บทที่ 3 การใช้งานคอนโทรล

290 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
290
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 3 การใช้งานคอนโทรล

 1. 1. 2
 2. 2. • Visual Studio • • • Label • TextBox ( ) • Button
 3. 3. Visual Studio 2008 • Start > All Programs > Microsoft Visual Basic
 4. 4. • Create Project File > New Project • Windows Forms Application
 5. 5. • Menubar • Standard Toolbar
 6. 6. • Solution Explorer
 7. 7. • Properties
 8. 8. • Toolbox
 9. 9. Form Textbox,But ton,
 10. 10. • Name • Bgcolor • BackgroundImage • Text • WindowState *** Properties
 11. 11. Form 1. Project> Add Windows Form 2. Windows Form
 12. 12. 1. Project> Properties 2.
 13. 13. Start Debugging Run • • Stop Debugging Stop
 14. 14. Label • Name • Font • Forecolor • Text • Visible *** label Properties
 15. 15. .text
 16. 16. Textbox • Name • BorderStyle • Enabled • Font • Forecolor • Maxlength • Multiline • Scorllbars • Text • Visible *** TextBox Properties
 17. 17. GUI
 18. 18. Button • Name • Backcolor • BackgroundImage • Font • Forecolor • Text • Visible *** Button Properties
 19. 19. code
 20. 20. Code
 21. 21. Name =TextBox1 Name =TextBox2 Name =TextBox3 Name =Button1 Name =Button2
 22. 22. Public Class Form1 // Dim a, b As Integer // a b Dim sum As Integer // sum Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click a = TextBox1.Text // TextBox1 a b = TextBox2.Text // TextBox1 b sum=a+b // a+b sum TextBox3.Text = sum // sum TextBox3.Text End Sub Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click TextBox1.Text = "“ // TextBox1.Text TextBox2.Text = "“ // TextBox2.Text
 23. 23. .checked
 24. 24. Radiobutton • Name • Checked • Enabled • Text *** RadioButton Properties
 25. 25. RadioButton
 26. 26. Click .Text
 27. 27. ComboBox • Name • Enabled • Item • Text *** ComboBox Properties
 28. 28. 4 Message Box
 29. 29. • • • MsgBox
 30. 30. Textbox Ucase UCase(“yao") Textbox1.text=Uca se(textbox1.text) YAO LCase LCase(“Yao") Textbox1.text=Lca se(textbox1.text) yao Trim Trim(" Hello ") Trim(" Hello ") Textbox1.text=Tri m(textbox1.text) Hello Len Len("AAA") Textbox1.text=Len (textbox1.text 3
 31. 31. textbox CInt Integer CInt("3000.457" ) Cint(textbox1.text ) 3000 CLng Long CLng("1000000 0") CLng(textbox1.tex t) 10000000 CCur Currency CCur("4598.897 6") CCur(textbox1.tex t) 4598.8976 Csng Single CSng("10000.71 17") CSng(textbox1.tex t) 10000.71 CDbl Double CDbl("10000.71 17") CDbltextbox1.text ) 10000.7117 CDate Date CDate("7 Jan 98"), CDate(56) CDate(textbox1.te xt) 1/7/98, 2/24/1900 CStr String CStr(975.7773) CStr(textbox1.text "975.7773"
 32. 32. Dim num1,num2 as integer Dim sum as integer Private sub button1 num1=textbox1.text num2=textbox2.text sum=num1+num2 textbox3.text=sum End sub Private sub button1 textbox3.text=Cint(te xtbox1.text)+Cint(tex tbox2.text) End sub
 33. 33. Date Time Now textbox.1.text=Now 10/17/98 6:42:33 PM Date textbox.1.text=date .today Time textbox.1.text=time string 6:42:33 PM
 34. 34. MessageBox • MessageBox MsgBoxMsgBox (“ msgbox”, button+ icon, “title”) Message Box
 35. 35. Msgboxstyle.Ok Only Msgboxstyle.Okc ancel Msgboxstyle.Yes No Msgboxstyle.Yes Nocancel Msgboxstyle.Ret
 36. 36. Msgbox
 37. 37. title icon Button
 38. 38. Msgboxstyle.Crit ical Msgboxstyle.Que stion Msgboxstyle.Excl amation Msgboxstyle.Inf ormation
 39. 39. Isnumer ic textbox true false If Isnumeric(textbox1. text) then Msgbox(“ ”) Textbox1.text=form at(cint(textbox1.tex t),”#,#.00”)
 40. 40. Format Textbox1.text=format (date.today,“long date”) 29 2556
 41. 41. 3%
 42. 42. 3% Comment
 43. 43. • •
 44. 44. • Date time • Date time
 45. 45. • Format • Format
 46. 46. • 3 •
 47. 47. • 3 2 • 7%
 48. 48. • (Code) , (Name) , (QTY), Typepro) • 2%,3%,5%
 49. 49. • - 2 25 - 1 - 2
 50. 50. Code • • Textbox (Code) , (Name) (QTY) Typepro) • (Price) • 200 15 • 200 – 500 12
 51. 51. • (Vat) 7% • (Discount) 15% • (NetAmount) • Clear • Exit
 52. 52. • Google keyword visual studio 2008 – http://wwwback.krirk.ac.th/thai4thai/BA2605_ web/VB_outline531.htm – http://gla.reru.ac.th/VB.php?menu=5 – http://pui.rru.ac.th/3601102/ • Visual Basic.Net

×