Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Les Fonts historiogràfiques.
Tipus polític. Constitucions, discursos, lleis, decrets, tractats, Memòries (?)...

Les Fonts...
Tema 1: La Restauració: evolució
política, social, econòmica i demogràfica (18751931).
Primera Part (1875-1898)
1. Les tra...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

Primera Part (1875-1898)

1. Les ...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

Primera Part (1875-1898)

1.1. Ag...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

1.2. Demografia.

Primera Part (1...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

1.3. Indústria

Primera Part (187...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

1.3. Indústria.

Primera Part (18...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

1.3. Indústria.

Primera Part (18...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

1.3. Indústria.

Primera Part (18...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

1.3. Indústria

Primera Part (187...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

1.4. Comerç

Primera Part (1875-1...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

1.3. Indústria.

Primera Part (18...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social,
econòmica i demogràfica (1875-1931).
Primera Part (1875-1898)
2.Les tra...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

2.Les transformacions socials del...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

Primera Part (1875-1898)

2.1.La ...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

Primera Part (1875-1898)

2.1.La ...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

Primera Part (1875-1898)

2.1.La ...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).
2.2. La nova societat espanyola.

...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).
2.2. La nova societat espanyola.
2...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).
2.2. La nova societat espanyola.

...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).
2.2. La nova societat espanyola.

...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).
2.2. La nova societat espanyola.

...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

La Nova Societat Espanyola.

Alta...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social,
econòmica i demogràfica (1875-1931).
Primera Part (1875-1898)

2.3. Mov...
Tema 1: La Restauració: evolució
política, social, econòmica i demogràfica (18751931).
Primera Part (1875-1898)

2.3. Movi...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

2.3. Moviments obrers.

Primera P...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

2.3. Moviments obrers.
2.3.1.Soci...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

2.3. Moviments obrers.

Primera P...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

2.3. Moviments obrers.

Primera P...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

2.3. Moviments obrers.

Primera P...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).

2.3. Moviments obrers.

Primera P...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).
2.3. Moviments obrers.
2.3.1.Socia...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).
2.3. Moviments obrers.
2.3.1.Socia...
Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).
2.3. Moviments obrers.
2.3.1.Socia...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La Restauració. Primera part (1874-1898). Economia, societat i moviment obrer.

3,749 views

Published on

 • Login to see the comments

La Restauració. Primera part (1874-1898). Economia, societat i moviment obrer.

