Successfully reported this slideshow.

Fakty pre diskusie o zvyšovaní platov učiteľov

551 views

Published on

Fakty pre diskusie o zvyšovaní platov učiteľov - Extrakt zo štúdie -

"Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov"

http://www.slideshare.net/Margo/slovensk-kolstvo-oami-rodiov-tudentov-voliov-uiteov

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fakty pre diskusie o zvyšovaní platov učiteľov

 1. 1. Fakty pre diskusie o zvyšovaní platov učiteľov Extrakt zo štúdie Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov „Aby každé dieťa na Slovensku malo výborného učiteľa“ ... a malo tak šancu rozvinúť svoj potenciál a v živote uspieťObsah: Autor: Stanislav Boledovič Hodnotenie stavu školstva občanmi Riziko odchodu učiteľov zo školstva Dátum: November 2012, verzia 1.0 (Ne)atraktivita povolania učiteľa pre mladých ľudí Porovnanie platov učiteľov v SR a v OECD Porovnanie výdavkov štátneho rozpočtu v SR a EU/V4 Vývoj počtu žiakov v triedach v SR a porovnanie s OECD Vysvetlenie štatistík SR a EU v počte žiaka na učiteľa O autorovi a združení Manageria
 2. 2. PREČO JE VZDELÁVANIE TAK DÔLEŽITÉ?  Znižuje nezamestnanosť  Zvyšuje konkurencieschopnosť ekonomiky a priemernú mzdu  Dáva šancu na úspech v spoločnosti aj deťom, ktorým ju rodičia (často viacgeneračne nezamestnaní) nedokážu ponúknuť Formuje hodnoty a návyky nastupujúcej generácie mladých ľudí, a tak predurčuje smerovanie krajiny v mnohých oblastiach napr.:  Medziľudské vzťahy  Korupcia a kriminalita 2
 3. 3. KĽÚČOM K LEPŠIEMU ŠKOLSTVU JE LEPŠÍ UČITEĽ Poradenská spoločnosť McKinsey analyzovala najúspešnejšie školské systémy Prezident USA Barack Obama na svete, aby hľadala, čo majú spoločné. v minuloročnom prejave k vzdelávaniu vyhlásil: Na prvé miesto v dôležitosti postavila kvalitu učiteľov. „ New evidence shows that from the moment our children step into a classroom, Na mnohých prípadoch autori ilustrujú, že the single most important factor in špičkový učiteľ dokázal s tou istou skupinou determining their achievement is not the žiakov dosiahnuť oveľa lepšie výsledky ako color of their skin or where they come priemerný učiteľ. A naopak, ak najmä na from; its not who their parents are or how základnej škole malo dieťa slabého učiteľa, much money they have. spôsobilo to výrazné zaostávanie, ktoré dieťa už nikdy nedobehlo. Its who their teacher is.” Nastaviť systém školstva Najdôležitejším princípom Udržať a prilákať Čo tak, aby pritiahol a otvoril akýchkoľvek serióznych kvalitných učiteľov. Apovažujú sa najkvalitnejším ľuďom reforiem by malo byť takíto učitelia to napriekSlováci za aj z iného sektora ako je významné zvýšenie nástupných nadšeniu nemôžu robiť kľúč k školstvo. platov začínajúcich učiteľov za almužnu.zlepšeniu Marián Zachar, Rasťo Kulich, Michal Hájovský, študent Poradca bývalého ministra riaditeľ Google školstva E.Jurzycu ... Darí sa nám k povolaniu učiteľa pritiahnuť najlepších ľudí? 3
