Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Invents Revolució Industrial Quart A.

3,860 views

Published on

 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Invents Revolució Industrial Quart A.

 1. 1. REVOLUCIÓ INDUSTRIAL INVENTS 4rt A La revolució industrial és el conjunt de transformacions demogràfiques, tècniques, econòmiques (agrícoles, industrials, comercials i financeres) i ideològiques que van fer possible la desaparició de l'Antic Règim Econòmic i Social i permeteren la definitiva implantació del capitalisme industrial. Aquestes transformacions s'iniciaren a Anglaterra a mitjans del Segle XVIII, i s'estengueren, al llarg del segle XIX, a Europa Occidental i els EUA.
 2. 2. Revolució Industrial. Invents. 4t A Telègraf. Fotografia Samuel Finley Breese Morse 1837 Indústria de les Telecomunicacions Electricitat Manipulador Bateria Punxo Bobina de paper Cinta de paper Electroimant Curro entintat Curro de Arrossegament Comunicar-se Transmetre les idees de la industrialització.
 3. 3. Revolució Industrial, Invents. 4t A MÀQUINA DE FILAR(Spinning) James Hargreaves 1764 Servia generalment per filar. Per un lloc trobaven aquells que vivien àmpliament i amb una gran base econòmica, també trobem aquells qui desgraciadament havien de subsistir a base de treballar forçosament i en alguns casos a una edat molt jove. Metall, fusta i fil (per la producció) Energia Hidràulica La industria tèxtil.
 4. 4. I – Inventat P - Patentat Revolució Industrial, Invents. 4t A EL TELÈFON I (1) - Antonio Meucci. I (2) – Antonio Meucci. P - Alexander Graham Bell. Comunicar-se entre persones des de diferents llocs. ELECTRICITAT I (1) – 1855 I (2) – 1871 P – 1876 Telecomunicacions Ferro, coure i bateries que subministraven energia elèctrica. Comunicació i desenvolupament industrial.
 5. 5. Revolució Industrial. Invents. 4t A LA LÀMPADA INCANDESCENT 1879 T. A. Edison (Thomas Alva Edison) Permet crear llum de manera artificial. La indústria lumínica Vidre i Tungstè -Bombeta de vidre -Filament de tungstè -Suports del filament -Rosca metàl·lica -Contacte elèctric inferior Electricitat (en aquell moment provinent de centrals tèrmiques) Va permetre allargar les hores de llum i treball, entre d’altres.
 6. 6. Revolució Industrial. Invents. 4t A L’AUTOMÒBIL Karl Benz Henry Ford Millora el desplaçament d’un lloc a un altre. Indústria automobilística ~1886 -Motor de Cicle Otto -Fusta, cuir, metall, vidre... Motor de cicle Otto (cremant petroli) Va permetre que la gent es pogués desplaçar més fàcilment, i per tant, adquirís nous coneixements, visités nous llocs...
 7. 7. Revolució Industrial. Invents. 4t A Invent: Cinematògraf Germans Lumière -Aplicació en l’oci -Sistema de projecció a pantalla gran. 1895 -Fusta -Manivella -Càmera -Electircitat Tecnologia/ Entreteniment/ Oci Avenç: Comunicació, Màrketing, Oci i Cultural.
 8. 8. Revolució Industrial. Invents. 4t A La Radio Esta formada bàsicament per transistors, una placa amb un Marconi circuit, sintonitzador i altaveus. Els seus 1896 materials fonamentals son materials conductors, plàstic Purament informativa i per comunicar-se , metall magnètic, coure i les micro soldadures Industria de la comunicació d'estany o plata. L’intercanvi comercial, l’acceleració dels processos socials i culturals, etc., van ser factors que necessitaven la cerca de mitjans de comunicació a distància. Gulielmo Electricitat
 9. 9. Revolució Industrial. Invents. 4t A Invent: Ferrocarril Fotografia George Stephenson Va facilitar transportar productes i més endavant persones Fusta 1825 Ferro Metall Carbó Siderúrgica Va unir ciutats ja que era més barat enviar i vendre mercaderia
 10. 10. MÀQUINA DE VAPOR Giovanni Battista della Porta, Edward Sommerset, Thomas Newcomen, Denis Papin, James Watt. Industria tèxtil i industria del transport 1601-1769 Va ser l’avenç més important, va ser l’iniciador de la revolució industrial, gracies a la maquina de vapor van començar a sorgir les industries. Utilitats de l’inven Les màquines de vapor s'han fet servir per a donar potència a una gran varietat d'usos. -Bombes de pistó - Industries Metall Carbó
 11. 11. PILA ELÈCTRICA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL. INVENTS. 4rt ESO A ALESSANDRO VOLTA 1800 METALLS I PRODUCTES QUÍMICS POSATS EN CONTACTE PRODUIR CORRENT ELÈCTRIC AUTOALIMENTACIÓ INDÚSTRIA CIENTIFICOTÈCNICA I SOBRETOT ÚS DOMÈSTIC LA AUTOEFICIÈNCIA DELS APARELLS, UNA GRAN IMPORTÀNCIA

×