Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Resultat genom lyckade
möten!
Maria Björk
Resultat genom
lyckade möten!
Maria Björk
Vad är ett lyckat möte?
• Vilka gyllene regler skapar de
bästa förutsättningarna för ett lyckat
möte?
• Vilken metod och v...
Maria Björk
http://www.youtube.com/watch?v=DYu_bGbZiiQ
Maria Björk
”Med passion att utveckla människor, projekt och verksa...
Hur mycket av svenska företags resurser går åt
till möten?
Mötet är en av de
viktigaste arenorna!
Alla bidrar till skapa
en bra arena
Varje enskilt möte kostar pengar…..
Hur mycket kostar
ditt företags möten?
Vad kostar det här
då...?
Vad är ett lyckat möte?
Mötesdeltagare
Möten som arbetsform
Använda möten till rätt uppgifter
• Osynlig och synlig kultur i
grupp.
• Manifesteras genom individer
men är nästan alltid en
kulturell gemensam skapelse.
•...
Är alla här?
Löste vi
något?!?!
Skönt, allt är på
G  Toppen, nu har
jag en timme
mindre att hjälpa
våra kunder….
Skulle jag
GÖRA
något...
Gyllene regler
• Förberedelse
• Genomförande
• Uppföljning
Källa: Konftel
Levande möten
Inflöde, energi, samarbete,
resultat och reflektion
Vad Hur
Vilken metod och vilka verktyg ger de bästa resultaten
av ett möte?
Mötestyper, möten med olika syften
• Informationsmöten (I)
• Att sprida och inhämta information
• Granskningsmöte (G)
• At...
Energihållaren
•Ansvarar för att stödja mötesdeltagarna och hålla en hög, jämn och positiv energi under
mötet
Balanseraren...
http://www.ordrum.se/dok/12_vision_metodbank/
http://www.ordrum.se/dok/12_vision_metodbank/
Avsluta alla möten med feedback och
dessa tre frågor:
1.Vad gjorde vi bra?
2.Vad kunde vi göra bättre?
3.Hur gör vi det nä...
Nu vet jag hur jag
ska hantera
fortsatta
kundrelationer

Kristallklart och
tydligt. Ser fram
emot nästa möte.
Vilket flow...
Checklista
Före mötet
• Är rätt deltagare inbjudna?
• Är alla deltagare informerade i förväg
och mötestyp och syftet med m...
Checklista
Under mötet
• Är deltagarna på plats i rätt tid?
• Är deltagarna väl förberedda?
• Är mötesledaren väl förbered...
Fokusera på dina
möten och skapa
bättre resultat!
Tack!
maria.bjork@lm.se
Skapa gärna kontakt genom
LinkedIn
Resultat genom lyckade möten win it_5 februari
Resultat genom lyckade möten win it_5 februari
Resultat genom lyckade möten win it_5 februari
Resultat genom lyckade möten win it_5 februari
Resultat genom lyckade möten win it_5 februari
Resultat genom lyckade möten win it_5 februari
Resultat genom lyckade möten win it_5 februari
Resultat genom lyckade möten win it_5 februari
Resultat genom lyckade möten win it_5 februari
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Resultat genom lyckade möten win it_5 februari

Resultat genom lyckade möten - Presentation av Maria Björk på WINIT i Gävle den 5 februari. Hur kan vi skapa mer värde genom att driva effektiva möten?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Resultat genom lyckade möten win it_5 februari

