Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fundació estimia memòria 2017

421 views

Published on

memòria de la fundació estimia 2017

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fundació estimia memòria 2017

 1. 1. tal com és ACOMPANYEM LA VIDA MEMÒRIA 2016
 2. 2. 2 índex Benvinguda . . . . . . . . . . . . . 3 Així som . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Una mirada ràpida . . . . . . . 5 Estimia és Escola . . . . . . . . 6 Estimia és Taller . . . . . . . . . 8 Estimia és Residència. . . . 10 Com treballem . . . . . . . . . . 12 Estimia testimonis. . . . . . . 14 Estimia moments. . . . . . . . 16 Estimia paraules . . . . . . . . 17 Els nostres recursos. . . . . 18 Agraïments. . . . . . . . . . . . . 19 Crèdits Memòria 2016 Redacció i contingut: Fundació Estimia i Causes Disseny: MeZO Fotografies: Fundació Estimia Concepte i coordinació: Causes
 3. 3. MEMÒRIA ESTIMIA 2016 Tanquem el 2016 amb dues grans fites assolides: la plena ocupació de la Residència i la posada en marxa d’un nou projecte d’atenció a la salut mental en els centres educatius per a infants d’entre 6 i 10 anys. Tenir les 30 places ocupades a la Residència és una gran satisfacció. La Residència Estimia dóna resposta a un nou moment vital de les persones amb diversitat funcional, i de les seves famílies, que ens permet tancar el cercle d’atenció a les persones amb necessitats especials: des de la petita infància a la vellesa. La Residència, plenament integrada en l’entorn, vol esdevenir un espai de normalitat i de convivència a Sarrià, on es troba ubicada. També, i per quart any consecutiu, hem seguit oferint el servei de respir per a persones amb discapacitat externes a la Fundació Estimia. Això ens permet seguir treballant per la millora del dia a dia de les persones amb discapacitat i de les seves famílies. Tanmateix, el nostre esperit inquiet i amb ànim d’escoltar sempre les necessitats de la societat, dins el nostre coneixement i possibilitats, ens ha portat a posar en marxa una AIS, Aula Integral de Suport, com a espai educatiu i terapèutic singular que té com a objectiu proporcionar, de forma temporal, una atenció integral i intensiva dels alumnes amb necessitats educatives especials associades a trastorns mentals amb alteracions de la regulació del seu comportament. Aquest projecte neix després d’un treball intens de disseny i coordinació amb el Centre d’Higiene i Salut Mental de Les Corts i ha vist la llum aquest 2016. Continuarem estant al costat dels infants amb necessitats educatives especials i les seves famílies, així com els altres agents educatius i terapèutics que intervenen en el seu procés de desenvolupament global (escoles, hospitals, equip psicopedagògic). Els nous projectes, la millora contínua de processos, la formació dels equips, les sortides i activitats,... Tot allò què fem té sempre un denominador comú: l’esperit Estimia. Un esperit que ens anima i esperona a acompanyar la vida tal com és. A gaudir dels petits instants. A formar part d’una gran família, la família Estimia. A seguir estant al costat de les persones amb discapacitat i de les seves famílies al llarg de tota la vida. Gràcies també a tu per ser-hi present. . . . Maria Rosa Campillo Presidenta . patrona. presidenta.• Maria Rosa Campillo Prior, Enric Emo Ylla, secretari. Montse Castell Serra, patrona. M. Montserrat de Tudela Edo, Josefina Rocamora Sala, patrona. Silvia Claret Manzanares, patrona. • • • • • • Jordi Llidó Escalona, patró. Patronat Benvinguda 3
 4. 4. Missió La nostra raó de ser és facilitar el desenvolupament de les persones amb discapacitat, acompanyant-les a elles i a les seves famílies en els seus principals processos de vida. Visió Volem que la nostra entitat sigui un model d’excel·lència i qualitat de servei, tot conservant la vocació de servei social i essent pro actius a les necessitats del col·lectiu de persones volem que aquesta excel·lència sigui contrastada i per això volem anar de la mà d’altres entitats expertes en els seus camps i així ser capdavanters col·lectivament. Valors Professionalitat, empatia, eficiència, inclusivitat, ser oberts, entusiasme, honestedat, flexibilitat i aconfessionalitat. La nostra història L’any 1950, Auxilia inicia els seus primers