 4. 4. ŠKOLSTVO JE DNES V ZÚFALOM STAVE 82% Slovákov hovorí, že naše školy nedokážu dobre pripravovať mladých ľudí do praxe. Výborný 1 Z vlastnej skúsenosti musím povedať, že nájsť Skôr dobrý kvalitných ľudí pripravených do praxe je dnes naozaj 17 Veľmi slabý problém. Nie je sa čo čudovať, keď školstvo a učitelia sú jedni z posledných, čo sa v tomto štáte rieši. 34 Táňa Ondrejková, podnikateľka Školstvo potrebuje zásadné zlepšenie, pretože produkuje mladých ľudí, ktorí nebudú 48 konkurencieschopní vo svete. Skôr slabý Andrej Kiska, zakladateľ Dobrého anjelaOdpovede na otázku „Ako hodnotíte stav školstva v schopnostipripraviť mladých ľudí do praxe “ Naše školstvo potrebuje obrovskú reformu - obsahu, formy výučby a tiež samotných učiteľov. Deti sa potrebujú učiť praktické vedomosti - kreatívne a kriticky myslieť, presvedčivo argumentovať, nie papagájovať učebnice. Rasťo Kulich, riaditeľ Google na SlovenskuZdroj: Prieskum na reprezentatívnej vzorke populácie (na vzorke 300 respondentov) realizovaný prieskumnou agentúrou TNS v spolupráci svydavateľstvom Trend a občianskym združením Manageria 4
 5. 5. ŠKOLSTVO POVAŽUJÚ VZDELANÍ ĽUDIA ZA NAJVÄČŠÍ PROBLÉM SLOVENSKA Odpovede vysokoškolsky vzdelaných* občanov k otázke „do akej miery je pre vás dôležité, aby boli na Slovensku riešené problémy v jednotlivých oblastiach“. Priemerne dôležité Mimoriadne dôležité Vzdelávanie - je základným Vzdelávanie a školstvo kameňom pre všetky ostatné oblasti. Nezamestnanosť Michal Hájovský, študent Korupcia Zdravotníctvo Súdnictvo Za najdôležitejšiu tému pre budúcnost Podpora rodiny považujem vzdelávanie. Budúcnosť je vždy len o ďalšej generácii. V dnešnej Neefektívna štátna správa uponáhľanej dobe, s mnohými Hodnoty a morálka príležitosťami sa o ňu vôbec nestaráme. Doprava, cestná a vlaková sieť Medziľudské vzťahy Ivan Jakúbek, riaditeľ Enterprise Investors Turistický ruch Ochrana nenarodeného životaPoradie dôležitosti školstva u jednotlivých skupín občanov Nikdy som si nemyslela, že môže 1. nastať taká devalvácia kvality 2. 4. vzdelávania ako je v súčasnosti. Mladí 18-25 5. Rodiny s vyšším 6. Celá príjmom Beáta Brestenská, VŠ pedagóg rokov Dôchodcovia pripravujúci budúcich učiteľovpopulácia Ľudia so základným vzdelaním Zdroj: Prieskum na reprezentatívnej vzorke populácie (na vzorke 300 respondentov) realizovaný prieskumnou agentúrou TNS v spolupráci s vydavateľstvom Trend a občianskym združením Manageria 5
 6. 6. JE PONUKA POVOLANIA UČITEĽA ATRAKTÍVNA PRE SÚČASNÝCH UČITEĽOV? Rozhodne áno napriek nedostatkom je to jedno z Rozhodne nienajmotivujúcejších povolaní a určite by 17 v práci sa cítim som nemenil 26 domotivovaný/á, a určite by som si vybral iné povolanie Keby manžel nezarobil Skôr áno Skôr nie toľko koľko zarobí, tak nie je to ideálne, ale asi by som sa nie je to katastrofa, ale asi by by som učiť nemohla rozhodol byť učiteľ aj za 30 26 som sa rozhodol robiť niečo :-( je to smutné. I keď súčasných podmienok iné za súčasných podmienok túto prácu milujem.Odpovede na otázku „Aká je vaša celková spokojnosť s prácou učiteľa - ak by ste sa znova rozhodovali, vybraliby ste si opäť povolanie učiteľa?“ Do troch rokov odíde väčšina mladých učiteľov Mladí utekajú, desivá Percento učiteľov, ktorí odpovedali, že odídu zo školstva fluktuácia, my čo do 30 rokov 58% nemáme kam utiecť už 31-40 rokov 36% neveríme, nedúfame , 41-50 rokov snažíme sa prežiť 20% 50 a viac… 33%Na otázku „Ostanete v školstve ďalej?“ odpovedali „Nechcem alebo nemôžem dlhšiepracovať za týchto finančných podmienok a ak sa to nezmení, do 3 rokov odídem“ Zdroj: Anonymný dotazník na skupine 366 učiteľov 6
