Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Realitzat per: Marc Vizcarro Carretero
Índex1.  Xarxa de distribució2.  Instal·lació d’enllaç3.   Línia d’escomeça4.  Caixa general de protecció5.  Com...
1. Xarxa de distribucióÉs aquella part del sistema subministre elèctricque s’encarrega de transportar l’electricitat dela ...
1. Xarxa de distribució (II)
2. Instal·lació d’enllaçDintre la xarxa distribució, la instal·lació d’enllaçconforma la part final d’aquesta.Aquesta inst...
Possible instal·lació d’enllaç
3. Línia d’escomesa (I)És la part de la instal·lació d’enllaç que connecta laxarxa de distribució amb una xarxa interior. ...
3. Línia d’escomesa (II)Les escomeses poden classificar segons la tensiói segons el tipus de transport.Segons la tensió  ...
4. Caixa general de protecció (I)És l’element que va a continuació de la líniad’escomesa. És propietat de l’empresasubmini...
4. Caixa general de protecció (II)
5. Comptadors (I)Un comptador elèctric és un wattihorímetre (KW·h), ésa dir, un aparell que serveix per mesurar el consumd...
5. Comptadors (II)
6. Línia de derivació individual (I)Part de la instal·lació, que partint de la línia generald’alimentació, subministra ene...
6. Línia de derivació individual (II)
6.1. Presa de terra (I)És aquella part de la instal·lació elèctrica interior d’unusuari (la trobem dins de la derivació in...
6.1. Presa de terra(II)
6.1. Presa de terra(III)       Esquema d’una instal·lació interior        (Presa de terra = cable vermell, T...
6.1. Quadre de comandament i       proteccióÉs el lloc on es troben els aparells de protecció i controlde la instal·...
Exemples de quadres decomandament i protecció
IGA/PIA o ICPM      (Interruptors magnetotèrmics)(Interruptor general automàtic / Petit interruptor automàtic oInterr...
IGA/PIA o ICPM(Interruptors magnetotèrmics)           Esquema de les parts            d’un interrup...
IGA/PIA o ICPM    (Funcionament de l’electroimant)L’excés de corrent fa que lelectroimant activi una peçaque obre el ci...
IGA/PIA o ICPM (Funcionament de la làmina bimetàl·lica)En canvi, la part bimetàl·lica es deforma quan hi ha unpetit excés ...
Diferència entre IGA, PIA i ICPM(Interruptor general automàtic, petit interruptor automàtic ointerruptor de control de pot...
IGA/PIA o ICPM    IGA    PIA   ICPM
ID(Interruptor diferencial)És un dispositiu electromecànic, que tracta de protegirals usuaris del mal aïllament entre els ...
ID   Circuit sense pèrdues   Circuit amb pèrdues,   salta l’interruptor     diferencial
ICPAl igual que l’IGA, els PIA i l’ICPM, linterruptor decontrol de potència (ICP) també és un interruptormagnetotèrmic.A p...
ICP (II)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Instal·lacions électriques

1,272 views

Published on

Electrotecnia :()