passos en l’atenció a persones amb discapacitat. Inspirant-se en el model francès, inicia una xarxa de nuclis formats per famílies, amics i de més persones sensibles amb la discapa- citat que es coordinen entre elles i treballen des del voluntariat. Durant aquest primer període, es treballa fonamentalment sobre la base de l’ensenyament a distància, creant un veritable equip estatal de mestres voluntaris amb l’objectiu de fer arribar l’ensenyança a totes les persones amb discapacitat que no tenien oportunitat d’escolarització. Un temps després s’inicia un procés de professionalització fruit de les demandes de les famílies i que acompanya la regulació i ordenació dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat. Així es creen els primers serveis a Catalunya: • 1972, l’Escola d’Educació Especial • 1981, el Taller d’arts aplicades l’Àmfora • 1984, el Taller l’Arc de Sant Martí • 2000, fusió d’ambdós Tallers en el Centre Ocupacional Estimia L’any 2002, l’Associació va promoure la creació de la FUNDACIO PRIVADA AUXILIA BARCELONA per tal que titulés i gestionés directament aquests serveis des del territori. Aquests serveis han funcionat ininterrompuda- ment fins avui. Fruit de la necessitat d’atendre a noves necessitats la fundació va treballar per a la construcció i posada en funcionament de dos nous serveis: el Servei d’Atenció Residencial (2014) i el Centre d’Atenció Especialitzada. D’aquesta manera,s’aconsegueix atendre a les persones amb discapacitat i a les seves famílies en totes les etapes de la vida. La Fundació creix, es revitalitza i adopta un nou nom: FUNDACIO ESTIMIA BARCELONA, actual titular de tots els serveis. MEMÒRIA ESTIMIA 2016 AIXÍ som 4
 5. 5. MEMÒRIA ESTIMIA 2016 UNA MIRADA ràpida 5 144 PLACES 42 Escola 42 Taller 30 Residència 30 Respir i lleure 115 ALUMNES I USUARIS DE SERVEIS 31 Escola 29 Taller 30 Residència 25 Respir i lleure 87 PROFESSIONALS 28 Escola 14 Taller 37 Residència 8 Respir i lleure 20 VOLUNTARIS . 82 FAMÍLIES INVOLUCRADES Dades a 31/12/16
 6. 6. La nostra Escola L’escola d’Educació Especial Estimia és un centre concertat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya on atenem alumnes amb necessitats educatives especials, amb afectacions neurològiques, sensorials, físiques i psíquiques presen- tades en diferents moments del seu desenvolupament. Donem resposta de manera global i integradora a les seves necessitats específiques i a les de les seves famílies, i en facilitem la inclusió en la comunitat i l’entorn. A més, a l'escola disposem de serveis pensats per a les necessitats específiques de cada alumne: piscina, menjador, transport, activitats extraescolars, casal, escolaritat compartida... Algunes de les nostres activitats i sortides Musicoteràpia, teràpia amb gossos, jornada de esport inclusiu, visites culturals, sortida al teatre,colònies,as- sistència a la ludoteca, espectacle de màgia, participació en festes i activitats del barri i altres centres. A més, amb les famílies celebrem el Nadal, la Castanyada, el Carnestoltes, la Festa de la Primavera, Sant Jordi, fi de curs,... on compartim activitats formatives i/o lúdiques. Alumnes 31 (*) Professionals 28 Activitats i sortides 23 Festes organitzades a l’escola 9 (*) Dades promig 2016. Diversió i aprenentatge MEMÒRIA ESTIMIA 2016 ESTIMIA és escola 6
 7. 7. Destaquem L’ESCOLA DELS SENTITS: Durant aquest hem creat un projecte de treball conjunt entre tota la comuni- tat educativa: alumnes – famílies – escola. L’eix vertebrador ha estat ELS SENTITS. Seguint en la línia pedagò- gica d’aquests últims cursos, un centre d’interès ens acompanya durant tot el curs convertint-se en el fil conductor de les activitats que conformen la programació general del centre. L’Escola dels sentits 2015 – 2016 ha estat un embolcall de la vida d’Estimia que permet jugar, aprendre, gaudir, compartir, créixer, emocio- nar...Tot un món de sentits en el que nosaltres som els protagonistes. Cadascuna de les aules ha treballat a partir d’aquest projecte: Aula Nassos, Aula Gust, Aula Vista, Aula Estimamics i Aula Regaeton Music. AIS ESTIMIA, Aula Integral de Suport. Seguint la línia de treball i atenció a les persones a la Fundació, intentant sempre donar resposta als infants amb necessitats educatives especials, hem