Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne i zwieksz swoja produktywnosc z IntelliJ Idea - ChamberConf 2015

My presentation for chamberconf.pl

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne i zwieksz swoja produktywnosc z IntelliJ Idea - ChamberConf 2015

 1. 1. Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne i zwiększ swoją produktywność z IntelliJ Idea Marcin Stachniuk mstachniuk@gmail.com http://mstachniuk.blogspot.com 18 stycznia 2015 Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 1/43
 2. 2. O mnie Marcin Stachniuk Chorąży na chamberconf.pl Kontakt: mstachniuk@gmail.com Blog: mstachniuk.blogspot.com Twitter: @MarcinStachniuk Recenzent: practicalunittesting.com Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 2/43
 3. 3. Agenda 1 Zasady 2 Warsztat 3 Trick & Tips Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 3/43
 4. 4. Agenda 1 Zasady 2 Warsztat 3 Trick & Tips Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 4/43
 5. 5. Ogólne zasady Zasady: Będziemy robić Coding Dojo podczas którego będziemy implementować Katę Skupiamy się na nieużywaniu myszki czyli na skrótach klawiaturowych Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 5/43
 6. 6. Ogólne zasady Zasady: Będziemy robić Coding Dojo podczas którego będziemy implementować Katę Skupiamy się na nieużywaniu myszki czyli na skrótach klawiaturowych Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 5/43
 7. 7. Ogólne zasady Zasady: Będziemy robić Coding Dojo podczas którego będziemy implementować Katę Skupiamy się na nieużywaniu myszki czyli na skrótach klawiaturowych Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 5/43
 8. 8. Ogólne zasady Zasady: Będziemy robić Coding Dojo podczas którego będziemy implementować Katę Skupiamy się na nieużywaniu myszki czyli na skrótach klawiaturowych Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 5/43
 9. 9. Ogólne zasady Zasady: Będziemy robić Coding Dojo podczas którego będziemy implementować Katę Skupiamy się na nieużywaniu myszki czyli na skrótach klawiaturowych Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 5/43
 10. 10. Zasady Coding Dojo cz. 1 Coding Dojo: Dwie osoby siedzą przy komputerze i implementują wspólnie zadanie Po 5. minutach zmiana jednego uczestnika i po kolejnych 5. minutach następuje zmiana kolejnego uczestnika Nikt nie siedzi przy komputerze dłużej niż 10 minut Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 6/43
 11. 11. Zasady Coding Dojo cz. 1 Coding Dojo: Dwie osoby siedzą przy komputerze i implementują wspólnie zadanie Po 5. minutach zmiana jednego uczestnika i po kolejnych 5. minutach następuje zmiana kolejnego uczestnika Nikt nie siedzi przy komputerze dłużej niż 10 minut Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 6/43
 12. 12. Zasady Coding Dojo cz. 1 Coding Dojo: Dwie osoby siedzą przy komputerze i implementują wspólnie zadanie Po 5. minutach zmiana jednego uczestnika i po kolejnych 5. minutach następuje zmiana kolejnego uczestnika Nikt nie siedzi przy komputerze dłużej niż 10 minut Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 6/43
 13. 13. Zasady Coding Dojo cz. 1 Coding Dojo: Dwie osoby siedzą przy komputerze i implementują wspólnie zadanie Po 5. minutach zmiana jednego uczestnika i po kolejnych 5. minutach następuje zmiana kolejnego uczestnika Nikt nie siedzi przy komputerze dłużej niż 10 minut Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 6/43
 14. 14. Zasady Coding Dojo cz. 1 Coding Dojo: Dwie osoby siedzą przy komputerze i implementują wspólnie zadanie Po 5. minutach zmiana jednego uczestnika i po kolejnych 5. minutach następuje zmiana kolejnego uczestnika Nikt nie siedzi przy komputerze dłużej niż 10 minut Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 6/43
 15. 15. Zasady Coding Dojo cz. 1 Coding Dojo: Dwie osoby siedzą przy komputerze i implementują wspólnie zadanie Po 5. minutach zmiana jednego uczestnika i po kolejnych 5. minutach następuje zmiana kolejnego uczestnika Nikt nie siedzi przy komputerze dłużej niż 10 minut Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 6/43
 16. 16. CodingDojo Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 7/43
 17. 17. Zasady Coding Dojo cz. 2 Coding Dojo: Osoby przy komputerze rozmawiają na temat implementowanego rozwiązania i wykonują sugestie prowadzącego Poza programistami i prowadzącym nikt nie ma prawa głosu! chyba że prowadzący pozwoli ;-) Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 8/43
 18. 18. Zasady Coding Dojo cz. 2 Coding Dojo: Osoby przy komputerze rozmawiają na temat implementowanego rozwiązania i wykonują sugestie prowadzącego Poza programistami i prowadzącym nikt nie ma prawa głosu! chyba że prowadzący pozwoli ;-) Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 8/43
