Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte e twinning the role of women in the context of the current economy

537 views

Published on

Project eTwinning

Published in: Education
  • Be the first to comment

Projecte e twinning the role of women in the context of the current economy

  1. 1. Jornades Comenius Regio Bones pràctiques en la internacionalització del centre educatiu Lleida, 18 d’abril de 2015 INSTITUT RONDA Elvira Cebrián Lázaro
  2. 2.  ITET Capitini: Alumnes de Secundària (16-18 anys).  INS Ronda: Alumnes de 1er CFGS d’Integració Social.  Curs 2012/13
  3. 3.  Anna Maria Sganga Forero, professora ITET Capitini, Perugia-Itàlia.  Elvira Cebrián Lázaro, professora INS Ronda-Lleida.
  4. 4. 1. Aportar elements de reflexió sobre les desigualtats per sexe que es produeixen en diferents entorns(família, treball i societat). 2.Concienciar a l’alumnat de l’impacte de la crisi en les dones, en concret en relació a: 2.1 Violència de gènere 2.2 Xarxes familiars
  5. 5.  Les activitats treballades es van organitzar al voltant de les següents celebracions:  25 de novembre, dia internacional contra la violència vers les dones.  8 de març, dia internacional de la dona.  1 de maig, dia del treball.  15 de maig, dia internacional de la familia.
  6. 6.  Chat  e-mail  Fòrum de discussió  Preparació de Murals  Tècniques d’edició de video
  7. 7.  Creació d’un espot audiovisual contra la violència de gènere.  Un dels espots, “SOS”, va rebre el Premi Dolors Piera de la Universitat de Lleida. 2012.  Resum del procés de treball:  https://animoto.com/play/9Fg7NIjnVpnGyCPHRktVjg  VIDEO PREMIAT: “SOS”:  http://new- twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=2000 5949
  8. 8.  https://www.youtube.com/watch?v=rjD-QMSjpJo
  9. 9. Moltes gràcies!! ecebrian@iesronda.org

×