2015 03-15-salo-sukututkimuspaivat marja-pirttivaara_v3

Geneettisen tiedon käyttö
sukututkimuksen apuna
Valtakunnalliset Sukututkimuspäivät 2015
Salo 14.3.2015
Marja Pirttivaara
FT, MBA
Suomen Sukututkimusseuran hallituksen jäsen
14.3.2015 © Marja Pirttivaara 1
Sukututkimuksen käsitteitä
”Sukututkimuksella tarkoitetaan oman tai
jonkun muun henkilön sukulaisen
vaiheiden tutkimista.”
Arkistolaitos: Käyttölupahakemus
http://www.arkisto.fi/uploads/Aineistot/Lo
makkeet/Kirkonkirjat/kayttolupahakemus_
kirkonkirjat_15052012_suojattu.pdf
(4.3.2015)
Geneettisellä sukututkimuksella
tarkoitetaan oman tai jonkun muun
henkilön sukulaisten keskinäisten
sukulaisuussuhteiden ja vaiheiden
tutkimista hyödyntämällä DNA-testejä
yhdessä perinteisen sukututkimuksen ja
historiallisten lähteiden kanssa.
“Genetic genealogy: The use of DNA
testing in combination with traditional
genealogical and historical records to infer
relationships between individuals.”
International Society of Genetic Genealogy
ISOGG: Genetics Glossary
http://isogg.org/wiki/Genetics_Glossary#G
(4.3.2015)
14.3.2015 Marja Pirttivaara
Ihmisen perimä eli genomi
Ihmisellä on
• yksi perimä eli genomi,
• soluja noin sata biljoonaa eli
1014 (*),
• 23 kromosomiparia,
• kromosomeissa geenejä noin
23 000,
• perimässä emäspareja noin
kolme miljardia,
• SNPt eli snippi on yhden
emäksen monimuotoisuus,
• Y-DNA, mtDNA, X-DNA ja
autosomaaliDNA.
14.3.2015
• http://www.biomag.hus.fi/braincourse/L2.html
• https://fi.wikipedia.org/wiki/Suurten_lukujen_nimet
•
Marja Pirttivaara
Se pieni ero
© Marja Pirttivaara
14.3.2015
“Neljä suurta” tarjoavat testejä
• Family Tree DNA (FTDNA) http://www.familytreedna.com
• 23andMe http://www.23andme.com
• Ancestry http://www.ancestry.com
• National Geographic https://genographic.nationalgeographic.com/
• Lisäksi muita pienempiä:
http://www.isogg.org/wiki/List_of_DNA_testing_companies
• Kuluttajagenomiikan markkinoiden uskotaan kasvavan edelleen nopeasti,
vuoden 2015 aikana saavutetaan todennäköisesti kolmen miljoonan testatun
raja. (Spencer Wells, director, National Geographic Genographic Project).
Lisää markkinoiden koosta:
- http://cruwys.blogspot.co.uk/2015/01/what-is-current-size-of-consumer.html
- http://dna-explained.com/category/big-y/
14.3.2015 Marja Pirttivaara
DNA-testin valinta
• Tee kotityöt, mieti omat tavoitteesi: mitä haluat tietää? Isälinja, äitilinja, suvun
salaisuudet, tuntematon isä tai äiti, kaikki linjat, etninen tausta, migraatio,
terveystieto, sukuseuran yhteishanke…?
• Mieti, kenet tai keitä testaat.
• Älä tilaa naiselle Y-DNA-testiä, naisilla ei ole Y-kromosomia.
• Oman Y-DNA-linjan saa selville yhdellä Y-DNA-testillä, samoin mtDNA-testin.
• Sukuseurojen kannattaa tilata useampi kuin kahden linjan Y-DNA.
• Suvun vanhimman sukupolven miehet ovat hyviä testattavia, heiltä saa paitsi
isälinjasta kertovan Y-DNA myös Family Finder-testin, jolla näkee
mahdollisimman kauas taaksepäin.
• Vanhimman sukupolven etäserkkutesti (Family Finder) näyttää kauimmaksi
taaksepäin.
• Alaikäisten testaamisessa etiikka!
15.3.2015 © Marja Pirttivaara
DNA-testifirman valinta
• Mikä on yrityksen tietokannan koko, miten paljon on testattuja?
• Mihin maihin yritys myy testejä?
• Miltä yrityksen tulevaisuus näyttää?
• Mitä muita tuotteita ja palveluita yritys tarjoaa, saako lisätestejä?
• Minkälainen asiakaspalvelu yrityksellä on?
• Missä laboratoriossa testit tehdään, onko laboratorio akkreditoitu?
