Mapa conceptual sistema nervioso

14,131 views

Published on

  • Be the first to comment

Mapa conceptual sistema nervioso

  1. 1. Mapa conceptualsistema nerviosoMaría Bucarei
  2. 2. Sistema Encéfalo Prosencéfalo telencéfalo Nervioso Central diencéfalo Mesencéfalo mesencéfalo metencéfalo sistema Romboencéfalonervioso mielencéfalo Médula espinal Simpático Autónomo Parasimpático Sistema Nervioso Periférico Somático

×