Advertisement
Advertisement

Scs On Tour Quotes Scholenbouwwaaier

 1. Marco van Zandwijk Scholenbouwwaaier: Hulpmiddel voor scholenbouw in topconditie @gezondengoed
 2. Actualisatie PVE’s Wet- en regelgeving Budgetten en geldstromen Ondersteuning opdrachtgeverschap Integrale samenwerking
 3. “ SCHIJF VAN VIJF” > ambitiecirkel als afwegingskader gewenst kwaliteitsniveau Beleving Techniek Proces Gebruik Economie organisatorische aspecten gezamenlijk en strategisch functionele aspecten goed en praktisch economische aspecten waardevast en betaalbaar technische aspecten gezond en comfortabel architectonische aspecten gaaf en inspirerend 0 kwaliteitsniveau euros humanitas utilitas firmitas venustas 4 6 8 10 2 wie hoe wat Investering investeringskosten Financiering financieringsvormen levensduurdenken Exploitatie vastgoed gebruikers programmering Gezondheid licht, lucht, geluid temperatuur, groen leren, opvang sport, cultuur, overblijven, werken Activiteiten toegankelijkheid multifunctionaliteit Tijden Omgeving ligging verkeersveiligheid buitenruimte openbaarheid zichtlijnen kleur trappen routing schaal Interieur Exterieur uitstraling entree(s) vastgoedstrategie projectomgeving/ ambities procesinrichting, contractvormen Visie Partners opdrachtgeverschap samenwerking Duurzaamheid energieprestatie flexibiliteit milieuprestatie Onderhoud materialisatie hygiëne ICT
 4.  
 5.  
 6.  
 7. # overheid # schoolbesturen # architectuur # gemeenten # schooldomein # onderwijshuisvesting # kinderopvang # onderwijs # expertisecentra netwerk strategische partners
 8.  
 9.  
 10. ‘ Lekker alles bij de hand en heel overzichtelijk’ Rob Schoemaker (OBS oranjenassau Geldermalsen)
 11. ‘ Scholenbouwwaaier helpt opdrachtgever bij het stellen van de juiste vragen’ Sonja Pool (stichting Haagse Scholen)
 12. ‘ Het is geen boekwerk met gefronste wenkbrauwen’ Liesbeth van der Pol (voormalig rijksbouwmeester)
 13. ‘ De waaier is een eenvoudige methode om bestaande kennis beter te ontsluiten’ Hans Rutten (Innovatienetwerk)
 14. ‘ Handige checklist bij opstellen van een PvE’ Sibo van Arbeek (Schooldomein)
 15. ‘ De waaier geeft mij meer inzicht in waar ik mee bezig ben’ Geert Jeelof (OBS Catamaran)
 16.  
 17. ‘ Waaier maakt vraag van opdrachtgevers beeldend’ Mireille Uhlenbusch (Hevo)
 18. ‘ Waaier bundelt alle relevante informatie in één aantrekkelijk medium’ Marjanne van der Velden (WDWV)
 19. ‘ De waaier maakt onze ambities bespreekbaar’ Gon Docter (1000poot Almere)
 20. ‘ Makkelijk hanteerbaar document dat inspireert’ Renz van Luxemburg (Level Acoustics)
 21. ‘ Goede ideeën- vormer voor iedereen die met bouw en verbouw te maken krijgt’ Frans Rutjes (VNG)
 22.  
 23. De waaier stimuleert een integrale discussie over gebruikskwaliteit.
 24. omslag in denken > verbindingen ‘ verkeerd en verwarrend taalgebruik’
 25. ‘ De waaier maakt van gebruikers weer een gesprekspartner’ Marlies Rohmer (Marlies Rohmer)
 26.  
 27. ‘ De waaier is doorspekt met adviezen uit het veld’ Gertjan van Midden (PO-raad)
 28. ‘ Waaier bevat zeer bruikbare handvaten voor scholen’ Jenneke Haaksma (Van Aarle de Laat)
 29. ‘ De waaier brengt kennis op de plek waar deze het meeste waarde heeft’ Herman Hertzberger (architectuurstudio HH)
 30. ‘ De waaier helpt met het goed luisteren naar de vraag van de opdrachtgever’ Guido Wallagh (Inbo)
 31.  
 32. ‘ er wordt niet geleerd van ervaringen’
 33. ‘ Waaier vormt prettige kennismaking met de wereld van het bouwen’ Ineke van Sijl (KPC)
 34. ‘ De waaier is kort, bondig en (dus) praktisch’ Anne Koning (Jantje Beton)
 35. ‘ De waaier verrast en is zeer compleet’ Dick Dolmans (Solar shading)
 36.  
 37. ‘ Scholenbouwwaaier brengt te maken keuzes treffend in beeld’ Poldy Koot (Gemeente Assen)
 38. ‘ Eerste publicatie met oog voor exploitatie en beheer’ David Meijer (Vitrivius Consultancy)
 39. ‘ In één oogopslag snel en eenvoudig een overzicht op het ontwikkelen van een (brede) school’ Gemeente Heerlen
 40. Amsterdam platform onderwijshuisvesting netwerkbureau kinderopvang stichting brede school Nederland VNG architecten Kapelle tijd expertmeetings pilots congressen output ( tijd ) ( activiteit ) ontwikkelpad ( connectiviteit ) publicaties twitter @gezondengoed kwaliteitsstandaard ambassadeurs redactie www.scholenbouwwaaier.nl App voor waaier pilots film ´gezond verstand´ gebruikersenquête onderzoeksverslag werkvormen scholenbouwprijs vormgeving onderhoud NOT 2011 help/desk Assen BNA onderzoek Goes schoolbesturen adviseurs gemeenten bouwstenen voor sociaal PO-raad kennisdeling kennisnet feedback sessies brede school congres 3 november gezonde scholen VO-raad duurzame scholen corporaties gebruikers stichting living daylights Rotterdam webversie publicaties Adviesrapport Rijksbouwmeester implementatiefase Scholenbouwwaaier 3.0 Prototype 1.0 Scholenbouwwaaier 2.0 inzicht op de vraag doorontwikkeling juli 2009 juni 2011 april 2010 juni 2010 oktober 2010 september 2011 september 2013
 41.  

Editor's Notes

 1. Welkom
 2. Nieuw startpunt Goede PvE’s ontbreken (> gebruikskwaliteit nooit goed gedefinieerd en systematische terugkoppeling ontbreekt) Welke criteria ten grondslag van goed PvE?
 3. 2. = Help opdrachtgever met het formuleren van zijn vraag = waaier logische/ pragmatische opbouw Opbouw ( 3ps 3ks wie goed kijkt SBW pragmatisch)
 4. Kennisdeling
 5. Informatiezijde en inspiratiezijde
 6. Dwingen tot nadenken (eerst inhoud dan de middelen) = Keuzes maken (prioriteiten stellen)
 7. CO-creatie (partners, totstandkoming)
 8. 1. overvloed aan informatie = Info-besitas
 9. 2 (vraag achter de vraag/ gebruikerspatronen) > leer van ervaringen mensentaal
 10. 2. Goede PvE’s ontbreken (> gebruikskwaliteit nooit goed gedefinieerd en systematische terugkoppeling ontbreekt)
 11. met PvE stuur je aan duurzame kwaliteit
 12. 1. steeds opnieuw wiel uitvinden (niet geleerd van ervaringen)
 13. En nu verder….
 14. Slot Voor u relevant? Vragen?
Advertisement