Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geneettinen sukututkimus Vesilahden seudulla

Geneettinen sukututkimus Vesilahden seudulla esitelmä

 • Login to see the comments

Geneettinen sukututkimus Vesilahden seudulla

 1. 1. Geneettinen sukututkimus Vesilahden seudulla Vesilahti 14.6.2015 Marja Pirttivaara FT, MBA 14.6.2015 © Marja Pirttivaara 1
 2. 2. Sukututkimuksen käsitteitä ”Sukututkimuksella tarkoitetaan oman tai jonkun muun henkilön sukulaisen vaiheiden tutkimista.” Arkistolaitos: Käyttölupahakemus http://www.arkisto.fi/uploads/Aineistot/Lo makkeet/Kirkonkirjat/kayttolupahakemus_ kirkonkirjat_15052012_suojattu.pdf (4.3.2015) Geneettisellä sukututkimuksella tarkoitetaan oman tai jonkun muun henkilön sukulaisten keskinäisten sukulaisuussuhteiden ja vaiheiden tutkimista hyödyntämällä DNA-testejä yhdessä perinteisen sukututkimuksen ja historiallisten lähteiden kanssa. “Genetic genealogy: The use of DNA testing in combination with traditional genealogical and historical records to infer relationships between individuals.” International Society of Genetic Genealogy ISOGG: Genetics Glossary http://isogg.org/wiki/Genetics_Glossary#G (4.3.2015) 3.6.2015 © Marja Pirttivaara
 3. 3. Miksi geneettinen sukututkimus? • Tehdyn sukututkimuksen todentaminen tai kumoaminen • Sukunimen eri varianttien yhteyden selvittäminen • Kahden suvun yhteyden todentaminen tai kumoaminen • Sukututkimuksen kannalta lupaavien paikkojen ja suuntien etsiminen • Haploryhmäanalyysi (uteliaisuustutkimusta) • Esivanhempien kotimaan selvittäminen • Esivanhempien migraation selvittäminen • Tuntemattoman esivanhemman etsintä • Elossaolevien sukulaisten löytäminen • Terveystieto 14.6.2015 http://www.isogg.org/wiki/Genetic_genealogy Akseli Gallen-Kallelan valokuva, Wien, 1904, CC BY 2.0 https://www.flickr.com/photos/gallen-kallelanmuseo/14747845313/in/dateposted/
 4. 4. Ihmisen perimä Ihmisellä on • yksi perimä eli genomi, • soluja noin 1014 (*), • 23 kromosomiparia, • kromosomeissa geenejä noin 23 000, • perimässä emäspareja noin kolme miljardia, • SNPt eli snippi on yhden emäksen monimuotoisuus. 3.6.2015 • http://www.biomag.hus.fi/braincourse/L2.htm l Marja Pirttivaara
 5. 5. Perimä ja mutaatio • Kaikilla elollisilla ja lisääntymiskykyisillä lajeilla on perimä eli genomi, joka on koodattu DNAhan. • Ihmisen perimä on varastoitunut 23 kromosomipariin, joissa on geenejä. • 23. kromosomipari on sukukromosomit X ja Y. Miehillä sukukromosomipari on XY, naisella XX. • Mitokondriossa eli soluelimessä on omaa DNA:ta (mtDNA) • Mutaatio on perimässä tapahtunut rakenteellinen muutos. • Käytännön DNA-jaottelu: Y-DNA, autosomaali-DNA, X-DNA ja mtDNA. 3.6.2014 © Marja Pirttivaara © Marja Pirttivaara
 6. 6. Mistä on pienet tytöt ja pojat tehty? A-C-T-G A Adeniini C Sytosiini T Tymiini G Guaniini Youtube: The DNA Song 14.6.2015 Marja Pirttivaara Kuvat Wikipedia CC BY-SA 3.0