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Instal·lacions électriques

 1. 1. Realitzat per: Marc Vizcarro Carretero
 2. 2. Índex1. Xarxa de distribució2. Instal·lació d’enllaç3. Línia d’escomeça4. Caixa general de protecció5. Comptadors6. Línia de derivació individual 1. Presa de terra 2. Quadre de comandament i protecció 1. IGA i PIA 2. ICPM 3. ID 4. ICP
 3. 3. 1. Xarxa de distribucióÉs aquella part del sistema subministre elèctricque s’encarrega de transportar l’electricitat dela central fins a qualsevol tipus d’instal·lació(fàbrica, habitatge, etc.)La xarxa consta de diferents parts* *Veure la foto de la diapositiva següent
 4. 4. 1. Xarxa de distribució (II)
 5. 5. 2. Instal·lació d’enllaçDintre la xarxa distribució, la instal·lació d’enllaçconforma la part final d’aquesta.Aquesta instal·lació uneix les xarxes de baixa tensió dela companyia amb les instal·lacions interiors delsconsumidors.En ella hi trobarem elements com la línia d’escomesa, la caixageneral de protecció, els comptadors, etc…
 6. 6. Possible instal·lació d’enllaç
 7. 7. 3. Línia d’escomesa (I)És la part de la instal·lació d’enllaç que connecta laxarxa de distribució amb una xarxa interior. En aquestcas estem parlant del tipus d’escomesa de baixa tensió(ús domèstic 200 V, 550V...) o d’alta tensió per a usosindustrials.En els circuits elèctrics interiors lescomesa es dibuixa com a ungenerador, però en cap cas podem dir que una escomesa és ungenerador.
 8. 8. 3. Línia d’escomesa (II)Les escomeses poden classificar segons la tensiói segons el tipus de transport.Segons la tensió – De baixa tensió – D’alta tensióSegons el transport d’electricitat – Aèries – Subterrànies – Especials
 9. 9. 4. Caixa general de protecció (I)És l’element que va a continuació de la líniad’escomesa. És propietat de l’empresasubministradora i a més a més ha de seguir unesestrictes normes imposades per el REBT* (Ex: altura,posició...)En ella hi trobem els fusibles, per tal de que les averiesno afectin als clients.*REBT: Reglamento electrónico de baja tensión
 10. 10. 4. Caixa general de protecció (II)
 11. 11. 5. Comptadors (I)Un comptador elèctric és un wattihorímetre (KW·h), ésa dir, un aparell que serveix per mesurar el consumd’energia elèctrica. Gràcies a aquest instrument lacompanyia elèctrica pot saber quin és el preu que hande pagar els seus clients.(La manipulació d’aquest element està greument sancionada.)
 12. 12. 5. Comptadors (II)
 13. 13. 6. Línia de derivació individual (I)Part de la instal·lació, que partint de la línia generald’alimentació, subministra energia a un usuari concret.En ella hi podem trobar fusibles i alhora el quadre decomandament de control i protecció.En el cablejat hi trobarem la fase i la presa de terra.
 14. 14. 6. Línia de derivació individual (II)
 15. 15. 6.1. Presa de terra (I)És aquella part de la instal·lació elèctrica interior d’unusuari (la trobem dins de la derivació individual) que tél’objectiu d’evitar que qualsevol tipus de correntexterior afecti a l’usuari.Podem definir-la també com una unió entre tots elcables de la instal·lació, que mitjançantelèctrodes, impedeix que hi hagi una diferència depotencial perillosa.
 16. 16. 6.1. Presa de terra(II)
 17. 17. 6.1. Presa de terra(III) Esquema d’una instal·lació interior (Presa de terra = cable vermell, T.T.)
 18. 18. 6.1. Quadre de comandament i proteccióÉs el lloc on es troben els aparells de protecció i controlde la instal·lació interna d’un usuari. Normalment estroben dins la vivenda, per ells passarà l’energia queabastirà els diferents aparells (electrodomèstics, etc.)Si observem un quadre de comandament i protecció hitrobarem: – ICPM: interruptor de control de potència magnetotèrmic – IGA / PIA*: petit* interruptor general automàtic – ID: interruptor diferencial
 19. 19. Exemples de quadres decomandament i protecció
 20. 20. IGA/PIA o ICPM (Interruptors magnetotèrmics)(Interruptor general automàtic / Petit interruptor automàtic oInterruptor de control de potència magnetotèrmic)Són dispositius capaços d’aturar l’entrada de corrent enun circuit en cas de què es superin els valors màxims.Consten de dues parts:• Un electroimant (efecte magnètic)• Una làmina bimetàl·lica (efecte joule).(Com ara veurem, els interruptors es bloquegenautomàticament, tot i que es poden bloquejar i desbloquejarmanualment, sempre que no hi hagi una sobrecàrrega o uncurtcircuit)
 21. 21. IGA/PIA o ICPM(Interruptors magnetotèrmics) Esquema de les parts d’un interruptor magnetotèrmic
 22. 22. IGA/PIA o ICPM (Funcionament de l’electroimant)L’excés de corrent fa que lelectroimant activi una peçaque obre el circuit en menys de 25 ms. Això es produeixquan el corrent és entre 3 i 20 vegades més gran que laintensitat nominal.Protegeix la instal·lació dels curtcircuits.
 23. 23. IGA/PIA o ICPM (Funcionament de la làmina bimetàl·lica)En canvi, la part bimetàl·lica es deforma quan hi ha unpetit excés de corrent que fa obrir el circuit i el deixainutilitzat fins a que es torni a la normalitat.Protegeix la instal·lació de les sobrecàrregues.
 24. 24. Diferència entre IGA, PIA i ICPM(Interruptor general automàtic, petit interruptor automàtic ointerruptor de control de potència magnetotèrmic)• IGA: és l’encarregat de protegir tota la instal·lació d’un usuari de curtcircuits o sobrecàrregues. (Quadre de comandament i protecció). És obligatori.• PIA: interruptors opcionals que protegeixen diferents zones de la instal·lació d’un usuari de curtcircuits o sobrecàrregues. (Quadre de comandament i protecció)• ICPM: interruptor que fa la mateixa funció que l’IGA o el PIA però que es troba a la caixa general de protecció.
 25. 25. IGA/PIA o ICPM IGA PIA ICPM
 26. 26. ID(Interruptor diferencial)És un dispositiu electromecànic, que tracta de protegirals usuaris del mal aïllament entre els conductors, elterra i els aparells.Aquest interruptor capta si hi ha pèrdues en el circuitcomparant els valors de les intensitats inicials i finals.Per a fer-ho utilitza bobines que creen un campmagnètic, si aquest camp magnètic resultar ser igualen les dues bobines, el circuit està en perfecte estat.(Observeu les següents fotos)
 27. 27. ID Circuit sense pèrdues Circuit amb pèrdues, salta l’interruptor diferencial
 28. 28. ICPAl igual que l’IGA, els PIA i l’ICPM, linterruptor decontrol de potència (ICP) també és un interruptormagnetotèrmic.A pesar d’això la seva funció no és protegir de lessobrecàrregues ni dels curtcircuits (que podria fer-ho), serveix com a forma de control per part de lacompanyia elèctrica alhora de no sobrepassar els KWcontractats.És obligatori, i en cap cas pot fer la funció del IGA.
 29. 29. ICP (II)

×