Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liquibase - Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych

5,182 views

Published on

Prezentacja wygłoszona na Wrocławskim JUGu 30 września 2015. Prezentacja opisuje w jaki sposób można zarządzać zmianami w relacyjnych bazach danych i jak ten problem rozwiązuje Liquibase.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Liquibase - Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych

 1. 1. Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych Marcin Stachniuk 30 września 2015 Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 1/64
 2. 2. O mnie Marcin Stachniuk Chorąży na chamberconf.pl Speaker: WrocJUG, dbconf.pl, warsjawa.pl, careercon.pl, chamberconf.pl Recenzent książki: practicalunittesting.com mstachniuk@gmail.com mstachniuk.blogspot.com @MarcinStachniuk github.com/mstachniuk Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 2/64
 3. 3. Jak zarządzać zmianami w relacyjnych bazach danych? Jak zarządzać zmianami w relacyjnych bazach danych? Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 3/64
 4. 4. Ręcznie, bezpośrednio na bazie Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 4/64
 5. 5. Czyli... Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 5/64
 6. 6. ...albo... Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 6/64
 7. 7. ...inaczej http://programming-motherfucker.com/ Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 7/64
 8. 8. Word, ERwin Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 8/64
 9. 9. Odpalając SQL-e Możliwe rozwiązania: Flyway c5-db-migration dbdeploy.com MyBatis Migrations MIGRATEdb DbMaintain AutoPatch Porównanie systemów: http://flywaydb.org/#features Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 9/64
 10. 10. Z modelu danych Hibernate hbm2ddl: 1: spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 10/64
 11. 11. Z poziomu kodu Javy migrate4j 1: public class Migration_1 implements Migration { 2: 3: public void up() { 4: createTable( 5: table("simple_table", 6: column("id", INTEGER, primarykey(), notnull()), 7: column("desc", VARCHAR, length(50), defaultValue("NA")))); 8: } 9: 10: public void down() { 11: dropTable("simple_table"); 12: } 13: } Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 11/64
 12. 12. Odstawmy ”Badziewie do badziewia” Kopsnij Drina - Wielki test piw w plastiku Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 12/64
 13. 13. Liquibase http://www.liquibase.org/ Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 13/64
 14. 14. Agenda 1 Jak zarządzać zmianami w relacyjnej bazie danych? 2 Jak działa Liquibase? 3 Od czego zaczać? 4 Tworzenie nowych obiektów bazodanowych 5 Migracja danych 6 Różnice w bazach danych 7 Co jeszcze? 8 Podsumowanie Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 14/64
 15. 15. Agenda 1 Jak zarządzać zmianami w relacyjnej bazie danych? 2 Jak działa Liquibase? 3 Od czego zaczać? 4 Tworzenie nowych obiektów bazodanowych 5 Migracja danych 6 Różnice w bazach danych 7 Co jeszcze? 8 Podsumowanie Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 15/64
 16. 16. Zapisujemy zmiany w changelog’u w XML’u db.changelog.xml 1: <changeSet id="Release2-01" author="staszek"> 2: <createTable tableName="user"> 3: <column name="id" type="INT"> 4: <constraints nullable="false"/> 5: </column> 6: <column name="email" type="VARCHAR(255)"> 7: <constraints unique="true" nullable="false"/> 8: </column> 9: <column name="password" type="VARCHAR(255)"> 10: <constraints nullable="false"/> 11: </column> 12: </createTable> 13: </changeSet> 14: 15: <changeSet id="Release2-02" author="staszek"> 16: <addPrimaryKey tableName="user" columnNames="id"/> 17: </changeSet> Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 16/64
 17. 17. Zapisujemy zmiany w changelog’u w XML’u Lub w innym wspieranym formacie: YAML JSON SQL Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 17/64
 18. 18. Uruchamiamy liquibase:update Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 18/64
 19. 19. Wspierane bazy danych MySQL PostgreSQL Oracle Sql Server Sybase DB2 Derby HSQLDB H2 Informix Firebird SQLite InterSystems Cache SAP MaxDB IBM DB2 for iSeries Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 19/64
 20. 20. Agenda 1 Jak zarządzać zmianami w relacyjnej bazie danych? 2 Jak działa Liquibase? 3 Od czego zaczać? 4 Tworzenie nowych obiektów bazodanowych 5 Migracja danych 6 Różnice w bazach danych 7 Co jeszcze? 8 Podsumowanie Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 20/64