 7. 7. Sukulaisten yhteinen DNA 3.6.2015 © Marja Pirttivaara© Blaine T. Bettiner CC 4.0
 8. 8. Suomi DNA, N1c1 Y-DNA & Sastamala- Huittinen-Eura-Vesilahti Regions projektit 14.6.2015 Marja Pirttivaara 8 Finland DNA N1c1 Y-DNA Sastamala Huittinen Eura Vesilahti Regions Yht. jäseniä 5247 882 100 Y-DNA 12 3558 866 63 Y-DNA 67 2606 686 56 Y-DNA 111 610 279 24 BIG Y 206 111 18 mtDNA 2681 412 63 mtDNA Full 1633 282 51 Family Finder 1981 406 85
 9. 9. “Neljä suurta” tarjoavat testejä • Family Tree DNA (FTDNA) http://www.familytreedna.com • 23andMe http://www.23andme.com • Ancestry http://www.ancestry.com • National Geographic https://genographic.nationalgeographic.com/ • Lisäksi muita pienempiä: http://www.isogg.org/wiki/List_of_DNA_testing_companies • Kuluttajagenomiikan markkinoiden uskotaan kasvavan edelleen nopeasti, vuoden 2015 aikana saavutetaan todennäköisesti kolmen miljoonan testatun raja. (Spencer Wells, director, National Geographic Genographic Project). 3.6.2015 Marja Pirttivaara
 10. 10. Family Tree DNA testit Testit 27.1.2015 Isälinja Y-DNA (miehille) Yhdistelmätestipaketit 12, 25, 37, 67 ja 111 markkeria Family Finder +mtDNA BIG Y Family Finder + Y-DNA (miehille) Äitilinja mtDNA (kaikille) Y-DNA + mtDNA (miehille) mtDNAPlus Comprehensive Genome (miehille) Y-DNA67, FF, MFS mtFullSequence Autosomaalitesti, kaikki sukulinjat (kaikille) Siirtoja Family Finder Y-DNA , autosomal DNA Personoidut raportit Y-DNA, mtDNA, autosmaali DNA HUOM: Finland DNA projektin jäsenille pysyviä alennuksia, kun tilaa täältä: http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?&group=Finland&vGroup=finland © Marja Pirttivaara3.6.2015
 11. 11. Gene by Gene / Family Tree DNA laboratorio © Mika Pirttivaara4.3.2027
 12. 12. Gene by Gene laboratorio akkreditoinnit 3.6.2015 Marja Pirttivaara Accreditations for Molecular Pathology and Relationship Testing https://www.genebygene.com/
 13. 13. Isovanhemmat Vanhemmat Great Grandparents Nainen: XX Äiti: XX Äidinisän isä: XY Äidinisän äiti: XX Äidinäidin isä: XY Äidinäidin äiti: XX Äidinäiti: XX Äidinisä: XY Isänisän isä: XY Isänisän äiti: XX Isänäidin isä: XY Isänäidin äiti: XX Isänäiti: XXIsänisä: XY Isä XY Mistä naisen X-kromosomi tulee? 3.6.2015 © Marja Pirttivaara
 14. 14. Isovanhemmat Vanhemmat Great Grandparents Mies: XY Äiti: XX Äidinisän isä: XY Äidinisän äiti: XX Äidinäidin isä: XY Äidinäidin äiti: XX Äidinäiti: XX Äidinisä: XY Isänisän isä: XY Isänisän äiti: XX Isänisä: XY Isä XY Mistä miehen X-kromosomi tulee? Isänäiti: XX Isänäidin isä: XY Isänäidin äiti: XX 3.6.2015 © Marja Pirttivaara
 15. 15. © Marja Pirttivaara3.6.2015 Tulokset: MyFTDNA
 16. 16. Y-DNA STR eli markkeritulokset © Gene by Gene lupa3.6.2015