 1. 1. Les Fonts historiogràfiques. Tipus polític. Constitucions, discursos, lleis, decrets, tractats, Memòries (?)... Les Fonts Primàries Tipus econòmic. Textos elaborats durant l’època que parlen d’aspectes econòmics. Tipus Social. Textos elaborats durant l’època que parlen d’aspectes de la societat i de les persones que la componen. Les Fonts textuals Caràcter públic (?) Les Fonts Secundàries Les Fonts no textuals Mapa Tipus cultural. Textos elaborats durant l’època i que parlen d’aspectes culturals. Tipus històric. Textos elaborats posteriorment als fets. Parlen d’aspectes polítics, econòmics, socials, etc... Quadre estadístic Il·lustració i/o dibuix Cal dir quin tipus de font és i a què es refereix. Exemple: Una sèrie estadística referida a... Caricatura Cartell de propaganda política Cartell de propaganda institucional Diagrama Circular Reproducció (diari) Fotografia Gràfica
 2. 2. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (18751931). Primera Part (1875-1898) 1. Les transformacions econòmiques del segle XIX. 1.1.Agricultura. 1.2.Demografia. 1.3.Indústria. 1.4.Comerç.
 3. 3. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). Primera Part (1875-1898) 1. Les transformacions econòmiques del segle XIX. L’era del capitalisme. Canvis socials. Canvis culturals. Canvis econòmics. Treballadors i cooperativistes en plena construcció d’un celler. Museu de Valls. Darrer terç del segle XIX.
 4. 4. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). Primera Part (1875-1898) 1.1. Agricultura. Durant el segle XIX els liberals progressistes van emprendre un conjunt de mesures que tenien per objectiu alliberar la terra de les traves de l’Antic Règim. Aquest conjunt de mesures s’anomenen Reforma agrària liberal. Objectius: Consolidar la propietat privada. Acabar amb la gran quantitat de terra amortitzada. Incrementar la producció agrícola.
 5. 5. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 1.2. Demografia. Primera Part (1875-1898) Evolució demogràfica a Europa. Població 1800 (milions) Població 1900 (milions) Augment 18001900 (%) Taxa de mortalitat 1900 (per mil) Taxa de natalitat 1900 (per mil) Alemanya 24.5 50.6 106.5 22 36 Catalunya 0.9 1.9 111.1 23.2 27.6 Espanya 11.5 18.5 60.9 29 34 Gran Bretanya 10.9 37 239.4 18 29 Itàlia 17.2 32.5 89 24 33 Font: G. Tortella: El desarrollo de la España contemporània, 1994. J.Nadal (dir): Història econòmica de la Catalunya contemporània, 1990.
 6. 6. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 1.3. Indústria Primera Part (1875-1898) Per què Espanya no es va industrialitzar plenament al segle XIX? La posició geogràfica d’Espanya a l’extrem sud-occidental implicava costos de transport més elevats que els països industrialitzats. L’escassa capacitat de compra de la immensa majoria de la població espanyola. L’existència d’un deute públic a un interès alt va absorbir molt capital disponible que en unes altres circumstàncies hauria pogut ser invertit en activitats productives. Desfavorable dotació d’energia i de matèries primeres fonamentals per al desenvolupament industrial (carbó pobre, i el ferro no era apte per a la producció d’acer). Greu desestabilització política. Les guerres carlines i la inestabilitat fou permanent a Espanya. Font: Llibre Història de Vicens Vives. Pàgina 116.
 7. 7. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 1.3. Indústria. Primera Part (1875-1898) • La Industrialització a Catalunya •La major mecanització del procés productiu. (Spinning-jenny i les Selfactines) • Reducció del cost del producte. • Reducció de preu. • Ampliació de mercats. Proteccionisme. Política econòmica dirigida a protegir l’economia d’un estat, defensant els seus productes de la competència estrangera. • Aranzel duaner: Tarifa oficial que estableix els drets que han de pagar alguns productes determinats per poder ser importats. Lliurecanvisme. Política econòmica que suprimeix les traves al comerç internacional i postula la lliure circulació de mercaderies.
 8. 8. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 1.3. Indústria. Primera Part (1875-1898) • La Industrialització a Catalunya • Els Vapors • Les Colònies industrials
 9. 9. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 1.3. Indústria. Primera Part (1875-1898) • La Industrialització a Catalunya Primera màquina de vapor- Bonaplata. Dedicada al tèxtil. 1833 Primera gran Societat anònima del tèxtil. L’Espanya Industrial. 1876 Primera instal·lació elèctrica a “La Maquinista”. 1875 Primera Central que produïa fluid elèctric. 1881