 21. 21. Jak wprowadzić Liquibase do nowego projektu? 1. Podpinamy zależność 1: <dependency> 2: <groupId>org.liquibase</groupId> 3: <artifactId>liquibase-core</artifactId> 4: <version>3.4.1</version> 5: </dependency> 2. Wprowadzamy zmiany w: src/main/resources/db/changelog/db.changelog.xml 3. Konfigurujemy bazę 4. Wyłączmy hbm2ddl 1: spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none 5. I działa! Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 21/64
 22. 22. Jak wprowadzić Liquibase do istniejącego projektu? 1. Generujemy changelog’a dla istniejącego stanu bazy 1: <plugin> 2: <groupId>org.liquibase</groupId> 3: <artifactId>liquibase-maven-plugin</artifactId> 4: <version>3.4.1</version> 5: <configuration> 6: <changeLogFile>src/main/resources/db/changelog/db.changelog.xml 7: </changeLogFile> 8: <driver>com.mysql.jdbc.Driver</driver> 9: <url>jdbc:mysql://localhost:3306/public</url> 10: <username>liqui</username> 11: <password>liqui</password> 12: <dropFirst>false</dropFirst> 13: </configuration> 14: </plugin> 1: mvn liquibase:generateChangeLog I zapisujemy w: src/main/resources/db/changelog/db.changelog.xml Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 22/64
 23. 23. Jak wprowadzić Liquibase do istniejącego projektu? 2. Dodajemy pomocniczą bazę „na boku” (może być inna) 1: spring.datasource.url=jdbc:h2:~/liquibasedemo;AUTO_SERVER=TRUE 2: spring.datasource.username=liquibasedemo 3: spring.datasource.password=liquibasedemo 4: spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver 5: 6: liquibase.change-log=classpath:db/changelog/db.changelog.xml 7: liquibase.dropFirst=false i Liquibase’a do projektu: 1: <dependency> 2: <groupId>org.liquibase</groupId> 3: <artifactId>liquibase-core</artifactId> 4: <version>3.4.0</version> 5: </dependency> Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 23/64
 24. 24. Jak wprowadzić Liquibase do istniejącego projektu? 3. Uruchamiamy aplikację z konfiguracją pomocniczej bazy 1: INFO 24.08.15 01:17: liquibase: Successfully acquired change log lock 2: INFO 24.08.15 01:17: liquibase: Creating database history table with name: PUBL 3: INFO 24.08.15 01:17: liquibase: Reading from PUBLIC.DATABASECHANGELOG 4: INFO 24.08.15 01:17: liquibase: classpath:db/changelog/db.changelog.xml: classp 5: INFO 24.08.15 01:17: liquibase: classpath:db/changelog/db.changelog.xml: classp 6: ... 7: INFO 24.08.15 01:17: liquibase: classpath:db/changelog/db.changelog.xml: classp 8: INFO 24.08.15 01:17: liquibase: Successfully released change log lock Cały schemat zostaje utworzony w pomocniczej bazie, w tym zawartość tabeli DATABASECHANGELOG, robimy zrzut (dump) tej tabeli Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 24/64
 25. 25. Jak wprowadzić Liquibase do istniejącego projektu? 4. Uruchamiamy aplikację z bazą produkcyjną, lub: 1: mvn liquibase:update Kończy się błędem, ale tworzy tabele specyficzne dla Liquibase’a w bazie produkcyjnej Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 25/64
 26. 26. Jak wprowadzić Liquibase do instniejącego projektu? 5. Przenosimy dane do tabeli DATABASECHANGELOG z bazy pomocniczej na produkcję 1: INSERT INTO DATABASECHANGELOG (ID,AUTHOR,FILENAME,DATEEXECUTED,ORDEREXECUTED, 2: EXECTYPE,MD5SUM,DESCRIPTION,COMMENTS,TAG,LIQUIBASE,CONTEXTS,LABELS) 3: VALUES (’1418571045624-1’,’staszek (generated)’, 4: ’classpath:db/changelog/db.changelog.xml’,{ts ’2015-08-24 01:17:43’},1, 5: ’EXECUTED’,’7:d3bab03ce07bf314c15ccdcfe271ac7d’,’createTable’,’’,null, 6: ’3.4.0’,null,null); 7: INSERT INTO DATABASECHANGELOG (ID,AUTHOR,FILENAME,DATEEXECUTED,ORDEREXECUTED, 8: EXECTYPE,MD5SUM,DESCRIPTION,COMMENTS,TAG,LIQUIBASE,CONTEXTS,LABELS) 9: VALUES (’1418571045624-2’,’staszek (generated)’, 10: ’classpath:db/changelog/db.changelog.xml’,{ts ’2015-08-24 01:17:43’},2, 11: ’EXECUTED’,’7:91c184917b4a9dfb9a502f7b2f237530’,’createTable’,’’,null, 12: ’3.4.0’,null,null); 13: ... Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 26/64
 27. 27. Jak wprowadzić Liquibase do istniejącego projektu? 6. Zmieniamy konfigurację liquibase-maven-plugin’a, aby korzystał z bazy pomocniczej (aby przypadkiem nie puścić produkcji z dymem) 1: <plugin> 2: <groupId>org.liquibase</groupId> 3: <artifactId>liquibase-maven-plugin</artifactId> 4: <version>3.4.1</version> 5: <configuration> 6: <changeLogFile>src/main/resources/db/changelog/db.changelog.xml 7: </changeLogFile> 8: <driver>org.h2.Driver</driver> 9: <url>jdbc:h2:~/liquibasedemo;AUTO_SERVER=TRUE</url> 10: <username>liquibasedemo</username> 11: <password>liquibasedemo</password> 12: <dropFirst>false</dropFirst> 13: </configuration> 14: </plugin> Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 27/64
