Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MMemòria Fundació Estimia Barcelona

67 views

Published on

Memòria d'Activitats de la Fudnació Estimia Barcelona

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MMemòria Fundació Estimia Barcelona

 1. 1. tal com és ACOMPANYEM LA VIDA MEMÒRIA 2017
 2. 2. 2 índex Benvinguda . . . . . . . . . . . . . 3 Així som . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Una mirada ràpida . . . . . . . 5 Estimia és Escola . . . . . . . . 6 Estimia és Taller . . . . . . . . . 8 Estimia és Residència. . . . 10 Estimia és Lleure. . . . . . . . 12 Com treballem . . . . . . . . . . 14 Estimia és Estimia . . . . . . 16 Els nostres recursos. . . . . 18 Agraïments. . . . . . . . . . . . . 19 Crèdits Memòria 2017 Redacció i contingut: Fundació Estimia i CAUSES Fotografies: Fundació Estimia Concepte i coordinació: CAUSES Disseny: MeZO
 3. 3. MEMÒRIA ESTIMIA 2017 L’elaboració de la memòria que et fem a mans, ens ajuda a fer balanç de la feina feta, tot mirant enrere. Fent aquest balanç, veiem com el dia a dia atrafegat, ple de feina, de reunions, de presses, de projectes, de justificacions, de sortides i activitats... dóna els seus fruits i ens permet seguir donant respostes a les persones ateses i a les seves famílies. Seguim, any rere any, acompanyant la vida tal com és. Aquesta mirada enrere per presentar-te el 2017 ens permet, alhora, explicar-te els nous projectes que hem posat en marxa. Durant el curs 2017/2018, hem seguit amb la transformació de l’Escola, tot adaptant-nos a les noves necessitats socials i educatives dels infants amb trastorns de salut mental. Així, hem consolidat l’Aula Integral de Suport (AIS), iniciada el 2016, i n’hem obert una segona unitat, atenent un total de 12 alumnes. També, hem posat en marxa una unitat de 5 alumnes, de 3 a 6 anys, amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). La integració de les persones de la Residència en les activitats de la Fundació ha estat un dels reptes assolits, ja que el nombre de residents que ha realitzat activitats al Centre Ocupacional ha incrementat substancialment. També, en el Centre Ocupacional, hem realitzat activitats formatives de qualitat en matèria de disseny i informàti- ca, gràcies al suport d’empreses, i hem obert aquests cursos a altres entitats Tot això, ha fet que el nombre d’usuaris al Centre Ocupacional hagi augmentat, respecte l’any anterior, de forma considerable. Veiem com el model inclusiu relacional dóna i consolida els seus fruits. Cada vegada, són més els centres i les organitzacions que vénen a realitzar activitats i visites als nostres serveis i hi participen de forma puntual o regular. La inclusió de les persones ateses en l’entorn és una fita que no volem deixar de treballar, tant dins com fora del centre. Ens sentim, i som, una part del barri coneguda i reconeguda. Estimia és possible gràcies a totes les persones que ens dediquen, cada dia, el millor dels seus somriures: els professionals; els voluntaris; els alumnes en pràctiques; les persones, empreses, organitzacions i administracions que ens donen suport; i, per descomptat, les persones ateses i les seves famílies. Gràcies. . . . Maria Rosa Campillo Presidenta . Patronat Benvinguda 3 El Patronat de la Fundació Estimia Barcelona està format per: • Maria Rosa Campillo Prior, presidenta. • Enric Emo Ylla, secretari. • Montse Castell Serra, patrona. • M. Montserrat de Tudela Edo, patrona. • Josefina Rocamora Sala, patrona. • Silvia Claret Manzanares, patrona. • Jordi Llidó Escalona, patró.
