Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La crisi de l'a.r.

6,041 views

Published on

Apunts de classe pels alumnes de 4t de la ESO

La crisi de l'a.r.

 1. 1. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim.Aquest fou el terme que moltshistoriadors van anomenar al períodeque caracteritzà bona part d’Europadurant el segle XVII i bona part delsegle XVIII. El terme fou encunyatdurant la Revolució Francesa, per tal dediferenciar l’Antic Règim del NouRègim. 
 2. 2. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim.Quines són les principals característiques del’Antic Règim?•Un model econòmic rural i senyorial.•Un  model  social  organitzat  per  estaments (privilegiats no privilegiats)•Un model polític absolutista. 
 3. 3. El S. XVIII:La crisi de l’Antic Règim.
 4. 4. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim.Què és la societat estamental?Es aquella societat dividida per estaments.Les persones neixen dins d’un estament idifícilment en poden sortir. Les societatsestamentals es dividien entre privilegiats(noblesa i clergat) i no privilegiats (pagesia,burgesia i classes populars).
 5. 5. El S. XVIII:La crisi de l’Antic Règim.
 6. 6. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim.La Monarquia absolutista:En la societat estamental, el rei teniael poder absolut. El rei ostentava elpoder executiu, legislatiu i judicial.Estava per damunt de tots elshabitants del regne, i tots els seussúbdits li estaven sotmesos. Lamonarquia era hereditària i de dretdiví.
 7. 7. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. Periodes. Europa: Espanya-1700-1715: Antic Règim. Catalunya: 1700-1746. Regnat de Felip V.1715-1776: Expansió de la Il·lustració. 1746-1758: Regnat de Ferran II. 1776-1800: Liberalisme. 1758-1788: Regnat de Carles III. 1788-1808: Regnat de Carles IV.
 8. 8. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. Dates importants Europa: 1715: Mort de Lluís XIV. Espanya- 1748: Montesquieu escriu Catalunya: “L’esperit de les lleis”. 1776: Declaració de 1701-1714: Guerra de independència dels EEUU. succesió.1786: Constitució americana. 1716: Decret de Nova Planta. 1789: Revolució Francesa. 1778: Llibertat dels ports per comerciar amb Amèrica.
 9. 9. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim.La Il·lustració.És un moviment de caràcter intel·lectual,desenvolupat a l’Europa del segle XVIII, queva posar en qüestió tots els principis del’Antic Règim. Les idees de la Il·lustració vanser propagades per un grup de pensadorsfrancesos que ràpidament es van estendreper Espanya i Catalunya.
 10. 10. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim.Els il·lustrats defensaven la fe absoluta enla raó (intel·ligència humana). Defensavenla tolerància com la base de les relacionshumanes. I el coneixement com a baseper assolir la felicitat.
 11. 11. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim.Quin era l’ideari de la Il·lustració?Estaven en contra de l’Antic Règim. S’oposavena una societat estamental. S’oposaven al poderabsolutista. S’oposaven a una economia desubsistència.En els seus escrits van defensar els principis dellibertat i d’igualtat per tots els ciutadans. Elsil·lustrats van defensar la fisiocràcia i elliberalisme econòmic i polític.
 12. 12. El S. XVIII:La crisi de l’Antic Règim • El Baró de Montesquieu “L’esperit de les lleis (1748)” Idea: separació dels tres poders.
 13. 13. El S. XVIII:La crisi de l’Antic Règim • Jean-Jacques Rousseau. “Contracte Social (1762) Idea: La facultat de legislar ha de recaure en el concepte de voluntat general.
 14. 14. El S. XVIII:La crisi de l’Antic Règim • François-Marie Arouet. “Voltaire” “Càndid, o l’optimisme (1759)” Idea: prossegueix la línia de crítica a la creença en la providència divina.
 15. 15. El S. XVIII:La crisi de l’Antic Règim • Dennis Diderot (codirector). “Lencyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers” 1751 -28 volums, 71.818 articles, 2.885 il·lustracions-
 16. 16. El S. XVIII:La crisi de l’Antic Règim • Quins tres tipus de poders hi ha? • Quina ha de ser la funció de cadascun segons els il·lustrats? • Per què la concentració de poders en una mateixa persona és una tirania? Justifica la frase de Montsesquieu: “és necessari que el poder reprimeixi el poder”.
