Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutkimusdatakysely Helsingin yliopiston tutkijoille 2016

87 views

Published on

Anna Salmi & Mari Elisa Kuusniemi (0000-0002-7675-287X), Helsingin yliopiston kirjasto, 22.8.2016.
Tutkimusdatakysely Helsingin yliopiston tutkijoille 2016. Tutkimusdatainfrastruktuurin kehittämishanke MILDRED,
projekti 3: Julkaisu- ja metadatapalvelut
Helsingin yliopisto

Following the starting phase data inventory, a MILDRED survey was sent in summer 2016 to all UH researchers in order to chart the current data repository services use situation. The focus was in data created by researchers; data acquisition practices were left out at this point. A delightful amount of 260 answers were gathered. What’s more, all three major disciplinary families, life sciences, humanities and social sciences, and natural sciences, were well represented. 62 % of the participants represented life sciences, 21 % humanities and social sciences and 17 % natural sciences.

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tutkimusdatakysely Helsingin yliopiston tutkijoille 2016

 1. 1. Tutkimusdatakysely Helsingin yliopiston tutkijoille 2016 Tutkimusdatainfrastruktuurin kehittämishanke MILDRED, projekti 3: Julkaisu- ja metadatapalvelut Helsingin yliopisto Helsingin yliopiston kirjasto, Anna Salmi & Mari Elisa Kuusniemi 22.8.2016
 2. 2. Esiselvitys tutkijoiden käyttämistä datatietokannoista  Selvityksen toteutti korkeakouluharjoittelija Anna Salmi  Työn ohjasivat Mari Elisa Kuusniemi ja Mikko Ojanen  Kesäkuussa 2016 selattiin 250 aikavälillä 2015–2016 ilmestynyttä tutkimusartikkelia, joista 210 PLOS- julkaisuja (muita Nature sekä WoS:n julkaisuja)  Inventoitavana HY:n tutkijoiden luoma data  PLOS-julkaisuformaatti sisältää kirjoittajien selvityksen datan luomisesta ja sijoittamisesta  Figshare-repositorypalvelu erityisasemassa, koska toimii PLOS-julkaisujen dataliitteiden pilvipalvelutuottajana Helsingin yliopiston kirjasto, Anna Salmi 22.8.2016
 3. 3. Kysely ja vastaukset  Kysely suunnattiin sähköpostitse kaikkien tiedekuntien ja tutkimusyksikköjen tutkimushenkilökunnan jäsenille kesä- heinäkuussa 2016  258 vastausta  62 % elämätieteistä, 21 % humanistis-yhteiskuntatieteistä ja 17 % luonnontieteistä  1) Monivalinnat: 10 esiselvityksessä yleisintä tietokantaa (sekä esim. FIN-CLARIN ja FDS tasoittamassa elämätieteellistä painotusta)  2) valikoima muita tallennusmuotoja: henkilökohtainen tietokone, CSC:n palvelut jne  3) Vapaa vastauskenttä syille, miksi tietokantoja ei käytetty oman datan tallentamiseen Helsingin yliopiston kirjasto, Anna Salmi 22.8.2016
 4. 4. Käytetyt repositorypalvelut  44 % käytti yhtä tai useampaa digitaalista repositorya/digiarkistoa  21 % käytti kahta tai useampaa  10 % käytti kolmea tai useampaa  56 % ei käyttänyt mitään tietokantaa  15 % käytti jotain muuta kuin monivalinnan tietokantoja  Monitieteellisistä mukana B2SHARE, figshare, Dryad, GitHub ja Zenodo  Yleisimmät GenBank (16,7 %), GitHub (14 %), Sequence Read Archive (6,6 %) ja Gene Expression Omnibus (5 %) Helsingin yliopiston kirjasto, Anna Salmi 22.8.2016
 5. 5. Kun data ei ollut sijoitettuna tietokantaan…  29 % ilmoitti, ettei tiennyt tallennusmahdollisuuksista tarpeeksi  11 %: data luonteeltaan sensitiivistä  54 % säilytti dataa HY:n verkkolevyillä  68 % käytti henkilökohtaista tallennustilaa  58 % käytti ulkoisia kovalevyjä  50 % käytti USB-tikkua  37 % piti dataa kaupallisissa pilvipalveluissa kuten Dropboxissa Helsingin yliopiston kirjasto, Anna Salmi 22.8.2016