 19. 19. Zasady Coding Dojo cz. 2 Coding Dojo: Osoby przy komputerze rozmawiają na temat implementowanego rozwiązania i wykonują sugestie prowadzącego Poza programistami i prowadzącym nikt nie ma prawa głosu! chyba że prowadzący pozwoli ;-) Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 8/43
 20. 20. Zasady Coding Dojo cz. 2 Coding Dojo: Osoby przy komputerze rozmawiają na temat implementowanego rozwiązania i wykonują sugestie prowadzącego Poza programistami i prowadzącym nikt nie ma prawa głosu! chyba że prowadzący pozwoli ;-) Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 8/43
 21. 21. Zasady Coding Dojo cz. 2 Coding Dojo: Osoby przy komputerze rozmawiają na temat implementowanego rozwiązania i wykonują sugestie prowadzącego Poza programistami i prowadzącym nikt nie ma prawa głosu! chyba że prowadzący pozwoli ;-) Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 8/43
 22. 22. Agenda 1 Zasady 2 Warsztat 3 Trick & Tips Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 9/43
 23. 23. Start No to zaczynamy! Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 10/43
 24. 24. Agenda 1 Zasady 2 Warsztat 3 Trick & Tips Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 11/43
 25. 25. Nawigacja po środowisku Alt + numerki Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 12/43
 26. 26. Nawigacja po środowisku Alt + numerki Dwukrotne naciśnięcie tej samej kombinacji powoduje zamknięcie okna! Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 13/43
 27. 27. Nawigacja po środowisku Skakanie pomiędzy oknami Esc Skok do kodu Shift + Esc Zamknięcie okna i skok do kodu Ctrl + Shift + F12 Zmaksymalizowanie okna z kodem F12 Skok od ostatniego okna (z okna kodu) Enter Otwarcie wybranego pliku (z okna Pro- ject) F4 Otwarcie i skok do wybranego pliku (z okna Project) Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 14/43
 28. 28. Zmiana rozmiaru okien Ctrl + Shift + Lewo/Prawo Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 15/43
 29. 29. Zmiana rozmiaru okien Ctrl + Shift + Dół/Góra Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 16/43
 30. 30. Ustawienia Tabek z plikami Jeśli nie potrzebujesz ich, wyłącz je! Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 17/43
 31. 31. Ustawienia Tabek z plikami Zamiast tego skacz do pliku za pomocą: Ctrl + E Skok do pliku lub okien Ctrl + Shift + Tab skok do pozostałych okien / plikow Ctrl + Tab skok do ostatniego pliku Ctrl + Shift + E skok do ostatnio edytowanych plików Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 18/43
 32. 32. Ustawienia Navigation Bar Jak potrzebujesz dużo miejsca na kod, to możesz ukryć Navigation Bar (View -> Navigation Bar) Ukrywa on niestety ostatnią uruchamianą konfigurację. Navigation Bar i tak jest zawsze dostępny za pomocą: Alt + Home Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 19/43
 33. 33. Refaktoring Ctrl + Alt + M Extract Method V Extract Variable F Extract Field C Extract Constant P Extract Parameter N Inline Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 20/43
 34. 34. CamelHumps Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 21/43
 35. 35. Surround selection on typing quote or brace Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 22/43
 36. 36. Show Line Numbers Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 23/43
 37. 37. Quick List Warto zdefiniować swoją listę często używanych funkcji i podpiąć ją pod skrót klawiaturowy (np. Ctrl + Alt + /): Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 24/43
 38. 38. Edycja kodu Ctrl + C Kopiuje całą linię Ctrl + D Duplikuje całą linię Shift + Enter Wstawia nową linię poniżej Ctrl + Alt + Enter Wstawia nową linię powyżej Ctrl + Y Usunięcie linii Ctrl + Shift + Enter Uzupełnia linię i wstawia nową Alt + Shift + Góra/Dół Przesuwanie linii w górę / dół Ctrl + Shift + Góra/Dół Inteligentne przesuwanie linii w górę / dół Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 25/43
 39. 39. Edycja kodu Live Templates Ctrl + J Wstawianie Live Template Ctrl + Alt + J Otocz Live Template St<Tab> String iter<Tab> Iteracja w stylu JDK 1.5 (foreach) psf <Tab> public static final psfs<Tab> public static final String psfi<Tab> public static final int sout<Tab> System.out.println(); serr<Tab> System.err.println(); psvm<Tab> public static void main(...){...} Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 26/43
 40. 40. Edycja kodu Live Templates – warto definiować swoje Settings − > Live Templates 1: @org.junit.Test 2: public void should$NAME$() { 3: // given 4: $END$ 5: 6: // when 7: 8: // then 9: } http://monkeyisland.pl/2009/12/07/given-when-then-forever/ Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 27/43
 41. 41. Edycja kodu Postfix Code Completion Settings -> Editor -> Postfix Templates http://blog.jetbrains.com/idea/2014/03/postfix-completion/ Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 28/43
