Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parkanizer — strefa ograniczonego postoju w Tarnowskich Górach

1,777 views

Published on

Case study strefy ograniczonego postoju w Tarnowskich Górach.
Technologia pomaga udostępnić centrum miasta większej ilości kierowców.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Parkanizer — strefa ograniczonego postoju w Tarnowskich Górach

 1. 1. Podsumowanie pilotażowego działania systemu Parkanizer w strefie ograniczonego postoju w Tarnowskich Górach 1 października – 31 maja 2017 Tarnowskie Góry
 2. 2. Parkanizer dostarcza kierowcom niezbędnej informacji, a zarządcom parkingów narzędzi, dzięki którym mogą śledzić wykorzystanie miejsc postojowych na żywo. System informacji parkingowej dla miast Parkanizer umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym zajętości miejsc postojowych na wybranym obszarze.
 3. 3. System informacji parkingowej Parkanizer działa już w 5 miastach • Chorzów • Katowice • Piekary Śląskie (także miejsca ograniczonego postoju) • Tarnowskie Góry (także strefa ograniczonego postoju) • Toruń • Wkrótce także we Wrocławiu!
 4. 4. Strefa ograniczonego postoju w Tarnowskich Górach Od października 2016 roku prowadzimy pilotaż systemu informacji parkingowej Parkanizer w Tarnowskich Górach wspierając funkcjonowanie strefy ograniczonego postoju. Tarnowskie Góry Aglomeracja górnośląska ok. 61 000 mieszkańców
 5. 5. Charakterystyka Strefa ograniczonego postoju w Tarnowskich Górach
 6. 6. Strefa obejmuje 42 miejsca postojowe w centrum miasta
 7. 7. w Tarnowskich Górach
 8. 8. W jaki sposób jest wyznaczona strefa? obowiązywanie w dni powszednie: 8:00 – 18:00 czas postoju: 90 min egzekwowanie: art. 92 §1 KW mandat: 100zł
 9. 9. System informacji parkingowej Parkanizer raportuje czas postoju Dyspozytor straży miejskiej widzi w systemie, jaki jest bieżący czas parkowania na każdym miejscu postojowym w strefie. Widząc przekroczenia, dyspozytor może skierować w dane miejsce strażnika, który weryfikuje sytuację i szybko na nią reaguje.
 10. 10. Podejście procesowe Wypracowane podejście procesowe wdrożenia strefy ograniczonego postoju zakładało: • Kampanię informacyjną w mediach lokalnych i plakatach • Kampanię edukacyjną prowadzoną przez UM Tarnowskich Gór • Pouczenia • Mandaty
 11. 11. Model współpracy z miastem Wypracowane podejście procesowe wdrożenia strefy ograniczonego postoju zakładało: • Spotkania organizacyjne, raportowanie działań i rezultatów do MZUIM • Bezpośredni kontaktz komendantem straży miejskiej, dyspozytorami i strażnikami pracującymi w terenie • Raportowanie błędów działania systemu przez strażników • Wprowadzenie zmian usprawniających pracę strażników oraz systemu
 12. 12. Rezultaty Strefa ograniczonego postoju w Tarnowskich Górach
 13. 13. Tarnowskie Góry 2702 2845 2262 2254 4039 7002 6033 6722 05:07:23 05:51:38 09:16:22 09:33:01 02:31:43 01:38:17 01:20:47 01:23:48 0:00:00 1:00:00 2:00:00 3:00:00 4:00:00 5:00:00 6:00:00 7:00:00 8:00:00 9:00:00 Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Udział przekroczeń powyżej 1,5h Liczba postojów Średni czas postoju Rozpoczęcie zbierania danych, oznakowanie strefy Kampania edukacyjna, konferencja prasowa Pouczenia, mandaty
 14. 14. Efekty – porównanie miesięcy reprezentatywnych Listopad 2016 marzec 2017 246% wzrost liczby pojazdów parkujących miesięcznie w strefie ograniczonego postoju 1h 38 min średni czas postoju w strefie skutecznie zredukowany o 4 godz. 13 min. (z 5 godz. 51 min. do 1 godz. 38 min.)
 15. 15. 37% 34% 43% 41% 26% 15% 16% 16% Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Udział przekroczeń powyżej 1,5h Tarnowskie Góry Udział przekroczeń powyżej 1,5h w liczbie postojów
 16. 16. • Kropką nad i, która pomogła utrzymać efektywność wprowadzenia strefy, stało się regularne jej patrolowanie przez straż miejską w oparciu o rekomendacje z panelu analitycznego Parkanizera oraz przyznawanie pouczeń i mandatów. Świetne efekty zostały osiągnięte dzięki kompleksowemu podejściu do działania strefy • Samo oznakowanie strefy nie wpłynęło znacząco na przestrzeganie ograniczeń dotyczących czasu postoju • Bardzo dobre i wyraźnie widoczne efekty przyniosła natomiast kampania edukacyjna i medialna wykorzystująca karne pyrliki – dowcipne ulotki, które zwracały
 17. 17. Wsparcie strefy przez system Parkanizer Strefa ograniczonego postoju
 18. 18. Wykorzystanie strefy mierzone jest za pomocą czujników magnetycznych.
 19. 19. Aplikacja mobilna podpowiada kierowcom, gdzie znaleźć wolne miejsce w czasie rzeczywistym, pomaga im śledzić czas postoju z pomocą wbudowanego licznika czasu.
 20. 20. Parkanizer Analytics jest narzędziem dla dyspozytora Straży Miejskiej.
 21. 21. Skontaktuj się z nami, żeby przedyskutować, jak Parkanizer może pomóc zwiększyć dostępność miejsc postojowych w Twoim mieście office@parkanizer.com Parkanizer Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 2 40-082 Katowice www.parkanizer.com facebook.com/parkanizer

×