posat en marxa un projecte conjunt amb el Centre d’Higiene i Salut Mental de les Corts, d’atenció a alumnes amb trastorns mentals associats a alteracions de la regulació del seu comportament. L’objectiu general de l’Aula Integral de Suport és la millora en l’atenció global, fomentant estratègies cogniti- ves, emocionals i socials a infants en edat escolar que presenten afectacions de salut mental, amb problemes de conducta i/o personalitat per poder retornar a l’escola ordinària, acompanyar a les seves famílies en aquest procés educatiu – terapèutic i donar suport als professionals de l’escola ordinària en la comprensió i atenció de les dificultats dels alumnes. Durant el curs, s’han portat a terme les accions pertinents encaminades a posar en funcionament l’aula. Seguim millorant l'escola Al 2016, hem realitzat les següents millores d'infraestructures i serveis: • 2 Ordinadors PC Escola. • 3 Ordinadors PC Aula d’Integral de Suport (AIS). • Obres d’adequació dels espais de l’AIS. • Un robot de cuina, per millorar les textures dels triturats dels alumnes de l’escola. 7
 8. 8. Creació i creixement Usuaris 29 (*) Professionals 14 (*) Dades promig 2016. El nostre Taller El Centre Ocupacional Taller Estimia és un centre concertat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya on atenem persones, majors de 16 anys, afectades de diversos trastorns neurològics, genètics i motrius, amb seqüeles físiques, psíquiques i sensorials. El nostre objectiu és promoure la inclusió social aportant els suports necessaris per aconseguir la màxima autonomia personal, millorar la qualitat de vida i afavorir la participació en la comunitat. Atenem de manera global i integradora les necessitats individuals de cada persona i les seves famílies . Oferim dos serveis en funció de les necessitats de suport de cada persona: • Servei de Teràpia Ocupacional • Servei d’Orientació i Inserció. La finalitat de tots dos és proporcionar un espai on cadascú tingui la satisfacció d’assolir objectius i de gaudir d’experiències i activitats riques i variades que afavoreixin el desenvolupament personal. Algunes de les nostres activitats i sortides Activitats de socialització, activitats de tecnologia i comunicació, activitats d’ocupació terapèutica (tallers de pintura, artesania i ceràmica), activitats esportives, activitats lúdiques i de temps lliure (sortides, celebracions...), taller de memòria i estimulació cognitiva, feines d’hort i jardineria... Destaquem PROJECTE ESTIMART: Els artistes del Taller Estimia troben a través de l’art el seu canal d’expressió. Per mitjà de la pintura poden experi- mentar, explorar, expressar-se, comunicar. És un espai on deixa brollar la imaginació i fer un treball creatiu i personal. Els acom- panyem en el seu procés creatiu i volem que seu talent sigui visible. La galeria online www.estimart.cat dóna la possibilitat als artistes del “Col·lectiu EstimArt” de donar a conèixer les seves obres. Igualment, s’han fet diferents exposicions al llarg de l’any: • DiversiArt, XL Jornades de la Discapacitat Centre Jujol-Can Negre. Sant Joan Despí. • Centre Cívic de Sarrià. Dins els actes organitzats pel Districte de Sarrià al voltant del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. 8 MEMÒRIA ESTIMIA 2016 ESTIMIA és taller
 9. 9. SERVEI DE FISIOTERÀPIA: El Centre Ocupacional des de aquest mes de gener pot oferir a tots els seus usuaris/es la possibilitat de fer fisioteràpia al centre. Gràcies al finançament del Ministerio de Asuntos Sociales s’ha habilitat una sala de fisioteràpia i comprar tot el material necessari. D’aquesta manera el centre ocupacional amplia la seva oferta de prestacions i dóna resposta a les necessitats dels seus usuaris. CURS DE DISSENY GRÀFIC: La Fundació Estimia, amb el patrocini de NETCENTRIC, ha organitzat un curs de “Iniciació al Disseny Gràfic” (32h.). S’han treballat conceptes bàsics del disseny gràfic a través de l’aplica- ció Photoshop. L’objectiu del curs ha estat: • Donar eines bàsiques per iniciar-se en el disseny gràfic, coneixent les seves possibles aplicacions i utilitzant-les a nivell pràctic dins l’àmbit laboral i/o personal de l’usuari. • Adaptar el ritme de treball a les diferents capacitats d’aprenentatge dels usuaris, oferint una atenció