II Ukrainian Investment Forum: Agenda

820 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
820
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

II Ukrainian Investment Forum: Agenda

  1. 1. • ФІНАНСУВАННЯ ВАШОГО ЗРОСТАННЯ • • FINANCING YOUR GROWTH •17 ЛИСТОПАДА 2011 | ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР-ПАЛАЦ», КИЇВ, УКРАЇНА IІ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ II UKRAINIAN INVESTMENT FORUMNOVEMBER 17, 2011 | PREMIER PALACE HOTEL, KYIV, UKRAINE Г Е Н Е РА Л Ь Н И Й С П О Н С О Р P R I N C I PA L S P O N S O R СПОНСОРИ SPONSORS ПАРТНЕРИ PA R t N e R S А ВТО М О Б І Л Ь Н И Й П А РТ Н Е Р A U t O M O B I L e PA R t N e R МЕДІА ПАРТНЕРИ MedIA PA R t N e R S Г Е Н Е РА Л Ь Н І М Е Д І А П А РТ Н Е Р И Г Е Н Е РА Л Ь Н И Й І Н ф О Р М А ц І Й Н И Й П А РТ Н Е Р P R I N C I PA L M e d I A PA R t N e R S P R I N C I PA L N e W S PA R t N e R ЗА ПІДТРИМКИ SUPPORted By
  2. 2. ФІНАНСУВАННЯ ВАШОГО IІ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ ЗРОСТАННЯ 17 ЛИСТОПАДА 2011 | ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР-ПАЛАЦ», КИЇВ, УКРАЇНА Шановні колеги,Українське товариство інвестиційних професіоналів CFA Україна – це волонтерська, некомерційна, неурядоваорганізація, яка об’єднує провідних представників інвестиційної професії в країні та входить до міжнародної спільнотитовариств CFA Institute. CFA Institute (www.cfainstitute.org) має більше ніж 105 000 членів, у тому числі понад 100 000носіїв відзнаки CFA в усьому світі та об’єднує 135 професійних товариств у 58 країнах.Тема цьогорічного Українського Інвестиційного форуму – «фінансування Вашого зростання», яка підкреслюєважливість і актуальність зростаючого економічного потенціалу українських компаній та їх потребу в додатковомуфінансуванні.Український Інвестиційний форум - це відкрита і спільна платформа, яка фокусується на розвитку та вдосконаленніінвестиційної галузі в країні. Український Інвестиційний форум надасть Вам можливість підвищити впізнаваністьВашої торгової марки, показати досвід і кваліфікацію своїх співробітників, повідомити про Ваші останні досягненнята послуги та підкреслити свій лідируючий статус в галузі.Підтримуючи CFA Україна Ви робите інвестиційну галузь більш етичною та освіченою! З найкращими побажаннями Сергій Глазунов Президент CFA Україна Dear colleagues,Ukrainian Society of Investment Professionals CFA Ukraine is a volunteer, non-for-profit, non-government organization. Itunites the leading representatives of the investment profession within the country. the organization is a part of the worldwidenetwork of CFA Institute member societies. CFA Institute (www.cfainstitute.org) has more than 105,000 members, includingover 100,000 CFA Charterholders worldwide, and unites 135 affiliated professional member societies in 58 countries andterritories.this year’s Ukrainian Investment Forum core subject is “Financing your Growth” which underlines the importance andactuality of the growing economic potential of Ukrainian companies and their needs in additional financing.Ukrainian Investment Forum is an open and collaborative platform that focuses on development and improvement ofthe investment industry within the country. the Ukrainian Investment Forum will provide you an opportunity to increaseawareness of your brand, show expertise and qualification of your employees, communicate about your latest achievementsand services, and underline your leading status within the industry.By supporting CFA Ukraine you make investment industry more ethical and educated! Kind Regards Sergey N. Glazunov President of CFA Ukraine
