Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O Impreso

715 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

O Impreso

  1. 1. O IMPRESO Almanaque Nordés
  2. 2. QUE É? <ul><li>Un impreso consiste nunha folla ou follas impresas con espazos en branco para encher na realización de trámites. </li></ul><ul><li>A correcta elaboración dos impresos ten grande importancia, tanto para facilitar e mellorar o traballo administrativo como, sobre todo, porque son un medio fundamental de comunicación e relación entre os cidadáns e a Administración. </li></ul>
  3. 3. ELABORACIÓN DO IMPRESO <ul><li>Para elaborar un impreso con calidade é necesario ter en conta, ademais do propósito para o que serve, unha serie de pautas que, expoñemos a continuación: </li></ul><ul><ul><li>Contemplar, sempre que sexa posible, o emprego de formatos de papel dentro da normativa DIN A, tanto polo seu máis doado manexo,como por unha maior economía ao utilizar unhas medidas estandarizadas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Os elementos gráficos corporativos serán Símbolo e Logotipo, con pautas de cor . </li></ul></ul>
  4. 4. INSTRUCIÓNS PARA A REDACCIÓN <ul><li>O texto debe dispoñerse de forma clara e concisa, con parágrafos breves e separados e utilizando unha linguaxe comprensible polos cidadáns aos que vai destinado. </li></ul><ul><li>Deben evitarse fórmulas de saúdo e cortesía innecesarias. </li></ul><ul><li>Instrucións para a cumprimentación do impreso. </li></ul><ul><li>Incluír necesariamente a dirección|enderezo postal completa, número telefónico e número de fax do centro ou unidade de procedencia. </li></ul><ul><li>Os datos han de seguir unha orde lóxica, con espazo abondo para a súa cumprimentación. </li></ul><ul><li>O emprego de abreviaturas ou siglas nos impresos irá precedido, necesariamente, a primeira vez en que aqueles aparezan da denominación completa a que correspondan. </li></ul>

×