 28. 28. Jak wprowadzić Liquibase do istniejącego projektu? 7. Od teraz wszelkie zmiany we wszystkich bazach (w tym na produkcji) idą przez Liquibase’a! Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 28/64
 29. 29. Agenda 1 Jak zarządzać zmianami w relacyjnej bazie danych? 2 Jak działa Liquibase? 3 Od czego zaczać? 4 Tworzenie nowych obiektów bazodanowych 5 Migracja danych 6 Różnice w bazach danych 7 Co jeszcze? 8 Podsumowanie Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 29/64
 30. 30. Tworzenie nowych tabel Przykładowe wymaganie projektowe: Chcę mieć możliwość definiowania użytkownik i ról. Każdy użytkownik może posiadać kilka ról w systemie. Na poziomie roli mogę zdefiniować w przyszłości, jakie czynności może wykonać dany użytkownik. Możliwe role: user admin changeConfiguration orderAcceptor. Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 30/64
 31. 31. Tworzenie nowych tabel 1: <changeSet id="Release2-01" author="staszek"> 2: <createTable tableName="user"> 3: <column name="id" type="INT"> 4: <constraints nullable="false"/> 5: </column> 6: <column name="email" type="VARCHAR(255)"> 7: <constraints unique="true" nullable="false"/> 8: </column> 9: <column name="password" type="VARCHAR(255)"> 10: <constraints nullable="false"/> 11: </column> 12: </createTable> 13: </changeSet> 14: 15: <changeSet id="Release2-02" author="staszek"> 16: <addPrimaryKey tableName="user" columnNames="id"/> 17: </changeSet> 18: 19: <changeSet id="Release2-03" author="staszek"> 20: <addAutoIncrement tableName="user" columnName="id" columnDataType="INT"/> 21: </changeSet> Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 31/64
 32. 32. Tworzenie kluczy obcych 1: <changeSet id="Release2-04" author="staszek"> 2: <createTable tableName="user_rights"> 3: <column name="id" type="INT"> 4: <constraints nullable="false"/> 5: </column> 6: <column name="user_id" type="INT"> 7: <constraints nullable="false"/> 8: </column> 9: <column name="role_name" type="VARCHAR(128)"> 10: <constraints nullable="false"/> 11: </column> 12: <column name="description" type="VARCHAR(512)"> 13: <constraints nullable="false"/> 14: </column> 15: </createTable> 16: </changeSet> 17: ... 18: <changeSet id="Release2-07" author="staszek"> 19: <addForeignKeyConstraint baseTableName="user_rights" 20: baseColumnNames="user_id" constraintName="user_rights_fk" 21: referencedTableName="user" referencedColumnNames="id"/> 22: </changeSet> Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 32/64
 33. 33. Efekt Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 33/64
 34. 34. Efekt Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 34/64
 35. 35. Agenda 1 Jak zarządzać zmianami w relacyjnej bazie danych? 2 Jak działa Liquibase? 3 Od czego zaczać? 4 Tworzenie nowych obiektów bazodanowych 5 Migracja danych 6 Różnice w bazach danych 7 Co jeszcze? 8 Podsumowanie Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 35/64
 36. 36. Migracja danych 1: <changeSet id="Release3-07" author="staszek"> 2: <sql> 3: insert into user_rights_new select min(id) as id, role_name, 4: description from user_rights 5: group by role_name 6: </sql> 7: </changeSet> 8: <changeSet id="Release3-08" author="staszek"> 9: <sql> 10: insert into user_rights_x(user_id, right_id) select u.id, urn.id 11: from user u join user_rights ur on u.id = ur.user_id 12: join user_rights_new urn on ur.role_name = urn.role_name 13: </sql> 14: </changeSet> Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 36/64
 37. 37. Po migracji danych Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 37/64
 38. 38. Po migracji danych Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 38/64
 39. 39. Agenda 1 Jak zarządzać zmianami w relacyjnej bazie danych? 2 Jak działa Liquibase? 3 Od czego zaczać? 4 Tworzenie nowych obiektów bazodanowych 5 Migracja danych 6 Różnice w bazach danych 7 Co jeszcze? 8 Podsumowanie Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 39/64
 40. 40. Modelowanie róźnic w bazach danych za pomocą tag’a dbms: 1: <changeSet id="Release5-01" author="staszek" dbms="h2, mysql, hsqldb"> 2: <createTable tableName="settings"> 3: <column name="id" type="INT"> 4: <constraints primaryKey="true" nullable="false"/> 5: </column> 6: <column name="is_active" type="bool"/> 7: </createTable> 8: </changeSet> 9: 10: <changeSet id="Release5-01" author="staszek" dbms="db2"> 11: <createTable tableName="settings"> 12: <column name="id" type="INT"> 13: <constraints primaryKey="true" nullable="false"/> 14: </column> 15: <column name="is_active" type="decimal(1)"/> 16: </createTable> 17: </changeSet> Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 40/64