 4. 4. Missió La nostra raó de ser és facilitar el desenvolupament de les persones amb discapacitat, acompanyant-les a elles i a les seves famílies en els seus principals processos de vida. Visió Volem que la nostra entitat sigui un model d’excel·lència i qualitat de servei, tot conservant la vocació de servei social i essent proactius a les necessitats del col·lectiu de persones volem que aquesta excel·lència sigui contrastada i, per això, volem anar de la mà d’altres entitats expertes en els seus camps i així ser capdavanters col·lectivament. Valors Professionalitat, empatia, eficiència, inclusivitat, ser oberts, entusiasme, honestedat, flexibilitat i aconfessionalitat. La nostra història L’any 1950, Auxilia inicia els seus primers passos en l’atenció a persones amb discapacitat. Inspirant-se en el model francès, inicia una xarxa de nuclis formats per famílies, amics i de més persones sensibles amb la discapacitat que es coordinen entre elles i treballen des del voluntariat. Durant aquest primer període, es treballa fonamentalment sobre la base de l’ensenyament a distància, creant un veritable equip estatal de mestres voluntaris amb l’objectiu de fer arribar l’ensenyança a totes les persones amb discapacitat que no tenien oportunitat d’escolarització. Un temps després, s’inicia un procés de professionalització fruit de les demandes de les famílies i que acompanya la regulació i ordenació dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat. Destaquem algunes de les principals fites de l’entitat: MEMÒRIA ESTIMIA 2017 AIXÍ som 4 1972, l’Escola d’Educació Especial 1981, el Taller d’arts aplicades l’Àmfora 1984, el Taller l’Arc de Sant Martí 2000, fusió d’ambdós Tallers en el Centre Ocupacional Estimia 2002, l’Associació crea la FUNDACIÓ PRIVADA AUXILIA BARCELONA per tal que titulés i gestionés els serveis 2014, neix el Servei d’Atenció Residencial i el Centre d’Atenció Especialitzada 2015, la Fundació creix, es revitalitza i adopta un nou nom: FUNDACIÓ ESTIMIA BARCELONA. 2016, nou espai educatiu i terapèutic: AIS (Aula Integral de Suport) Existeix un denominador comú al llarg de la història de l’entitat: atendre a les persones amb discapacitat i a les seves famílies en totes les etapes de la vida.
 5. 5. MEMÒRIA ESTIMIA 2017 UNA MIRADA ràpida 5 142 PLACES 34 Escola 42 Taller 30 Residència 36 Lleure 129 ALUMNES I USUARIS DE SERVEIS 34 Escola 29 Taller 30 Residència 36 Lleure 95 PROFESSIONALS 31 Escola 14 Taller 37 Residència 13 Lleure 33 voluntaris 80 famílies involucrades 18 alumnes en pràctiques Dades a 31/12/17
 6. 6. AIS Estimia L’Aula Integral de Suport A setembre de 2016, dins del projecte educatiu de l’escola, es posa en marxa una proposta pedagògica adreçada a infants de cicle inicial i mitjà de Primària (6 – 10 anys) que presenten un trastorn de conducta greu. L’Aula està destinada a establir les mesures i els suports, temporals, necessaris d’atenció educativa-terapèutica, tant pel que fa als aprenentatges com a la regulació del comportament. Aquest projecte és liderat en col·laboració amb el CHSMLC, Centre d’Higiene i Salut Mental de Les Corts. El model educatiu L’AIS busca l’estabilitat emocional per facilitar l’aprenentatge dels continguts curriculars. Aquests, tenen en compte l’etapa evolutiva de l’alumne, els interessos i necessitats específiques individuals per afavorir al màxim els processos d’aprenentatge. Es fa especial atenció al suport afectiu, reforç positiu, facilitar activitats d’èxit, reconduir les conductes disruptives... L’objectiu és el retorn, sempre que sigui possible, a l’escola ordinària. Algunes de les nostres activitats i sortides Hem celebrat la Castanyada i Halloween, Nadal, Carnestoltes, Pasqua, Sant Jordi, fi de curs... organitzant les activitats tradicionals de cada festa i convidant, en algunes, a amics i familiars. També