 1. 1. Resultat genom lyckade möten! Maria Björk Resultat genom lyckade möten! Maria Björk
 2. 2. Vad är ett lyckat möte? • Vilka gyllene regler skapar de bästa förutsättningarna för ett lyckat möte? • Vilken metod och vilka verktyg ger de bästa resultatet av ett möte?
 3. 3. Maria Björk http://www.youtube.com/watch?v=DYu_bGbZiiQ Maria Björk ”Med passion att utveckla människor, projekt och verksamheter”
 4. 4. Hur mycket av svenska företags resurser går åt till möten?
 5. 5. Mötet är en av de viktigaste arenorna! Alla bidrar till skapa en bra arena
 6. 6. Varje enskilt möte kostar pengar….. Hur mycket kostar ditt företags möten? Vad kostar det här då...?
 7. 7. Vad är ett lyckat möte? Mötesdeltagare Möten som arbetsform Använda möten till rätt uppgifter
 8. 8. • Osynlig och synlig kultur i grupp. • Manifesteras genom individer men är nästan alltid en kulturell gemensam skapelse. • Syns ofta till bland energilösa, ineffektiva möten. Mötesspöken
 9. 9. Är alla här?
 10. 10. Löste vi något?!?! Skönt, allt är på G  Toppen, nu har jag en timme mindre att hjälpa våra kunder…. Skulle jag GÖRA något?? Alla verkar ha koll på läget, bäst att hålla god min
 11. 11. Gyllene regler • Förberedelse • Genomförande • Uppföljning
 12. 12. Källa: Konftel
 13. 13. Levande möten Inflöde, energi, samarbete, resultat och reflektion
 14. 14. Vad Hur
 15. 15. Vilken metod och vilka verktyg ger de bästa resultaten av ett möte?
 16. 16. Mötestyper, möten med olika syften • Informationsmöten (I) • Att sprida och inhämta information • Granskningsmöte (G) • Att säkerställa kvalitet • Arbetsmöten/Workshops (A) • Att lösa att problem eller arbeta med en uppgift • Beslutsmöten (B) • Att fatta och dokumentera beslut • Kan behöva förberedande förankring • Förhandlingsmöte (F) • Att nå en överenskommelse • Ställer extra krav på förberedelser • Kreativitetsmöten (K) Tänk på: Dela upp möten som har för många syften. Renodla 
 17. 17. Energihållaren •Ansvarar för att stödja mötesdeltagarna och hålla en hög, jämn och positiv energi under mötet Balanseraren •Ansvarar för att hjälpa mötesdeltagarna att följa spelreglerna och håll ett öga på att alla bidrar Tidshållaren •Ansvarar för att mötets tidsramar hålls och hjälper gruppen att disponera den gemensamma tiden på bästa sätt Fokuseraren •Ansvarar för att hjälpa att hålla fokus på relevanta frågeställningar och beslut samt stödja mötet genom att sammanfatta. Parkera frågor som tas vid annat tillfälle Utmanaren •Ansvarig under mötet för att alla är medvetna om utmaningar och kritiska aspekter av ett beslut Antecknaren •Ansvarig att anteckna viktiga händelser och beslut under mötet
 18. 18. http://www.ordrum.se/dok/12_vision_metodbank/
 19. 19. http://www.ordrum.se/dok/12_vision_metodbank/
 20. 20. Avsluta alla möten med feedback och dessa tre frågor: 1.Vad gjorde vi bra? 2.Vad kunde vi göra bättre? 3.Hur gör vi det nästa gång?
 21. 21. Nu vet jag hur jag ska hantera fortsatta kundrelationer  Kristallklart och tydligt. Ser fram emot nästa möte. Vilket flow vi hade idag  Summering av mötet och fortsatta åtgärder Vilket härligt möte! Hem och fortsätta på marknadsanalysen  Vad skönt att vi löste ut alla lösa trådar och allt finns redan i en minnesnotering. Härlig känsla!
 22. 22. Checklista Före mötet • Är rätt deltagare inbjudna? • Är alla deltagare informerade i förväg och mötestyp och syftet med mötet? • Är deltagarna informerade om hur de ska förbereda sig? • Är kallelse, dagordning och distribution av underlag/bilagor klart i god tid? • Är utkast till protokoll skrivet i förväg? • Hur ska vi hantera problem eller nya frågor som dyker upp? Efter mötet • Är protokollet kortfattat och tydligt? • Är alla beslut med i protokollet? • Finns referenser till aktuellt beslutsunderlag? • Är material som distribuerats på mötet bifogat till protokollet/utskicket efter mötet? • Finns information på endast ett ställe, dvs inga upprepningar • Är protokoll, åtgärdslista ect distribuerat direkt efter mötet? • Görs uppföljning av att beslutade åtgärder genomförs?
 23. 23. Checklista Under mötet • Är deltagarna på plats i rätt tid? • Är deltagarna väl förberedda? • Är mötesledaren väl förberedd? • Leder mötesledaren mötet på ett effektivt sätt? • Finns dagordning och håller mötet sig till den? • Är tidigare beslutade åtgärder genomförda i tid? • Uppdateras åtgärdslistan med nya åtgärder • Är ansvarig utsedd för varje ny åtgärd? • Är alla deltagare aktiva på mötet? • Förs en konstruktiv dialog? • Nås syftet och mål med mötet? • Har nästa möte planerats?
 24. 24. Fokusera på dina möten och skapa bättre resultat!
 25. 25. Tack! maria.bjork@lm.se Skapa gärna kontakt genom LinkedIn

×