 6. 6. Miksei tarvetta tallentamiselle?  11 %: tallentamiskysymys oli epärelevantti oman tutkimuksen kannalta  8,5 %: ei tarvetta tarkemmin määrittelemättömästä syystä  7,7 %: dataa oli vain vähän  4,6 %: Nykyiset tallennustilat ja -palvelut olivat riittäviä Helsingin yliopiston kirjasto, Anna Salmi 22.8.2016
 7. 7. Poimintoja vastauksista  ” I do not know or trust them [repositories] enough. I do not have such big data that it would be a problem to store it otherways. I would need a system that is reliable, easy to use and access and permanent solution.”  “Data repositories (such as GEO etc) are only practical once the research is published and the data is published. Other means to store data for short (or long) term are essential while the research and analyses are still ongoing.”  “No knowledge about depositories that could be useful, no knowledge about repositories one might have access to.” Helsingin yliopiston kirjasto, Anna Salmi 22.8.2016
 8. 8. Poimintoja vastauksista, jatkuu  “The [research] results are fully covered by the published articles.”  “Unclear benefits with respect to effort.”  “It was sufficient until this moment to store the data within University infrastructure, although convenient data sharing between collaborators is still lacking.”  “[I] would prefer a local (institutional) databank.”  ”I don’t know what CSC is.” Helsingin yliopiston kirjasto, Anna Salmi 22.8.2016
 9. 9. Jatkoselvitys  Selvityksessä löytyi 48 data-arkistostoa/repositoria, joita HY:n tutkijat käyttävät  Näille etsittiin Re3data tietokannasta tunniste ja sen avulla tietokannan API:n kautta haettiin sieltä löytyvät tiedot, kuten:  dataAccessType  dataLicenseName  softwareName  citationGuidelineURL  qualityManagement  metadataStandardName  apidSyste (= ORCID tms.) Helsingin yliopiston kirjasto, Mari Elisa Kuusniemi 22.8.2016
 10. 10. Metadata selvitys  Etsittiin tietokannoista kuvaus metadatakentistä  Testattiin tietokantoja hakemalla a. Henkilön nimellä (Sen tutkijan nimi tai nimen osa, joka ilmoitti tallentaneensa kyseiseen tietokantaan) b. Organisaatiolla (Helsinki) Helsingin yliopiston kirjasto, Mari Elisa Kuusniemi 22.8.2016
 11. 11. Henkilön nimi  Henkilön nimellä pystyi hakemaan 21/48 tietokannassa.  Henkilön nimellä ei voinut hakea 22/48 tietokannassa.  Tietokannoista 4/48 jäi epäselväksi (metadatan kuvausta ei löytynyt, eikä testihaku tuottanut selvää tulosta) Helsingin yliopiston kirjasto, Mari Elisa Kuusniemi 22.8.2016
 12. 12. Organisaatiotiedot  Organisaation nimellä pystyi hakemaan 9/48 tietokannassa.  Organisaation nimellä ei voinut hakea 36/48 tietokannassa.  Tietokannoista 3/48 jäi epäselväksi (metadatan kuvausta ei löytynyt, eikä testihaku tuottanut selvää tulosta) Helsingin yliopiston kirjasto, Mari Elisa Kuusniemi 22.8.2016
 13. 13. Organisaatiolla voi hakea  dbGaP  Finnish Social Science Data Archive  Gene Expression Omnibus  GitHub  Global Biodiversity Information Facility  Inspire-HEP  Kielipankki  MG-RAST  Zenodo Helsingin yliopiston kirjasto, Mari Elisa Kuusniemi 22.8.2016
 14. 14. Yhteenveto  Monet tutkijat käyttävät kansainvälisiä data-arkistoja (44% vastaajista).  Toisaalta monilla tutkijoilla ei ole riittävästi tietoa asiasta (28% vastaajista kertoi tästä vapaassa vastauskentässä).  Nyt tiedämme 48 repositoria/data-arkistoa, jossa on HY:n dataa.  Vain muutamasta näistä voimme erottaa HY:n datat/metadatat muista datoista (9/48). Helsingin yliopiston kirjasto, Mari Elisa Kuusniemi 22.8.2016

×