hem realitzat tallers de màscares, globus, sessions de musicoteràpia i de teràpia amb gossos, i no ens hem oblidat de fer una festa per a cada aniversari. Sortir de l’Aula ens ha permès visitar l’Escola d’Hosteleria Joviat, de Manresa o el Parc de Collserola i fer activitats tant diverses com piscina i esport. Gràcies a La Fundació Somnis dels Nens pel taller de màscares i el de globoflexia. L’Associació d’Acció Social DISCAN per dur a terme a l’escola les pràctiques del Màster de teràpia amb gossos. Joviat, per convidar-nos a la seva escola d’hosteleria. Alumnes 34: 7 AIS i 27 Escola (*) Professionals 31 (*) Dades curs 2016/2017. Suport, diversió i aprenentatge MEMÒRIA ESTIMIA 2017 ESTIMIA és escola 6
 7. 7. La nostra Escola d’Educació Especial L’escola d’Educació Especial Estimia és un centre concertat amb el Departament d’Ensenyament de la Generali- tat de Catalunya on atenem alumnes amb necessitats educatives especials, amb afectacions neurològiques, sensorials, físiques i psíquiques presentades en diferents moments del seu desenvolupament. Disposem de serveis pensats per a les necessitats específiques de cada alumne: piscina, menjador, transport, activitats extraescolars, casal, escolaritat compartida... El model d’atenció El nostre model educatiu afavoreix l’acompanyament dels alumnes en els procés educatiu i evolutiu, l’apropa- ment i enfortiment del vincle amb les famílies i la cohesió d’equip i treball en xarxa. L’acció pedagògica l’ente- nem com a facilitadora de valors, de capacitats, de sensibilitat i d’escolta respectuosa amb els diferents ritmes dels alumnes. Treballem a partir d’un programa educatiu individualitzat per tal de millorar i/o potenciar les competències i habilitats dels nostres alumnes, adaptant els recursos més adients a cadascú. Algunes de les nostres activitats i sortides Musicoteràpia, teràpia amb gossos, jornada d‘esport inclusiu, visites culturals, sortides al teatre, colònies, assistència a la ludoteca, espectacle de màgia, participació en festes i activitats del barri i altres centres. A més, amb les famílies celebrem el Nadal, la Castanyada, el Carnestoltes, la Festa de la Primavera, Sant Jordi, fi de curs,... on compartim activitats formatives i/o lúdiques. Destaquem William Shakespeare ha estat l’eix vertebrador del projecte de l’escola. Seguint la línia pedagògica d’aquests últims cursos, un centre d’interès ens ha acompanyat durant tot el curs convertint-se en el fil conductor de les activitats. Totes les aules han fet programacions pròpies basades en el dramaturg anglès, centrant-nos en el poder pedagògic del teatre. També hem aprofitat la col·laboració amb l’Escola Sant Marc en el seu programa d’Aprenentatge i Servei per treballar continguts relacionats amb el teatre i fomentar la inclusió del nostre col·lectiu en l’escola ordinària, a través de la col·laboració entre els alumnes de les dues escoles. Seguim millorant l'Escola Al 2017, hem realitzat les següents millores d'infraestructures: • Obres d’adequació dels espais de l’aula TEA. • Adequació de la barana del pati i de la terrassa del primer pis de l’escola. 7
 8. 8. Creació i creixement Usuaris 31 (*) Professionals 14 (*) Dades a juliol de 2017. El nostre Taller Al Centre Ocupacional Taller Estimia atenem persones, majors de 16 anys, afectades de diversos trastorns neurològics, genètics i motrius, amb seqüeles físiques, psíquiques i sensorials. El model d’atenció El nostre objectiu és promoure la inclusió social aportant diferents suports per aconseguir la màxima autonomia personal, millorar la qualitat de vida i afavorir la participació en la comunitat amb una atenció directa de forma global i integradora. El principi que regeix qualsevol intervenció en el Taller és el respecte a la persona i a les seves necessitats, oferint els suports necessaris i personalitzant tots els suports tècnics al nostre abast. Algunes de les nostres activitats i sortides Activitats de socialització, de tecnologia i comunicació, d’ocupació terapèutica (tallers de pintura, artesania i ceràmica), esportives, lúdiques i de temps lliure (sortides, celebracions...), taller de memòria i estimulació cognitiva, feines d’hort i jardineria i teràpia amb gossos, d’entre d’altres. Totes aquestes activitats tenen com a objectiu millorar la funcionalitat de les persones i procurar-los un projecte de vida individual motivador. 