• Miten turvassa data on, mikä on yksityisyys?
• Onko yrityksellä tieteellistä näyttöä?
• Säilyttääkö yritys näytteet?
• Saako raakadatan itselleen?
• Tarjoaako yritys mahdollisuuksia projekteihin?
• Mitä testit maksavat, entä lähetyskustannukset?
http://www.isogg.org/wiki/Choosing_a_DNA_testing_company
15.3.2015 © Marja Pirttivaara
Näytteenotto
14.3.2015
Suomen Sukututkimusseuran toiminnanjohtaja PT. Kuusiluoma näyttää mallia.
Geneettinen sukututkimus kiinnosti Tieteiden yössä (Marja Pirttivaara, blogi, tammikuu 2015)
Video: kuvaus Laura Aho (SSS), ohjaus ja leikkaus Marja Pirttivaara
© Marja Pirttivaara14.3.2015
Tulokset: MyFTDNA
Y-DNA 25 matcheja kartalla
14.3.2015 © Marja Pirttivaara
Mitä oma DNA voi kertoa:
Family Finder testi MyOrigins
14.3.2015 © GenebyGene lupa
11Family Tree DNA MyOrigins metodologiasta:
https://www.familytreedna.com/learn/family-finder-pages/myorigins-methodology
Mieslinjojen vaellukset (Y-DNA)
© Gene by Gene lupa14.3.2015
Äitilinjojen vaellukset (mtDNA)
14.3.2015 © Gene by Gene lupa 13
Y-DNA N-M231 ISOGG haplopuu 2015
• • • • • • • • N1c1a1a1b L1022
• • • • • • • N1c1a1a2 Z1936, CTS10082
• • • • • • • • N1c1a1a2* -
• • • • • • • • N1c1a1a2a Z1925, Z1935
• • • • • • • • • N1c1a1a2a* -
• • • • • • • • • N1c1a1a2a1 CTS1737/Z1927
• • • • • • • • • • N1c1a1a2a1* -
• • • • • • • • • • N1c1a1a2a1a Z1941
• • • • • • • • • • • N1c1a1a2a1a* -
• • • • • • • • • • • N1c1a1a2a1a1 Z1940
• • • • • • • • N1c1a1a2b L1034
• • • N1c2 F1008/L666
• • • • N1c2* -
• • • • N1c2a M128
• • • • N1c2b P43
• • • • • N1c2b* -
• • • • • N1c2b1 P63
• • • • • N1c2b2 L665
N M231/Page91, M232/M2188
• N* -
• N1 CTS11499/L735/M2291
• • N1* -
• • N1a P189.2
• • N1b L732
• • • N1b* -
• • • N1b1 L731, L733
• • N1c L729.1/M2087.1/Z15.1/Z548.1
• • • N1c* -
• • • N1c1 M46/Page70/Tat, L395/M2080, P105
• • • • N1c1* -
• • • • N1c1a M178, P298
• • • • • N1c1a* -
• • • • • N1c1a1 L708/Z1951, F4325/L839
• • • • • • N1c1a1* -
• • • • • • N1c1a1a L392, L1026/Z1973
• • • • • • • N1c1a1a* -
• • • • • • • N1c1a1a1 CTS2929/VL29
• • • • • • • • N1c1a1a1* -
• • • • • • • • N1c1a1a1a L550/S431
• • • • • • • • • N1c1a1a1a* -
• • • • • • • • • N1c1a1a1a1 L1025
• • • • • • • • • • N1c1a1a1a1* -
• • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a M2783
• • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a* -
• • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a1 L149.2, L551
• • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a2 L591
• • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a3 L1027
• • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a4 FGC13372/Z16975
27.1.2015 http://www.isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpN.html
Salon seutukunnan Y-DNA-isälinjoja
Michel Dunderfelt, 1722-1788, Salo, Finland I-L22
Jacob Jöransson 1712-1788 Somero, Finland I-L22
Johan Lang, 1837,Salo, Finland I-L258
Johan Jacobsson Kujala 15.3.1822 Somero Finland I-M253
Anders Sandberg (Orädd) 1773 - 1829, Somero, Finl I-M253
Johan Andesson 1748- Perniö I-M253
Ambrosius Andersson, b.1500, Perniö, Finland N-M178
Mattz Henricsson 1670-1736 Halikko N-L648
Mickel Mickelsson Glader, 1727-1797, Muurla, Salo, N-M178
Thomas Johansson,1821-1888,Somero,Finland N-M178
Kustaa Oblatus Yli-Hingistö, Somero, Finland N-M178
Matts Henriksson 1670-1736, Halikko, Finland N-M178
Jacob Simonsson Laidola,1745-1793,Halikko,Finland N-M178
