Kom godt i gang med Zotero

7,339 views

Published on

Erik Schwägermann's fremragende introduktion til Zotero

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,339
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,856
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kom godt i gang med Zotero

 1. 1. Introduktion til Zoteromed udgangspunktibrowseren Mozilla FirefoxVed Erik Schwägermann fraDet SamfundsvidenskabeligeFakultetsbibliotek
 2. 2. Disposition• Hvad er Zotero? (Slide 3-5)• Zotero’s hjemmeside (Slide 6)• Hvordan fungerer Zotero (Slide 7-24)• Bibliotekskataloger og Zotero (Slide 25-31)• Tekstbehandling og Zotero (Slide 32-36)• Nyttige links (Slide 37)• Litteratur om Zotero (Slide 38)2Zotero til DUN
 3. 3. Hvad er Zotero?Zotero er et referencehåndteringsprogram, derkan bruges til at:indsamle referencer (litteratur eller lignende)organisere dine referencer og tilføje informationer tilden enkelte reference (noter, tags m.m.)skrive noter og bibliografier i ettekstbehandlingsprogramDer er altså tale om et specialiseret program, der letter ditarbejde med at skrive noter og bibliografi til din afhandlingeller artikel ganske betydeligt.3Zotero til DUN
 4. 4. Hvad er Zotero?Zotero & BrowsereZotero var oprindeligt et tillægsprogram tilBrowseren Mozilla Firefox, men findes nu iflere versioner, der kan bruges sammen medf.eks. Google Chrome og Internet Explorer.Det er udviklet af Center for History and newMedia, George Mason University4Zotero til DUN
 5. 5. Hvad er Zotero?Zotero & Google Scholar med mere• Zotero fungerer godt sammen med en lang rækkeressourcer, f.eks.:⁻ Google Scholar⁻ Bibliotek.dk⁻ Worldcat⁻ JSTOR⁻ LibraryThing⁻ Amazon.com⁻ ISI Web of Knowledge⁻ Og mange andre danske og internationale databaser5Zotero til DUN
 6. 6. Zotero’s hjemmesideInstallering af Zotero• Installér først Firefox – nyeste version findesved at søge på ”firefox” i Google.• Åben browseren Firefox – find siden:www.zotero.org.Zotero til DUN 6
 7. 7. Hvordan fungerer Zotero?Download7Zotero til DUNKlik på ”DownloadNow”.Næste gang duaktiverer browserenFirefox, vil der væreet lille zotero-ikon ibundmenuen. Tryk pådet for at åbneZotero.
 8. 8. Hvordan fungerer Zotero?Som del af Firefox8Zotero til DUNI Top-menuenfinderdu allefunktionerne.Zotero eren aktivdel afFirefox, når duharinstalleretdet. Detkører heletiden -også nårdet erskjult
 9. 9. Hvordan fungerer Zotero?3 felter: Samlinger – Gemte poster – Den enkelte postZotero til DUN 9Samlinger Gemte posterDen enkeltebibliografiskepostZotero ifuldskærmsvisning
 10. 10. Hvordan fungerer Zotero?Udskrivning af rapport direkte fra ZoteroZotero til DUN 10-1-Markér de poster duønsker skal dannegrundlag for en rapport-2-Højreklik i detmidterste felt iZotero og vælg”Opret rapport…”-3-Så har du enrapport klar tiludskrivning, der er gemtsom et Zoterodokument.
 11. 11. Hvordan fungerer Zotero?Udskrivning af bibliografi direkte fra ZoteroZotero til DUN 11Ligesom med rapporten ovenfor skaldu markere de poster, der skaldanne grundlag for din bibliografi:Herefter kan du vælge blandt mangeforskellige bibliografiske normer oggemme eller udskrive en bibliografi i etaf formaterne (RTF, HTML osv.).Hopkins, K.D. Educational andpsychological measurement andevaluation. Allyn & Bacon, A ViacomCompany, 160 GouldStreet, Needham Heights, MA 02194;Internet: http://www. abacon.com, 1998.Miller, C.M.L., og M. Parlett. «Up tothe Mark: A Study of the ExaminationGame.» (1974).