 10. 10. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 1.3. Indústria Primera Part (1875-1898) Per què Catalunya es va industrialitzar plenament al segle XIX? La posició geogràfica de Catalunya. Bona comunicació amb el sud de França. Port de Barcelona i entrada i sortida de mercaderies i de persones. Més permeable a la influència i comunicació amb d’altres cultures. El proteccionisme fou un factor fonamental per entendre l’escassa competitivitat de la Indústria catalana a l’exterior i l’hegemonia a l’interior (Espanya). L’existència d’una burgesia industrial molt poderosa i forta. Existent des de feia segles, amb important presència a les Colònies sud-americanes i sobretot a Cuba i Puerto Rico. El caràcter emprenedor català fou un element clau. Alguns industrials catalans van arriscar capital i energia. El caràcter obert i el fet de viatjar són elements claus per entendre la forta industrialització catalana.
 11. 11. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 1.4. Comerç Primera Part (1875-1898) Quins van ser els grans problemes del comerç espanyol? a) Lentitud en el procés d’industrialització. b) Demanda escassa: no hi ha compradors. c) Greus deficiències dels mitjans de transport. El Comerç exterior. • Els productes que s’importen a finals del XIX són el cotó (sobretot americà) i el carbó (sobretot el gal·lès). I els productes que s’exporten són els minerals i els productes agraris. Escàs desenvolupament industrial. • La pèrdua de les Colònies americanes va afavorir que cada vegada més les relacions comercials es van anar centrant cap Europa (sobretot França i la Gran Bretanya). I també cap a Cuba i Puerto Rico. Catalunya exportava vins i aiguardents a les Antilles.
 12. 12. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 1.3. Indústria. Primera Part (1875-1898) • La construcció del ferrocarril a Espanya. Consolidació d’una estructura radial. Amb l’epicentre a Madrid. Les zones més industrialitzades i dinàmiques no estaven connectades. L’amplada de via era més gran que les altres línies europees. Motivacions de tipus tècnic no polític. Les companyies constructores van ser estrangeres. Eren lliures d’aranzels duaners. No es va produir demanda interior sobre el sector siderúrgic o de maquinària.
 13. 13. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). Primera Part (1875-1898) 2.Les transformacions socials del segle XIX. 2.1.La Societat Liberal. 2.2. La nova societat espanyola. 2.2.1. Les classes altes. 2.2.2.Les classes mitjanes. 2.2.3.Les classes populars. 2.3. Moviments obrers. 2.3.1.Socialistes. 2.3.2.Anarquistes.
 14. 14. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 2.Les transformacions socials del segle XIX. Primera Part (1875-1898) Sorgiment d’una societat de classes. Les desigualtats i els enfrontaments socials van ser la característica més important Anarquisme Obrerisme Socialisme Utòpic Marxisme
 15. 15. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). Primera Part (1875-1898) 2.1.La Societat Liberal. Sorgiment d’una societat de classes. Noblesa Clergat (Es van anul·lar els drets nobiliaris a no pagar impostos, a obtenir tributs i a exercir com a jutges) (La desamortització la va privar de moltes de les seves propietats) -Va mantenir la seva importància econòmica i política. -Es va poder integrar a l’estrat més alt de la nova burgesia. -La jerarquia eclesiàstica (arquebisbes i bisbes) van continuar exercint una gran influència. Isabel II va prendre com a consellers monjos i capellans. -Durant la Restauració hi va haver un augment del nombre de clergues i membres d’ordres religiosos.
 16. 16. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). Primera Part (1875-1898) 2.1.La Societat Liberal. Sorgiment d’una societat de classes. Membres del Clergat. Inicis del segle XIX 1860 L’església espanyola tenia 150.000 membres al seu servei. Amb la Legislació Liberal hi havia 42.700 eclesiàstics seculars i 19.000 dedicats al culte. Les ordres regulars no arribaven a les 20.000 persones. Total: 81.700.
 17. 17. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). Primera Part (1875-1898) 2.1.La Societat Liberal. Sorgiment d’una societat de classes. Sorgiment de nous grups socials Burgesia Classe Treballadora o proletariat Posseeix la riquesa urbana, industrial o agrària. Procedent de les propietats, de les rendes o capital o bé del treball. Qui són? L’elit o alta burgesia: Són l’alta noblesa i persones que no pertanyen a la noblesa. Posseeixen un salari que havien rebut pel seu treball manual. Terratinents, homes de negocis, industrials, banquers, grans comerciants, propietaris Qui són? d’immobles urbans, i alguns professionals Petits artesans, servei domèstic, liberals (algun advocat, metge,...). treballadors del comerç, pagesia pobre, els jornalers i el proletariat. Burgesia urbana mitjana i petita: Grup força heterogeni. Càrrecs de l’administració, funcionaris, comerciants i professionals liberals (metges, advocats, professors)