Henrik Johan Mickelsson, 03.04.1808, Perniö, Finla N-M178
Karl Magnus Fredriksson b. 1854 Bjärnå, Perniö.FIN N-M178
Karl Magnus Fredriksson b. 1854 Bjärnå, Perniö. N-M178
Suomusjärvi, Finland N-M178
1880 Halikko N-M232
Erik Johan Henricsson Mäkilä , Pertteli Finland N-M232
Arhip Pankratjev(Pankko) b.ca 1870 Voijärvi Uskela N-M232
Wikström,1895,Perniö,Finland R-M269
Kustaa Antinpoika Kivikaski,1737-1812,Perniö,Finla R-M417
13.9.2014 © Marja Pirttivaara
Salon seutukunnan mtDNA-äitilinjoja
Walborg Sigfridsdotter 1677-1757,Somero H
Maria Wilhelmiina Gustavintr,1851-1929 Halikko H
Maja Lena Karistoja, Pertteli H1am
Agneta Jöransdr, 1668-1752, Salo (Muurla) H1f
Maria Simonsdotter b. 1713, Caucuri, Kisko H1f1
Christina Mattsdotter,1762,St Bertils-Pertteli H49a
Eva Jobbsdotter Lambo,1798 Somero J1c2
Halikko,Finland J1c2c1
Stina Johansdotter, b. 1775, Somero J1c7a
Maja Stina Johansdotter,1800 -1847,Somero R
Maria Eliasdotter,1809-1851,Somero T2c2
Ingeborg Hök, d. 1741 in Perniö U2
Ebba Lovisa Rothström 12.4.1827 Näsegård,Perniö U4b1a3a
Maria Eriksdotter, b. 1778, Halikko U5
Pertteli U5
Annastina Heikint.Kelin1789 Terttilä,Somero U5b1b1a1a
Maria SYRJÄLÄ,1886-1930, Somero U6a3a1
Wife of Gustaf Mauritz Armfelt,1757, Salo V
23.9.2014 Marja Pirttivaara
MuinaisDNA-haploryhmätuloksia: Y-DNA ja mtDNA
Y-DNA Y-DNA
C-F3393 I-L460
CF-M3690 I-L68
C-P255 I-M258
C-V183 I-PF3796
C-V199 J-M67
F-M235 K-M526
F-P139 N-M231
HIJK-F929 Q1a
I-CTS4077 Q-Z780
I-CTS6343 R
I-CTS772 R1?
I-L1228 R-DF25
I-L460 R-L151
14.11.2014 Marja Pirttivaara
mtDNA mtDNA mtDNA
B2 J1c U
B4b'd'e K1 U2b
D1 K1a1a U2e1
D2a1 K1a1b1b U2e1'2'3
D4h3a K1a3a3 U3b
G2a1 K1a4a1a2b U4d
H K1c1 U5a1
H1ag1 K1e U5a1f1a
H1c L3 U5a2 or
U5a1f1a1
H1c9a N1a U5a2d
H2a2a1 O1a U5b1a
H2a2b1 R U5b2c
HV R3 U5b2c1
HV0a T2c2 U5e1
X2b
http://www.y-str.org/p/ancient-dna.html
FTDNA Finland DNA & N1c1 Y-DNA projektit
14.3.2015 © Marja Pirttivaara 18
Finland DNA N1c1 Y-DNA
Yht. jäseniä 4914 847
Y-DNA 12 3315 832
Y-DNA 67 2394 657
Y-DNA 111 556 269
Geno 2.0 Tr. 125 69
BIG Y 147 92
mtDNA 2538 405
mtDNA Full 1517 274
Family Finder 1763 382
Finland DNA projekti: liittyminen ja tilaukset
Alennuskoodi ”Salo15” voimassa 31.3.2015 saakka.
Jokainen voi kuulua useampaan FTDNA projektiin (usein hyödyllistä), voi myös
perustaa omia FTDNA projekteja.
Syitä ihmisten liikkumiselle
vuosisatojen aikana
• Kaupankäynti
• Ruukit
• Vesireitit ja tiet
• Vallan keskukset: julkinen valta ja uskonto
• Turun Akatemia piristysruiske liikkumiselle ja
säätykierrolle
• Avioliitot
• Sodat, nälänhätä ja taudit
• Seikkailunhalu
Marja Pirttivaara14.3.2015
Etiikka ja yksityisyys
• Suomen Sukututkimusseuran
käytännesäännöt
• Geneettisen sukututkimuksen
kansainväliset standrdit 2015
• Ihmisellä on oikeus tietää ja olla
tietämättä
• DNAn omistusoikeus
Marja Pirttivaara14.3.2015
Erinomainen sukututkija - sanapilvi
14.3.2015
Kerätty Kalliolan geneettisen sukututkimuksen kurssin osallistujien vastauksista maaliskuussa 2015
© Marja Pirttivaara
Hyviä ohjeita
• Aloita tunnetuista
ja jatka
tuntemattomaan.
• Anna tosiasioiden
puhua puolestaan.
• Analysoi todisteita.
Objektiivisesti ja
ilman
ennakkoasenteita
John R. Carpenterin mainio yhteenveto Gil
Grissonin periaatteista, CSI (TV-sarja)
• ISOGG www.isogg.org
• ISOGG Wiki
http://www.isogg.org/wiki
14.3.2015 Marja Pirttivaara
Kiitos!
marja.pirttivaara @ gmail.com
Twitter: Marja_P
Bloggausta: www.genealogia.fi
14.3.2015 © Marja Pirttivaara 23
1 of 23

