Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Handmade Wellbeing - Hyvinvointia käsitöillä 26.4.2017

70 views

Published on

Presentation of the Handmade Wellbeing project experiences in Finland. In the Handmade Wellbeing seminar at the University of Helsinki, April 26, 2017.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Handmade Wellbeing - Hyvinvointia käsitöillä 26.4.2017

 1. 1. HANDMADE WELLBEING – HYVINVOINTIA KÄSITÖILLÄ Helsingin yliopisto sirpa.kokko@helsinki.fi mari.salovaara@helsinki.fi
 2. 2. HANDMADE WELLBEING -HANKE  Erasmus+ Aikuiskoulutukselle (KA2)  EU/OPH 1.9.2015 – 31.8.2017  Partnerit:  Helsingin yliopiston käsityönopettajan koulutus  University of Tartu, Viljandi Culture Academy, Viro  uniT – Verein für Kultur an der Karl-Franzens-Universität Graz, Itävalta  Superact C.I.C., Iso-Britannia
 3. 3. MIKSI TÄLLAINEN HANKE?  käsityöt ja luova työskentely lisäävät hyvinvointia ja elämänhallinnan tunnetta  tarve ja kysyntä ikääntyneiden harrastus- ja virkistyspalveluille lisääntyy  käsityö- ja taidealojen ammattilaisten asiantuntemusta tarvitaan  käsityö- ja taidealojen ammattilaiset ja opiskelijat tarvitsevat tietoa ja osaamista ikääntyneiden kanssa työskentelyyn
 4. 4. HANKKEEN TAVOITTEET  laajentaa taide- ja käsityöammattilaisten valmiuksia työskennellä ikääntyneiden parissa  luoda koulutusmalli, joka tukee ikääntyneiden luovan toiminnan järjestämistä  saada tutkimustietoa siitä, millainen pedagogiikka soveltuu ikääntyneiden ohjaamiseen  tukea ikääntyneiden hyvinvointia taiteen ja käsityön keinoin
 5. 5. HANKKEEN TOIMINTA  opiskelijoiden ja ammattilaisten koulutus partnerimaissa  käsityö- ja taidetyöpajat kunkin maan palvelukeskuksissa  koulutusviikko kussakin maassa: vierailuja, työpajoja, yhteisen mallin rakentamista, reflektointia  HY:n opiskelijoiden harjoittelu ikääntyvien parissa  tutkimustiedon tuottaminen  http://craftwellbeing.eu/
 6. 6. KEHITTEILLÄ OLEVA KOULUTUSMALLI
 7. 7. KEHITTEILLÄ OLEVA KOULUTUSMALLI
 8. 8. KANSAINVÄLISEN HANKKEEN AIKANA SYNTYNEITÄ HAVAINTOJA  Monissa maissa käsityön ajatellaan lisäävän hyvinvointia.  Hyvinvointia ei ole vain fyysisestä kunnosta huolehtiminen: myös “sielua täytyy ravita”.  Käsityön tekeminen ruokkii yhteisöllisyyttä, joka on yksi keskeinen hyvinvoinnin ulottuvuus.  Käsitöitä tehdessä yhteys syntyy myös ilman yhteistä kieltä.  Käsityö ei ole kaikille / ainoa hyvinvointia lisäävä asia.  Kaikessa toimnnassa vastavuoroinen kunnioitus on keskeistä; itsemääräämisoikeus!  Eri partnereilla erilaisia käytäntöjä: etsitään yhdessä best practices.  Ohjaajan rooli on keskeinen; tavoitteellinen toiminta!
 9. 9. TYÖPAJAT SUOMESSA
 10. 10. KÄSITYÖNOPETTAJAN KOULUTUS HELSINGIN YLIOPISTOSSA Aineenopettajakoulutus • Koulutetaan perusopetuksen opettajia, mutta antaa kelpoisuuden myös mm. lukioon ja työväenopistoihin jne. • Noin 5 vuoden kestävät maiseteritasoiset opinnot, 300 op Opinnot sisältävät • Vuorovaikutus- ja kieliopintoja • Pääaineen opintoja käsityötieteessä: sisältöopintoja ja tieteelliseen opinnäytetyöhön liittyviä opintoja • Kasvatustieteen opintoja: opettajan pedagogiset opinnot 60 op, joista opetusharjoittelu 20-23 op • Sivuaineopintoja esim. toinen opetettava aine 60 op
 11. 11. OPETTAJAOPISKELIJAT TYÖPAJAOHJAAJINA 14 käsityönopettajaopiskelijaa työskenteli 2-3 opiskelijan ryhmissä Soveltava / syventävä harjoittelu Kahdella opiskelijalla kokemusta aikuisten opettamisesta Kahdella opiskelijalla kokemusta vanhojen ihmisten kanssa työskentelystä Kaikilla kokemusta käsityön opettamisesta