  3. 3. FINANCING YOUR II UKRAINIAN INVESTMENT FORUM GROWTH NOVEMBER 17, 2011 | PREMIER PALACE HOTEL, KYIV, UKRAINE Шановні колеги,Україна йде шляхом приєднання до європейського співтовариства. Проте в нашій країні все ще складно вестибізнес. це означає, що Україна потребує інтенсивного економічного та інфраструктурного розвитку. ПідтримуючиІІ Український Інвестиційний форум, «Ернст енд Янг» щиро вірить, що захід не лише сприятиме підвищеннюпрофесійного рівня українських фахівців з фінансів, а й сприятиме активізації ділової та інвестиційної діяльності наукраїнському ринку.«Ернст енд Янг» є міжнародним лідером з аудиту, оподаткування і права, супроводу транзакцій і консультування.Спільні цінності та високі стандарти якості об’єднують 152 000 наших співробітників в усьому світі. Ми створюємоперспективи, розкриваючи потенціал наших співробітників, клієнтів і суспільства в цілому. фахівці практикиконсультаційних послуг із супроводу транзакцій «Ернст енд Янг» володіють професійними знаннями та досвідом,необхідними для надання клієнтам підтримки в галузі збереження, оптимізації, залучення й інвестування капіталу зурахуванням їх індивідуальних потреб. Ми допомагаємо нашим клієнтам здобути конкурентну перевагу і забезпечитизростання прибутку на акціонерний капітал завдяки вдосконаленню процесу прийняття рішень з будь-яких питань,пов’язаних із залученням капіталу та управлінням ним. З найкращими побажаннями Дмитро Литвак Партнер, Голова відділу супроводу угод «Ернст енд Янг» в Україні Dear colleagues,Ukraine is on its way to becoming a european country. However, it still remains a challenging country to do business in.this means that Ukraine is in need of intensive economic and infrastructural development. ernst & young supports theІІ Ukrainian Investment Forum, which will hopefully help to increase business and investment activities on the Ukrainianmarket. ernst & young is a general sponsor of the Forum, and truly believes that this event will help to raise the professionallevel of Ukrainian financial specialists and facilitate transparency in the Ukrainian economy.ernst & young is a global leader in assurance, tax & legal, transaction and advisory services. Worldwide, our 152,000people are united by our shared values and an unwavering commitment to quality. We make a difference by helping ourpeople, our clients and our wider communities achieve their potential. ernst & young’s transaction Advisory Services bringtogether a unique combination of skills, insight and experience to deliver tailored advice attuned to your needs — helpingyou drive competitive advantage and increased shareholder returns through improved decision making across all aspectsof your capital agenda. Kind Regards Dmitriy Litvak Partner, Head of Transaction Advisory Services, Ernst & Young in Ukraine
  4. 4. ФІНАНСУВАННЯ ВАШОГО IІ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ ЗРОСТАННЯ 17 ЛИСТОПАДА 2011 | ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР-ПАЛАЦ», КИЇВ, УКРАЇНА08:00 – 09:00 / Реєстрація та спілкування / Registration and Networking09:00 – 09:30 / Відкриття / Opening Сергій Глазунов, CFA Нітін Мехта, CFA Дмитро Литвак Президент CFA Директор CFA Institute Партнер, Голова відділу Україна у країнах Європи, супроводу угод «Ернст Sergey Glazunov, CFA Близького Сходу та енд Янг» в Україні President at CFA Африки Dmitriy Litvak Ukraine Nitin Mehta, CFA Partner, Head of Director, EMEA at CFA Transaction Advisory Institute Services, Ernst & Young in Ukraine09:30 – 10:30 / ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 1. МАКРОЕКОНОМІКА: ЧИННИКИ ЗРОСТАННЯ /PANEl 1. MACROECONOMICS: DRIVERS OF GROWTHМодератор / Moderator: Експерти / Speakers: Станіслав Шум Арчіл Кекеліа Макс Альєр Генеральний Перший заступник Постійний представник