Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exposicions orals

2,068 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Exposicions orals

  1. 1. Exposicions orals. Revolucions Liberals. Temes. 1. Les dones i la Revolució Francesa.2. El Trienni Liberal Espanyol 1820-1823. 3. Les Revolucions de 1830. 4. Les Revolucions de 1848. 5. La Unitat italiana 1870. 6. La Unificació d’Alemanya 1871.
  2. 2. Exposicions orals. Revolucions Liberals. • Grups de 5 persones. • Cal tenir un guió preparat amb antelació, que el professor l’haurà d’aprovar.• Les exposicions no poden durar més de 10 o 15 minuts. Tots els integrants hauran d’exposar. • Cal presentar l’exposició amb l’acompanyament d’un Power Point.
  3. 3. Exposicions orals. Revolucions Liberals. • Caldrà aprendre apunts, doncs alguna pregunta relacionada amb els temes exposats poden sortir a l’examen.• Cal repartir-se molt bé la feina. No podem llegir l’exposició, caldrà explicar-ho a la classe amb un petit guió a la mà. • La nota d’aquestes exposicions representen un important percentatge de cara la nota final.
  4. 4. Exposicions orals. Revolucions Liberals. Items avaluatius.Valoració del Molt Bona Correcte Dolenta MoltPower Point. bona dolenta Valoració Del nivell expositiu. Claredat històrica.Organització interna del grup.Precisió en lesdades i els fets històrics. Valoració individual decada persona.
  5. 5. Exposicions orals. Revolucions Liberals. • Dates de les exposicions:1. Les dones i la Revolució Francesa. 15/11 2. El Trienni Liberal Espanyol 1820-1823. 15/11 3. Les Revolucions de 1830. 22/11 4. Les Revolucions de 1848. 22/11 5. La Unitat italiana 1870.29/11 6. La Unificació d’Alemanya 1871. 29/11

×