 7. 7. JE PONUKA POVOLANIA UČITEĽA ATRAKTÍVNA PRE MLADÝCH ĽUDÍ?Percento študentov gymnázií, ktorí chcú byť učiteľmi 1% 99 Bavilo by ma učiť, ale Skôr nie lebo by som neuživilo by ma to. Nechcem byť učiteľom lebo mala šedivé vlasy za 2 majú slabý plat a každý sa z dni, ak by som učila nich smeje, že akí sú, aj žiakov ako sme my študenti si z daktorých robia Práca učiteľa srandu a sú k nim drzí, nikto ich momentálne nie je nerešpektuje a ani si ich rodičia ocenená ani finančne, nevážia Robiť tak náročnú ani spoločnosťou, ani prácu za tak malý plat žiakmi. ma odradzuje stať sa učiteľom.Zdroj: Anonymný dotazník na skupine 246 študentov 7
 8. 8. PREČO NAJLEPŠÍ MLADÍ ĽUDIA NECHCÚ BYŤ UČITEĽMI?O atraktivite každého jobu rozhodujú 4 veciPrvý bod: náplň – čo a ako budem robiť. Motivujúca práca má podľa D.Pinka 3 aspekty:• Zmysluplnosť – vidím zmysel v tom, čo je výsledkom mojej práce• Autonómnosť – mám kontrolu nad tým, ako a čo v práci robím• Osobnostný rast – mám tvorivú prácu a prostredie, kde môžem rásť a zlepšovať sa Ako sa cítim s ľuďmi, s ktorými budem tráviť väčšinu dňa, alebo ktorí majú významný vplyv na moju prácu: • Žiaci • Rodičia • Kolegovia • Šéf • Ministerstvo a školské úrady Aj keď nájdem prácu s výbornou náplňou a skvelými ľuďmi, nebudem pracovať za almužnu. Rešpekt v svojej komunite a dobré vyhliadky na kariérny rast v budúcnosti sú nutnosť. Zameranie tohto materiálu. Analýza ostatných oblastí dostupná na vyžiadanie 8
 9. 9. ŽIADNA CIVILIZOVANÁ KRAJINA SI NEVÁŽI UČITEĽOV MENEJ AKO MYPomer platov učiteľov k ostatným VŠ vzdelaným ľuďom 132%Spain 130%Korea Pre zlepšenie školstva 119% Portugal potrebujeme udržať a prilákať 116% Luxembourg kvalitných učiteľov. A takíto 106% England Canada učitelia to napriek nadšeniu 105% 101% New Zealand nemôžu robiť za almužnu. 97% Germany Rasťo Kulich, riaditeľ Google 95% Scotland 94% Finland 92% Australia 89% Belgium 88% Israel 87% Denmark ..aj voliči by učiteľom plat zvýšili 87% Belgium Úplne nedôležité Absolútne 82% Ireland Menej nevyhnutné 82% Sweden dôležité 18 6 24 81% Slovenia 79% Netherlands 77% France 76% Poland 69% United States 67% Norway 52 Veľmi 62% Austria dôležité 61% Hungary Odpovede na otázku, ako dôležité je zvýšiť 60% Italy nástupné platy, aby sa celkovo zlepšila 57% Estonia situácia v školstve 54% Iceland Zdroj: Prieskum na reprezentatívnej vzorke 54% Czech republic populácie TNS, OECD Education at Glance 2012 45% Slovak Republic Priemer EU 9 9
 10. 10. ZVÝŠIŤ ROZPOČET PRE ŠKOLSTVO O 3-4% VEREJNÝCH ZDROJOV JEADEKVÁTNE AJ V POROVNANÍ S KRAJINAMI EU AJ V4 POROVNANIE VEREJNÝCH VÝDAVKOV SR VOČI KRAJINÁM EU A V4 Porovnanie s EU Porovnanie s V4 Vzdelávanie -3.3% -4.0% Štátna správa -1.4% 0.0% Bývanie -0.6% -1.0% Armáda -0.3% 1.0% Rekreácia a Kultúra -0.1% -1.0% Ekológia -0.1% 0.0% Zdravotníctvo 1.3% 6.0% Investície a stimuly 2.0% -4.0% Polícia a súdnictvo 2.4% 2.0% Zdroj: Návrh štátneho rozpočtu 2013. Eurostat- podiel výdavkov do jednotlivých oblastí (podľa metodiky COFOG) k celkovým vládnym výdavkom . Očistené o sociálne/dôchodkové transfery a splátky štátneho dlhu. Priemerné údaje za posledné 3 roky s dostupnými dátami (2007-2010). 10