 17. 17. Y-DNA N-M231 ISOGG haplopuu 2015 • • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a2 BY158/Z17902 • • • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a2* - • • • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a2a L591 • • • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a2b L1027 • • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a3 FGC13372/Z16975 • • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a4 Y4756/Z16981 • • • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a4* - • • • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a4a CTS8173 • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1b Y4706 • • • • • • • • N1c1a1a1b L1022 • • • • • • • N1c1a1a2 Z1936, CTS10082 • • • • • • • • N1c1a1a2* - • • • • • • • • N1c1a1a2a Z1925, Z1935 • • • • • • • • • N1c1a1a2a* - • • • • • • • • • N1c1a1a2a1 CTS1737/Z1927 • • • • • • • • • • N1c1a1a2a1* - • • • • • • • • • • N1c1a1a2a1a Z1941 • • • • • • • • • • • N1c1a1a2a1a* - • • • • • • • • • • • N1c1a1a2a1a1 Z1940 • • • • • • • • N1c1a1a2b L1034 • • • N1c2 F1008/L666 • • • • N1c2* - • • • • N1c2a M128 • • • • N1c2b P43 • • • • • N1c2b* - • • • • • N1c2b1 P63 • • • • • N1c2b2 L665 Noudettu 13.6.2015 http://www.isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpN.html N M231/Page91, M232/M2188 • N* - • N1 CTS11499/L735/M2291 • • N1* - • • N1a P189.2 • • N1b L732 • • • N1b* - • • • N1b1 L731, L733 • • N1c L729.1/M2087.1/Z15.1/Z548.1 • • • N1c* - • • • N1c1 M46/Page70/Tat, L395/M2080, P105 • • • • N1c1* - • • • • N1c1a M178, P298 • • • • • N1c1a* - • • • • • N1c1a1 L708/Z1951, F4325/L839 • • • • • • N1c1a1* - • • • • • • N1c1a1a L392, L1026/Z1973 • • • • • • • N1c1a1a* - • • • • • • • N1c1a1a1 CTS2929/VL29 • • • • • • • • N1c1a1a1* - • • • • • • • • N1c1a1a1a L550/S431 • • • • • • • • • N1c1a1a1a* - • • • • • • • • • N1c1a1a1a1 L1025 • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1* - • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a M2783 • • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a* - • • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a1 L149.2, L551
 18. 18. mtDNA-projekti kertoo äitilinjoista Marja Pirttivaara14.6.2015
 19. 19. Mitä oma DNA voi kertoa: Family Finder MyOrigins isä-äiti-lapsi 14.6.2015 © GenebyGene lupa 19Family Tree DNA MyOrigins metodologiasta: https://www.familytreedna.com/learn/family-finder-pages/myorigins-methodology
 20. 20. Isälinjoja 1/8 Vanhimman isälinjaisen esi-isän nimi Haploryhmä Haplogroup I1 (ISOGG) - M253 Anders Pehrsson Saara,1637-1707,Mouhijärvi I-M253 Joel Kuurnamaa b.1839 d.1913,Pöytyä I-M253 Henrik Laurila, 1707, Huittinen I-M253 Henric Ericsson Sorri, b~1570, Lavia I-M253 Erich Riippa, b. ~ 1570, Kylmäkoski I-M253 Petter Mattsson Torckoi,1657-1727 Akaa I-M253 Thomas Mårtensson, b. 1661 Punkalaidun I-M253 Markus Sipinpoika Koskenkorva, b.1676 Ilmajoki I-M253 Simon Thomasson, b. 1749, d.1809 Kiukainen I-M170 Simon Michelsson,~1705-1750 Ahlainen I-M253 Fredric Wahlroos,b.c. 1805, Eura I-M253 Marja Pirttivaara14.6.2015