 41. 41. Modelowanie róźnic w bazach danych za pomocą parameters (properties): 1: <property name="blob.type" value="blob" dbms="oracle,h2"/> 2: <property name="blob.type" value="longtext" dbms="mysql"/> 3: 4: <changeSet id="Release6-01" author="staszek" dbms="db2, h2"> 5: <createTable tableName="big_binary_data"> 6: <column name="id" type="INT"> 7: <constraints primaryKey="true" nullable="false"/> 8: </column> 9: <column name="binary_data" type="${blob.type}"/> 10: </createTable> 11: </changeSet> Property można przekazać z zewnątrz. Można również uzależnić od kontekstu. Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 41/64
 42. 42. Context’y application.properties 1: liquibase.contexts = web-test 1: <changeSet id="Release7-01" author="staszek" context="int-test, web-test"> 2: <insert tableName="settings"> 3: <column name="id" valueNumeric="1"/> 4: <column name="is_active" valueBoolean="true"/> 5: </insert> 6: </changeSet> Uwaga! Jeśli nie zdefiniujemy żadnego kontekstu to WSZYSTKIE zostaną wykonane! http://www.liquibase.org/documentation/contexts.html Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 42/64
 43. 43. Agenda 1 Jak zarządzać zmianami w relacyjnej bazie danych? 2 Jak działa Liquibase? 3 Od czego zaczać? 4 Tworzenie nowych obiektów bazodanowych 5 Migracja danych 6 Różnice w bazach danych 7 Co jeszcze? 8 Podsumowanie Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 43/64
 44. 44. Preconditions Gdy musimy skorzystać z innego użytkownika, zależnie od typu bazy danych 1: <preConditions> 2: <or> 3: <and> 4: <dbms type="oracle" /> 5: <runningAs username="SYSTEM" /> 6: </and> 7: <and> 8: <dbms type="mssql" /> 9: <runningAs username="sa" /> 10: </and> 11: </or> 12: </preConditions> Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 44/64
 45. 45. Generowanie rollback’ów Dla operacji typu: create table rename column add column rollback może zostać wygenerowany automatycznie. Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 45/64
 46. 46. Generowanie rollback’ów Dla innych operacji możemy sami sobie zdefiniować: 1: <changeSet id="Release7-01" author="staszek" context="int-test, web-test"> 2: <insert tableName="settings"> 3: <column name="id" valueNumeric="1"/> 4: <column name="is_active" valueBoolean="true"/> 5: </insert> 6: <rollback> 7: <delete tableName="settings"> 8: <where>id = 1</where> 9: </delete> 10: </rollback> 11: </changeSet> Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 46/64
 47. 47. Porównywanie baz danych Diff mode 1: sh liquibase 2: --classpath="h2-1.3.174.jar:mysql-connector-java-5.1.36.jar" 3: --driver=org.h2.Driver 4: --url="jdbc:h2:~/liquibasedemo;AUTO_SERVER=TRUE" 5: --username=liquibasedemo 6: --password=liquibasedemo 7: diff 8: --referenceUrl=jdbc:mysql://localhost:3306/public 9: --referenceUsername=liqui 10: --referencePassword=liqui działa w linii komend i ant’cie Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 47/64
 48. 48. Porównywanie baz danych 1: Diff Results: 2: Reference Database: liqui@localhost @ jdbc:mysql://localhost:3306/public (Defau 3: Comparison Database: LIQUIBASEDEMO @ jdbc:h2:~/liquibasedemo (Default Schema: P 4: Product Name: 5: Reference: ’MySQL’ 6: Target: ’H2’ 7: Product Version: 8: Reference: ’5.6.24’ 9: Target: ’1.3.174 (2013-10-19)’ 10: Missing Catalog(s): NONE 11: Unexpected Catalog(s): NONE 12: Changed Catalog(s): 13: public 14: name changed from ’public’ to ’LIQUIBASEDEMO’ 15: Missing Column(s): 16: user_rights.description 17: user_rights_new.description 18: user.email 19: ... 20: Unexpected Column(s): NONE 21: ... Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 48/64
 49. 49. Porównywanie baz danych DiffChangeLog mode 1: sh liquibase 2: --classpath="h2-1.3.174.jar:mysql-connector-java-5.1.36.jar" 3: --driver=org.h2.Driver 4: --url="jdbc:h2:~/liquibasedemo;AUTO_SERVER=TRUE" 5: --username=liquibasedemo 6: --password=liquibasedemo 7: diffChangeLog 8: --referenceUrl=jdbc:mysql://localhost:3306/public 9: --referenceUsername=liqui 10: --referencePassword=liqui działa w linii komend i ant’cie Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 49/64
 50. 50. Porównywanie baz danych 1: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 2: <databaseChangeLog xmlns="http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog" xmlns:ex 3: <changeSet author="staszek (generated)" id="1442839118428-1"> 4: <createTable tableName="user"> 5: <column autoIncrement="true" name="id" type="INT"> 6: <constraints primaryKey="true" primaryKeyName="PRIMARY"/> 7: </column> 8: <column name="email" type="VARCHAR(255)"> 9: <constraints nullable="false"/> 10: </column> 11: <column name="password" type="VARCHAR(255)"> 12: <constraints nullable="false"/> 13: </column> 14: </createTable> 15: </changeSet> 16: <changeSet author="staszek (generated)" id="1442839118428-2"> 17: <createTable tableName="user_rights"> 18: <column autoIncrement="true" name="id" type="INT"> 19: <constraints primaryKey="true" primaryKeyName="PRIMARY"/> 20: </column> 21: <column name="user_id" type="INT"> 22: ... Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 50/64