 12. 12. Hvordan fungerer Zotero?SamlingerZotero til DUN 12Opret nysamlingOpret gruppe samlinger. Du kan delereferencer med andre og I kan indsamlemateriale i fællesskab.Dit eget bibliotek medmapper og undermapper.Gruppesamling medundermapper
 13. 13. Hvordan fungerer Zotero?OpsætningZotero til DUN 13Klik på”Support andDocumentation” for at fååbnet enhjælpemenu.Herfra styrer duopsætningen tildin Zotero.Tryk på ikonet forFunktioner/handlinger
 14. 14. Hvordan fungerer Zotero?OpsætningZotero til DUN 14”General”,”Sync”og”Search”er vigtigeindgangeHusk at vælgedennemulighed, dersikrer digforbindelsen tilpdf-filer.
 15. 15. Hvordan fungerer Zotero?SynkroniseringZotero til DUN 15Sync: Her har du mulighed for atangive Username ogPassword, så du kan synkroniseremellem din Zoterobase og ZoteroWeb – eller dele en base medandre.
 16. 16. Hvordan fungerer Zotero?Søgning i PDF-materialeZotero til DUN 16Search: Du kan lavefuldtekstsøgninger i vedhæftedePDF-dokumenter. Dette bliverikke automatisk installeret afZotero. Du skal selv aktiveredenne funktionalitet.
 17. 17. Hvordan fungerer Zotero?SkabelonerZotero til DUN 17Du kan oprette enny post manueltved hjælp af dennefunktion.Zotero har en lang rækkestandard skabeloner, derdækker mange forskelligedokumentstandarder.Dem kan du bruge som etudgangspunkt. Du kanikke skabe din egentype, men kontakt Zoteroog foreslå dem den.
 18. 18. Hvordan fungerer Zotero?Dokumentation af websitesDu kan få Zotero til at lave en henvisning til denwebside, som du har fundet og har stående ibrowseren ved at klikke på:Zotero til DUN 18I dettetilfælde er detZoteros sideomdownload, der er valgt someksempel.
 19. 19. Hvordan fungerer Zotero?Mere dokumentation og noter• Du kan også knytte f.eks.links, skærmbilleder, kopier af dokumenterosv. til din henvisninger ved at bruge:Zotero til DUN 19Tilføj post ud fra en ISBN(International StandardBook Notation) eller DOI(The Digital ObjectIdentifier) søgning.Tilknyt f.eks. linkeller skærmbillede tilen post manuelt.Skrivselvstændigenoter ellertilknyt dem tilen post(child)
 20. 20. Hvordan fungerer Zotero?Søgning i din ZoterobaseZotero til DUN 20Der er to forskellige måderat søge i sine poster:Hurtig og avanceretsøgning.Man kan indstille Zotero tilat søge i både debibliografiskeoplysninger, i noterne, devedhæftede pdf-filer oggemte websider.HurtigsøgningFor avanceretsøgning, klik påforstørrelses-glasset:Du kan afgrænse din søgning til f.eks. forfatter- eller titelfeltet og gemme ditsøgeresultat som samling.
 21. 21. Hvordan fungerer Zotero?Aktivering af synkroniseringsfunktionenZotero til DUN 21Du kan i gang sætte synkroniseringenmellem din lokale Zoterobase og Zotero’sserver, så din database også findes i enweb-udgave. Desuden kan dusynkronisere mellem forskellige versioneraf Zotero, hvis du arbejder på flerecomputere.
 22. 22. Hvordan fungerer Zotero?FuldskærmsvisningZotero til DUN 22Du kan få Zotero tilat fylde heleskærmen.
 23. 23. Hvordan fungerer Zotero?Lookup funktionZotero til DUN 23Du kan tjekke din henvisning f.eks. iGoogle Scholar eller Worldcat med”Lookup”-funktionen:
 24. 24. Hvordan fungerer Zotero?Luk for ZoteroZotero til DUN 24• Du kan altid lukke forvisningen af Zotero.Den bliver dog vedmed at være aktiv ibrowseren Firefox.
 25. 25. Bibliotekskataloger og ZoteroWorldcat.org – et internationalt bibliotekskatalogZotero til DUN 25Hvis Zotero kanidentificere materialetlaver den et ikon vedsiden af webadressen iURL-feltet.