 21. 21. Isälinjoja 2/8 Vanhimman isälinjaisen esi-isän nimi Haploryhmä Jacob Henricsson (Hurula), ~1680 - 1729 Karkku I-M253 Anders Michelss Hyvönen, b.1682, d.1745 Hämeenkyrö I-M253 Juho Jaakonpoika Saarenmaa b. 1760 and d.1825 I-M253 Pauli Jaakonp. Kittilä, b.1660 and d. 1732 Kiikka I-M253 Jaakko Juhonp. Hoppengren1700-1764, Kiikka I-M253 Eric Olofsson Huovila n. 1570, Toijala I-M253 Haplogroup I1a1b (ISOGG) - L22/S142 Thomas Thomasson Långfors b.1736 d.1785, Ahlainen I-L22 Haplogroup I1a1b1 (ISOGG) - P109 Simon Thomasson,1749-1809, Kiukainen I-P109 Marja Pirttivaara14.6.2015
 22. 22. Isälinjoja 3/8 Vanhimman isälinjaisen esi-isän nimi Haploryhmä Haplogroup I1a1b3a1 (ISOGG) - L258/S335 Henric Ericsson Sorri, b. ~1570, Lavia I-L258 Mats Hämäläin, b. abt. 1630,Uukuniemi I-L258 Klemetti Matinpoika Vappula.1600-luv. KuhmalahtiI-L258 Matti Hiitelä,1698-1753,Ikaalinen Kallionkieli I-L258 Mielitty/Mielittu/Mälitty, Vesilahti I-L258 Nurmo I-L258 Sigfrid Thomasson Kolipää, d. c.1630 Vesilahti I-L258 Haplogroup I1a1b4 (ISOGG) - L300/S241 August Pässinkivi,1856,Hunsala,Loppi I-L300 Haplogroup J Isak Salonen, b.1866, Eura J-F1614 Marja Pirttivaara14.6.2015
 23. 23. Isälinjoja 4/8 Vanhimman isälinjaisen esi-isän nimi Haploryhmä Haplogroup N1c1a (ISOGG) - M178, P298 Heikki Matinp. Eela,1624 - 1680, Säkylä N-M232 Jacob Gustavinpoika Pantsar b.1795 N-M178 Isaak Isaaksson,1697,Härkölahti,Korpilahti N-M232 Eskil Eskilsson Norris b.1708? d. 1761 Huittinen N-M232 Per Henriksson / Pekka Ruski, -1702, Kiukainen N-M232 Carl Johan Nordman, 1827-1872,Pori N-M232 Pesoin, b. 1500 Jääski? N-M178 Martti Akkanen d.1649 Kuolemajärvi N-M232 Unknown N-M178 Marja Pirttivaara14.6.2015
 24. 24. Isälinjoja 5/8 Vanhimman isälinjaisen esi-isän nimi Haploryhmä Haplogroup N1c1a1a1a (ISOGG) - L550/S431 Johan Michels Pietilä 1682-1758, Mynämäki N-L550 Heikki Matinpoika MUSTOO, 1707-1765 Pajukanta, Ori N-L550 Haplogroup N1c1a1a1b (ISOGG) - L1022 Heikki Matinpoika Joopi, 1681-1758, Luvia N-L1022 Antti Kaustin (Kaustinen), b. 1470 N-L1022 Josua Kauppinen, mother`s surname b.1830 N-L1022 Johan Mattsson Lautila, d. 1714 Ulvila N-L1022 Erkki Laurinpoika Laihia d. 6.1.1658 EURA N-L1022 Anders Marcusson Setälä,1656-1715,Kiikka N-L1022 Marja Pirttivaara14.6.2015
 25. 25. Isälinjoja 6/8 Vanhimman isälinjaisen esi-isän nimi Haploryhmä Simon Kijhl, b1701,d 1787 Kalanti N-M178 Mickel Lundsten, b. 1740 and d. 1822, Kiukainen N-L1022 Per Henriksson/Pekka Ruski,-1702,Kiukainen N-M178 Per Henriksson / Pekka Ruski,d.1702,Kiukainen N-M178 Haplogroup N1c1a1a2 (ISOGG) - Z1936, CTS10082 Johan Vähä-Seifväs,b.1735 and d.1774 Vesilahti N-CTS10082 Haplogroup N1c1a1a2a (ISOGG) - Z1925, Z1935 Tuomas Erkinpoika Huovari, ~1560-1620, Yläne N-Z1925 Haplogroup N1c1a1a2a1 (ISOGG) - CTS1737/Z1927 Anders Tiainen, 1704 - 1769,Nurmes N-CTS1737 Marja Pirttivaara14.6.2015