 17. 17. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim• Mirar el vídeo a • Quina va ser la importància del www.tiching.com54688 regnat de Lluís XIV? Quines característiques va tenir l’estat O absolut establert pel monarca? http://es.tiching.com/link/54668 • Quines potències europees van O http:// imposar el seu domini colonial www.youtube.com/watch?v=ogIvQxAFt18 durant el segle XVIII?I contestar a les següents • Quin grup social va ser protagonista preguntes: dels canvis econòmics? Amb quin altre grup social es va enfrontar? • Quines noves idees van sorgir al segle XVIII? Quines mesures van adoptar els monarques il·lustrats?
 18. 18. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim• Quina va ser la importància del regnat de Lluís XIV? Quines característiques va tenir l’estat absolut establert pel monarca?El regnat de Lluís XIV representà l’època del absolutisme i del poder polític de l’Antic Règim.L’estat absolut centralitza el poder en la seva persona. Disposa d’una àmplia burocràcia, un exercit important i una diplomàcia complexa. El poble ha de contribuir a sostenir el sistema a través dels impostos i del treball. La noblesa es converteix en aristocràcia cortesana.
 19. 19. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim• Quines potències europees van imposar el seu domini colonial durant el segle XVIII?Les potències europees que van imposar el seu domini van ser Espanya, Portugal, Anglaterra, França i Holanda. També van sobreviure tres formacions tradicionals: l’Imperi turc, l’Imperi xinès i l’Imperi rus.
 20. 20. El S. XVIII: La crisi de l’Antic RègimQuin grup social va ser protagonista dels canviseconòmics? Amb quin altre grup social es vaenfrontar?La burgesia mercantil fou la gran protagonistadels canvis econòmics. S’enfronten amb lanoblesa, ja què els senyors van posar novescàrregues fiscals.
 21. 21. El S. XVIII: La crisi de l’Antic RègimQuines noves idees van sorgir al segle XVIII?Quines mesures van adoptar els monarquesil·lustrats?La Il·lustració, l’humanisme i el racionalismeimpregnen les mentalitats més avançades delsegle XVIII. Els monarques il·lustrats adopten eldespotisme il·lustrat.
 22. 22. El S. XVIII:La crisi de l’Antic Règim • La Revolució americana fou la primera insurrecció colonial contra la metròpoli. • Els colons americans no estaven d’acord amb les taxes i els impostos ni amb el monopoli comercial de la Gran Bretanya.
 23. 23. El S. XVIII: La crisi de l’Antic RègimEl 4 de juliol de 1776, els delegats de lestretze colònies, reunits a Filadèlfia, vanredactar la Declaració d’Independènciadels Estats Units d’Amèrica.La declaració va expressar els principis quevan impulsar la revolta: el dret de totes lespersones a la llibertat i a la recerca de lafelicitat.
 24. 24. El S. XVIII:La crisi de l’Antic Règim
 25. 25. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim• La Gran Bretanya va reconèixer la independència del territori americà l’any 1783.• George Washington, un general de l’exèrcit insurgent, en va ser proclamat primer president.• El nou estat americà va redactar la primera constitució l’any 1787.
 26. 26. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. La monarquia borbònica a Espanya.Guerra de Successió.1700: mor Carles II l’Encantat (casa dels Austries) sense descendència.    Dos candidats al tro espanyol  a) Felip V d’Anjou, nét de Lluís XIV                                                                          Família Borbó.                                                                 b) Carles d’Àustria: fill de                                                                           l’emperador austríac Leopold.                                                                                   Família Habsburg               
 27. 27. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim.La monarquia borbònica a Espanya.
 28. 28. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. La monarquia borbònica a Espanya.Gran aliança de la Haia (1701). Països. Àustria, Anglaterra, Països Baixos, Dinamarca i posteriorment Portugal, Prùssia i Saboia.  +la corona d’Aragó, el País Basc i Navarra.   La gran aliança declara la guerra (1702) a França i a la corona deCastella. França i la Corona de Castella.    