 51. 51. DBDoc - generowanie dokumentacji w stylu JavaDoc Działa tylko z poziomu command line 1: sh liquibase 2: --classpath="h2-1.3.174.jar" 3: --driver="org.h2.Driver" 4: --url="jdbc:h2:~/liquibasedemo;AUTO_SERVER=TRUE" 5: --username=liquibasedemo 6: --password=liquibasedemo 7: --changeLogFile=db.changelog.xml 8: dbDoc ./dbdoc Trochę niedopracowane narzędzie Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 51/64
 52. 52. DBDoc - generowanie dokumentacji w stylu JavaDoc Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 52/64
 53. 53. Blokowanie wykonywania zmian Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 53/64
 54. 54. Blokowanie wykonywania zmian Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 54/64
 55. 55. Blokowanie wykonywania zmian, jak sobie z tym radzić 1: INFO 21.09.15 16:23: liquibase: Waiting for changelog lock.... 2: INFO 21.09.15 16:24: liquibase: Waiting for changelog lock.... 3: ... 4: Caused by: liquibase.exception.LockException: Could not acquire change log lock Currently locked by fe80:0:0:0:1234:5678:9abc:def0%awdl0 (fe80:0:0:0:1234:5678: 5: at liquibase.lockservice.StandardLockService.waitForLock(StandardLockSer 6: at liquibase.Liquibase.update(Liquibase.java:192) 1: select * from DATABASECHANGELOGLOCK 1: mvn liquibase:releaseLocks Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 55/64
 56. 56. Dobre praktyki korzystania z Liquibase Organizacja Changelog’ów w wiele plików (plik / release) Zarządzanie wszystkim co się da przez Liquibase Jedna zmiana na jeden ChangeSet Konwencja nazewnicza dla ID w ChangeSet’ach Komentarze w ChangeSet’ach Myśl od rolback’u Unikaj rollback’u (bądź fast-forward) http://www.liquibase.org/bestpractices.html Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 56/64
 57. 57. Dobre praktyki korzystania z Liquibase Organizacja Changelog’ów w wiele plików (plik / release) Zarządzanie wszystkim co się da przez Liquibase Jedna zmiana na jeden ChangeSet Konwencja nazewnicza dla ID w ChangeSet’ach Komentarze w ChangeSet’ach Myśl od rolback’u Unikaj rollback’u (bądź fast-forward) http://www.liquibase.org/bestpractices.html Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 56/64
 58. 58. Dobre praktyki korzystania z Liquibase Organizacja Changelog’ów w wiele plików (plik / release) Zarządzanie wszystkim co się da przez Liquibase Jedna zmiana na jeden ChangeSet Konwencja nazewnicza dla ID w ChangeSet’ach Komentarze w ChangeSet’ach Myśl od rolback’u Unikaj rollback’u (bądź fast-forward) http://www.liquibase.org/bestpractices.html Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 56/64
 59. 59. Dobre praktyki korzystania z Liquibase Organizacja Changelog’ów w wiele plików (plik / release) Zarządzanie wszystkim co się da przez Liquibase Jedna zmiana na jeden ChangeSet Konwencja nazewnicza dla ID w ChangeSet’ach Komentarze w ChangeSet’ach Myśl od rolback’u Unikaj rollback’u (bądź fast-forward) http://www.liquibase.org/bestpractices.html Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 56/64
 60. 60. Dobre praktyki korzystania z Liquibase Organizacja Changelog’ów w wiele plików (plik / release) Zarządzanie wszystkim co się da przez Liquibase Jedna zmiana na jeden ChangeSet Konwencja nazewnicza dla ID w ChangeSet’ach Komentarze w ChangeSet’ach Myśl od rolback’u Unikaj rollback’u (bądź fast-forward) http://www.liquibase.org/bestpractices.html Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 56/64
 61. 61. Dobre praktyki korzystania z Liquibase Organizacja Changelog’ów w wiele plików (plik / release) Zarządzanie wszystkim co się da przez Liquibase Jedna zmiana na jeden ChangeSet Konwencja nazewnicza dla ID w ChangeSet’ach Komentarze w ChangeSet’ach Myśl od rolback’u Unikaj rollback’u (bądź fast-forward) http://www.liquibase.org/bestpractices.html Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 56/64
 62. 62. Dobre praktyki korzystania z Liquibase Organizacja Changelog’ów w wiele plików (plik / release) Zarządzanie wszystkim co się da przez Liquibase Jedna zmiana na jeden ChangeSet Konwencja nazewnicza dla ID w ChangeSet’ach Komentarze w ChangeSet’ach Myśl od rolback’u Unikaj rollback’u (bądź fast-forward) http://www.liquibase.org/bestpractices.html Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 56/64