директор міністра економіки та Міжнародного валютного Видавничого дому сталого розвитку Грузії фонду в Україні «Економіка» Archil Kekelia Max Alier Stanislav Shum First Deputy Minister Resident Representative CEO at Ekonomika of Economy and in Ukraine at International Publishing House Sustainable Development Monetary Fund of Georgia Олександр Павлов Ігор Мазепа Керівник сектору Генеральний директор фінансових інвестиційної компанії організацій ЄБРР в Concorde Capital Україні Igor Mazepa Alexander Pavlov CEO at Concorde Capital Head of Financial Institutions in Ukraine at EBRD Теми для обговорення Discussion topics: – Першочергові завдання макроекономічної політики уряду України на 2011-2015 рр. / the Ukrainian Government’s macroeconomic priorities for 2011-2015 – Поточна економічна ситуація у світі, на ринках, що розвиваються, та в Україні / Current economic situation worldwide, in emerging markets and in Ukraine – Вплив майбутніх економічних трендів на основні фінансові центри та Україну / Impact of future economic trends on the capital markets in major financial centers and Ukraine10:30 – 11:00 / Перерва на каву / Networking Coffee Break11:00 – 12:30 / ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 2. МАЙБУТНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ В УКРАЇНІ /PANEl 2. FUTURE INVESTMENT STRATEGIES IN UKRAINEМодератор / Moderator: Експерти / Speakers: Олесь Гаврилишин Олег Устенко Наталя Яресько Керуючий партнер Виконавчий директор Партнер-засновник та «Євровенчерз Міжнародного Фонду виконавчий директор Україна» Блейзера Horizon Capital Leslie Hawrylyshyn Oleg Ustenko Natalie Jaresko Co-Managing Partner Executive Director at Founding Partner and at Euroventures The Bleyzer Foundation CEO at Horizon Capital Ukraine
  5. 5. FINANCING YOUR II UKRAINIAN INVESTMENT FORUM GROWTH NOVEMBER 17, 2011 | PREMIER PALACE HOTEL, KYIV, UKRAINE Тамаш Наґі Хайс Юкен Костянтин Повстяний Керуючий директор Генеральний директор Партнер Baring Vostok Advent International «Фідем Лайф» Capital Partners Global Private Equity в Gijs Jeuken Konstantin Povstyanoy Україні CEO at Fidem life Partner at Baring Vostok Tamás Nagy Capital Partners Managing Director, Ukraine at Advent International Global Private Equity Теми для обговорення / Discussion topics: – цільові галузі для фондів прямих інвестицій в Україні / target industries for private equity funds in Ukraine – Як залучити кошти від фондів прямих інвестицій (інвестиційні критерії тощо) / How to attract investments from private equity funds (investment criteria, etc.) – Переваги та недоліки різних інвестиційних стратегій / Advantages and disadvantages of different investment strategies – Як працювати із фондами прямих інвестицій: зворотній зв’язок з партнерами, співінвесторами та власниками компаній / How to work with Pe funds: feedback from partners, co-investors and entrepreneurs – Викуп компанії менеджерами (MBO) в українських реаліях / Management buyout (MBO) in Ukrainian reality12:30 – 14:00 / Обід / Networking lunch14:00 – 15:30 / ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 3. БОРГОВЕ ФІНАНСУВАННЯ: ПОГЛЯД НА ПЕРСПЕКТИВНІФІНАНСОВІ РИНКИ / PANEl 3. DEBT FINANCING: VIEW OF THE PERSPECTIVE FINANCIAl MARKETSМодератор / Moderator: Експерти / Speakers: Руслан Чорний Домінік Меню Марк Магалецький «КоммерасантЪ- Голова представництва Керівник сектору Україна», редактор BNP Paribas Group в інфраструктури та додатку «Фінанси» Україні енергетики ЄБРР в Ruslan Chernyi Dominique Menu Україні Kommersant- Head of Representative Mark Magaletsky Ukraine, Editor Office in Ukraine at Head of Infrastructure of Supplement UkrSibbank BNP Paribas and Energy in Ukraine “Finance” Group at