Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rühmatöö arvutiõpetuses

336 views

Published on

Rühmatöö arvutiõpetuses

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Rühmatöö arvutiõpetuses

  1. 1. RÜHMATÖÖ ARVUTIÕPETUSES 4. KLASS
  2. 2. TÖÖ KIRJELDUS • LEIA PABERITÜKKIDE SOBITAMISE TEEL OMA RÜHMAKAASLASED. • SININE – ANDMESISESTAJA • ROHELINE – ANDMEKOGUJA • LILLA - KUJUNDAJA
  3. 3. ANDMESISESTAJA • AVAB WORDCLOUD LEHE. • SISESTAB KOGUTUD ANDMED WORDCLOUDI. • KONTROLLIB SISESTATUD ANDMETE ÕIGEKIRJA. • SISESTAB ÕPIBLOGISSE KOODI, MILLE KAUDU ÕPETAJA SAAB KÄTTE SÕNAPILVE
  4. 4. ANDMEKOGUJA • KÜSITLEB KLASSIKAASLASI • KIRJUTAB KÕIK KOGUTUD ANDMED ÜLESSE • EDASTAB KOGUTUD ANDMED ANDMESISESTAJALE
  5. 5. KUJUNDAJA • VALIB SÕNAPILVE KUJUNDAMISEKS SOBILIKU TAUSTA • VALIB TEKSTIFONDI/KÄEKIRJA, MIS ON KÕIGILE ARUSAADAV • VALIB TEKSTILE VÄRVI/VÄRVID, MIS LIHTSUSTAVAD LUGEMIST

×