 11. 11. ČOMU POMÔŽE ZVÝŠENIE PLATOV? Zvýšenie kvality či výkonu učiteľov a kvality školstva Percento študentov gymnázií, ktorí by sa prihlásili na učiteľstvo Zamedzenie odchodu šikovných učiteľov 12 Získanie vynikajúcich gymnazistov na štúdium učiteľstva Nárast záujmu o učiteľa 12x 1 Súčasné platy rozhodujú o budúcnosti kvality školstva. Súčasný stav Ak by sa zvýšili platy Ako kvalitných študentov získame pre povolanie učiteľa dnes, rozhodne o tom, 850 EUR ako kvalitných učiteľov a školstvo budeme mať o 20-30 rokov 480 EUR Odhadovaný Požadovaný plat dnešný plat pre rozhodnutie učiteľa byť učiteľom Je to náročné najmä na psychiku... toto by som robil jedine vtedy ak by bolo aj adekvátne ohodnotené. To je najväčší Je to neadekvátne zaplatené. Mal problém u nás - tí najdôležitejší sú by som záujem byť učiteľom, ak by odmeňovaní najslabšie bolo učiteľstvo lepšie zaplatené.Zdroj: Anonymný dotazník na skupine 246 študentov 11
 12. 12. PRE ZÍSKANIE ZDROJOV PRE ŠKOLSTVO Z INÝCH OBLASTÍ EXISTUJE MANDÁT VOLIČA... a voliči súhlasia s investíciami do ... a navrhujú ich zobrať z armády, investícií a polície, aškolstva aj na úkor iných oblastí tiež vyšším zdanením Súhlasím so znížením rozpočtu nasledovných veľkých rezortov Rozhodne nie Rozhodne Armáda 72% áno 6 Investičné stimuly 59% 18 Polícia 50%Skôr nie 31 Výstavba ciest a železníc 17% Podpora rodiny a sociálne… 17% Podpora poľnohospodárom 18% Zdravotníctvo 4% 45 Súhlasím s nasledovnými možnosťami ako nájsť peniaze Skôr áno 0 1-2% školská daň / odvod 71%Odpovede občanov na otázku, či by sme mali naliať viacpeňazí do školstva, ak by to znamenalo šetrenie v iných Prepustenie 5-10% učiteľov 62%oblastiach Zvýšenie deficitu štátneho… 15% Zdroj: Anketa na vzorke 394 respondentov Odpovede občanov na otázku, odkiaľ by ste súhlasili, aby sa zobrali peniaze potrebné pre zlepšenie školstva?Zdroj: Prieskum na reprezentatívnej vzorke populácie (na vzorke 300 respondentov) realizovaný prieskumnou agentúrou TNS v spolupráci svydavateľstvom Trend a občianskym združením Manageria 12
 13. 13. ZNÍŽENIE POČTU UČITEĽOV: DOPRAJEME DEŤOM LUXUSNE MALÉ TRIEDYMIESTO KVALITNÉHO DOBRE ZAPLATENÉHO UČITEĽA Počet žiakov v triedach – zahraničné porovnanie Počet žiakov na jedného učiteľa na Slovensku Základné školy .... od 1989 neustále klesáVEĽA UČITEĽOV Luxusne najmenšie triedy na svete Najnižšie platy učiteľov vo svete Pomer platov učiteľov k platom ostatných VŠ vzdelaných ľudí 125% 119% 108% 105% 88% 97% 97% 92% 89% 89% 87% 85% 83% 82% 81% 81%MALÉ PLATY 67% 77% 76% 70% 68% 63% 62% 62% 54% 53% 48% 44% 13
