesk - varför?<br />Elever<br />Skolan<br />Verklighetsanknytning<br />Ansvar<br />Anställningsbarhet/arbetslivsträning<br />Möjlighet till hjälp <br />”Laganda”<br />Ligga i framkant <br />Ekonomi<br />Bra för alla!<br />
 5. 5. Framgångsfaktorer?<br />Kontinuitet<br />Nöjda elever (Student Helpdesk)<br />Positiv ledning på skolan<br />Lokal<br />Öppettider<br />Material<br />
 6. 6.
 7. 7. Ärende-hantering?<br />Andreas<br />programmerade Student Helpdesk<br />andreas.coroiu@gmail.com<br />
 8. 8. Problem som dyker upp…<br />Elever är sjuka/lediga<br />Vi kan inte lösa problemet<br />Total krasch<br />Stöld<br />Licensierade programvaror<br />…är till för att lösas<br />
 9. 9. Maria Enberg, IT-samordnaremaria.enberg@utb.lund.seTel. 046-3594086<br />

×