indivi- dualitzada, amb els suports tècnics i personals necessa- ris per cada alumne. Hi han participat 10 alumnes entre usuaris/es del Centre Ocupacional, de la Residència i d’altres entitats. S’han fet 16 sessions de dues hores cadascuna d’octubre a desembre. El curs l’ha impartit un dissenyador gràfic del CET Odisseny de la Fundació Pere Mitjans amb el suport de dues educadores del Centre Ocupacional Estimia. Gràcies a Durant el curs hem comptat amb el inestimable suport de persones volun- tàries per activitats com esport, sortides, etc. Una voluntària ha participat durant tot el curs en el taller de pintura, un matí a la setmana. Una altra voluntària ens ha acompanyat en les sortides durant gran part del curs i una altra ens ajuda, un cop per setmana, a l’hort i també ens va acompanyar a l’excursió de tres dies. També tenim un conveni de col·laboració amb el Col·legi Sant Ignasi, dins del Programa Social de Batxillerat, i 9 dels seus alumnes han participat com a voluntaris al taller, al llarg del curs escolar. Seguim millorant el Taller A més de les revisions periòdiques dels diferents espais, instal·lacions i equipaments com calderes, calefacció, ascensor, extintors, desguassos, etc. , s’han dut a terme: • Arranjament portes lavabos per afavorir l’accessibilitat. • Adequació mòdul com a Sala de Fisioteràpia. • Dos ordinadors per l’aula de comunicació. • Televisió per aula comunicació. • Butaques adaptades. • Riels per quadres per poder exposar a les aules. • Safates forn de ceràmica. • Moble parament lavabo. • Neteja i poda general de l’arbrat del jardí i de la resta d’instal·lacions. 9
 10. 10. La nostra residència La residència Estimia és un servei d’atenció residencial per a persones amb discapacitat, totalment equipat, al barri de Sarrià. L’edifici, de set plantes, està distribuït en tres unitats de convivència independents adaptades als perfils dels residents. Disposa de 30 places, en habitacions individuals i dobles, i diversos espais comuns per donar el màxim confort als residents. Es troba al costat del Centre d’Atenció Primària de Sarrià, fet que garanteix l’accessi- bilitat als serveis mèdics que requereixen els residents. L’objectiu de la residència per al 2016 era arribar al 100 % de l’ocupació. A 1 de gener hi havia 20 residents, 66 % d’ocupació, i a 31 de desembre estàvem a 30 residents, el 100 %. La incorporació de 13 noves persones ha estat positiva. Els residents han anat incorporant nous companys així com acceptant de bon grat els canvis en la reorganització de la vida diària (habitacions, menjadors, espais comuns, etc.). Les nostres activitats La proposta de la Residència Estimia és que els residents siguin uns veïns més del barri, oberts a l’entorn, promovent la participació en totes les activitats i esdeveniments siguin lúdics. Per això, es realitzen individualment, fora de la residència i segons siguin les preferències i possibilitats, activitats diverses com piscina, pintura, arts plàstiques, esport, manipulats, musicoteràpia, etc. Participació en activitats inclusives, fora de la residència durant el 2016: • Activitats al c/ Anglí: participen 17 residents • Colònies AIS. Han participat 8 residents • Curs bàsic d’iniciació al disseny gràfic (32h): 2 residents • Cursa solidària 2016 – districte Sarrià: 15 residents • Sortides – Esquerdes: 3 residents • Activitats Associació Auxilia: 5 activitats, 5 participants en cada activitat. • Sortides pel barri, organitzades pers monitors de la residència i el suport de voluntaris. 80 sortides. 5 residents cada sortida. 10 MEMÒRIA ESTIMIA 2016 ESTIMIA és Residència Usuaris 30 (*) Professionals 37 (*) Dades a 31/12/16. Llar i benestar
 11. 11. 11 Destaquem La incorporació de nous residents, arribant al 100% d’ocupació, i la posada en marxa de la cuina de la residència. Gràcies a PRÀCTIQUES: • CEDESCA • UIC DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA: • 30 hores de treball en la comunitat. VOLUNTARIAT: • Escola St. Ignasi: 6 alumnes realitzant 57 h de voluntariat. • Escola Sagrat Cor: 20 alumnes i 4 pares realitzant 1,5 h, 5 sessions. • Voluntaris Estimia: 4 . • Associació catalana de Reiki: 4 voluntaris setmanals, 2 h. • Casal St. Ignacio de Loyola. • AIS, ayuda a la infancia. Activitats de lleure.