 14. 14. VYSVETLENIE ROZDIELOV V PREPOČTOCH UČITEĽ NA ŽIAKA MEDZI SLOVENSKÝMI A EURÓPSKYMI ŠTATISTIKAMI Jednoduchý výpočet počet učiteľov na žiaka 11.6 Chybné započítanie riaditeľov/manažmentu Korekcia o 0.6 ako full-time učiteľov chyby Chybné počítanie externých učiteľov/žiakov „slovenského“ 1.4 výpočtu na full-time (korektne len na 25%) Korektný výpočet pre rok 2012 13.6 Zmena medzi rokmi 2009-12 (neaktuálnosť 1.2 Chyby štatistík medzinárodných štatistík) OECD / Chybné nezapočítanie alikvótnej časti Eurostat 0.3 kapacity riaditeľov/manažmentu medzi… OECD / Eurostat 2010 15.1Nezahrňuje kalkuláciu rozdielov metodík, ktorých dopad na výsledok je marginálny – najmä: Korekcia o prípravné ročníky ZŠ – korektne podľa metodiky ISCED majú byť započítané medzi materské školy Korekcia o konzervatória – korektne vyššie ročníky štúdia majú byť započítané do vysokoškolského štúdiaZdroj: UIPŠ, OECD Education at Glance 2012, Analýza Managerie 14
 15. 15. O AUTOROVI ŠTÚDIESTANISLAV BOLEDOVIČStanislav je filantropický podnikateľ, usilujúci sa o výrazné zlepšenie školstva a vzdelávaniana Slovensku. V minulosti pôsobil v biznise ako manažér a poradca na Slovensku i vzahraničí. Jeho skúsenosti zahrňujú najmä: Budovanie tímov, headhunting a manažment talentov Tvorba analýz a stratégií pre realizáciu zmienStanislav sa narodil v roku 1976, je ženatý a má dve deti. Publikuje na blogu www.etrend.sk. Teach for All (2012-dnes) – Ambasádor pripravujúci spustenie programu na Slovensku Stredná odborná škola dizajnu (2012-dnes) – Externý učiteľ matematiky World Economic Fórum (2012-dnes) – Zakladajúci kurátor programu Global shapers v Bratislave Aspiro (2009-dnes) - Spoluzakladateľ a člen dozornej rady Občianske združenie Manageria (2007-dnes) - Spoluzakladateľ a predseda správnej rady Fakulta managementu Univerzita Komenského (2005-dnes) – Externý učiteľ manažmentu Poštová banka (2004-2007) - Poradca generálneho riaditeľa a vedúci projektovej kancelárie Raiffeisen banka CZ (2004) - Poradca generálneho riaditeľa McKinsey & Company (2000-2003) - Konzultant Fakulta managementu Univerzita Komenského (1996-2000) – Magister finančného manažmentu
 16. 16. O NEZÁVISLOM ZDRUŽENÍ MANAGERIA Slušný a schopný Manageria je nezávislé združenie aktívnych študentov,PROAKTIVITA líder manažérov a osobností, ktorých spája snaha zlepšiť Slovensko. Veríme, že vzdelávanie zamerané na výchovu slušných a schopných ľudí, je kľúčom k zlepšeniu prostredia okolo nás Etické HODNOTYPoslanie Pripravujeme a podporujeme novú generáciu schopných a slušných ľudí, aby sa stali motormi pozitívnych zmien v biznise, politike či iných kľúčových oblastiach spoločnosti. Robíme to tým, že prinášame mladým ľuďom skúsenosti z praxe a vedieme ich k osvojovaniu zručností a líderstvu. Podporujeme kritické myslenie, formovanie etických hodnôt a EXPERTÍZA budovanie vzťahov založených na dôvere. Inšpirujeme k činom využiteľná v a vytvárame podmienky pre ich realizáciu. Prepájame a praxi podporujeme jednotlivcov a organizácie, ktoré chcú vzdelávať slušných a schopných ľudí.História Manageria bola založená v roku 2006 mladými manažérmi a študentmi, ktorí chceli vrátiť niečo späť škole a spoločnosti. Na dôvere Od vzniku zrealizovali viac než 300 prednášok, debát, konferencií, založené stáží v praxi či mentorských stretnutí, do ktorých sa zapojilo už VZŤAHY niekoľko tisíc mladých ľudí. Vízia ... aby na významných pozíciách boli schopní a slušní ľudia.

×