 18. 18. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 2.2. La nova societat espanyola. 2.2.1. Les classes altes. Primera Part (1875-1898) 2.2.2.Les classes mitjanes. 2.2.3.Les classes populars. 2.2.1. Les classes altes. Simbiosi entre l’antiga aristocràcia i els nous grups burgesos. Tenen el poder econòmic i el monopoli del poder polític. Els grups burgesos. Vinculada als negocis, al comerç, la banca i el capital estranger L’antiga Noblesa. L’alta noblesa no solament va conservar les terres sinó que en va adquirir de noves Burgesia Industrial Catalana Qui són? Les famílies dedicades als negocis mercantils, industrials del cotó i del ferro, propietaris de finques urbanes i la nova generació d’indians. Família Güell (Indústria tèxtil), Bonaplata (Indústria tèxtil), Muntadas (Espanya Industrial) i/o Girona (fundador del Banc de Barcelona). Zones Barcelona, Maresme i Igualada. Organitzacions Foment del Treball Nacional (1889). Cambra de Comerç (1886).
 19. 19. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 2.2. La nova societat espanyola. 2.2. La nova societat espanyola. Primera Part (1875-1898) 2.2.1. Les classes altes. 2.2.2.Les classes mitjanes. 2.2.2.Les classes mitjanes. 2.2.3.Les classes populars. Les classes mitjanes o petita burgesia. (Sorgeix de la franja intermèdia entre els poderosos i els assalariats. Representen un 5% de la població). Mirar quadre 126 i 129 de Vicens Vives. Propietari de terres mitjanes. Comerciants. Petits fabricants Professions Liberals. Arquitectes, agents de la propietat, advocats, notaris, metges, farmacèutics... Funcionaris públics. Mestres, oficinistes, conserges...
 20. 20. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 2.2. La nova societat espanyola. Primera Part (1875-1898) 2.2.1. Les classes altes. 2.2.2.Les classes mitjanes. 2.2.3.Les classes populars. Les classes populars. Representen un 90% de la població. Mirar quadre pàg.130. Artesans Elaboren les manufactures 1760 1a ½ XIX 10.000 obrers 100.000 obrers Treballadors del servei. Treballadors de la neteja. De l’enllumenat públic... Pagesia Diferents condicions depenent de la regió d’Espanya. Proletariat Origen en el procés d’industrialització a Catalunya. Jornades de 12h a 14h 6 dies sobre 7 Sou per dia treballat Sense protecció social. No tenia dret a subsidi. No hi podia haver cap acta d’indisciplina
 21. 21. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 2.2. La nova societat espanyola. Primera Part (1875-1898) 2.2.1. Les classes altes. 2.2.2.Les classes mitjanes. 2.2.3.Les classes populars. Les dones en la societat del segle XIX. Concepció tradicional. Subordinació a l’home. Ley Moyano (1856) obligació d’anar a l’escola. L’ensenyament es realitzava per separat. “Interior a l’aire lliure” de Ramon Casas (1892).
 22. 22. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 2.2. La nova societat espanyola. Primera Part (1875-1898) 2.2.1. Les classes altes. 2.2.2.Les classes mitjanes. 2.2.3.Les classes populars. Les dones en la societat del segle XIX. Concepció tradicional. Subordinació a l’home. Les dones obreres “Interior a l’aire lliure” de Ramon Casas (1892). Fins un 90% de les dones obreres treballaven. Van participar en les reivindicacions obreres. A la Indústria tèxtil catalana les dones eres majoria. Algunes d’elles es van sindicar (Tres Classes del Vapor).
 23. 23. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). La Nova Societat Espanyola. Alta Noblesa Classes Altes. 5% Classes Mitjanes. 5% Classes Populars. 90% Grups Burgesos Petita i mitjana Burgesia Artesans Serveis Pagesia Proletariat Burgesia Industrial Catalana
 24. 24. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). Primera Part (1875-1898) 2.3. Moviments obrers. 2.3.1.Socialistes. 2.3.2.Anarquistes. “La càrrega” de Ramon Casas, 1899. Museu de la Garrotxa. Olot.
 25. 25. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (18751931). Primera Part (1875-1898) 2.3. Moviments obrers. 2.3.1.Socialistes. 2.3.2.Anarquistes. Les condicions laborals i econòmiques dels treballadors en el nou marc industrial i la manca de qualsevol tipus de protecció social, comporten l’aparició del moviment obrer.