Recommended

2015 05-19 Kirkkonummi by
2015 05-19 Kirkkonummi2015 05-19 Kirkkonummi
2015 05-19 KirkkonummiMarja Pirttivaara
1.7K views44 slides
2015 06-03-geek mp-c by
2015 06-03-geek mp-c2015 06-03-geek mp-c
2015 06-03-geek mp-cMarja Pirttivaara
2.4K views23 slides
Geneettinen sukututkimus Vesilahden seudulla by
Geneettinen sukututkimus Vesilahden seudullaGeneettinen sukututkimus Vesilahden seudulla
Geneettinen sukututkimus Vesilahden seudullaMarja Pirttivaara
4.2K views38 slides
Geneettinen sukututkimus Ylitornion suunnalla by
Geneettinen sukututkimus Ylitornion suunnallaGeneettinen sukututkimus Ylitornion suunnalla
Geneettinen sukututkimus Ylitornion suunnallaMarja Pirttivaara
4.6K views40 slides
2015 01-27-pirttivaara marja-kerava_geneettinen_sukututkimus_p by
2015 01-27-pirttivaara marja-kerava_geneettinen_sukututkimus_p2015 01-27-pirttivaara marja-kerava_geneettinen_sukututkimus_p
2015 01-27-pirttivaara marja-kerava_geneettinen_sukututkimus_pMarja Pirttivaara
5K views64 slides
2015-04-09 lempaala-marja_pirttivaara_f by
2015-04-09 lempaala-marja_pirttivaara_f2015-04-09 lempaala-marja_pirttivaara_f
2015-04-09 lempaala-marja_pirttivaara_fMarja Pirttivaara
1.7K views22 slides

More Related Content

What's hot

2016 02-24-pirttivaara marja-vammala by
2016 02-24-pirttivaara marja-vammala2016 02-24-pirttivaara marja-vammala
2016 02-24-pirttivaara marja-vammalaMarja Pirttivaara
2.4K views32 slides
Porvoo sukututkimus MP 2015-1029 by
Porvoo sukututkimus MP 2015-1029Porvoo sukututkimus MP 2015-1029
Porvoo sukututkimus MP 2015-1029Marja Pirttivaara
2.9K views34 slides
2014 09-23-pirttivaara marja-salo_f by
2014 09-23-pirttivaara marja-salo_f2014 09-23-pirttivaara marja-salo_f
2014 09-23-pirttivaara marja-salo_fMarja Pirttivaara
2.9K views23 slides
2014 09-pirttivaara marja-etela-pohjanmaa_f by
2014 09-pirttivaara marja-etela-pohjanmaa_f2014 09-pirttivaara marja-etela-pohjanmaa_f
2014 09-pirttivaara marja-etela-pohjanmaa_fMarja Pirttivaara
8K views31 slides
Kuulutko sukuuni 2015 by
Kuulutko sukuuni 2015Kuulutko sukuuni 2015
Kuulutko sukuuni 2015Marja Pirttivaara
6.3K views53 slides
2017 09-30-ikaalinen marja-pirttivaara_shorter by
2017 09-30-ikaalinen marja-pirttivaara_shorter2017 09-30-ikaalinen marja-pirttivaara_shorter
2017 09-30-ikaalinen marja-pirttivaara_shorterMarja Pirttivaara
3K views20 slides

What's hot(7)