EBRD Стівен Фішер Ігор Петрашко Джон Паттон Голова правління Керуючий директор, Голова із залучення Citibank в Україні Голова інвестиційно- фінансування у Steven Fisher банківського управління регіоні Росія/СНД Chairman of the Board «Тройка Діалог Україна» Deutsche Bank at Citibank Ukraine Ihor Petrashko John Patton Managing Director, Head Head of Origination of Investment Banking at Russia/CIS at Troika Dialog Ukraine Deutsche Bank Валерія Гонтарєва Голова ради директорів Теми для обговорення / Discussion topics: групи компаній – Поточна ситуація і тенденції у банківському кредитуванні, на ринках «Інвестиційний капітал єврооблігацій, облігацій місцевих позик та реструктуризації боргів / Україна» Valeria Gontareva Current situation and trends with bank loans, eurobonds, local bonds, CEO at Investment debt restructuring Capital Ukraine Group15:30 – 16:00 / Перерва на каву / Networking Coffee Break
  6. 6. FINANCING YOUR II UKRAINIAN INVESTMENT FORUM GROWTH NOVEMBER 17, 2011 | PREMIER PALACE HOTEL, KYIV, UKRAINE16:00 – 17:30 / ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 4. ВИХІД НА ПУБЛІЧНІ РИНКИ КАПІТАЛУ: ВІЯННЯМОДИ ЧИ СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ? / PANEl 4. GOING PUBlIC: FASHION OR DEVElOPMENTSTRATEGY?Модератор / Moderator: Експерти / Speakers: Дмитро Литвак Фредрік Ейхерн Сергій Мазін Партнер, Голова Головний виконавчий Генеральний директор, відділу супроводу угод директор Milkiland N.V. член Ради директорів «Ернст енд Янг» в Fredrick Aherne KSG Agro Україні CEO at Milkiland N.V. Sergey Mazin Dmitriy Litvak CEO at KSG Agro Partner, Head of Transaction Advisory Services, Ernst & Young in Ukraine Пьотр Віла Роберт Квятковскі Брайан Бест Заступник керуючого Віце-директор Відділу Керуючий директор директора BZ WBK розвитку бізнесу інвестиційно-банківського Bank Варшавської фондової департаменту компанії Piotr Wila біржі Dragon Capital Deputy Managing Robert Kwiatkowski Brian Best Director at BZ WBK Deputy Director of the Managing Director, Head Bank Business Development of Investment Banking at Department at Warsaw Dragon Capital Stock Exchange Анатолій Амелін Директор Теми для обговорення: департаменту – Можливість вітчизняного IPO у 2015 році / корпоративних Possibility of local IPO in 2015 відносин ДКЦПФР України – Найбільш перспективні та ризиковані галузі для виходу на публічні Anatoliy Amelin ринки / Corporate Relations the most perspective industries for going public and the most risky ones Director at Securities and – «Вікна» для розміщень і шляхи виходу до них для компаній / Stock Market Commission of Ukraine “Windows” for public offerings and the way for companies to catch them – Критерії вибору найкращої платформи для IPО / the criteria of choosing the right IPO platform17:30 – 20:00 / Коктейльний прийом / Networking Cocktail Reception Г Е Н Е РА Л Ь Н И Й С П О Н С О Р P R I N C I PA L S P O N S O R СПОНСОРИ SPONSORS А ВТО М О Б І Л Ь Н И Й П А РТ Н Е Р A U t O M O B I L e PA R t N e R
  7. 7. УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОФЕСІОНАЛІВ UKRAINIAN SOCIETY OF INVESTMENT PROFESSIONAlS• ЕТИКА • ОСВІТА • ПРОФЕСІЙНА • ETHICS • EDUCATION • ДОСКОНАЛІСТЬ • PROFESSIONAl EXCEllENCE • Українське товариство інвестиційних професіоналів CFA the Ukrainian Society of Investment Professionals CFAUkraine об’єднує понад 200 представників інвестиційної про- Ukraine unites more than 200 representatives of the investmentфесії в Україні. Товариство є неурядовою некомерційною profession within the country. the organization is non-govern-організацією, що управляється волонтерами та входить до ment, non-for-profit, run by volunteers and is part of the world-міжнародної спільноти товариств CFA Institute. wide network of Chartered Financial Analysts (CFA) societies Робота волонтерів щодо створення CFA Ukraine почалась that are member societies of CFA Institute.