 12. 12. • Marc Enrich • Marc Enrich • Silvia Claret • Josefina Rocamora • Montse Castell • Ana Mira • Silvia Claret GERÈNCIA PATRONAT ESCOLA ESTIMIA DIRECCIÓ ESCOLA • Josefina Rocamora DIRECCIÓ TALLER • Montse Castell DIRECCIÓ SAR-CAE • T. Social • Educadors • Auxiliars E. TÈCNIC ATENCIÓ • Cuidadors • Infermera • Fisioterapeuta • T. Social • Metge • Psiquiatra/Neuròleg E. TÈCNIC ATENCIÓ • Administració • Neteja • Manteniment • Cuina ATENCIÓ INDIRECTA PRÀCTIQUES VOLUNTARIS • Administració • Manteniment • Neteja • Monitors Transport P. SUPORT SUBDIRECTORA MEMÒRIA ESTIMIA 2016 COM treballem 12 Organigrama Així treballem i ens organitzem Xarxes Treballar en xarxa amb aquells que són excel·lents en el seu camp ens permet oferir el millor de nosaltres. TALLER ESTIMIA COMITÉ DIRECTOR RESIDENCIA ESTIMIA • Ana Mira CLAUSTRE • Professors • Especialistes EDUCADORS PRÀCTIQUES VOLUNTARIS PRÀCTIQUES VOLUNTARIS P. SUPORT • Administració • Manteniment • Neteja • Monitor Piscina
 13. 13. Què més hem fet • Membres de Som Energia. • Hem dinamitzat una activitat el Dia de la Discapacitat mitjançant l’art al Districte de Sarrià Sant Gervasi. • Hem posat una parada de DVD amb l’objectiu de captar fons. • Hem participat a la fira d’Economia Social que ha muntat l’Ajuntament de Barcelona durant el Nadal. • Continuem col·laborant amb el Centre d’Higiene i Salut Mental de Les Corts per a un nou projecte en el marc de la Salut mental i els trastorns de conducta i s’ha començat a posar en marxa. Què mou al nostre equip A la Fundació Estimia treballem sobre les següents premisses: • Les persones són l’eix de la nostra tasca. • L’equip és la base d’un projecte de qualitat. • Estem oberts, a les noves necessitats i ens adaptem en cada moment. Tots els serveis comptem amb professionals específics i especialitzats per a cada lloc de treball, adap- tant-nos de forma constant a les necessitats de les persones ateses. En el nostre equip, hi trobem metges, infermeres, psicòlegs, psicopedagogs, pedagogs, mestres, educadors, treballadors socials, monitors, cuidadors... amb el suport del personal d’atenció indirecte necessari: neteja, cuina, administració, secretaria i direcció. Comptem amb l’inestimable suport de voluntaris i professionals en pràctiques (fruit del conveni amb diferents universitats) per al dia a dia dels nostres centres. Formar-nos per millorar Estem constantment preocupats per la formació dels nostres professionals, així com del nostre personal en pràctiques i de suport. Per això, hem participat a diferents cursos i tallers al llarg de l'any: • Mobilització activa de persones amb discapacitat. • Manipulats d’aliments. • Espai de Reflexió ètica de la Residencia Estimia i Emili Benedetti. • Reflexió sobre la missió i intervenció com a educadors amb persones amb pluridiscapacitat. • Jornada Compliance Social. • Avaluació, pronòstic i factors de risc en persones amb dany cerebral adquirit. • Congrés de Medicina Miofuncional Orofacial. • Curs Dinàmica i reciprocitat de les vinculacions emocionals. • Curs avaluació i intervenció en el deteriorament cognitiu. • Jornades “Emocions: singularitat i complexitat”. • Jornada sobre “Seguretat alimentària en deglució de risc”. • Seminaris des de l’abordament de la teràpia i intervenció estratègica organitzats per l’Institut Gestalt: Casos de difícil catalogació, Trastorns de l’alimentació, Psicomitologia estratègica i Intervenció escolar. • Seminari de coordinació Escoles d’Educació Especial. • Trobades de presentació d’experiències sistèmiques organitzades per la Xarxa. d’Escoles Sistèmiques a l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. • Participació en les 9es Jornades d’Educació de Dincat. De la teoria a la pràctica. • II Congrés Estatal sobre Alteracions de Conducta. Redissenyant els suports a les persones. • Seminari d’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials derivades a trastorn mental. • Formació i assessorament del projecte de Salut Mental per l’entitat INTRESS. • Participació al Congrés de l’AEES Dincat. També hem acollit els cursos de fisio-respiratòria de la SEFIP (Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría) a les instal·lacions de nostra Fundació. Comptem amb els assessoraments puntuals de la Dra. Boada, per ajudar-nos a millorar en la nostra feina. 13