Viewers also liked

2015 05-19 mechelinus-sukukokous_mp_tark by
2015 05-19 mechelinus-sukukokous_mp_tark2015 05-19 mechelinus-sukukokous_mp_tark
2015 05-19 mechelinus-sukukokous_mp_tarkMarja Pirttivaara
1.2K views30 slides
Open human genome data by
Open human genome dataOpen human genome data
Open human genome dataMarja Pirttivaara
2K views22 slides
2015 05-22-lajitietokeskus marja-pirtivaara by
2015 05-22-lajitietokeskus marja-pirtivaara2015 05-22-lajitietokeskus marja-pirtivaara
2015 05-22-lajitietokeskus marja-pirtivaaraMarja Pirttivaara
959 views8 slides
2017 01-14- peruskurssi-pirttivaara_marja_cr by
2017 01-14- peruskurssi-pirttivaara_marja_cr2017 01-14- peruskurssi-pirttivaara_marja_cr
2017 01-14- peruskurssi-pirttivaara_marja_crMarja Pirttivaara
8.6K views101 slides
2014 11-14-pirttivaara marja-ancient_dna by
2014 11-14-pirttivaara marja-ancient_dna2014 11-14-pirttivaara marja-ancient_dna
2014 11-14-pirttivaara marja-ancient_dnaMarja Pirttivaara
2K views19 slides
Suomi DNA projektin Luovutetun Karjalan isälinjoja by
Suomi DNA projektin Luovutetun Karjalan isälinjojaSuomi DNA projektin Luovutetun Karjalan isälinjoja
Suomi DNA projektin Luovutetun Karjalan isälinjojaMarja Pirttivaara
6.8K views33 slides

Viewers also liked(6)

2015 05-19 mechelinus-sukukokous_mp_tark by Marja Pirttivaara
2015 05-19 mechelinus-sukukokous_mp_tark2015 05-19 mechelinus-sukukokous_mp_tark
2015 05-19 mechelinus-sukukokous_mp_tark
Marja Pirttivaara1.2K views
2015 05-22-lajitietokeskus marja-pirtivaara by Marja Pirttivaara
2015 05-22-lajitietokeskus marja-pirtivaara2015 05-22-lajitietokeskus marja-pirtivaara
2015 05-22-lajitietokeskus marja-pirtivaara
Marja Pirttivaara959 views
2017 01-14- peruskurssi-pirttivaara_marja_cr by Marja Pirttivaara
2017 01-14- peruskurssi-pirttivaara_marja_cr2017 01-14- peruskurssi-pirttivaara_marja_cr
2017 01-14- peruskurssi-pirttivaara_marja_cr
Marja Pirttivaara8.6K views
Suomi DNA projektin Luovutetun Karjalan isälinjoja by Marja Pirttivaara
Suomi DNA projektin Luovutetun Karjalan isälinjojaSuomi DNA projektin Luovutetun Karjalan isälinjoja
Suomi DNA projektin Luovutetun Karjalan isälinjoja
Marja Pirttivaara6.8K views

More from Marja Pirttivaara

2018 1-11-Hki-marja pirttivaara by
2018 1-11-Hki-marja pirttivaara2018 1-11-Hki-marja pirttivaara
2018 1-11-Hki-marja pirttivaaraMarja Pirttivaara
2.3K views23 slides
2014 11-06-pirttivaara marja-lempaala by
2014 11-06-pirttivaara marja-lempaala2014 11-06-pirttivaara marja-lempaala
2014 11-06-pirttivaara marja-lempaalaMarja Pirttivaara
1.1K views23 slides
2014 09-10-hoidon-arvo pirttivaara by
2014 09-10-hoidon-arvo pirttivaara2014 09-10-hoidon-arvo pirttivaara
2014 09-10-hoidon-arvo pirttivaaraMarja Pirttivaara
668 views17 slides
2014 08-22-samk pori-pirttivaara_mp by
2014 08-22-samk pori-pirttivaara_mp2014 08-22-samk pori-pirttivaara_mp
2014 08-22-samk pori-pirttivaara_mpMarja Pirttivaara
597 views9 slides
Zitting c by
Zitting cZitting c
Zitting cMarja Pirttivaara
1.8K views12 slides
2014 05-27 marja-pirttivaara_sahkoinen_aitiyskortti by
2014 05-27 marja-pirttivaara_sahkoinen_aitiyskortti2014 05-27 marja-pirttivaara_sahkoinen_aitiyskortti
2014 05-27 marja-pirttivaara_sahkoinen_aitiyskorttiMarja Pirttivaara
228 views4 slides

More from Marja Pirttivaara(10)