на початку 2009 року. В результаті, в червні цього ж року від- the effort of establishing CFA Ukraine Society has started inбулася перша загальна конференція потенційних членів то- spring 2009 and resulted in the first general conference of poten-вариства. Конференція засвідчила підтримку та інтерес до tial members in June 2009. the conference was a great successтовариства з боку інвестиційних професіоналів, працедавців, and evidenced strong interest from the Ukrainian investmentа також державних регуляторних органів інвестиційної сфе- professionals, top Ukrainian and international employers and in-ри. За результатами конференції було сформовано ініціатив- dustry regulators. As a result, an initiative group of 27 individualsну групу в складі 27 осіб. was organized. В лютому 2010 року товариство CFA Ukraine було прийня- In February 2010, CFA Ukraine has been accepted into theто до міжнародної спільноти товариств CFA Institute. worldwide network of CFA Institute member societies. Товариством управляє Рада директорів, до складу якої the Society is governed by the Board of directors that com-входять професіонали зі значним досвідом роботи в інвес- prises people with significant experience in the relevant activi-тиційній сфері, в тому числі представники провідних україн- ties, including representatives of the leading Ukrainian and inter-ських та міжнародних компаній. Щоденне управління товари- national companies and institutions. daily Society operations areством здійснюється командою Виконавчого комітету. managed by the executive Officers team. МІСІЯ MISSION STATEMENT Будучи лідером інвестиційної професії в Україні, місією the Mission of CFA Ukraine is to bring value to its mem-товариства CFA Ukraine є здійснення діяльності в інтересах bers and the community by leading the investment profession inсвоїх членів та суспільства загалом шляхом встановлення Ukraine through setting the highest standards of ethics, educa-високих стандартів етики, освіти та професіоналізму. tion, and professional excellence. ЦІЛІ KEY OBJECTIVES • Створення локальної спільноти інвестиційних професіо- • Create a local investment professional network with globalналів, що об’єднує колег по всьому світу outreach of worldwide colleagues who provide sense of com- та забезпечує їх професійну і соціальну єдність та під- munity and support one another professionally and socially. theтримку. Society will be a place to meet other like-minded professionals. • Постійне всебічне навчання членів, що забезпечує до- • Provide comprehensive continuous educational opportuni-ступ до останніх вдосконалень та найкращих практик в інвес- ties by creating and sourcing relevant lifelong learning for mem-тиційній сфері. bers, keeping abreast in latest developments in the investment • Підвищення в Україні рівня обізнаності про навчальну profession, legislation and best market practices. Provide careerпрограму та відзнаку Chartered Financial Analyst® (CFA®) як development and job placement opportunities for its members.про глобальний стандарт інвестиційної професії. • Increase awareness in Ukraine about CFA designation as • Надання членам товариства допомоги в кар’єрному роз- the global standard for investment profession. Support and en-витку та працевлаштуванні. hance implementation of CFA Institute principals of ethics, edu- • Сприяння впровадженню в інвестиційній галузі України cation and professional excellence within investment industry inпринципів етики, освіти та професіоналізму CFA Institute. Ukraine.

×