 29. 29. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. La monarquia borbònica a Espanya.• Mort de l’emperador d’Àustria Josep I (1711).Carles d’Àustria hereta l’imperi austríac perd el suport de la gran Alemanya, que tem un regnat com el de Felip II la Gran Aliança voldrà acabar la guerra.
 30. 30. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. La monarquia borbònica a Espanya.• Pau d’Utrecht i de Rastad (1713-1714). La gran aliança reconeix Felip V com a monarca espanyol. Nou repartiment territorial. Àustria Gran Bretanya Milà, Flandes,  Gibraltar i Menorca Luxemburg, Nàpols i  (possibilitat de comerciar amb  Sardenya. Amèrica).
 31. 31. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. La monarquia borbònica a Espanya.La resistència catalana es va allargar fins a l11 desetembre del 1714, en què Felip V va ocuparBarcelona i, poc després, tota Catalunya va quedarsotmesa a la seva autoritat.Locupació del territori català va tenir conseqüènciesimmediates. Com a càstig per haver-se revoltat,Catalunya va ser ocupada militarment, diversesfortaleses van ser enderrocades i molts austriacistesvan haver dexiliar-se.www.tiching.com/73036
 32. 32. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. La monarquia borbònica a Espanya.A més, lany 1716 es va publicar el Decret de Nova Planta, quesuprimia les constitucions de Catalunya, hi imposava les lleis i elsistema administratiu de Castella i fixava el castellà com a idiomaoficial. Les Corts, la Generalitat, el Consell de Cent i totes lesinstitucions municipals van ser abolides mentre simposava aCatalunya una nova estructura de govern formada per: El CapitàGeneral i la Superintendència de Catalunya.
 33. 33. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. La monarquia borbònica a Espanya. La Guerra de Successió: causes i conseqüències. Mort de Carles II (l’encantat) Suports internacionals i CAUSES sense descendència. Casa suports interns dins dels Àustria. d’Espanya. Felip d’Anjou. França i la Aspirants Casa dels Borbó. Corona de Nét de Lluís XIV. França. Castella.Enfrontament militar. Arxiduc Carles Gran Aliança de la Haia 1701 Àustria 1700-1714 d’Habsburg. Fill de lemperador d’Àustria. Holanda -Reconeixement de la dinastia Gran BretanyaConseqüències Borbó al tro espanyol. Portugal -Pèrdua de l’Imperi espanyol a Prússia Pau d’Utrecht i de Europa. Corona d’Aragó Rastadt 1713-1714 -Cessió de Gibraltar i Menorca a la Gran Bretanya. Decret de Nova Planta. 1707 (V). 1711 Abolició o supressió prerrogativa de celebrar corts, supressió (Ar). 1716 (Cat). dels braços i dissolució de les Constitucions pròpies.
 34. 34. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim.El reformisme il·lustrat de Carles III Carles III (1759-1788). El despotisme il·lustrat.Arriba de Nàpols 1734-1759 on havia entat en contacte amb els il·lustrats. A la mort del seu germà Ferran VI va accedir al tro. Què és el Despotisme Il·lustrat? Sistema polític que neix de l’aplicació de les idees il·lustrades per part d’alguns dels monarques de l’absolutisme i que va desenvolupar-se entre 1760 i 1789. El lema “tot pel poble, però sense el poble” definiria perfectament el caràcter del despotisme il·lustrat. El monarca Carles III (1759-1788), sense renunciar al seu poder i sense menyscabar els privilegis nobiliaris, va escollir il·lustrats com a consellers, com ara el comte dAranda, Gaspar Melchor de Jovellanos i el comte de Floridablanca, i va escometre una sèrie de reformes característiques del Despotisme Il·lustrat.
 35. 35. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim.El reformisme il·lustrat de Carles III Les reformes més importants: Imposar lautoritat reial sobre lEsglésia, fins i tot va arribar a expulsar dEspanya els jesuïtes (1767). Crear noves escoles dedicades a lensenyament primari i reformar els estudis universitaris. Decretar honestes totes les professions (1783). Liberalitzar els preus del blat (1765) i decretar la llibertat de comerç amb Amèrica per a tots els ports espanyols (1778). Impulsar i protegir les Societats Econòmiques dAmics del País, dedicades al foment de lagricultura, la indústria i el comerç. Repoblament de zones deshabitades, impuls regadiu, foment de l’agricultura.
