Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guerra civil 1936 1939

1,839 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guerra civil 1936 1939

 1. 1. La II República espanyola (1931-36) i la Guerra Civil (1936-39) LA PREPARACIÓ DEL COP DESTAT •Les tensions van desencadenar un clima denfrontament, que va provocar lassassinat del diputat monàrquic José Calvo Sotelo, en represàlia per la mort del tinent José Castillo, militant socialista, abatut a trets en un carrer de Madrid. •El 17 de juliol del 1936 a les Canàries i a algunes ciutats africanes (Melilla, Ceuta, Tetuan), i el 18 de juliol a la Península, un sector important de lexèrcit (els generals Franco, Mola, Sanjurjo, Queipo de Llano…) van protagonitzar un cop dEstat.
 2. 2. La II República espanyola (1931-36) i la Guerra Civil (1936-39)LA PREPARACIÓ DEL COP DESTAT
 3. 3. La Guerra Civil (1936-39)La Guerra Civil va durar prop de trenta- tres mesos, durant els quals lexèrcit rebel, més ben organitzat i equipat, va portar la iniciativa gairebé sempre. Els republicans, mancats duna estratègia militar eficaç i de suports exteriors, van actuar preferentment a la defensiva, intentant frenar el progrés de lexèrcit franquista.
 4. 4. La Guerra Civil (1936-39)El 17 de juliol del 1936 a les Canàries i a algunes ciutats africanes (Melilla, Ceuta, Tetuan), i el 18 de juliol a la Península, un sector important de lexèrcit (els generalsFranco, Mola, Sanjurjo, Queipo de Llano…) van protagonitzar un cop dEstat.
 5. 5. La Guerra Civil (1936-39) Sector Nacional: La insurrecció militar va comptar amb el suport dels grups socials que shavien oposat a les reformes republicanes i de les organitzacions polítiques antirepublicanes(falangistes, tradicionalistes, monàrquics…).
 6. 6. La Guerra Civil (1936-39) Sector Republicà:Es van mantenir fidels al govern republicà alguns nuclis de lexèrcit i de la Guàrdia Civil, la majoria de la Guàrdia dAssalt, les classes populars i part de les classes mitjanes.
 7. 7. La Guerra Civil (1936-39) On va triomfar l’alçament?Lalçament va triomfar a les zones agrícoles i va fracassar a les grans ciutats i a les regionsindustrials. Així, a la darreria de juliol del 1936, els insurrectes controlaven les Canàries, part dAndalusia, Castella i Lleó, Navarra, Galícia, les Balears (excepte Menorca) i part dAragó idExtremadura mentre la República mantenia sotael seu control Cantàbria, Astúries, Catalunya, tot el Llevant, Madrid, Castella-la Manxa i la major part del País Basc i dAndalusia.
 8. 8. La Guerra Civil (1936-39)
 9. 9. La Guerra Civil (1936-39) La internacionalització del conflicte.Des del primer moment, la guerra a Espanya va ser vista com una confrontació entre les forces democràtiques, i en part revolucionàries, i els règims feixistes. Espanya va ser el primer escenari en què es van enfrontar les forces que van acabar combatent en la Segona Guerra Mundial.
 10. 10. La Guerra Civil (1936-39) La internacionalització del conflicte.Els Nacionals van comptar des del primermoment amb ajuda alemanya i italiana. La dels alemanys va ser especialment important en aviació (Legió Còndor),artilleria, tancs i equips de transmissions, i la dels italians hi va aportar soldats i materialde guerra. De Portugal van arribar voluntaris que es van unir als insurrectes.
 11. 11. La Guerra Civil (1936-39) La internacionalització del conflicte.La "no-intervenció" va perjudicar la República, que es va trobar sense lajuda de les democràcies europees, perquè França va tancar la seva frontera i la Gran Bretanya va decretar un embargament total a la República. Davant daquesta situació, lURSS es va convertir en lúnic suport del govern republicà, al qual va proporcionar armes i assessors militars.