 26. 26. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 2.3. Moviments obrers. Primera Part (1875-1898) 2.3.1.Socialistes. 2.3.2.Anarquistes. Les primeres formes de lluita (1830-1868). Luddisme. Ned Ludd (obrer britànic). Cartisme People's Charter 1838 (sufragi Universal masculí) Crema del vapor a la fàbrica Bonaplata. Barcelona 1835. Creació de Societat de Socors mutus. Societat de Protecció Mútua dels Teixidors del Cotó de Barcelona. Creació de noves Societats d’ajuda entre obrers. Cada obrer pagava una quota i així assegurar-se una ajuda en cas d’atur o malaltia. Revoltes agràries sobretot a Andalusia. Crema de collites, matança del bestiari. Primeres vagues obreres a Catalunya. Vaga contra les selfactines a Catalunya (1854). Primera Vaga General a Espanya 1855.
 27. 27. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 2.3. Moviments obrers. 2.3.1.Socialistes. 2.3.2.Anarquistes. Socialistes Utòpics Quin és l’ideari dels Socialistes Utòpics? Primera Part (1875-1898) Fase inicial de l’evolució del pensament i de l’acció socialistes, caracteritzada per la crítica de les estructures i relacions socials vigents i la descripció teòrica d’un futur sistema social ‘‘perfecte’’, harmònic i basat en la igualtat de tots els homes. Ètienne Cabet 1.Critiquen el sistema social i econòmic del capitalisme. 2.Denuncien l’individualisme i les desigualtats . 3.Busquen una societat justa i fraternal (rebutgen la competència i l’explotació). 4.Busquen la felicitat i el benestar general 5.Desconfien de la política i dels polítics. ”Voyage en Icarie” (1839)
 28. 28. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 2.3. Moviments obrers. Primera Part (1875-1898) 2.3.1.Socialistes. 2.3.2.Anarquistes. Socialistes Utòpics Quin és l’ideari dels Socialistes Utòpics? Saint-Simon 1.Critiquen el sistema social i econòmic del capitalisme. Charles Fourier “Falansteris”. Robert Owen New Lanark. 2.Denuncien l’individualisme i les desigualtats . 3.Busquen una societat justa i fraternal (rebutgen la competència i l’explotació). 4.Busquen la felicitat i el benestar general 5.Desconfien de la política i dels polítics. Cooperatives obreres
 29. 29. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 2.3. Moviments obrers. Primera Part (1875-1898) 2.3.1.Socialistes. 2.3.2.Anarquistes. Socialistes Utòpics Influència a Catalunya. Felip Monlau (saintsimonià). Abdó Terradas i Narcís Monturiol (cabetians).
 30. 30. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 2.3. Moviments obrers. Primera Part (1875-1898) 2.3.1.Socialistes. 2.3.2.Anarquistes. Socialisme obrer Fundació del PSOE (1879) Pablo Iglesias i 39 intel·lectuals i obrers. Ideari del PSOE. Dret a l’associació, reunió i manifestació. Sufragi Universal Reducció de la jornada laboral. Prohibició del treball infantil.
 31. 31. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 2.3. Moviments obrers. Primera Part (1875-1898) 2.3.1.Socialistes. 2.3.2.Anarquistes. Socialisme obrer Fundació de la UGT (1888) Primer Congrés del PSOE. Característiques de la UGT Sindicat de masses. Englobava tots els sectors. S’organitzava per seccions d’ofici de cada localitat. Defensa d’una negociació col·lectiva, sense renunciar a l’ús de la vaga. Placa commemorativa del Carrer Tallers, 29 de Barcelona
 32. 32. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 2.3. Moviments obrers. 2.3.1.Socialistes. Primera Part (1875-1898) 2.3.2.Anarquistes. Anarcocol·lectivista Acció directa/Propaganda pel fet. Anarcosindicalista. Anarcocomunisme. Mikhaïl Aleksàndrovitx Bakunin. Piotr Alekséievitx Kropotkin. Acció sindical. Revolució a mitjà i/o llarg termini. Errico Malatesta Utilització de tots els mitjans possibles. No coincideixen ni amb la manera d’arribar a fer la revolució ni amb l’organització. CNT (1910)
 33. 33. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 2.3. Moviments obrers. 2.3.1.Socialistes. Primera Part (1875-1898) 2.3.2.Anarquistes. FTRE (1881) CNT (1910) Enorme repressió. Acció directa Assassinat contra el President del Consell de Ministres Cánovas del Castillo (1897). Atemptat contra el capità General de Catalunya Martínez Campos (1893). Atemptat al Liceu (1893). Atemptat contra la Processó de Corpus de Barcelona (1896). Creació de la Mano Negra a Andalusia. Organització d’arrel anarquista .
 34. 34. Tema 1: La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931). 2.3. Moviments obrers. 2.3.1.Socialistes. Primera Part (1875-1898) 2.3.2.Anarquistes. Processos de Montjuïc (1897) Acció directa Acció de masses Joan Montseny i Carret, conegut amb el pseudònim de Federico Urales, fou un anarquista català nascut a Reus (Baix Camp) el 19 d'agost de 1864 i mort a Dordogne (France) el 12 de març de 1942. Anselmo Lorenzo Asperilla (Toledo 1841 Barcelona 1914) fou un dirigent i teòric anarquista espanyol. Treballà com a tipògraf i formà part del primer nucli internacionalista creat el 1868 per Giuseppe Fanelli.

×