 42. 42. Otwarcie pliku (lub czegoś innego) w innym widoku Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 29/43
 43. 43. Duplicate lines aaa Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 30/43
 44. 44. Duplicate lines http://mstachniuk.blogspot.com/2015/01/duplikowanie-bloku-kodu-w-intellij-idea.html Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 31/43
 45. 45. Widok zależności z poprawnym zakresem Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 32/43
 46. 46. A jak to wszystko zapamiętać? A jak to wszystko zapamiętać? ćwiczyć ćwiczyć ćwiczyć Key Promoter Plugin Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 33/43
 47. 47. A jak to wszystko zapamiętać? A jak to wszystko zapamiętać? ćwiczyć ćwiczyć ćwiczyć Key Promoter Plugin Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 33/43
 48. 48. A jak to wszystko zapamiętać? A jak to wszystko zapamiętać? ćwiczyć ćwiczyć ćwiczyć Key Promoter Plugin Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 33/43
 49. 49. A jak to wszystko zapamiętać? A jak to wszystko zapamiętać? ćwiczyć ćwiczyć ćwiczyć Key Promoter Plugin Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 33/43
 50. 50. A jak to wszystko zapamiętać? A jak to wszystko zapamiętać? ćwiczyć ćwiczyć ćwiczyć Key Promoter Plugin Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 33/43
 51. 51. Rady dla początkujących A co z początkującymi użytkownikami? Korzystać od początku z domyślnych skrótów! Key Promoter Szukać ustawień, które przeszkadzają, czy da się zmienić Pair Programing Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 34/43
 52. 52. Rady dla początkujących A co z początkującymi użytkownikami? Korzystać od początku z domyślnych skrótów! Key Promoter Szukać ustawień, które przeszkadzają, czy da się zmienić Pair Programing Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 34/43
 53. 53. Rady dla początkujących A co z początkującymi użytkownikami? Korzystać od początku z domyślnych skrótów! Key Promoter Szukać ustawień, które przeszkadzają, czy da się zmienić Pair Programing Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 34/43
 54. 54. Rady dla początkujących A co z początkującymi użytkownikami? Korzystać od początku z domyślnych skrótów! Key Promoter Szukać ustawień, które przeszkadzają, czy da się zmienić Pair Programing Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 34/43
 55. 55. Rady dla początkujących A co z początkującymi użytkownikami? Korzystać od początku z domyślnych skrótów! Key Promoter Szukać ustawień, które przeszkadzają, czy da się zmienić Pair Programing Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 34/43
 56. 56. Skąd brać wiedzę? Skrót do wyszukiwania innych skrótów Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 35/43
 57. 57. Skąd brać wiedzę? Tip of the Day – nie warto wyłączać Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 36/43
 58. 58. Skąd brać wiedzę? Help -> Productivity Guide Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 37/43
 59. 59. Skąd brać wiedzę? IntelliJ IDEA Keyboard Stickers http://hamletdarcy.blogspot.com/2011/05/intellij-idea-keyboard-stickers.html Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 38/43
 60. 60. Skąd brać wiedzę? IntelliJ Idea Blog blog.jetbrains.com/idea/ Screencasty Wystąpienia z konferencji Przypadkowe wciśnięcia kombinacji ;-) Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 39/43
 61. 61. A co po za IntelliJ Idea? Co jeszcze można zoptymalizować? Multishowek - CLCL Launchy Klawiatura Windows + numerki Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 40/43
 62. 62. A co po za IntelliJ Idea? Co jeszcze można zoptymalizować? Multishowek - CLCL Launchy Klawiatura Windows + numerki Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 40/43
 63. 63. A co po za IntelliJ Idea? Co jeszcze można zoptymalizować? Multishowek - CLCL Launchy Klawiatura Windows + numerki Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 40/43
 64. 64. A co po za IntelliJ Idea? Co jeszcze można zoptymalizować? Multishowek - CLCL Launchy Klawiatura Windows + numerki Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 40/43
 65. 65. A co po za IntelliJ Idea? Co jeszcze można zoptymalizować? Multishowek - CLCL Launchy Klawiatura Windows + numerki Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 40/43
 66. 66. Feedback Co mi się podobało? Co mi się nie podobało? Czego się nauczyłem? Co zrobiło na mnie najwieksze wrażenie? Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 41/43
 67. 67. Pytania ? Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 42/43
 68. 68. Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne i zwiększ swoją produktywność z IntelliJ Idea Marcin Stachniuk mstachniuk@gmail.com http://mstachniuk.blogspot.com Dziękuję! 18 stycznia 2015 Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje środowisko programistyczne 43/43

×