Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De zin en onzin van social media

321 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De zin en onzin van social media

  1. 1. De zin en onzin van Social MediaIs Social Media nou zin of onzin? Wij vinden het weldegelijk zinvol!10 zinnige reden om het wel te doen!Social Media maakt van je bedrijf dat naar de markt luistert, dat de markt inspireert endat veel nieuwe contacten verkrijgt. Het klinkt allemaal als muziek in de oren mar hetgaat niet zo gemakkelijk als het lijkt. Altijd goed om over de volgende 10 aspectenzinnige activiteiten te bouwen:1. Een eigen authentiek verhaal over je bedrijfStory telling is een belangrijk onderdeel van de communicatie binnen bedrijven. Ditfenomeen van verhalen vertellen met een duidelijke boodschap wordt echter sterkonderschat en ondergewaardeerd. Leidinggevenden werken veelal liever metopdrachten en commandos wellicht uit veiligheid, onkunde of een gevoel vanonbehagen. Maar Mensen doen graag zaken met bedrijven die ze kennen, of nogbeter: met mensen die ze kennen. Vertel dus via Social Media het verhaal achter jebedrijf.Door het vertellen van verhalen wordt het veel duidelijker voor medewerkers, waarombepaalde keuzes worden gemaakt door de leiding van een bedrijf. Dit komt omdatmensen denken in beelden en niet in woorden. De beelden die deze verhalenoproepen zijn van wezenlijk belang bij het oplossen van problemen of het verkrijgenvan begrip voor noodzakelijke veranderingen bij medewerkers.2. Tracht een thoughtleader te wordenWat iemand tot een thought leader maakt, is dat zijn expertise in een specifiekvakgebied boven iedere twijfel is verheven. Opiniërende media doen een beroep opthought leaders omdat hun visie er toe doet. Voor een bedrijf betekent dit dat demarkt het bedrijf ziet als dé organisatie die weet hoe de hazen lopen als het gaat om demarkt en de behoeften van de klanten. De grootte van een onderneming is irrelevant,als de onderneming zich maar onderscheidt op het gebied van inzicht en visie. Zekervoor kleinere bedrijven zal blijken dat daarbij alles draait om reputatie die gebaseerd isop vertrouwen en betrouwbaarheid.Wat je moet doen om je naam als thought leader te vestigen? Zorg dat je je visie naarbuiten brengt, zo vaak mogelijk en via zo veel mogelijk media. Schrijf artikelen, of laatover je schrijven, post regelmatig blogs waarin je specifieke cases belicht. Zorg dat jeals spreker op congressen optreedt. Wees opiniërend, denk aan je doelgroep, denkmultimediaal en bedenk dat er meer methodes zijn om je standpunt naar buiten tebrengen.
  2. 2. Als jij je via Social Media als expert kan neerzetten zal dit een logisch gevolg zijn.Als mensen je volgen via Social Media en dat waarderen zul je een deel van dezemensen als nieuwe klant krijgen. Zorg dat je merk een deel van de discussie en hettotale verhaal gaat worden en mensen zullen je vroeg of laat opmerken!3. Snelle bereikbaarheidIn feite kun je via Social Media je eigen bedrijf als ene grote vraagbaak centraal zetten.Als iemand een vraag heeft over een product of dienst van je bedrijf, dan kan de klantdeze vraag direct via dat Social Media kanaal aan jou of een werknemer van je bedrijfvragen.De tijd en de drempel om een gesprek aan te gaan is kleiner dan dat de klant zoumoeten mailen of bellen.Van de andere kant; ieder bedrijf heeft ok vragen! Weet je iets niet? Stel je vraag viaSocial Media aan de mensen die je volgen en er zijn altijd mensen die juist op datvakgebied kennis van zaken hebben en je even willen helpen. Vaak krijg je directantwoord en dit scheelt je heel veel tijd omdat je het nu niet zelf uit hoeft te zoeken.4. Verkrijg grotere bekendheid in de marktVia Sociale Media kun je heel snel een grote bekendheid verwerven in de markt Nietom commercials te zenden in de markt maar om inhoud toe te voegen aanconversaties en inhoud via bijvoorbeeld bloggen of presentaties/video’s.Via Social Media is het mogelijk om structureel zichtbaar te zijn voor je doelgroep.Door mee te doen met conversaties, het delen van dagelijkse tips en content maak jeje merk voor je doelgroep een deel van de dag!5. Bouw en groot netwerk rondom je organisatieDoor je bedrijf maar ook je medewerkers goed bereikbaar te maken en je bedrijftransparant te maken voor het delen van informatie zal het netwerk rondom je bedrijfsteeds groter worden.Ook zal het aantal contacten steeds groter worden; nieuwe relaties wordenaangeboord en als je het slim doet ga je deze namens jouw bedrijf onderling metelkaar verbinden. Dit zorgt voor relevante discussie die de autoriteit van je bedrijfvergroten.Ook kun je via Social Media op ieder moment contacten leggen met elke bedrijf waardan ook ter wereld. Het kunnen uitermate waardevolle contacten zijn die je andersnooit had opgedaan! Of denk bijvoorbeeld eens aan geschikte business partnersvinden waar je ‘resources’ en werkzaamheden mee kunt delen.
  3. 3. 6. Denk nooit vanuit promotie maar vanuit conversatieEen grote fout bij Social Media is dat bedrijven het te vaak als ene traditionelereclamezuil zien. Dat is nou net niet de bedoeling; het medium is juist ideaal omdiscussies over je product of dienst te stimuleren. Anno 2011 kan je als bedrijfinformele discussies met je doelgroep en klanten hebben over je product of dienstzonder dat het als commercieel wordt ervaren.7. Stel je kennis ter beschikking en draag de boodschap goed uitSocial Media vereist een andere wijze van communiceren. Je wordt gedwongen omzowel informeel als formeel te zijn. Te informeren en te entertainen. Enk altijd vanuitkorte teksten om de juiste boodschap goed te omschrijven. , Het geeft je ook inspiratieom onderwerpen te delen. Social Media betekent geven en nemen. Stel je dan ookniet eenzijdig om om alleen maar te krijgen. Geef je kennis; het zal geapprecieerdworden en het zal zeker leiden tot new business.8. Een online bibliotheekEr zijn allerlei tools om via Social Media interessante artikelen of andere informatie tebewaren. Iedere dag zijn er zoveel moe artikelen dat deze het waard zijn om ze tebewaren. Het is wel handig om hier permanent voor te benoemen. Een ideale functievoor een stagiair9. Je bedrijf wordt vriendelijker en alerterHet is grappig om te constateren dat bedrijven met en vrij statische cultuur op SocialMedia opeens zich presenteren als vriendelijk, open en alert. Het kan de sympathievoor jouw organisatie ontzettend versterken. Stel ook mensen in je organisatie diedeze cultuur willen uitdragen!10. Human Resources en kwaliteitsmensenVia Social Media kun je de geschikte mensen voor eventueel moeilijk te vervullenvacatures. Op LinkedIn Kun je ‘aanbevelingen’ rondom professionals vinden. Maar jekunt ook je netwerk inzetten voor et vinden van de juiste mensen met de juistekwalificaties.

×