 26. 26. Isälinjoja 7/8 Vanhimman isälinjaisen esi-isän nimi Haploryhmä Haplogroup N1c1a1a2a1a (ISOGG) - Z1941 Mats Jöransson Vävymies b.1709 Mäntyharju N-Z1941 Haplogroup N1c1a1a2a1a1 (ISOGG) - Z1940 Benjam Jacobsson Keso, c.1700,Vesilahti N-Z1940 Haplogroup R1a1a (ISOGG) - M512 Henric Perss Ståhle, Rauma R-M512 Haplogroup R1a1a1b1 (ISOGG) - PF6217/S339/Z283 F. Nylund1917-1964,Björneborg R-Z283 Haplogroup R1a1a1b1a2b3 (ISOGG) - CTS3402/S3361 Anders Floman, b. 1738 d. 1809, Laitila R-CTS3402 Anders Larsson Floman,1738-1809,Laitila R-CTS3402 Marja Pirttivaara14.6.2015
 27. 27. Isälinjoja 8/8 Vanhimman isälinjaisen esi-isän nimi Haploryhmä Haplogroup R1b1a2 (ISOGG) - M269 Markku Antinpoika (Uotila), farmer 1561-1584 R-M269 Haplogroup R1b1a2a1a1c2b2b1 (ISOGG) - S505/Z330 Kaarlo Hyrske, b. 1898, Viipuri, Finland; d. 1983 R-Z330 Marja Pirttivaara14.6.2015
 28. 28. Äitilinjoja 1/8 Vanhimman äitilinjaisen esiäidin nimi Haploryhmä Fredrika Isaacsdr b. 1820 Lavia/Satakunta H Maria Hurunen, b.1724 and d.1753 H Selma Virtanen, H Maria Mattsdotter Kulmala,1816,Kauvatsa, H Helena Gabrielsdotter, b. 1792 Kauvatsa, H Caisa Mårtens:dr Klasmestare, 1706 - 1773 H Maria Kopotar,1713-16.5.1762, Joroinen, H Johanna Heikintytär 1833 Vampula H Kerttu Matintytär Välläri 1667-1720 H Brita Thomasdotter Pauhari, b. 1646 and d. 1722 H Marja Pirttivaara14.6.2015
 29. 29. Äitilinjoja 2/8 Vanhimman äitilinjaisen esiäidin nimi Haploryhmä Ida Augusta Berg b. ca 1875,Porvoo H1 Brita Henriksdr Rossi-YliHemminki, 1744 – 1789 H11a1 Helena Gabrielsdr., b. 1792, Kauvatsa H13a1a1d Lisa Pitkänen b.c.1730 d.1808 Sakkola H1a2 Tuomari/Domar, Laihia H1b1 Juliana Bertilintytär, b. 1703,Akaa H1c1 Anna Yrjöntr Roisio,1710-1779,Uusikirkko H1j Sofia Henricsdr (Yrjölä)1723-1798 Eräjärvi H1n4 Marja Pirttivaara14.6.2015
 30. 30. Äitilinjoja 3/8 Vanhimman äitilinjaisen esiäidin nimi Haploryhmä Brita Thomasdotter Asp, Kiikka, H2a1 H2a1 Margeta Johansdotter, b. 1757, d. 1812 Ähtäri H2a1a Rebecca Wallace, b. 1782 MD, d. 1816 VA H3-T152C! Caisa Simonsdr. Perho b. 1647 Loimaa, d 1711 H35 Malin Linna,b.1660-d.1734,Kihniö, Parkano H3h1 Margareta Heikkilä1670-1740Sarkola,Suoniemi H6a1a Brita Jöransdotter Hannula1661-1734Tammela, H6a1a Maria Jakoila, b.1690 Kokemäki I4a Marja Pirttivaara14.6.2015
 31. 31. Äitilinjoja 4/8 Vanhimman äitilinjaisen esiäidin nimi Haploryhmä Puranen, Brita Thomasdotter b. ca 1731 J1c2 Carin Johansdotter, b. 1724 Haapajärvi, J1c7 Stina Johansdotter, b. 1775, Somero J1c7a Margareta Sigfridi Laatu, b.1635 d.1723 Kylmäkoski J2a1a1a Kristiina Jaakon.tr b1755 Marttila Hirvas T1a1 Saara Kristina Heikintr Salo b.1801 d.1879 Suodenniemi T1a1b Kiiski, 18xx-1941 T2 Viitanen , Nokia T2e Elisabet Sigfridsdr (Ollinpoika),d.1680,Karkku T2f Dorothea Jacobsdr (Suikki) b.1628 Mouhijärvi T2f Marja Pirttivaara14.6.2015