 12. 12. La Guerra Civil (1936-39) La internacionalització del conflicte.La República va rebre la solidaritat de milers de voluntaris daltres països, que van arribar a Espanya per combatre els insurrectes. Les Brigades Internacionals van ser molt importants en la defensa de Madrid, encara que van lluitar en molts fronts fins al setembre del 1938, moment en què van iniciar la retirada.
 13. 13. La Guerra Civil (1936-39)
 14. 14. La Guerra Civil (1936-39)La zona republicana: la revolució social.El fet que la defensa de la República estigués, en gran part, en mans dels militants dels partits i dels sindicats desquerra va provocar una situació revolucionària i el col·lapse de lEstat republicà.
 15. 15. La Guerra Civil (1936-39)La zona republicana: la revolució social. .
 16. 16. La Guerra Civil (1936-39)La zona republicana: la revolució social.Les forces obreres, especialment la CNT i els grups activistes de la FAI van voler imposar un nou ordre revolucionari, i van crear comitès obrers integrats per representants de les forces antifeixistes per dirigir lesforç bèl·lic i la vida civil a la rereguarda. .
 17. 17. La Guerra Civil (1936-39) La zona republicana: la revolució social. Els fets de Maig del 1937 i el govern de NegrínEls fracassos militars van aprofundir la divisió de les forces republicanes. Republicans, socialistes i comunistes defensaven la necessitat de frenar la revolució per donar prioritat a lesforç bèl·lic i guanyar la guerra. .
 18. 18. La Guerra Civil (1936-39) La zona republicana: la revolució social. Els fets de Maig del 1937 i el govern de NegrínEl socialista Juan Negrín va formar un nou govern amb una forta influència comunista. Les noves autoritats es van imposar sobre els comitès, van controlar les col·lectivitzacions i van dedicar els seus esforços a defensar la legalitat de la República, en un moment en què levolució bèl·lica ja era clarament desfavorable.
 19. 19. La Guerra Civil (1936-39)La zona insurrecta: La dictadura militar. A la zona controlada pels rebels, tots els esforços estaven dirigits a donar suport alexèrcit per guanyar la guerra. Amb aquesta finalitat, es va establir un poder militar únic,que agrupava totes les forces polítiques que lluitaven contra la República.
 20. 20. La Guerra Civil (1936-39)La zona insurrecta: La dictadura militar.
 21. 21. La Guerra Civil (1936-39) La zona insurrecta: La dictadura militar.El primer òrgan de govern dels insurrectes va ser la Junta de Defensa que, loctubre del 1936, va nomenar Franco generalíssim i cap de govern, alhora que li atorgava plens poders. Labril del 1937, es va decretar la unificació de falangistes i tradicionalistes en un partit únic (FET y de las JONS), sota la direcció de Franco. Un any després, es va crear el primer govern a Burgos.
 22. 22. La Guerra Civil (1936-39)La zona insurrecta: La dictadura militar. El nou Estat, que volia posar fi a la democràcia, sinspirava en el feixisme: obediència cega al cabdill, menyspreu envers el liberalisme i el parlamentarisme, exaltació de la violència, anticomunisme…
 23. 23. La Guerra Civil (1936-39)La zona insurrecta: La dictadura militar. A les zones dominades pels franquistes, es va institucionalitzar la persecució contra els partits isindicats del Front Popular i contra els sospitososde simpatitzar amb la causa republicana. Aquesta repressió formava part de les directrius fixades pels dirigents de lalçament i buscava tantlanihilació de lesquerra com atemorir la població per impedir qualsevol dissidència o loposició al nou Estat.
 24. 24. La Guerra Civil (1936-39)Estudiar l’últim apartat del llibre digital: 10. Levolució bèl·lica (1936-1939).Per repassar, teniu tot el tema penjat a la plataforma. Tema 10. La crisi de laRestauració, la República i la Guerra Civil.

×