Omadussõna võrdlusastmed

6,949 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Omadussõna võrdlusastmed

  1. 1. OMADUSSÕNA VÕRDLUSASTMEDMaret JürgensonKirivere Põhikool
  2. 2. OMADUSSÕNA Omadussõna vastab küsimusele missugune? Omadussõnadest saab moodustada võrdlusastmeid, mis väljendavad mingi omaduse erinevat määra. Eesti keeles on omadussõnal kolm võrdlusastet:  ALGVÕRRE;  KESKVÕRRE;  ÜLIVÕRRE:  KÕIGE – ÜLIVÕRRE;  LÜHIKE ÜLIVÕRRE.
  3. 3. KESKVÕRRE Keskvõrde saame, kui liidame algvõrde ainsuse omastavale tunnuse –m: A. Omastav + -m = keskvõrre Nt: (selle) hoolsa + -m = hoolsam
  4. 4. KESKVÕRDE ERANDID Mõned omadussõnad muutuvad erandlikult: lahja: lahjem; kurva: kurvem; hea: parem; pisike: pisem; õhuke: õhem.
  5. 5. KÕIGE - ÜLIVÕRRE Kõige ülivõrret saab moodustada kõigist omadussõnadest, lisades keskvõrde ette sõna kõige. Kõige + keskvõrre = kõige ülivõrre Nt: kõige + hoolsam = kõige hoolsam
  6. 6. LÜHIKE ÜLIVÕRRE Algvõrde mitmuse osastava lõpp – d asendatakse tunnusega – m -m M. Osastava – d = lühike ülivõrre -m Nt: (neid) hoolsaid = hoolsaim
  7. 7. LÜHIKE ÜLIVÕRRE Kui mitmuse ostava lõpus on täishäälik, siis lisame kohe täishäälikule tunnuse –m. Nt: (neid) suuri + m = suurim NB! õnnelikke : õnnelikem
  8. 8. LÜHIKEST ÜLIVÕRRET EI SAA MOODUSTADA: sõnadest, mille mitmuse osastav on ainult sid- lõpuline: roosasid; kui kõrvuti satuksid i ja j või j ja i: tühje; kui keskvõrdes on juba i: hallim. NB! Sellistel puhkudel saame moodustada sõnadest ainult kõige – ülivõrde: kõige roosam; kõige tühjem; kõige hallim.
  9. 9. HARJUTUSLeia sõnapilvest keskvõrdes ja lühikese ülivõrdes olevad sõnad ja kirjutaneed vihikusse kahte tulpa.

×