 63. 63. Agenda 1 Jak zarządzać zmianami w relacyjnej bazie danych? 2 Jak działa Liquibase? 3 Od czego zaczać? 4 Tworzenie nowych obiektów bazodanowych 5 Migracja danych 6 Różnice w bazach danych 7 Co jeszcze? 8 Podsumowanie Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 57/64
 64. 64. Liquibase - podstawowe właściwości Raz definiujemy wygląd naszej bazy Uruchamiamy na wielu wspieranych bazach danych Mamy dokumentację zmian Możemy generować różnice (diff’y) Generuje SQL do review dla DBA Wykonuje migrację od punktu w jakim znajduje się baza danych Współpracuje z: Ant, Maven, Spring, Command Line, Servlet, JEE CDI, Spring Boot Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 58/64
 65. 65. Liquibase - podstawowe właściwości Raz definiujemy wygląd naszej bazy Uruchamiamy na wielu wspieranych bazach danych Mamy dokumentację zmian Możemy generować różnice (diff’y) Generuje SQL do review dla DBA Wykonuje migrację od punktu w jakim znajduje się baza danych Współpracuje z: Ant, Maven, Spring, Command Line, Servlet, JEE CDI, Spring Boot Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 58/64
 66. 66. Liquibase - podstawowe właściwości Raz definiujemy wygląd naszej bazy Uruchamiamy na wielu wspieranych bazach danych Mamy dokumentację zmian Możemy generować różnice (diff’y) Generuje SQL do review dla DBA Wykonuje migrację od punktu w jakim znajduje się baza danych Współpracuje z: Ant, Maven, Spring, Command Line, Servlet, JEE CDI, Spring Boot Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 58/64
 67. 67. Liquibase - podstawowe właściwości Raz definiujemy wygląd naszej bazy Uruchamiamy na wielu wspieranych bazach danych Mamy dokumentację zmian Możemy generować różnice (diff’y) Generuje SQL do review dla DBA Wykonuje migrację od punktu w jakim znajduje się baza danych Współpracuje z: Ant, Maven, Spring, Command Line, Servlet, JEE CDI, Spring Boot Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 58/64
 68. 68. Liquibase - podstawowe właściwości Raz definiujemy wygląd naszej bazy Uruchamiamy na wielu wspieranych bazach danych Mamy dokumentację zmian Możemy generować różnice (diff’y) Generuje SQL do review dla DBA Wykonuje migrację od punktu w jakim znajduje się baza danych Współpracuje z: Ant, Maven, Spring, Command Line, Servlet, JEE CDI, Spring Boot Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 58/64
 69. 69. Liquibase - podstawowe właściwości Raz definiujemy wygląd naszej bazy Uruchamiamy na wielu wspieranych bazach danych Mamy dokumentację zmian Możemy generować różnice (diff’y) Generuje SQL do review dla DBA Wykonuje migrację od punktu w jakim znajduje się baza danych Współpracuje z: Ant, Maven, Spring, Command Line, Servlet, JEE CDI, Spring Boot Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 58/64
 70. 70. Liquibase - podstawowe właściwości Raz definiujemy wygląd naszej bazy Uruchamiamy na wielu wspieranych bazach danych Mamy dokumentację zmian Możemy generować różnice (diff’y) Generuje SQL do review dla DBA Wykonuje migrację od punktu w jakim znajduje się baza danych Współpracuje z: Ant, Maven, Spring, Command Line, Servlet, JEE CDI, Spring Boot Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 58/64
 71. 71. Liquibase - co zyskujemy Eliminacja błędów Copy Paste Bezbolesne aktualizacje, nawet ze starych wersji Pełna automatyzacja procesu Schemat bazy jest wersjonowany razem z kodem Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 59/64
 72. 72. Liquibase - co zyskujemy Eliminacja błędów Copy Paste Bezbolesne aktualizacje, nawet ze starych wersji Pełna automatyzacja procesu Schemat bazy jest wersjonowany razem z kodem Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 59/64
 73. 73. Liquibase - co zyskujemy Eliminacja błędów Copy Paste Bezbolesne aktualizacje, nawet ze starych wersji Pełna automatyzacja procesu Schemat bazy jest wersjonowany razem z kodem Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 59/64
 74. 74. Liquibase - co zyskujemy Eliminacja błędów Copy Paste Bezbolesne aktualizacje, nawet ze starych wersji Pełna automatyzacja procesu Schemat bazy jest wersjonowany razem z kodem Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 59/64
 75. 75. Inne dobre praktyki korzystania z relacyjnych baz danych Każdy developer może mieć instancję bazy na swojej maszynie Automatyczne testy integracyjne na bazie docelowej (specyficzne błędy dla danej bazy) Automatyczne testy na wszystkich wspieranych bazach Mechanizm czyszczenia bazy na potrzeby testów (backup, dbUnit, inne) Tworzenie danych do automatycznych testów Zautomatyzowane przenoszenie danych z produkcji (na żądanie) Test produkcyjnego deploymentu Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 60/64
