Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Msoles375xarxesinformatiques

630 views

Published on

presentació sobre xarxes informàtiques

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Msoles375xarxesinformatiques

 1. 1. Marçal Soles Paitivi 1 XARXES INFORMATIQUES
 2. 2. Marçal Soles Paitivi 2 Index ● (Dia 3)Tipus de xarxa (en bus i en anell) ● (Dia 4)Tipus de xarxa (en arbre i en estrella) ● (Dia 5)Mitja de transmisio ● (Dia 6) Elemetns d'interconeccio (repetidor, bridge, switch) ● (Dia 7) Elements d'interconeccio ( gateway, routers) ● (Dia 8)Configuracio de l'adaptador de xarxa ● (Dia 9)Protocol TCP/IP ● (Dia 10)Bilbiografia
 3. 3. Marçal Soles Paitivi 3 Tipus de xarxa ● EN BUS:La xarxa en bus és una topologia de xarxa on els nodes estan connectats a un medi de comunicació comú bidireccional: el bus, on es troben ben definits els punts de terminació. ● EN ANELL:En informàtica, la xarxa en anell és una topologia de xarxa on cada node té una única connexió d'entrada i una altra de sortida. Cada node es connecta amb el següent fins l'últim que s'ha de connectar amb el primer. D'aquesta manera, es forma un camí unidireccional tancat format per enllaços punt a punt entre cada node.
 4. 4. Marçal Soles Paitivi 4 Tipus de xarxes ● EN ARBRE:La Xarxa en arbre o Jeràrquica és una topologia de xarxa on cada node pot estar connectat a un node superior i del que poden penjar diversos nodes inferiors formant un arbre. ● EN ESTRELLA:La Xarxa en estrella és una topologia de xarxa on els nodes estan connectats a un node central o hub mitjançant enllaços punt a punt, que actua d'enrutador per transmetre els missatges entre nodes.
 5. 5. Marçal Soles Paitivi 5 Mitja de transmissio El parell trenat: Consisteix en un parell de fils de coure conductors croats entre si, amb l'objectiu de reduir el soroll de diafonía. A major nombre de creus per unitat de longitud, millor comportament davant el problema de diafonía. Bucle d'abonat: És l'últim tram de cable existent entre el telefóno d'un abonat i la central a la qual es troba connectat. Aquest cable sol ser UTP Cat.3 i en l'actualitat és un dels mitjans mes utilitzats per a transport de banda ampla, a causa que és una infraestructura que aquesta implantada en el 100% de les ciutats. Xarxes LAN: En aquest cas s'empra UTP Cat.5 o Cat.6 per a transmissió de dades.Aconseguint velocitats de diversos centenars de Mbps. Un exemple d'aquest ús ho constitueixen les xarxes 10/100/1000BASI-T. El cable coaxial: Es compon d'un fil conductor, anomenat nucli, i un mallazo extern separats per un dielèctric o aïllant. La fibra òptica. VIDIO! Es un vidio que ens ensenya com es construeix la fibra optica.
 6. 6. Marçal Soles Paitivi 6 Elements d'interconeccio Els repetidors: Un repetidor és un dispositiu electrònic que rep un senyal dèbil o de baix nivell i la retransmet a un nivell més alt i/o a més potència, de manera que el senyal pugui cobrir distàncies més llargues sense degradació. Els ponts (bridges):Un pont de xarxa o bridge es un dispositiu d'interconnexió de xarxes d'ordinadors que opera amb la capa 2 (nivell d'enllaç de dades) del model OSI. Aquest interconecta dos segments de xarxa (o divideix una xarxa en segments) fent el passatge de dades d'una xarxa a l'altre, amb base de la direcció física de destí de cada paquet. Els commutadors (switchs):Un commutador (en anglès switch) és un aparell de xarxes que permet agrupar a un conjunt d'ordinadors i fer que passin pel mateix cable. A diferència dels concentradors, per cada paquet que hi arriba, el commutador l'envia només al seu destí.
 7. 7. Marçal Soles Paitivi 7 Elemetns d'interconeccio Els encaminadors (routers): Un encaminador o enrutador (en anglès router) és un dispositiu de xarxa de nivell 3 del model OSI. Pren la informació del nivell de xarxa (adreça IP) per a prendre les decisions d'encaminament: escollir el camí o ruta més adequada per on reenviar les dades rebudes. Les passarel·les (gateway):Un gateway o passarel·la és un dispositiu que permet interconnectar xarxes que utilitzen arquitectures diferents, és una porta d'enllaç amb una xarxa. Els gateways actuen en el nivell 4 (de transport) i superiors del model OSI. La majoria dels gateways s'implementin per programari.
 8. 8. Marçal Soles Paitivi 8 Configuració de l'adaptador de xarxa (Network Adaptor). Dispositiu o placa (targeta) que s'annexa a un ordinador que permet comunicar-la amb altres ordinadors formant una xarxa. Un adaptador de xarxa pot permetre crear una xarxa sense fils o filat. Un adaptador de xarxa pot venir en forma de placa o targeta, que s'insereix en la placa mare, aquestes són anomenades plaques de xarxa. També els podem trobar en petits dispositius que s'insereixen generalment en un port USB, aquests solen oferir generalment una connexió sense fils. Per canviar la configuració de l'adaptador de xarxa 1.Obre l'Administrador de dispositius. 2. Fes doble clic a Adaptadors de xarxa. 3.Fes clic amb el botó secundari del ratolí (ratolí) a l'adaptador de xarxa per al qual voleu canviar la configuració i, a continuació, feu clic a Propietats. 4.En la fitxa Opcions avançades, feu els canvis apropiats.
 9. 9. Marçal Soles Paitivi 9 Protocol TCP/IP El nombre TCP / IP Prove de dos protocols importants de la familia, el Transmisio Control Protocol (TCP) i el Internet Protocol (IP). Tots junts arriben a ser mes de 100 protocols diferents definits en aquest conjunt. El TCP / IP es la base de l'internet que serveix per enllaçar ordinadors que utilitzen diferents sistemes operatius, incluient el PC, minicomputadores i computadores contrals sobre xarxes de area local i area extensa. TCP / IP va ser desarollada i demostrada per primera vegada al 1972 per el departamen de defensa dels EE.UU. Ejecutan en el ARPANET una xarxa de area extensa del dapartamen de defensa
 10. 10. Marçal Soles Paitivi 10 Bibliografia ● http://www.slideshare.net/amillet/xarxes-informatiques ● Per buscar informacio i fotografies he utilitzat 2 programes: ● http://www.google.es/ ● http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada ● http://www.youtube.com/?gl=MX&hl=es-MX Autor: Marçal Soles Paitivi Joan he tingut un problema amb la faltes: el teclat se m'ha desconfigurat i surten dobles ( ´´e) i el segon es que el corrector no em va be amb l'impress

×