Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skateboarding

6,825 views

Published on

skateboarding deporte extremo

Published in: Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Skateboarding

  1. 1. SKATEBOARDING
  2. 2. index  1.Que es el skateboarding  2. Trucs de skate  3.De que esta fet  4.skaters pros
  3. 3. 1.Que es el skatebording  El skateboarding és un esport que es practica amb un monopatí en qualsevol part d'un carrer on es pugui rodar encara que també es pot patinar sobre qualsevol lloc, ja que es un esport libre. Por ejemplo, piscinas, escaleras, calles, etc. No és un esport que estigui directament vinculat a algun tipus de competició, per tant, es podria anomenar com a lliure. Hi ha dos tipus de skate: El street o estil carrer, i el vertical, que es practica en rampes també anomenat vert.
  4. 4. 2.trucs de skate  TRUCS DE SKATE  Kickflip: Consisteix a girar la taula en 360 º al llarg de l'eix de l'skate en la direcció del taló dels peus (cap enrere). És un truc complicat i frustrant a l'hora d'aprendre'l. Si l'skater ja ho ha aconseguit un parell de vegades executar-li serà molt fàcil  Heelflip: Consisteix en el mateix que un kickflip, només que gira en el sentit contrari (en la direcció dels dits) i s'executa lliscant el taló cap al còncau de la taula. Aquest truc és més difícil que l'anterior ja que el que l'executa no veu amb claredat la taula.
  5. 5. 2.trucs de skate  Varialflip: és un truc complicat. Consisteix en girar la taula en Kickflip i un Pop Shove-It (si es tenen tots dos no és molt difícil, només s'ha de girar una mica més dur el kickflip que el normal).  360 flip: és de fer un 360 Shove it ajuntant amb un kickflip. És un truc molt complicat ja que la taula no trencada sempre de manera desitjada.  Disc flip: es divideix en 2 trucs: el Boy i el Varialflip. Primer s'ha de fer un varialflip, però al moment que s'està en l'aire es dóna un gir cap a l'esquerra o dreta, depenent si la persona és Regular o Goofy. El Boy consisteix a donar un gir saltant (només la persona, no la taula) de 180 graus, i es pot combinar amb qualsevol jugada com Pop Shove-It, qualsevol classe de flip-també es pot intentar amb ollie-.
  6. 6. 3.De que esta fet  Esta fet de:  2 Eixos  8 Cargols  8 Coixinets  4 Rodes  6 Femelles  Paper de vidre  Fusta
  7. 7. 4.Skaters pros  Marc Romero  Tony Hawk  Rodney Mullen  Bam Margera  Paul Rodriguez  Chad Muska  Stevie Williams  Danny Way  Mike Vallely

×