Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Animals invertebrats

611 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Animals invertebrats

  1. 1. ANIMALSINVERTEBRATSCRISTIAN,AMADO,RUBÉN,IDOIA I GISELA (3er de PRIMÀRIA)
  2. 2. Anèl·lids• Perjudicial:• Sangonera: És un anèl·lid. Té el cos dividit en segments. No té potes ni antenes. S’alimenten de la sang d’altres éssers vius. És perjudicial.• Beneficiós:• Cuc de terra: És un anèl·lid. No té potes i no té antenes. El cuc de terra està dividit en segments i s’alimenta de terra. És beneficiós perquè oxigena la terra.
  3. 3. Insectes 1• Beneficiosos:• Papallona: És un insecte. Té sis potes i dues antenes. El seu cos està dividit en tres parts: cap, abdomen i tòrax. S’alimenta bàsicament del nèctar de les flors. És beneficiosa perquè ajuda a la pol·linització de les plantes.• Marieta: És un insecte. Té sis potes i dues antenes. El seu cos està dividit en tres parts: cap, abdomen i tòrax. El seu menjar preferit son els pugons.També poden menjar plantes i els agrada molt el pol.len i el nèctar de les flors. La marieta és beneficiosa .
  4. 4. Insectes 2Perjudicials:Mosca: És un insecte. Té sis potes i dues antenes. El seu cos esta dividit en tres parts: cap, tòrax i abdomen. S’alimenten d’excrements . És perjudicial perquè pot transméter malalties .Pugó: És un insecte. Té 6 potes i té cap, tòrax i abdomen. És perjudicial perquè s’alimenta de la saba de la planta.
  5. 5. Aràcnids• Perjudicial:• Escorpi: És un aràcnic. Té 8 potes i no te antenes. El seu cos està dividit en 2 parts: el cap i l’abdomen. És carnívor i s’alimenta d’insectes. És perjudicial perquè és veninós.• Benefisios:• L’aranya: És un aràcnid. Té 8 potes i no té antenes . El seu cos està dividit en 2 parts: cap i abdomen. S’alimenta d’insectes. Es beneficiós perquè es menja els insectes.
  6. 6. CRUSTACIS• Cranc:És un crustaci . Té 8 potes i 4 antenes .Es aquàtic i menja mol.luscos, cucs i xicotets peixos . Es beneficiós perquè ens el podem menjar.El porquet de Sant Antoni :És un crustaci. Té 8 potes i 4 antenes .És terrestre. S’alimenta de restes orgàniques en matèria de descomposició. Quan hi ha plaga són perjudicials.
  7. 7. MIRIÀPODES• Centpeus:• És un miriàpode. El seu cos és allargat del qual ixen molts parells de potes. S’alimenta de les fulles de les plantes. És perjudicial per a les plantes.
  8. 8. CRISTIAN RUBÉN AMADO IDOIA I GISELA FIDonem les gràcies a Ainhoa, Joan, Fernando i Lucía per l’ajuda que ens han prestat.

×