 76. 76. Inne dobre praktyki korzystania z relacyjnych baz danych Każdy developer może mieć instancję bazy na swojej maszynie Automatyczne testy integracyjne na bazie docelowej (specyficzne błędy dla danej bazy) Automatyczne testy na wszystkich wspieranych bazach Mechanizm czyszczenia bazy na potrzeby testów (backup, dbUnit, inne) Tworzenie danych do automatycznych testów Zautomatyzowane przenoszenie danych z produkcji (na żądanie) Test produkcyjnego deploymentu Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 60/64
 77. 77. Inne dobre praktyki korzystania z relacyjnych baz danych Każdy developer może mieć instancję bazy na swojej maszynie Automatyczne testy integracyjne na bazie docelowej (specyficzne błędy dla danej bazy) Automatyczne testy na wszystkich wspieranych bazach Mechanizm czyszczenia bazy na potrzeby testów (backup, dbUnit, inne) Tworzenie danych do automatycznych testów Zautomatyzowane przenoszenie danych z produkcji (na żądanie) Test produkcyjnego deploymentu Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 60/64
 78. 78. Inne dobre praktyki korzystania z relacyjnych baz danych Każdy developer może mieć instancję bazy na swojej maszynie Automatyczne testy integracyjne na bazie docelowej (specyficzne błędy dla danej bazy) Automatyczne testy na wszystkich wspieranych bazach Mechanizm czyszczenia bazy na potrzeby testów (backup, dbUnit, inne) Tworzenie danych do automatycznych testów Zautomatyzowane przenoszenie danych z produkcji (na żądanie) Test produkcyjnego deploymentu Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 60/64
 79. 79. Inne dobre praktyki korzystania z relacyjnych baz danych Każdy developer może mieć instancję bazy na swojej maszynie Automatyczne testy integracyjne na bazie docelowej (specyficzne błędy dla danej bazy) Automatyczne testy na wszystkich wspieranych bazach Mechanizm czyszczenia bazy na potrzeby testów (backup, dbUnit, inne) Tworzenie danych do automatycznych testów Zautomatyzowane przenoszenie danych z produkcji (na żądanie) Test produkcyjnego deploymentu Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 60/64
 80. 80. Inne dobre praktyki korzystania z relacyjnych baz danych Każdy developer może mieć instancję bazy na swojej maszynie Automatyczne testy integracyjne na bazie docelowej (specyficzne błędy dla danej bazy) Automatyczne testy na wszystkich wspieranych bazach Mechanizm czyszczenia bazy na potrzeby testów (backup, dbUnit, inne) Tworzenie danych do automatycznych testów Zautomatyzowane przenoszenie danych z produkcji (na żądanie) Test produkcyjnego deploymentu Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 60/64
 81. 81. A co gdy trzeba nam czegoś więcej? Datical DB www.datical.com/product/ Wsparcie dla funkcji, procedur składowanych, pakietów, synonimów, triggerów, walidacji więzów integralności, walidacji zależnych obiektów, zarządzanie prawami użytkowników, przestrzenie tabel, partycje, duże voluminy Integracja z CVS, SVN i Git Build tools (Jenkins, Bamboo, Puppet,...) Preview Schema Changes Corporate Standards Enforcement Organizational Collaboration Audit and Compliance Support Easy of Use (GUI-dashboard) www.datical.com/liquibase/ Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 61/64
 82. 82. A co gdy trzeba nam czegoś więcej? Datical DB www.datical.com/product/ Wsparcie dla funkcji, procedur składowanych, pakietów, synonimów, triggerów, walidacji więzów integralności, walidacji zależnych obiektów, zarządzanie prawami użytkowników, przestrzenie tabel, partycje, duże voluminy Integracja z CVS, SVN i Git Build tools (Jenkins, Bamboo, Puppet,...) Preview Schema Changes Corporate Standards Enforcement Organizational Collaboration Audit and Compliance Support Easy of Use (GUI-dashboard) www.datical.com/liquibase/ Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 61/64
 83. 83. A co gdy trzeba nam czegoś więcej? Datical DB www.datical.com/product/ Wsparcie dla funkcji, procedur składowanych, pakietów, synonimów, triggerów, walidacji więzów integralności, walidacji zależnych obiektów, zarządzanie prawami użytkowników, przestrzenie tabel, partycje, duże voluminy Integracja z CVS, SVN i Git Build tools (Jenkins, Bamboo, Puppet,...) Preview Schema Changes Corporate Standards Enforcement Organizational Collaboration Audit and Compliance Support Easy of Use (GUI-dashboard) www.datical.com/liquibase/ Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 61/64