8 MEMÒRIA ESTIMIA 2017 ESTIMIA és taller
 9. 9. Destaquem Projecte EstimArt: continuem treballant en el projecte EstimArt, que té com a objectiu donar a conèixer les diferents propostes plàstiques que realitzen el grup d’artistes del Centre Ocupacional amb la intenció de significar i dignificar els seus treballs. Seguim actualitzant la galeria on-line www.estimart.cat per donar a conèixer les obres del Taller. Igualment, hem pogut exposar les obres en diferents espais: Centre Cívic de Sarrià, Centre Cívic Casa Orlandai, Fundació Perramon a Ventalló i Vitrines TMB (metro de Tarragona, exposició permanent). Petits encàrrecs fets a mà: peces de fang, esmalts, bijuteries, postals de Nadal o encàrrecs personalitzats per a diferents ocasions (capses, tasses, roses i llapis, imants) són una excusa perfecte per donar a conèixer tota la feina que es fa, dia a dia, i mostrar la diversitat de capacitats de les persones del Taller. Aquestes artesanies s’han venut sota comanda o a la Fira de Consum responsable i d’Economia Social i Solidària, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona i a la Fira d’Entitats del districte de Sarrià, amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Curs de Disseny Gràfic. Dins de l’àrea de Tecnologia i comunicació la Fundació Estimia, amb el patrocini de Netcentric, s’ha organitzat un curs d’“Iniciació al Disseny Gràfic”, de 60 hores. S’han treballat conceptes bàsics, amb el Photoshop. L’objectiu dels curs ha estat donar eines bàsiques per iniciar-se en el disseny gràfic, adaptant el ritme de treball a les diferents capacitats d’aprenentatge. Hi ha participat un total de 10 alumnes (usuaris/es del Centre Ocupacional, de la Residència i d’altres entitats). Teràpia amb gossos. A partir del mes d’abril, s’ha iniciat aquesta activitat. Un dia per setmana, dos grups de 6 persones han pogut gaudir d’aquesta experiència gràcies al conveni entre Aspanias, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona i el Centre de Teràpies Assistides amb Cans (CTAC). Seguim millorant el Taller A més de les revisions periòdiques dels diferents espais, instal·lacions i equipaments (calderes, calefacció, ascensor, extintors, desguassos, etc.), i la neteja i poda general del jardí, s’han dut a terme les següents inversions: • Arranjament de les aules de pintura • Arrenjaments de l’Aula Espai Àmfora • Dos ordinadors per l’aula de comunicació • Butaques adaptades • Rentadora • Impressora pel despatx de direcció 9
 10. 10. La nostra residència La residència Estimia és un servei d’atenció residencial per a persones amb discapacitat, totalment equipat, al barri de Sarrià. L’edifici, de set plantes, està distribuït en tres unitats de convivència independents adaptades als perfils dels residents. Disposa de 30 places, en habitacions individuals i dobles, i diversos espais comuns per donar el màxim confort als residents. Es troba al costat del Centre d’Atenció Primària de Sarrià, fet que garanteix l’accessibili- tat als serveis mèdics que requereixen els residents. Hem mantingut, durant tot l’any 2017, la plena ocupació. Les 30 places han estat ocupades i una baixa es va cobrir de nou amb un nou resident. El model d’atenció El model d’atenció de la Residència Estimia es regeix pel treball a través de l’empatia, la