Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Markeťák si hraje s r

158 views

Published on

Přednáška pro R meetup, Praha, květen 2017.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Markeťák si hraje s r

 1. 1. Markeťák si hraje s R Marek Prokop, PROKOP software s.r.o.
 2. 2. Google Search Console Pozice, zobrazení a kliky na dotazy resp. stránky v Googlu library(googleAuthR) library(searchConsoleR)
 3. 3. Souhrnná analýza webů v Search Consoli 35 webů 35 ✕ 1 000 = 35 000 dotazů 7 proměnných 51,42 sekund včetně načtení z API 43 řádků kódu
 4. 4. qplot(position, data = sc_queries, geom = "histogram", binwidth = 10, main = "Histogram prům. pozic (po 10)")
 5. 5. plot(aggregate(sc_queries$impressions, list(sc_queries$position %/% 10), sum), type = "h")
 6. 6. qplot(position, ctr, data = sc_queries[sc_queries$position <= 10,], geom = "point", main = "CTR na pozicích v první desítce")
 7. 7. brand.terms <- "čaj týdne|caj tydne|cajtydne" sc_queries_brand <- sc_queries[grep(brand.terms, sc_queries$query, ignore.case = TRUE),] sc_queries_nobrand <- sc_queries[grep(brand.terms, sc_queries$query, ignore.case = TRUE, invert = TRUE),]
 8. 8. n-gramy library(tau)
 9. 9. Screaming Frog praktická ukázka
 10. 10. Další aplikace Google Analytics (přes API) Spojování dat ze Search Console a Analytics Zákaznická analytika (RFM analýza, CLV) E-mailing (data z Mailchimp API) Analýza klíčových slov strojovým učením
 11. 11. Výhody a nevýhody pro markeťáky Výhody Rychlé zpracování velkého objemu dat. Znovupoužitelný kód. Stačí spustit. Snadná standardizace metodiky analýz. Hezké grafy (přes ggplot2). Učí se rychleji než jiné jazyky. Kód je velmi úsporný. Nevýhody Musí se “programovat”. Jazyk je trochu chaotický. Ošklivé textové výstupy; nesnadno se kopírují do dokumentů. Není nativně v cloudu. (A na gDrive funguje s muškami.)
 12. 12. Děkuji za pozornost Marek Prokop, PROKOP software s.r.o. mprokop@prokopsw.cz www.prokopsw.cz

×