 84. 84. A co gdy trzeba nam czegoś więcej? Datical DB www.datical.com/product/ Wsparcie dla funkcji, procedur składowanych, pakietów, synonimów, triggerów, walidacji więzów integralności, walidacji zależnych obiektów, zarządzanie prawami użytkowników, przestrzenie tabel, partycje, duże voluminy Integracja z CVS, SVN i Git Build tools (Jenkins, Bamboo, Puppet,...) Preview Schema Changes Corporate Standards Enforcement Organizational Collaboration Audit and Compliance Support Easy of Use (GUI-dashboard) www.datical.com/liquibase/ Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 61/64
 85. 85. A co gdy trzeba nam czegoś więcej? Datical DB www.datical.com/product/ Wsparcie dla funkcji, procedur składowanych, pakietów, synonimów, triggerów, walidacji więzów integralności, walidacji zależnych obiektów, zarządzanie prawami użytkowników, przestrzenie tabel, partycje, duże voluminy Integracja z CVS, SVN i Git Build tools (Jenkins, Bamboo, Puppet,...) Preview Schema Changes Corporate Standards Enforcement Organizational Collaboration Audit and Compliance Support Easy of Use (GUI-dashboard) www.datical.com/liquibase/ Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 61/64
 86. 86. A co gdy trzeba nam czegoś więcej? Datical DB www.datical.com/product/ Wsparcie dla funkcji, procedur składowanych, pakietów, synonimów, triggerów, walidacji więzów integralności, walidacji zależnych obiektów, zarządzanie prawami użytkowników, przestrzenie tabel, partycje, duże voluminy Integracja z CVS, SVN i Git Build tools (Jenkins, Bamboo, Puppet,...) Preview Schema Changes Corporate Standards Enforcement Organizational Collaboration Audit and Compliance Support Easy of Use (GUI-dashboard) www.datical.com/liquibase/ Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 61/64
 87. 87. A co gdy trzeba nam czegoś więcej? Datical DB www.datical.com/product/ Wsparcie dla funkcji, procedur składowanych, pakietów, synonimów, triggerów, walidacji więzów integralności, walidacji zależnych obiektów, zarządzanie prawami użytkowników, przestrzenie tabel, partycje, duże voluminy Integracja z CVS, SVN i Git Build tools (Jenkins, Bamboo, Puppet,...) Preview Schema Changes Corporate Standards Enforcement Organizational Collaboration Audit and Compliance Support Easy of Use (GUI-dashboard) www.datical.com/liquibase/ Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 61/64
 88. 88. A co gdy trzeba nam czegoś więcej? Datical DB www.datical.com/product/ Wsparcie dla funkcji, procedur składowanych, pakietów, synonimów, triggerów, walidacji więzów integralności, walidacji zależnych obiektów, zarządzanie prawami użytkowników, przestrzenie tabel, partycje, duże voluminy Integracja z CVS, SVN i Git Build tools (Jenkins, Bamboo, Puppet,...) Preview Schema Changes Corporate Standards Enforcement Organizational Collaboration Audit and Compliance Support Easy of Use (GUI-dashboard) www.datical.com/liquibase/ Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 61/64
 89. 89. A co gdy trzeba nam czegoś więcej? Datical DB www.datical.com/product/ Wsparcie dla funkcji, procedur składowanych, pakietów, synonimów, triggerów, walidacji więzów integralności, walidacji zależnych obiektów, zarządzanie prawami użytkowników, przestrzenie tabel, partycje, duże voluminy Integracja z CVS, SVN i Git Build tools (Jenkins, Bamboo, Puppet,...) Preview Schema Changes Corporate Standards Enforcement Organizational Collaboration Audit and Compliance Support Easy of Use (GUI-dashboard) www.datical.com/liquibase/ Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 61/64
 90. 90. A co gdy trzeba nam czegoś więcej? Datical DB www.datical.com/product/ Wsparcie dla funkcji, procedur składowanych, pakietów, synonimów, triggerów, walidacji więzów integralności, walidacji zależnych obiektów, zarządzanie prawami użytkowników, przestrzenie tabel, partycje, duże voluminy Integracja z CVS, SVN i Git Build tools (Jenkins, Bamboo, Puppet,...) Preview Schema Changes Corporate Standards Enforcement Organizational Collaboration Audit and Compliance Support Easy of Use (GUI-dashboard) www.datical.com/liquibase/ Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 61/64
 91. 91. Pytania Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 62/64
 92. 92. Więcej informacji Marcin Stachniuk Blog: mstachniuk.blogspot.com Liquibase: http://www.liquibase.org/ Feature Comparison (Flyway): http://flywaydb.org/#features Liquibase best practices: http://www.liquibase.org/bestpractices.html Examples: https://github.com/mstachniuk/movies-database Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 63/64
 93. 93. Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych Marcin Stachniuk Dziękuję! 30 września 2015 Marcin Stachniuk Zarządzanie zmianami w relacyjnych bazach danych 64/64

×