 32. 32. Äitilinjoja 5/8 Vanhimman äitilinjaisen esiäidin nimi Haploryhmä Ingeborg Höök, d. 1741 in Perniö, U2 Brita Heikintr Rekola 1721 - 1794, Säkylä U4a Elin (Elli) Kemppinen (Häyhä) b.1766 d.1822 U5 Christina Sjelberg, b.1796, Nummi, Sierla, FIN U5 Carin Peckanen b.1761,Kuusamo, U5a2a1a Kirsti Heikintytär b. 1741 U5a2e Brita Johansdr.,b.1742,d.1790, Tottijärvi, U5a1b1 Maria Johansdr Pietilä e. Horola 1685-1754 U5a1b1 Anna Matintytär Pietilä b.1751, Vesilahti, U5a1b1 Maria Johansdr Pietilä e. Horola s.1680 d.1754 U5a1b1 Beata Henricsdr Koukkari, b. 1689, Sääksmäki U5a1b3 Marja Pirttivaara14.6.2015
 33. 33. Äitilinjoja 6/8 Vanhimman äitilinjaisen esiäidin nimi Haploryhmä Christina Mähönen, b.1785 U5b1b1a Jelena Artemjeva, 1773- Mantsinsaari, Salmi U5b1b1a Feodosia Andrejeva Klimova,1852, Hiitola, U5b1b1a Brita Thomasdr Magnula, b.1735 d.1779 Alastaro U5b1b1a Anna Hannuntytär, 1626-1703, Kemijärvi, U5b1b1a1a Maria Sipiläinen b.1829 SAKKOLA U5b1b1a1a Carin Rusatar,1715 ,d. 6. Dec 1757,Paltamo, U5b1b1a1a Brita Jacobsdr, 1605-1663,Tyrvää, U5b1b1a1a Anna Erkintytär (Nikkilä), b1780 and d. 1852 U5b1e1 Helena Räisänen, b. 1692 Rantasalmi? d. 1746 U5b1- T16189C!- T16192C! Marja Pirttivaara14.6.2015
 34. 34. Äitilinjoja 7/8 Vanhimman äitilinjaisen esiäidin nimi Haploryhmä Maria Isacsdotter 1730,marr.to Wuotila,Tyrnävä U8a1a1 Sofia Jöransdr.Lempoinen,1640-95,Kokemäki U8a1a1b Liisa Martintytär Eskola, b1710 d Eurajoki V1a1 Carin Olofdr, b.1752 and d.1786 Tornio V5 Lisa Mattsdotter, b. 1688 Loimaa and d. 1770 Loima X2c1 Marja Pirttivaara14.6.2015
 35. 35. Työkaluja raakadatan tutkimiseen • GedMatch, tee-se-itse vertailuja, mukana myös muinaisDNA- dataa – www.gedmatch.com • SNPedia & Promethease, terveystietoa DIY – www.snpedia.com – http://www.snpedia.com/index.php/Promethease – Regalado A: How a Wiki Is Keeping Direct-to-Consumer Genetics Alive, MIT Technology Review 2014 • ISOGG työkalulinkkilistat – http://www.isogg.org/wiki/Autosomal_DNA_tools – http://www.isogg.org/wiki/Y-DNA_tools – http://www.isogg.org/wiki/MtDNA_tools Marja Pirttivaara14.6.2015
 36. 36. Etiikka ja yksityisyys • Suomen Sukututkimusseuran käytännesäännöt • Geneettisen sukututkimuksen kansainväliset standrdit 2015 • Ihmisellä on oikeus tietää ja olla tietämättä • DNAn omistusoikeus Marja Pirttivaara14.6.2015
 37. 37. Testien tilaus https://www.familytreedna.com/groups/finla nd/about/background https://www.familytreedna.com/group- join.aspx?&group=Finland&vGroup=Finland Alennuskoodi kesällä 2015 Marja Pirttivaara14.6.2015
 38. 38. Kiitos! marja.pirttivaara @ gmail.com Twitter: Marja_P Bloggausta: www.genealogia.fi Kalvoesityksiä jaossa: http://www.slideshare.net/MarPir 14.6.2015 © Marja Pirttivaara 38

×