 12. 12. PALVELUKESKUS HARJOITTELUPAIKKANA Monipuolinen palvelukeskus Etelä-Suomessa Pitkä- ja lyhytaikaisasumisen osastoja yhteensä 18 • Lähes 400 asukasta Päivätoiminta • Kotona asuville ikäihmisille Palvelukeskus • Kotona asuville eläkeläisille ja työttömille • Opastusta ja virkistystoimintaa Harjoitteluosastot 3 työpajaa päivätoimintaosastolla 1 työpaja asumisosastolla 1 työpaja viriketoiminnan käsityöryhmässä 1 työpaja palvelukeskuksessa
 13. 13. YHTEISÖLLINEN SEINÄTEKSTIILI CD-LEVYISTÄ
 14. 14. YHTEISÖLLINEN SEINÄTEKSTIILI MÄRKÄHUOVUTTAMALLA Kuva oikealla: Carolina Mobarac
 15. 15. KOOL AID - VÄRJÄYS
 16. 16. YHTEISÖLLINEN KUKKAKIMPPU NEULAHUOVUTTAEN Kuva: Carolina Mobarac
 17. 17. NEULAHUOVUTTAMALLA KORISTETTUJA HUIVEJA
 18. 18. 3D TEKSTIILIKOLLAASIT
 19. 19. TEKSTIILIKOLLAASIT SEKATEKNIIKALLA Kuvat: Carolina Mobarac
 20. 20. TEKNIIKOISTA Uuden ja vanhan yhdistely toimii hyvin Sopiva vaikeustaso…??? Selviää kokeilemalla Kokeile rohkeasti, älä aliarvioi Saavutettavissa olevat tavoitteet & jotain valmiiksi joka kerta = palkitsee ja motivoi Toisto, ei liian monia eri vaiheita
 21. 21. VANHAT IHMISET TEKIJÖINÄ Mielen esteet suurempia kuin fyysiset Kaikki pystyivät ja osasivat, jos vain halusivat! Auta alkuun, motivoi Auta vaikeiden kohtien yli Tehkää yhdessä Rohkaise, rohkaise, rohkaise! Joskus pieni “tuuppiminen” voi toimia Mutta kuitenkin olet tekemisissä aikuisen kanssa Anna aikaa
 22. 22. VANHAT IHMISET TEKIJÖINÄ Ilo, ylpeys, yllättyminen omasta työstä Tekeminen aktivoi ja sitä kaivataan Tekniikka ja työtapa voi olla hyvin yksinkertainen Mahdollistaa luovuuteen & suunnitteluun keskittymisen Suunnittelurajoitteet kuitenkin tärkeitä Elinikäinen oppiminen on totta! Juuri käsillä olevan hetken merkityksellisyys Kuva: Carolina Mobarac
 23. 23. VUOROVAIKUTUKSESTA Vuorovaikutus vanhojen ihmisten kanssa on samanlaista kuin kenen tahansa muun Hyvä olla perustiedot muistisairauksista ja aistien heikentymisestä Yhteyden luominen, hyvä vuorovaikutus, yhdessä oleminen tärkeintä Käsityön tekeminen voi edesauttaa vuorovaikutusta Yhteys ja yhdessäolo ilman puhetta Ohjaajan rooli?
 24. 24. OIKEUS PÄÄTTÄÄ Osallistumisen tulee olla vapaaehtoista Mutta usein ensimmäinen reaktio on “ei” Kuinka vastata siihen? Erilaiset osallistumisen tavat Kuinka paljon voi suostutella?
 25. 25. TUTUSTUMINEN RYHMÄÄN, YKSILÖIHIN, PAIKKAAN On ehdottoman tärkeää! Toiminnan suunnittelun voi viedä loppuun vasta, kun on tavannut ryhmän Tärkeää tietää jotain yleisimmistä sairauksista / oireista, esim. dementia Tärkeintä kuitenkin tuntea yksilöt ja ryhmä! Tieto ja ymmärrys elämästä hoivaympäristössä Havainnoi, järjestä tapaaminen, jututa etukäteen Kuva: Carolina Mobarac
 26. 26. TUTUSTUMINEN RYHMÄÄN, YKSILÖIHIN, PAIKKAAN “Kulttuurishokki… Koko toimintakulttuuri oli niin vieras.” “Tapasimme ryhmän etukäteen ja jututimme heitä. Myös tieto muistisairauksista sekä niiden vaikutuksesta käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen olisi ollut tarpeen.”
 27. 27. TUTUSTUMINEN RYHMÄÄN, YKSILÖIHIN, PAIKKAAN “Oman kokemuksen perusteella nyt ajattelee, että on kuitenkin tärkeämpää tuntea ne yksilöt kuin taudinkuva. Ettei liikaa etukäteen rajaa asioita pois sen takia, että ennakko-odotus on joku.”
 28. 28. OSALLISTUJIEN KOMMENTTEJA “Taiteilijoita, sanon minä!” “Meistä siis on vielä johonkin!” “Tätä hommaa en oo kyllä ennen tehnyt.. Tässähän oppii ihan uutta! En olis kyllä aamulla uskonut, mitä tänä päivänä vielä tapahtuu!”
 29. 29. TEKEILLÄ VÄITÖSTUTKIMUS Aiheena käsityöpedagogiikka vanhoille hoivaympäristössä 3 aineistoa eri näkökulmista Opettajaopiskelijoiden kokemukset käsityön ohjaamisesta ikäihmisille palvelukeskuksessa Kansainvälisessä yhteistyössä jaetut kokemukset käsityön ohjaamisesta ikäihmisille palvelukeskuksissa Havainnot ikäihmisten käsityöprosessista työpajoissa Ensimmäinen artikkeli vuonna 2017

×