inclusió, l’entusiasme i la flexibilitat. L’objectiu del l’equip és aconseguir el màxim grau de qualitat de vida en un entorn pròxim i familiar, alhora que mantenim un tracte individualitzat de qualitat. Les nostres activitats Realitzem activitats dins la Residència: fisioteràpia, activitats d’animació, activitats Calendaris de Nadal, activi- tats de lleure, festa de famílies per Nadal i teràpia canina amb ASPANIAS. Potenciem que els residents siguin uns veïns més del barri, oberts a l’entorn, promovent la participació en totes les activitats i esdeveniments siguin lúdics. Per això, hem participat en activitats inclusives, fora de la residència durant el 2017: colònies, sortides pel barri, cursos formatius, activitats de l’Associació Auxilia i activitats al c/ Anglí. 10 MEMÒRIA ESTIMIA 2017 ESTIMIA és Residència Usuaris 30 (*) Professionals 36 10.949 estades diàries (durant tot el 2017) (*) Dades a 31/12/17. Llar i benestar
 11. 11. 11 Destaquem • La finalització de la confecció dels Programes d’Atenció Individual (PAI) de cada resident. • La participació dels cuidadors en les entrevistes residents/famílies/tutors i la consolidació dels referents de cada resident. • Les sortides acordades entre petits grups de residents amb els seus cuidadors referents, en els mesos d’agost, novembre i desembre. Seguim millorant la Residència S’han realitzat tasques de manteniment normatiu i preventiu, segons correspon, i hem comprat 4 taules de llit.
 12. 12. 36 participants a les activitats 13 professionals directes Dades a 31/12/17 Lleure i respirs L'objectiu de les activitats de lleure i respir és afavorir el respir de les famílies i potenciar l'oci de les persones amb diversitat funcional. Gràcies al suport de l'Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat) i el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad oferim activitats de Lleure Inclusiu i Respir per a infants, joves i adults amb discapacitat física i intel·lectual. La voluntat d'aquest projecte és de permanència en el temps i generar un veritable servei de lleure per a persones amb diversitat funcional a la ciutat de Barcelona. MEMÒRIA ESTIMIA 2017 ESTIMIA és Lleure 12
 13. 13. 13 Lleure inclusiu per a infants, joves i adults S’han realitzat sortides de lleure des d'una vessant inclusiva i socialitzadora. El tipus d’activitats han estat: visites culturals, activitats d’oci (cinema, parc d’atraccions) i sortides per la ciutat de Barcelona per als majors de 18 anys. També s’han realitzat sortides d’oci amb pernoctació, en un hotel a l’Ametlla de Mar. Per als menors de 18 anys, s’han realitzat activitats a les instal·lacions de la Fundació i també petites sortides pel barri. Algunes de les activitats que hem fet són: gimcana a un parc de Sarrià, jugar al Sing Star, taller de brioix i pastissos i jocs d’aigua. En aquest cas, s’inclou el desplaçament porta a porta, per facilitar l’accés al lleure a tots els infants i joves que ho desitgin. Durant el 2017, hem ofert serveis de lleure de forma regular: • 4 dissabtes de lleure inclusiu, en horari extens (de 10:00 a 19:00 h), per a infants i joves. • 5 dissabtes de lleure inclusiu, en horari extens (de 10:00 a 19:00 h), per a adults. • 8 sortides de divendres a diumenge amb pernoctació en hotel i/o casa de colònies. En aquests serveis de lleure, també hi ha participat persones d’altres serveis com el CEE Gimbarda i AFAP. Respirs de cap de setmana Sortides de divendres a diumenge en les quals hem anat al Más l'Auró i a Viladoms de Baix, una casa de colònies totalment adaptada i accessible on hem gaudit de la natura, fent activitats amb cavall, hort i piscina, entre d’altres. Aquests serveis, de cap de setmana, són molt necessaris per a les famílies ja que els permet disposar de més hores per tenir cura dels altres membres de la família i de sí mateixos.