2015 03-15-salo-sukututkimuspaivat marja-pirttivaara_v3

 • 1. Geneettisen tiedon käyttö sukututkimuksen apuna Valtakunnalliset Sukututkimuspäivät 2015 Salo 14.3.2015 Marja Pirttivaara FT, MBA Suomen Sukututkimusseuran hallituksen jäsen 14.3.2015 © Marja Pirttivaara 1
 • 2. Sukututkimuksen käsitteitä ”Sukututkimuksella tarkoitetaan oman tai jonkun muun henkilön sukulaisen vaiheiden tutkimista.” Arkistolaitos: Käyttölupahakemus http://www.arkisto.fi/uploads/Aineistot/Lo makkeet/Kirkonkirjat/kayttolupahakemus_ kirkonkirjat_15052012_suojattu.pdf (4.3.2015) Geneettisellä sukututkimuksella tarkoitetaan oman tai jonkun muun henkilön sukulaisten keskinäisten sukulaisuussuhteiden ja vaiheiden tutkimista hyödyntämällä DNA-testejä yhdessä perinteisen sukututkimuksen ja historiallisten lähteiden kanssa. “Genetic genealogy: The use of DNA testing in combination with traditional genealogical and historical records to infer relationships between individuals.” International Society of Genetic Genealogy ISOGG: Genetics Glossary http://isogg.org/wiki/Genetics_Glossary#G (4.3.2015) 14.3.2015 Marja Pirttivaara
 • 3. Ihmisen perimä eli genomi Ihmisellä on • yksi perimä eli genomi, • soluja noin sata biljoonaa eli 1014 (*), • 23 kromosomiparia, • kromosomeissa geenejä noin 23 000, • perimässä emäspareja noin kolme miljardia, • SNPt eli snippi on yhden emäksen monimuotoisuus, • Y-DNA, mtDNA, X-DNA ja autosomaaliDNA. 14.3.2015 • http://www.biomag.hus.fi/braincourse/L2.html • https://fi.wikipedia.org/wiki/Suurten_lukujen_nimet • Marja Pirttivaara
 • 4. Se pieni ero © Marja Pirttivaara 14.3.2015
 • 5. “Neljä suurta” tarjoavat testejä • Family Tree DNA (FTDNA) http://www.familytreedna.com • 23andMe http://www.23andme.com • Ancestry http://www.ancestry.com • National Geographic https://genographic.nationalgeographic.com/ • Lisäksi muita pienempiä: http://www.isogg.org/wiki/List_of_DNA_testing_companies • Kuluttajagenomiikan markkinoiden uskotaan kasvavan edelleen nopeasti, vuoden 2015 aikana saavutetaan todennäköisesti kolmen miljoonan testatun raja. (Spencer Wells, director, National Geographic Genographic Project). Lisää markkinoiden koosta: - http://cruwys.blogspot.co.uk/2015/01/what-is-current-size-of-consumer.html - http://dna-explained.com/category/big-y/ 14.3.2015 Marja Pirttivaara
 • 6. DNA-testin valinta • Tee kotityöt, mieti omat tavoitteesi: mitä haluat tietää? Isälinja, äitilinja, suvun salaisuudet, tuntematon isä tai äiti, kaikki linjat, etninen tausta, migraatio, terveystieto, sukuseuran yhteishanke…? • Mieti, kenet tai keitä testaat. • Älä tilaa naiselle Y-DNA-testiä, naisilla ei ole Y-kromosomia. • Oman Y-DNA-linjan saa selville yhdellä Y-DNA-testillä, samoin mtDNA-testin. • Sukuseurojen kannattaa tilata useampi kuin kahden linjan Y-DNA. • Suvun vanhimman sukupolven miehet ovat hyviä testattavia, heiltä saa paitsi isälinjasta kertovan Y-DNA myös Family Finder-testin, jolla näkee mahdollisimman kauas taaksepäin. • Vanhimman sukupolven etäserkkutesti (Family Finder) näyttää kauimmaksi taaksepäin. • Alaikäisten testaamisessa etiikka! 15.3.2015 © Marja Pirttivaara