 26. 26. Bibliotekskataloger og ZoteroWorldcat.orgZotero til DUN 26Den gule mappe betyder at Zotero harregistreret at der er flere bibliografiskeposter på websidenHvis du klikker påmappe-ikonetåbnes endialogboks, hvordu kan markereog importereposterne på denspecifikkewebside til dinZotero database
 27. 27. Bibliotekskataloger og ZoteroEksempler på forskellige materialers ikonerZotero til DUN 27=tidsskriftartikel=blogindlæg= bog=materiale med bibliografisk indhold=Film/video klip
 28. 28. Bibliotekskataloger og ZoteroFælleskataloget bibliotek.dkZotero til DUN 28I bibliotek.dk kan du ændrenogle indstillinger i ”Minprofil” og på den mådeudnytte EksportformatetsRIS’s fordele (ResearchInformation System). Sådanat du kan importere poster ide ”ældre” udgaver afZoteroMed den nye udgave af Zotero 3.0- ogdertil hørende Firefox browser behøver dufaktisk ikke gøre dette. Der kommer enmappe i URL-feltet som du kan bruge. Gåvidere til slide xx
 29. 29. Bibliotekskataloger og ZoteroFælleskataloget bibliotek.dkZotero til DUN 29Vælg ”Mine indstillinger”
 30. 30. Bibliotekskataloger og ZoteroFælleskataloget bibliotek.dkZotero til DUN 30Vælg ”Bestil ogeksport ”Fold ”Mulighed for eksport ud vedat klikke på plus-tegnet”
 31. 31. Bibliotekskataloger og ZoteroFælleskataloget bibliotek.dkZotero til DUN 31Vælg ”Ja tak, jeg vil gerne…Manager”, så bliver posten gemt iRIS-format, der bruges som format af mange forskelligereferencehåndteringsprogrammer, heriblandt Zotero.
 32. 32. Tekstbehandling og ZoteroMicrosoft Word og Open Office• Du skal installere et plugin fra Zotero’shjemmeside for at udnytte samspillet mellemf.eks. Word og Zotero, se hvordan på:– http://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation• Zotero fungerer også med Google Docs, hvordu kan trække din reference op i fodnotefeltet.Zotero til DUN 32
 33. 33. Tekstbehandling og ZoteroMicrosoft Word: Indsæt henvisningZotero til DUN 33Klik på ZoteroInsert CitationVælg den eller deposter, du vilreferere til ogskriv, hvilke siderdu vil referere til.Vælg fanen Tilføjelsesprogrammer
 34. 34. Tekstbehandling og ZoteroMicrosoft Word og bibliografiske normerZotero til DUN 34Første gang du laveren henvisning skal duvælge bibliografisknorm.Find ud af hvilken normder anvendes på dininstitution eller dettidsskrift du skal skriveen artikel til.Her er valgt Harvardnormen.Normen kan lavesom, hvis det senerebliver nødvendigt.
 35. 35. Tekstbehandling og ZoteroMicrosoft Word og generering af bibliografiZotero til DUN 35Når artiklen erfærdig, kan du få Zoterotil at lave din bibliografiud fra dine henvisningerved at klikke på: ZoteroInsert Bibliography-ikonet:
 36. 36. Tekstbehandling og ZoteroMicrosoft Word og ændring af bibliografisk normZotero til DUN 36Du kan ændre på debibliografiske normer duhar anvendt til bådehenvisninger og bibliografii et snuptag. Klik på ogvælg en ny norm f.eks.MLA’s
 37. 37. Nyttige links til Zotero• http://www.zotero.org• http://www.zotero.org/support/• http://libguides.culis.kb.dk/bibliografisksoftware• http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software• http://technology.ptsem.edu/assets/18B0A48A-EB6E-480B-B3B7-C77E5859CE36.pdfZotero til DUN 37
 38. 38. Litteratur om Zotero• Puckett, Jason: Zotero, a guide for librarians,researchers and educators, Chicago 2011.Zotero til DUN 38

×