Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slimmer acquireren slide share

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Slimmer acquireren slide share

 1. 1. 1<br />14-4-2010<br />SlimmerAcquireren<br />Paul Jansman<br />www.linkedin.com/in/pauljansman<br />Marco Strijks<br />www.linkedin.com/in/marcostrijks<br />
 2. 2. Programma<br />Kort voorstellen<br />Acquisitie en het commerciële proces <br />Klantgedrag<br />Acquisitietools <br />Customer Marketing<br />Internet en sociale netwerken<br />Afsluiting<br />2<br />14-4-2010<br />
 3. 3. Definitie<br />Het woord `acquisitie` betekent (ver)werving (< Fr. acquérir, acquisition). Het wordt in het Nederlands doorgaans gebruikt als het gaat om het verwerven van contacten / opdrachten<br />3<br />14-4-2010<br />
 4. 4. Van verkopen naar kopen<br />Koopproces<br />Probleem/behoefte erkenning<br />Zoeken naar oplossingen<br />Vergelijken<br />Kopen<br />Wat is er in dit proces de laatste 5 jaar bij uw klanten <br />veranderd?<br />4<br />14-4-2010<br />
 5. 5. Wereldpotentie<br />Strategie<br />Interesse<br />Inventarisatie<br />Bewijs<br />verkopen<br />Klant<br />Commercieel proces<br />6<br />5<br />4<br />3<br />2<br />1<br />fase<br />0<br />
 6. 6. Wat is uw bedrijfsmissie? (fase 5)<br />Wat wil je betekenen voor wie ?<br />Welke normen, waarden en overtuigingen staan centraal ?<br />Voor welke opdracht staan we ?<br />De missie van Syntens: <br /> Het versterken van het innovatievermogen van MKB-ondernemingen, hen aan te zetten tot succesvol innoveren en daarmee zichtbaar een bijdrage te leveren aan duurzame groei.<br />6<br />
 7. 7. Wie is je doelgroep (fase 5)<br />Wat zijn de kenmerken ? <br />Wat zijn de behoeften / problemen ?<br />Wat zijn de oplossingen ?<br />Wat zijn de bezwaren ?<br />14-4-2010<br />7<br />
 8. 8. Welke boodschap zend je ? (fase 4)<br />14-4-2010<br />8<br />Welke boodschap wordt ontvangen ? <br />
 9. 9. 9<br />Wat is uw acquisitie doelstelling?<br /><ul><li> SMART – geformuleerd
 10. 10. Specifiek
 11. 11. Meetbaar
 12. 12. Acceptabel
 13. 13. Realistisch
 14. 14. Tijdsgebonden</li></li></ul><li>Welk middel zet je in ? (fase 4)<br />14-4-2010<br />10<br />Persoonlijke verkoop<br />Mailen<br />Adverteren<br />Beurzen<br />Internet<br />Niets<br />> 30 nieuwe…<br />……<br />……<br />
 15. 15. Nieuwe marketing- en communicatieconcepten<br />Social Media Marketing<br />Buzz Marketing/Viral Marketing<br />Customer made<br />Streaming Video Advertising<br />Zoekmachine Marketing<br />Nieuwsbrief / E-mailmarketing<br />Eventmarketing<br />Experience Marketing<br />Gamemarketing<br />Mobile Websites<br />Multichannelmarketing<br />Multitasking<br />Appvertising<br />50+ marketing<br />Jongerenmarketing<br />Narrowcasting<br />Bluecasting<br />Non Spot Advertising<br />RSS-Feed marketing<br />SMS-marketing<br />Transformation marketing<br />Tryvertising<br />Videomarketing<br />Weblogmarketing<br />PUrl<br />Twitter<br />Communitymarketing<br />Foursquare<br />
 16. 16. Koopgedrag verandert<br />14-4-2010<br />12<br />Generatie Einstein<br />E-commerce met de E van Emotie<br />Informatiegroei<br />Twinsumers (C2C marketing)<br />
 17. 17. Webteksten (fase 4)<br />Informeren de bezoeker<br />Houden de bezoeker vast<br />Bevatten woorden waarop de doelgroep zoekt<br />Tips:<br />Maak gebruik van visualisaties<br />Gebruik weinig tekst<br />Gebruik eigen ‘professionele’ foto’s<br />Maak gebruik van links naar eigen, of algemene andere sites<br />Maak het zoeken op de site gemakkelijk<br />Vertel wanneer gereageerd wordt op een vraag….<br />14-4-2010<br />13<br />