 • 7. DNA-testifirman valinta • Mikä on yrityksen tietokannan koko, miten paljon on testattuja? • Mihin maihin yritys myy testejä? • Miltä yrityksen tulevaisuus näyttää? • Mitä muita tuotteita ja palveluita yritys tarjoaa, saako lisätestejä? • Minkälainen asiakaspalvelu yrityksellä on? • Missä laboratoriossa testit tehdään, onko laboratorio akkreditoitu? • Miten turvassa data on, mikä on yksityisyys? • Onko yrityksellä tieteellistä näyttöä? • Säilyttääkö yritys näytteet? • Saako raakadatan itselleen? • Tarjoaako yritys mahdollisuuksia projekteihin? • Mitä testit maksavat, entä lähetyskustannukset? http://www.isogg.org/wiki/Choosing_a_DNA_testing_company 15.3.2015 © Marja Pirttivaara
 • 8. Näytteenotto 14.3.2015 Suomen Sukututkimusseuran toiminnanjohtaja PT. Kuusiluoma näyttää mallia. Geneettinen sukututkimus kiinnosti Tieteiden yössä (Marja Pirttivaara, blogi, tammikuu 2015) Video: kuvaus Laura Aho (SSS), ohjaus ja leikkaus Marja Pirttivaara
 • 10. Y-DNA 25 matcheja kartalla 14.3.2015 © Marja Pirttivaara
 • 11. Mitä oma DNA voi kertoa: Family Finder testi MyOrigins 14.3.2015 © GenebyGene lupa 11Family Tree DNA MyOrigins metodologiasta: https://www.familytreedna.com/learn/family-finder-pages/myorigins-methodology
 • 12. Mieslinjojen vaellukset (Y-DNA) © Gene by Gene lupa14.3.2015
 • 14. Y-DNA N-M231 ISOGG haplopuu 2015 • • • • • • • • N1c1a1a1b L1022 • • • • • • • N1c1a1a2 Z1936, CTS10082 • • • • • • • • N1c1a1a2* - • • • • • • • • N1c1a1a2a Z1925, Z1935 • • • • • • • • • N1c1a1a2a* - • • • • • • • • • N1c1a1a2a1 CTS1737/Z1927 • • • • • • • • • • N1c1a1a2a1* - • • • • • • • • • • N1c1a1a2a1a Z1941 • • • • • • • • • • • N1c1a1a2a1a* - • • • • • • • • • • • N1c1a1a2a1a1 Z1940 • • • • • • • • N1c1a1a2b L1034 • • • N1c2 F1008/L666 • • • • N1c2* - • • • • N1c2a M128 • • • • N1c2b P43 • • • • • N1c2b* - • • • • • N1c2b1 P63 • • • • • N1c2b2 L665 N M231/Page91, M232/M2188 • N* - • N1 CTS11499/L735/M2291 • • N1* - • • N1a P189.2 • • N1b L732 • • • N1b* - • • • N1b1 L731, L733 • • N1c L729.1/M2087.1/Z15.1/Z548.1 • • • N1c* - • • • N1c1 M46/Page70/Tat, L395/M2080, P105 • • • • N1c1* - • • • • N1c1a M178, P298 • • • • • N1c1a* - • • • • • N1c1a1 L708/Z1951, F4325/L839 • • • • • • N1c1a1* - • • • • • • N1c1a1a L392, L1026/Z1973 • • • • • • • N1c1a1a* - • • • • • • • N1c1a1a1 CTS2929/VL29 • • • • • • • • N1c1a1a1* - • • • • • • • • N1c1a1a1a L550/S431 • • • • • • • • • N1c1a1a1a* - • • • • • • • • • N1c1a1a1a1 L1025 • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1* - • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a M2783 • • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a* - • • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a1 L149.2, L551 • • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a2 L591 • • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a3 L1027 • • • • • • • • • • • N1c1a1a1a1a4 FGC13372/Z16975 27.1.2015 http://www.isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpN.html
 • 15. Salon seutukunnan Y-DNA-isälinjoja Michel Dunderfelt, 1722-1788, Salo, Finland I-L22 Jacob Jöransson 1712-1788 Somero, Finland I-L22 Johan Lang, 1837,Salo, Finland I-L258 Johan Jacobsson Kujala 15.3.1822 Somero Finland I-M253 Anders Sandberg (Orädd) 1773 - 1829, Somero, Finl I-M253 Johan Andesson 1748- Perniö I-M253 Ambrosius Andersson, b.1500, Perniö, Finland N-M178 Mattz Henricsson 1670-1736 Halikko N-L648 Mickel Mickelsson Glader, 1727-1797, Muurla, Salo, N-M178 Thomas Johansson,1821-1888,Somero,Finland N-M178 Kustaa Oblatus Yli-Hingistö, Somero, Finland N-M178 Matts Henriksson 1670-1736, Halikko, Finland N-M178 Jacob Simonsson Laidola,1745-1793,Halikko,Finland N-M178 Henrik Johan Mickelsson, 03.04.1808, Perniö, Finla N-M178 Karl Magnus Fredriksson b. 1854 Bjärnå, Perniö.FIN N-M178 Karl Magnus Fredriksson b. 1854 Bjärnå, Perniö. N-M178 Suomusjärvi, Finland N-M178 1880 Halikko N-M232 Erik Johan Henricsson Mäkilä , Pertteli Finland N-M232 Arhip Pankratjev(Pankko) b.ca 1870 Voijärvi Uskela N-M232 Wikström,1895,Perniö,Finland R-M269 Kustaa Antinpoika Kivikaski,1737-1812,Perniö,Finla R-M417 13.9.2014 © Marja Pirttivaara