 14. 14. • Marc Enrich • Marc Enrich • Silvia Claret • Josefina Rocamora • Montse Castell • Ana Mira • Silvia Claret GERÈNCIA PATRONAT ESCOLA ESTIMIA DIRECCIÓ ESCOLA • Josefina Rocamora DIRECCIÓ TALLER • Montse Castell DIRECCIÓ SAR-CAE • T. Social • Educadors • Auxiliars E. TÈCNIC ATENCIÓ • Cuidadors • Infermera • Fisioterapeuta • T. Social • Metge • Psiquiatra/Neuròleg E. TÈCNIC ATENCIÓ • Administració • Neteja • Manteniment • Cuina ATENCIÓ INDIRECTA PRÀCTIQUES VOLUNTARIS • Administració • Manteniment • Neteja • Monitors Transport P. SUPORT SUBDIRECTORA MEMÒRIA ESTIMIA 2017 COM treballem 14 Organigrama Així treballem i ens organitzem Xarxes Treballar en xarxa amb aquells que són excel·lents en el seu camp ens permet oferir el millor de nosaltres. TALLER ESTIMIA COMITÉ DIRECTOR RESIDENCIA ESTIMIA • Ana Mira CLAUSTRE • Professors • Especialistes EDUCADORS PRÀCTIQUES VOLUNTARIS PRÀCTIQUES VOLUNTARIS P. SUPORT • Administració • Manteniment • Neteja • Monitor Piscina
 15. 15. Què mou al nostre equip A la Fundació Estimia treballem sobre les següents premisses: • Les persones són l’eix de la nostra tasca. • L’equip és la base d’un projecte de qualitat. • Estem oberts, a les noves necessitats i ens adaptem en cada moment. En tots els serveis comptem amb professionals especialitzats per a cada lloc de treball, adaptant-nos de forma constant a les necessitats de les persones ateses. En el nostre equip, hi trobem metges, infermeres, psicòlegs, psicopedagogs, pedagogs, mestres, educadors, treballadors socials, monitors, cuidadors... amb el suport del personal d’atenció indirecte necessari: neteja, cuina, administració, secretaria i direcció. Comptem amb l’inestimable suport de voluntaris i professionals en pràctiques (fruit del conveni amb diferents universitats) per al dia a dia dels nostres centres. Formació contínua per seguir millorant Som proactius en la formació contínua dels nostres professionals, així com del nostre personal en pràctiques i de suport. Per això, hem participat a diferents cursos i tallers al llarg de l'any: • Aprenent sobre l’ictus, AVAN. • Socioadiccions. Atenció i Investigació de Socioadiccions. • Jornada Especialització i Reptes Personals. Associació de Pacients i Servei de Rehabilitació. • Presentació Projecte Ictus Estimia. Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalari. • Atenció i Intervenció en el Deteriorament Cognitiu Possibles Causes del Trastorn de Conducta en Persones amb Dany Cerebral Adquirit. • Cuidar-nos com cuidadors. • Cures posturals pels cuidadors. • Introducció a la ètica aplicada en intervenció social. Consorci Serveis socials de Barcelona. • La competència, confidencialitat i gestió del risc en l’atenció a persones vulnerables. CSSB. • Pla d’emergències. • Riscos Laborals. • Discapacitat intel·lectual i motriu. Treball educatiu i terapèutic a l'Escola. • Processos d’aprenentatge i aplicació de tècniques sistèmiques a l’aula. • Intervenció Educativa amb Infants amb diagnòstic de trastorn de conducta. • “Passeig de les Percepcions”, CRP. • Estrès, vida i professió. Blanquerna. • Seminari de coordinació Escoles d’Educació Especial. CRP Sarrià Sant Gervasi. • Presentació d’experiències sistèmiques organitzades per la Xarxa d’Escoles Sistèmiques a l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona i trobades mensuals. • Esport Inclusiu TEA. • Seminari de les Aules Integrals de Suport de Catalunya. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Compartim coneixements El departament de fisioteràpia ha impartit formació en diferents institucions i centres: • Taller Fisioteràpia Respiratòria en Pediatria (SEFIP). • Introducción a la fisioterapia en pediatría. Abordaje en Educación Especial. INSTEMA, Madrid. • Máster Oficial de Fisioterapia en Pediatría. Universidad CEU, Madrid. • Postgrau-màster de Fisioterapia en Pediatria. UIC, Barcelona. • Taller d’adaptacions posturals de guix i material termoplàstic. Múrcia i Màlaga. Tenim convenis de pràctiques amb diferents centres educatius: • Associació Acció Social DISCAN. • Bemen3. CFG superior Integració Social. CFG mig, Atenció a les persones en situació de dependència. • Blanquerna (Universitat Ramon Llull): Logopèdia. • Blanquerna (Universitat Ramon Llull): Diplomatura Fisioteràpia. • CEIR Cicle formatiu d’Integració Social. • Centre d’Estudis Roca. Integració Social. • Escola Sagrat Cor de Sarrià. Integració Social • Escola Universitària Gimbernat de Sant Cugat del Vallès. Diplomatura Fisioteràpia. • Euroconsulting & Formación. • Universitat Autònoma de Barcelona. Educació Social i Psicologia. • Universistat de Barcelona. Màster d’Educació Interdisciplinària de les Arts. • Universitat Internacional de Catalunya. Màster en fisioteràpia pediàtrica. 15
 16. 16. A nuestra hija, la Fundació Estimia le ha aportado muchas ayudas en diversos aspectos, tanto en el desarrollo de su psicomotricidad, como en la comunica- ción y relación con la gente. Al inicio le costó, pero luego empezó a disfrutar de cada día yendo a la escuela. Nosotros, como padres, también estamos muy agradecidos por todo el apoyo que se nos da para seguir avanzando, día a día, en este camino que nos ha tocado recorrer. Viviana Sosa, mare de l’Akemi Hirata, de l’Escola Em sento de meravella venint al Taller, perquè em relaciono amb més gent. Abans de venir aquí no tenia relació amb ningú. També m’agrada fer anar l’ordinador i el curs de Photoshop m’ha ensenyat a fer coses molt xules! Em sento molt integrat. Els monitors són fantàstics i és extraordinari que hi hagi un centre tant acollidor. Eduardo Iniesta, usuari del Taller Estimia La principal preocupación de mis padres era que Cecilia estuviera bien atendida cuando ellos faltaran. Encontrar a Estimia fue encontrar a un ángel en el camino. Cecilia tiene, no sólo un lugar donde vivir, sino un HOGAR. Está feliz, contenta, siempre sonriente,... Estimia nos aportó, y nos aporta, tranquilidad. Mi hermana ha encontrado su sitio. Sé que mi padre se fue sabiendo que había encontrado la solución perfecta para ella. Cristina Aguilar, germana de la Cecilia, de la Residència Estimia Mª Carmen viene a Estimia desde que tenía 6 años. Ahora tiene 33. Está encantada con todas las actividades que realizan en el Taller. Todo le parece bien y siempre está feliz. Estimia es su segunda casa. Y para nosotros ha sido, y es, TODO. Estimia nos ha dado vida y nos ha dado luz. Mª Carmen Pérez , mare de Mª Carmen Medina, usuària del Taller Estimia MEMÒRIA ESTIMIA 2017 ESTIMIA és Estimia 16
 17. 17. MEMÒRIA ESTIMIA 2017 17 Ara que sóc la persona més antiga d’una Fundació, la qual no havia nascut com a tal quan a l’escola vaig arribar, recordo amb tendresa tots aquells infants, nois i noies que em van fer el regal d’enriquir-me com a professional. En agraïment, vaig posar el meu granet de sorra per aprendre a escoltar-los a ells i als seus familiars. Vaig descobrir que no només se sent amb les oïdes, també amb la mirada, amb el tacte i de vegades només deixant-se portar. Així trobem el camí que junts hem de transitar, no cal inventar