 36. 36. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. El reformisme il·lustrat de Carles III El Motí de Squillace (1766).El motí de Squillace es va organitzar a Madrid el 1766 i va estar motivat perun decret de Squillace, ministre de Carles III, que prohibia lluir capa llargai barret dala ampla, adduint que aquesta indumentària afavoria que escometessin delictes perquè era impossible identificar el delinqüent. Així, espretenia imposar la capa curta i el barret de tres puntes, segons lamoda italiana.Fou una revolta complexa on es barrejà el malestar popular (pujada depreus dels aliments) amb el malestar de l’estament privilegiat. Analitza la font gràfica en funció del que sàpigues del motí. -Qui són els representats? -De quins estaments creus que pertanyen els representats? -Per què diem que fou una revolta complexa?
 37. 37. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim.Economia agrària i desenvolupament comercialDes del punt de vista econòmic, l’agricultura era l’activitat més important. Era un 80% de l’Activitat econòmica. Agricultura de subsistència Rendiments baixos i poca productivitat Crisis de Subsistència Sistema de conreu basat en la rotació triennal Revoltes Mercats locals i/o regionals populars i motins.
 38. 38. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. Economia agrària i desenvolupament comercial Quins eren els problemes de l’agricultura a Espanya i Catalunya? La pagesia era arrendatària o Catalunya. jornalera Sud (Castella, Extremadura i Enormes extensions. Crisis de Andalusia). Latifundisme. Subsistència Galícia i Astúries. Greus problemes. Minifundisme.Les terres estaven amortitzades, és a dir que no es podien ni comprar ni vendre- mans mortes (legislació de tipus medieval, que emmarcava les terres de l’església, la noblesa i els ajuntaments). Baixa Crisis de Pagesia Pagamentproductivitat Subsistència sotmesa d’impostos
 39. 39. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. Economia agrària i desenvolupament comercial Sistema de rotació triennal amb guaret. Va augmentar considerablement el terreny de superfície cultivada, no només a partir de l’ocupació de noves terres (antigament desocupades), sinó que també es van talar més boscos i es vanEs va dividir el conreu en tres parts, de les qualsnomés una es deixava en guaret, i a les altres dessecar pantans per tal de tenirdues s’hi cultivaven diferents cereals o llegums. una major superfície per alsAquest sistema, a banda de ser més productiu jaque disminuïa la superfície del guaret, també va conreus.permetre diversificar els aliments i per tant unamillor nutrició dels pagesos i major productivitatdel seus camps.
 40. 40. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. El comerç colonialEl segle XVIII va ser el de la gran expansió del comerç marítimeuropeu. Els vaixells de la Gran Bretanya, Holanda, França, Espanya iPortugal intercanviaven productes manufacturats d’Europa permatèries primeres de les Colònies. El comerç triangular Aquest comerç estava basat principalmenten el tràfic d’esclaus de raça negra. Elsesclaus eren traslladats des d’Àfrica fins aAmèrica en condicions penoses i allà erenvenuts per treballar de manera inhumanales plantacions agrícoles del Carib, el Brasili les Colònies angleses.Es van traslladar uns 20 milions d’homesnegres durant el segle XVII i XVIII. Entre1830 i 1860 es va abolir l’esclavitud a lamajoria de països.
 41. 41. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. Qüestionari. Busca informació dels apunts, del llibre digital i d’altres fonts historiogràfiques i respon:1.Explica què era el comerç triangular, quinesrutes comprenia i quins productess’intercanviaven. En què consistia el comerçd’esclaus i quina era la destinació de la màd’obra esclava a Amèrica?
