Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Preguntes sobre comerç triangular i sistema de rotació.

2,600 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Preguntes sobre comerç triangular i sistema de rotació.

  1. 1. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. Qüestionari. Busca informació dels apunts, del llibre digital i d’altres fonts historiogràfiques i respon:1.Explica què era el comerçtriangular, quines rutes comprenia i quinsproductes s’intercanviaven. En quèconsistia el comerç d’esclaus i quina era ladestinació de la mà d’obra esclava aAmèrica?
  2. 2. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. Qüestionari.Busca informació dels apunts, del llibre digital i d’altres fonts historiogràfiques i respon:2.Elabora un mapa complet que expliqui lesprincipals rutes comercials al segle XVIII. Elmapa ha d’expressar quins eren els itineraris,quins eren els productes o matèries primeres iquins eren els països i/o zones d’aquest comerç.
  3. 3. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. Qüestionari.Busca informació dels apunts, del llibre digital i d’altres fonts historiogràfiques i respon:3. Explica amb les teves paraules elfuncionament del sistema de rotació triennal.Pots elaborar un dibuix i/o un esquema si vols.

×