 • 16. Salon seutukunnan mtDNA-äitilinjoja Walborg Sigfridsdotter 1677-1757,Somero H Maria Wilhelmiina Gustavintr,1851-1929 Halikko H Maja Lena Karistoja, Pertteli H1am Agneta Jöransdr, 1668-1752, Salo (Muurla) H1f Maria Simonsdotter b. 1713, Caucuri, Kisko H1f1 Christina Mattsdotter,1762,St Bertils-Pertteli H49a Eva Jobbsdotter Lambo,1798 Somero J1c2 Halikko,Finland J1c2c1 Stina Johansdotter, b. 1775, Somero J1c7a Maja Stina Johansdotter,1800 -1847,Somero R Maria Eliasdotter,1809-1851,Somero T2c2 Ingeborg Hök, d. 1741 in Perniö U2 Ebba Lovisa Rothström 12.4.1827 Näsegård,Perniö U4b1a3a Maria Eriksdotter, b. 1778, Halikko U5 Pertteli U5 Annastina Heikint.Kelin1789 Terttilä,Somero U5b1b1a1a Maria SYRJÄLÄ,1886-1930, Somero U6a3a1 Wife of Gustaf Mauritz Armfelt,1757, Salo V 23.9.2014 Marja Pirttivaara
 • 17. MuinaisDNA-haploryhmätuloksia: Y-DNA ja mtDNA Y-DNA Y-DNA C-F3393 I-L460 CF-M3690 I-L68 C-P255 I-M258 C-V183 I-PF3796 C-V199 J-M67 F-M235 K-M526 F-P139 N-M231 HIJK-F929 Q1a I-CTS4077 Q-Z780 I-CTS6343 R I-CTS772 R1? I-L1228 R-DF25 I-L460 R-L151 14.11.2014 Marja Pirttivaara mtDNA mtDNA mtDNA B2 J1c U B4b'd'e K1 U2b D1 K1a1a U2e1 D2a1 K1a1b1b U2e1'2'3 D4h3a K1a3a3 U3b G2a1 K1a4a1a2b U4d H K1c1 U5a1 H1ag1 K1e U5a1f1a H1c L3 U5a2 or U5a1f1a1 H1c9a N1a U5a2d H2a2a1 O1a U5b1a H2a2b1 R U5b2c HV R3 U5b2c1 HV0a T2c2 U5e1 X2b http://www.y-str.org/p/ancient-dna.html
 • 18. FTDNA Finland DNA & N1c1 Y-DNA projektit 14.3.2015 © Marja Pirttivaara 18 Finland DNA N1c1 Y-DNA Yht. jäseniä 4914 847 Y-DNA 12 3315 832 Y-DNA 67 2394 657 Y-DNA 111 556 269 Geno 2.0 Tr. 125 69 BIG Y 147 92 mtDNA 2538 405 mtDNA Full 1517 274 Family Finder 1763 382 Finland DNA projekti: liittyminen ja tilaukset Alennuskoodi ”Salo15” voimassa 31.3.2015 saakka. Jokainen voi kuulua useampaan FTDNA projektiin (usein hyödyllistä), voi myös perustaa omia FTDNA projekteja.
 • 19. Syitä ihmisten liikkumiselle vuosisatojen aikana • Kaupankäynti • Ruukit • Vesireitit ja tiet • Vallan keskukset: julkinen valta ja uskonto • Turun Akatemia piristysruiske liikkumiselle ja säätykierrolle • Avioliitot • Sodat, nälänhätä ja taudit • Seikkailunhalu Marja Pirttivaara14.3.2015
 • 20. Etiikka ja yksityisyys • Suomen Sukututkimusseuran käytännesäännöt • Geneettisen sukututkimuksen kansainväliset standrdit 2015 • Ihmisellä on oikeus tietää ja olla tietämättä • DNAn omistusoikeus Marja Pirttivaara14.3.2015
 • 21. Erinomainen sukututkija - sanapilvi 14.3.2015 Kerätty Kalliolan geneettisen sukututkimuksen kurssin osallistujien vastauksista maaliskuussa 2015 © Marja Pirttivaara
 • 22. Hyviä ohjeita • Aloita tunnetuista ja jatka tuntemattomaan. • Anna tosiasioiden puhua puolestaan. • Analysoi todisteita. Objektiivisesti ja ilman ennakkoasenteita John R. Carpenterin mainio yhteenveto Gil Grissonin periaatteista, CSI (TV-sarja) • ISOGG www.isogg.org • ISOGG Wiki http://www.isogg.org/wiki 14.3.2015 Marja Pirttivaara
 • 23. Kiitos! marja.pirttivaara @ gmail.com Twitter: Marja_P Bloggausta: www.genealogia.fi 14.3.2015 © Marja Pirttivaara 23