 14. 14. MEMÒRIA ESTIMIA 2016 ESTIMIA testimonis 14 Sempre que fem sortides en grup, em dóna per pensar com ens deu veure la gent. La relació que tenim els cuidadors i educadors amb ells, és de total normalitat vist des de dins, però... i des de fora? 8,10,12 cadires de rodes dinant en un restaurant de la Barceloneta amb els seus corresponents cuidadors i/o educadors... 6,7,8 cadires de rodes anant de colònies a un Hotel de 4 estrelles, compartint habita- ció usuaris i cuidadors... La gent que ens creuem en aquestes sortides què deu pensar? Com veuen ells la discapacitat? Carme Xart, cuidadora de la Residència. De tots els llocs on he viscut, la Residència Estimia està prou bé tot i que hi ha coses a millorar. Roger, usuari de la Residència.
 15. 15. 15 M’agrada molt poder anar al Taller a fer activitats. A la Residència el menjar ès fantàstic. Per al 2017 m’agradaria aprendre informàtica, fer musicoteràpia i visitar museus. Loli, usuària de la Residència. M’agrada la gent que ha entrat nova i les sortides que fem amb els voluntaris. Aquest any m’agradaria fer musicoteràpia i que vinguessin a fer actuacions de ball o música a la residència. Ismael, usuari de la Residència.
 16. 16. Moments que guardo per sempre... • En una nevada molt forta, quan tota la ciutat es va quedar saturada i inco- municada, un grup d’usuaris i professionals es van haver de quedar a dormir al Taller perquè ni els transports ni les famílies no podien arribar a recollir-los. • Quan vam estar preparant durant 2 anys una obra de teatre i al final la vam poder representar en un teatre de debò. • Quan anem de colònies i fem activitats o ballem plegats a la nit, sempre ho passem molt bé. Àdria Vivas i Mestres, educadora del Taller. M’ho passo bé a l’escola, tinc amics, aprenc coses noves, treballo amb l’Ipad, puc veure la TV amb wifi, quan fa bon temps podem sortir al pati, m’agrada el menjar, treballar amb l’ordinador, fer fisio amb el Quim, sortir d’excursió... M’agrada molt l’escola i el meu professor. M’agradaria ser Dj en el futur ... Samir, usuari de l’Escola Venir al centro ya es especial por el hecho de ver a todo el mundo en general, com- pañeros, educadoras, monitoras, chicas de prácticas, a todo el mundo. Por el hecho de relacionarme y hacer algo. Siempre he sido bastante activo y no quiero parar de hacer cosas. Para el 2017, me gustaría seguir pintando y participar en proyectos de pintura. Hasta ahora había estado haciendo manipulados y las educadoras me han animado a pintar y me gusta. Fermín Fernández, usuari del Taller MEMÒRIA ESTIMIA 2016 ESTIMIA moments 16
 17. 17. ESTIMIA paraules MEMÒRIA ESTIMIA 2016 17 La Fundació és quasi tot per nosaltres. Quan vaig arribar a l'Escola, necessitava recolzar-me en algú que conegués de primera mà la nostra situació. M’han ajudat molt amb el nen i a nosaltres com a pares. M’agrada com tenen cura del meu fill, com li donen el que necessita no només a un nivell educatiu, sinó en general. Estic molt tranquil·la perquè el meu fill està en bones mans. Els educadors són, també, la nostra família. No podria haver-hi un lloc millor. Eva, mare de Carlos Serrano. La Cristina està molt a gust, al Taller. Està ben cuidada i té relació amb altres persones. Està en família i tots la coneixen bé. És la diferència amb altres llocs: tenim una relació pròxima, fluida i constant amb l’equip. Els educadors són dolços amb ella. Estic tranquil·la perquè ella està ben atesa! Rosa Maria, mare de Cristina Aymerich. La Fundació m'ha canviat la vida. És com una família. Luis està ben cuidat i acollit. El meu fill està encantat, que és el més important per a una mare. Estimia m'aporta tranquil·litat. M'ha donat una llum. Tinc poca família, sóc gran i sé que ell sempre estarà ben cuidat. Montserrat, mare de Luis Acero. Estimia és donar sentit i qualitat de vida a les persones que atenem, treball en equip, convivència, cooperació, respecte, emocions compartides, treball i diversió. Estimia és una realitat diferent, on la feina dels seus professionals té com a finalitat normalitzar les diferències.