 42. 42. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. Qüestionari.1.Explica què era el comerç triangular, quines rutes comprenia i quins productess’intercanviaven. En què consistia el comerç d’esclaus i quina era la destinació de la mà d’obraesclava a Amèrica?El comerç triangular era aquell comerç que estavabasat principalment en el tràfic d’esclaus de raçanegra. Els esclaus eren traslladats des d’Àfrica fins aAmèrica en condicions penoses i allà eren venuts pertreballar de manera inhumana a les plantacionsagrícoles del Carib, el Brasil i les Colònies angleses. Detal manera que es formava una ruta triangular entreEuropa (la metròpoli), l’Àfrica (recollida d’esclaus) iAmèrica (recollida de matèries primeres).
 43. 43. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. Qüestionari.1.Explica què era el comerç triangular, quines rutes comprenia i quins productess’intercanviaven. En què consistia el comerç d’esclaus i quina era la destinació de la mà d’obraesclava a Amèrica?Les Colònies americanes aportaven les matèriesprimeres: el sucre, el cafè, el tabac, el cotó i elcacau. Europa comprava esclaus a canvi dedonar alguns productes de la manufactura. Il’Àfrica aportava la mà d’obra esclava. Ladestinació d’aquests esclaus sempre va serAmèrica, especialment les tretze Colòniesamericanes.
 44. 44. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. Qüestionari.Busca informació dels apunts, del llibre digital i d’altres fonts historiogràfiques i respon:2.Elabora un mapa complet que expliqui lesprincipals rutes comercials al segle XVIII. Elmapa ha d’expressar quins eren els itineraris,quins eren els productes o matèries primeres iquins eren els països i/o zones d’aquestcomerç.
 45. 45. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. Qüestionari.3. Explica amb les teves paraules el funcionament delsistema de rotació triennal. Pots elaborar un dibuix i/oun esquema si vols.El funcionament d’aquesta tècnica agrícola consisteixen dividir el conreu en tres parts, de les quals nomésuna es deixava en guaret, i a les altres dues s’hicultivaven diferents productes com cereals o llegums.Aquest sistema, a banda de ser més productiu ja quedisminuïa la superfície del guaret, també va permetrediversificar els aliments i per tant millorar laproductivitat de la terra dels pagesos.
 46. 46. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. Algunes conclusions...• La fi de l’Antic Règim fou un procés esglaonat on una sèrie de fets històrics es van anar succeint fins fer caure l’A.R. Aquests fets van ser: la Il·lustració, la revolució americana, el reformisme de Carles III, l’expansió del comerç colonials, etc.• Gràcies a la caiguda de l’A.R. Les classes privilegiades van deixar de ser-ho i es van convertir en classes socials benestants. Van sorgir dues noves classes: la burgesia i el
 47. 47. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. Algunes conclusions...Creixement demogràfic al segle XVIII
 48. 48. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. Algunes conclusions...• Malgrat la pobresa i les desigualtats, el segle XVIII va ser un període de creixement i progrés, caracteritzat per tres aspectes: lincrement destacat de la població, laugment de la producció manufacturera i lincrement del comerç, sobretot del comerç internacional.
 49. 49. Resum-Esquema (model incomplet)
 50. 50. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. La cronologia del segle XVIIIEls regnats més importants i els esdeveniments claus!
 51. 51. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. Cal estudiar... Conceptes claus que has de saber:•Monarquia absoluta, Despotisme il·lustrat,economia de subsistència, societat estamental,divisió de poders, voluntat general, dret diví,Il·lustració, declaració d’independència,constitució americana, guerra de successió, 11de setembre de 1714, motí de Squillacce,comerç triangular, rotació triennal amb guaret,agricultura i Decret de Nova Planta.
 52. 52. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. Cal estudiar... Identificar personatges: Lluís XIV de França, Jean Jaques Rousseau, Washington, Felip d’Anjou, Arxiduc Carles,Rafael Casanova, Voltaire, Montesquieu, Carles III, Ferran VII, D’Alembert. Escriure l’eix cronològic. 1 punt. D’Europa, Espanya i Catalunya.
 53. 53. El S. XVIII: La crisi de l’Antic Règim. Cal estudiar... Estudiar aquests quatre temes:a)El reformisme il·lustrat de Carles III.b)La Monarquia Borbònica a Espanya. c)La Il·lustració. d)Les Característiques de l’A.R.

×