sinó acompanyar i construir plegats. Com m’han dit molts pares i mares “aquí les persones són el més important”, tant de bo mai perdem aquesta senya d’identitat!! M. Jesús Conte Logopeda de l’escola Estimia De la escuela me gusta ir de excursión, la música para bailar con los compañeros del colegio Sant Marc y verlos jugar a futbol. De extraescolares, los masajes, bailar con las monitoras y ver la tele por wifi. Me gusta mucho ir a logopedia para hacer burbujas soplando, que mi fisio me ponga en el rulo y sobre todo, tener amigos, me gusta encontrar a Luciano que fue mi compañero en la escuela y volveremos a serlo en el taller. Somos amigos de verdad. Emilio José Martínez Alumne de l’escola Estimia
 18. 18. Dades econòmiques Et presentem les dades econòmiques de l’any 2017. Les nostres dades són anualment auditades per GIA Auditors. Al web www.fundacioestimia.org, podràs veure més informació sobre contractes públics, convenis i subvencions, així com altra informació que dóna compliment a la Llei de Transparència. L’acurada gestió dels recursos i les diferents col·laboracions desinteressades permeten tenir un superàvit que es destina a generar un fons de reserva, cobrir petits imprevistos, fer front a desajustos de tresoreria o donar resposta a noves necessitats. El finançament dels nostres serveis és majoritàriament públic, a través de subvencions i concerts amb l’administra- ció pública. Cal destacar el suport econòmic de les famílies, en el pagament d’activitats complementàries i altres aportacions i col·laboracions que ens ajuden a millorar els serveis prestats. El servei que, per les seves característiques suposa una major despesa és la residència, seguit de l’escola, del taller i del lleure. Es pot veure la distribució en el gràfic adjunt. MEMÒRIA ESTIMIA 2017 ELS NOSTRES recursos 18 4’5 % 7 % 11’5 % 76’9 % Donacions Subvencions a immobilitzat Quotes Concerts i subvencions Lleure Escola Residència Taller 4 % 35 % 49 % 12 % COM ENS FINANCEM DESPESES PER SERVEIS COMPTE DE RESULTATS 2017 Quotes 316.939,24 Concerts i subvencions 2.112.231,30 Donacions 124.444,76 Subvencions a immobilitzat 191.837,35 Total ingressos 2.745.452,65 Aprovisionaments 181.165,17 Despeses d'explotació 423.176,09 Personal 1.764.095,61 Altres 3.570,38 Amortitzacions 216.402,00 Total despeses 2.588.409,25 INGRESSOS DESPESES RESULTAT DE L’EXERCICI 157.043,40
 19. 19. Agraïments MEMÒRIA ESTIMIA 2017 Estimia és possible gràcies al suport de les administracions públiques, altres organitzacions i empreses col·laboradores. A tots ells, gràcies pel seu suport i confiança. Amb el suport de: Amb la col·laboració de: Gràcies a les famílies per la seva confiança; als professionals per la seva absoluta dedicació; als voluntaris pel seu compromís; i a totes les persones que feu possible ESTIMIA. 19 • Afis • AIS, Ayuda a la Infancia • Associació Esportiva BCN • Centre Civic Casa Sagnier • Col·legi Sant Ignasi - Sarrià • Comet Solutions • Deloitte • DKW Integralia • Dues Paraules • Edifils.a. • El Mundo Deportivo • Facultat de Psicologia, UB • Facultat d’Educació, UAB Fisiofocus • Fundació Antoni Serra • Fundació Mir Puig • Fundació Setba • Fundació Somni dels Nens • Gràfiques Centelles • IBG • Meetmrcambell • Mundocole • Netcentric • OYSHO • Piel Noble • Pizzas Boston • Restaurant DOP • Romantics • Sefip • Senfer Limpiezas • Sogeti • Telefónica • TMB • Typeform • Vistra
 20. 20. C/ Anglí, 50 • 08017 Barcelona secretaria@fundacioestimia.org • T. 93 204 22 69 www.fundacioestimia.org MEMÒRIA 2017

×