 18. 18. Dades econòmiques Et presentem les dades econòmiques de l’any 2016. Les nostres dades són anualment auditades per GIA Auditors. Al web www.fundacioestimia.org, podràs veure més informació sobre contractes públics, convenis i subvencions, així com altra informació que dóna compliment a la Llei de Transparència. L’acurada gestió dels recursos i les diferents col·laboracions desinteressades permeten tenir un lleuger superàvit que es destina generar un petit fons de reserva o cobrir possibles imprevistos. El finançament dels nostres serveis és majoritàriament públic, a través de subvencions i concerts amb l’administra- ció pública. També cal destacar el suport econòmic de les famílies, en el pagament d’activitats complementàries i altres aportacions i col·laboracions que ens ajuden a millorar els serveis prestats. El servei que, per les seves característiques, suposa una major despesa és la residència, seguit de l’escola i del taller. El lleure representa una petita part, degut a que és un programa que, tot i que fa temps que es fan activitats de lleure, s’ha diferenciat com a servei des de fa poc. Es pot veure la distribució en el gràfics següents. MEMÒRIA ESTIMIA 2016 ELS NOSTRES recursos 18 1’1 % 7’5 % 14’3 % 77’1 % Donacions Subvencions a immobilitzat Quotes Concerts i subvencions LLEURE ESCOLA RESIDENCIA TALLER 2 % 41 % 44 % 13 % COM ENS FINACEM DESPESES PER SERVEIS COMPTE DE RESULTATS 2016 Quotes 352.661,13 Concerts i subvencions 1.903.966,21 Donacions 26.382,76 Altres 240,89 Subvencions a immobilitzat 186.246,28 Total ingressos 2.469.497,27 Aprovisionaments 180.941,56 Despeses d'explotació 297.532,37 Personal 1.698.893,49 Amortitzacions 230.806,37 Total despeses 2.408.173,79 INGRESSOS DESPESES RESULTAT DE L’EXERCICI 61.323,48
 19. 19. Agraïments MEMÒRIA ESTIMIA 2016 Estimia és possible gràcies al suport de les administracions públiques, altres organitzacions i empreses col·laboradores. A tots ells, gràcies pel seu suport i confiança. Amb el suport de: Amb la col·laboració de: Gràcies a les famílies per la seva confiança; als professionals per la seva absoluta dedicació; als voluntaris pel seu compromís; i a totes les persones que feu possible ESTIMIA. 19 • Afis • AIS, Ayuda a la Infancia • Ajuntament Sant Joan Despí • Associació Esportiva BCN • Centre Civic Casa Sagnier • Col·legi Sant Ignasi - Sarrià • Deloitte • DKW Integralia • Dues Paraules • Edifils.a. • El Mundo Deportivo • Facultat de Psicologia, UB • Facultat d’Educació, UAB • Fundació Antoni Serra • Fundació Setba • Fundació Somni dels Nens • Fundació Pere Tarrés, Escola de Treball Social i Educació Social • Gràfiques Centelles • Grup Assistència • IBG • Meetmrcambell • Mundocole • Netcentric • OYSHO • Piel Noble • Pizzas Boston • Restaurant DOP • Senfer Limpiezas • Sogeti • Telefónica • TMB
 20. 20. C/ Anglí, 50 • 08017 Barcelona secretaria@fundacioestimia.org • T. 93 204 22 69 www.fundacioestimia.org MEMÒRIA 2016

×