 18. 18. Informatie verzamelen (fase 3)<br />Vragen stellen<br />Gesloten vragen<br />Open vragen<br />Luisteren<br />Samenvatten<br />Doorvragen<br />Behoefte creëren<br />Behoefte zoeken<br />14-4-2010<br />14<br />
 19. 19. koopmotief<br />Wat is het belangrijkste koopmotief geweest bij uw laatste transactie ?<br />15<br />
 20. 20. Bewijsfase (fase 2)<br />Offerte<br />Demonstratie<br />Referenties<br />Eigenlijk logische stap naar fase 1 en 0?<br />Bevestiging als vorige fasen goed zijn gegaan.<br />14-4-2010<br />16<br />
 21. 21. Klanten zijn de belangrijkste personen in ons bedrijf (fase 0)<br />Ze zijn niet afhankelijk van ons. <br />We zijn afhankelijk van hen<br />Ze onderbreken ons werk niet. Ze zijn ons werk<br />We bewijzen ze geen dienst door hen te bedienen. <br />Ze bewijzen ons een dienst, door ons de gelegenheid te geven hen te bedienen.<br />
 22. 22. Uw<br />Goudmijn<br />U ZIT OP EEN GOUDMIJN!<br />
 23. 23. Wat weet u van uw klanten?<br />Kent u uw klanten?<br />Kent u uw 5 top-klanten<br />Kent u uw 5 kansrijkste groei-klanten<br />Kent u uw winst per klant<br />Doet u regelmatig aan klantenonderzoek<br />
 24. 24. Top<br />Groot<br />Middelgroot<br />Klein<br />Inactief<br />Prospects<br />Suspects<br /> De praktijk <br />20% Klanten 80% Omzet <br /> 80% Klanten 20% Omzet <br />13<br />
 25. 25. FF terug naar fase 4Sociale netwerken<br />Wie kent en maakt gebruik van:<br />Hyves<br />Facebook<br />LinkedIn<br />Twitter<br />Youtube<br />Flickr<br />14-4-2010<br />21<br />
 26. 26. Waarom belangrijk?<br />Sociale netwerken en sociale interactie IS dagelijkse realiteit!<br /><ul><li>73% van de Nederlanders gebruikt al een sociaal netwerk op internet.
 27. 27. Dit aantal groeit.
 28. 28. Dit zijn je klanten, je relaties, je personeel.
 29. 29. Zulke cijfers kun je niet negeren.
 30. 30. Dit moet je binnen je bedrijfsstrategie meenemen.</li></ul>14-4-2010<br />22<br />
 31. 31. Gebruikers<br />1.000.000.000<br />1.000.000<br />1.000<br />10<br />1.500.000.000 users<br />2009<br />1998<br />2006<br />2001<br />1967Verbinding 4 hostcomputers Apranet<br />19861e verbinding Nederland5.000 host wereldwijd<br />19941e On line winkel<br />1999Opkomst Online banking<br />1995On Line Radio<br />2003<br />1996Internet-telefonie<br />1957Behoefte in VS om gesloten systeem te ontwikkelen met kennisinstellingen<br />1972Openstelling buiten universiteiten<br />1990In 1 jaar # hosts 100 k naar 300k<br />2001Knappen Internetbel<br />2004<br />Internet historie<br />2007<br />
 32. 32.
 33. 33. 14-4-2010<br />25<br />
 34. 34. Hyves<br />9,5 miljoen geregistreerde gebruikers<br />Nederlandstalig<br />Gemiddelde leeftijd 27 jaar<br />- 54,7 % vrouw - 45,3 % man<br />
 35. 35. LinkedIn<br />47 miljoen geregistreerde gebruikers<br />Nederland één van de grootste gemeenschappen<br />Gemiddelde leeftijd 41 jaar<br />15 jaar werkervaring<br />$ 109.000, - per jaar<br />
 36. 36. Twitter<br />
 37. 37. QR-codegemaakt in www.i-nigma.com<br />Voordeel:<br />Na fotograferen direct op de desbetreffende internetpagina<br />Gratis<br />Nadeel:<br />Geen standaardisering<br />Gebruiker moet eerst programma downloaden<br />
 38. 38. Waarom social media?<br />Het is meestal gratis<br />Eenvoudig om mee te beginnen<br />Je kunt met 1 bericht zeer veel klanten en prospects bereiken<br />Makkelijk om updates, links e.d. te delen<br />Creëert real time interactieve relaties en netwerken!<br />
 39. 39. Questions ?<br />Have a nice day !<br />

×