Netwerkbijeenkomst 260510

1,578 views

Published on

Op 26 mei 2010 heb ik een Netwerkbijeenkomst georganiseerd in het kader van Studeren met een Functiebeperking. Dit is de powerpointpresentatie die ik hierbij gebruikt heb.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Netwerkbijeenkomst 260510

  1. 1. Studeren met een Functiebeperking “ Een functiebeperking hoeft nog geen handicap te zijn.” Woensdag 26 mei 2010
  2. 2. Programma 10.00 uur Opening Met Bijbelopening en gebed door Nico van der Voet Door: Karsten van Slooten   10.10 uur Waarom is Studeren met een Functiebeperking een belangrijk onderwerp binnen de CHE? Door: Jan Helman   10.25 uur Uitleg over het onderwerp en bespreking van het onderzoek naar Studeren met een Functiebeperking. Door: Manon van den Heuvel   10.35 uur Wie hebben te maken met Studeren met een Functiebeperking binnen de CHE? Door: Manon van den Heuvel   10.45 uur Pauze met koffie en thee   10.55 uur Gastspreker van Expertisecentrum Handicap + Studie Door: Martine Klasens   11.25 uur Vragen   11.30 uur Discussieronde Door: Karsten van Slooten   12.00 uur Platform Studeren met een Functiebeperking Door: Jan Helman   12.20 uur Afsluiting met een dankgebed Door: Manon van den Heuvel
  3. 3. Studeren met een Functiebeperking Deelpresentatie: “ Waarom is Studeren met een Functiebeperking een belangrijk onderwerp binnen de CHE?” Jan Helman
  4. 4. Waarom is het een belangrijk onderwerp binnen de CHE? <ul><li>Visie en Missie van de CHE: </li></ul><ul><li>De CHE is een hoger onderwijs- en kenniscentrum. Medewerkers en </li></ul><ul><li>studenten vormen een leer- en werkgemeenschap die zich richt op: </li></ul><ul><ul><li>het ontwikkelen en verzorgen van hoogwaardig hoger </li></ul></ul><ul><ul><li>beroepsonderwijs, waardoor studenten en cursisten als persoon </li></ul></ul><ul><ul><li>en als christen worden gevormd, toegerust en opgeleid tot </li></ul></ul><ul><ul><li>(startende) professionals; </li></ul></ul><ul><ul><li>het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis , die zij op </li></ul></ul><ul><ul><li>commerciële en niet-commerciële basis ter beschikking stelt </li></ul></ul><ul><ul><li>aan de samenleving, die levensbeschouwelijk pluriform is. </li></ul></ul><ul><li>De CHE stelt zich bij haar activiteiten onder het gezag van de Bijbel, die zij erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals verwoord in het gereformeerd belijden. </li></ul>
  5. 5. Waarom is het een belangrijk onderwerp binnen de CHE? <ul><li>Wetten: </li></ul><ul><li>Er zijn, gelukkig, een aantal wetten die een leidraad geven wat er wel en niet mogelijk is: </li></ul><ul><li>Wet gelijke behandeling op grond van een handicap of chronische </li></ul><ul><li>ziekte; (WGBH/CZ) </li></ul><ul><li>Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek; (WHW) </li></ul><ul><li>Wet op de studiefinanciering 2000; (WSF2000) </li></ul><ul><li>Wet Overige OCW subsidies; (WOOS) </li></ul><ul><li>De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; (AWBZ) </li></ul><ul><li>De Wet Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten. (WAJong) </li></ul>
  6. 6. Waarom is het een belangrijk onderwerp binnen de CHE? <ul><li>Uitgangspunten overheid versus CHE: </li></ul><ul><li>Naastenliefde; </li></ul><ul><li>Inclusief beleid; </li></ul><ul><li>Denken in talenten; </li></ul><ul><li>Maatschappelijke verantwoordelijkheid. </li></ul>
  7. 7. Waarom is het een belangrijk onderwerp binnen de CHE? <ul><li>Taak van de Commissie Maatstaf </li></ul><ul><li>Advies Commissie Maatstaf maart 2010: </li></ul><ul><li>Inbedden van het referentiekader in het beleid van de instelling in </li></ul><ul><li>de volgende ronde van de meerjarenafspraken; </li></ul><ul><li>Studeren met een Functiebeperking opnemen in de accreditatie; </li></ul><ul><li>Landelijk kennis- en expertisecentrum: Handicap + Studie. </li></ul>
  8. 8. Studeren met een Functiebeperking Deelpresentatie: “ Uitleg over het onderwerp en bespreking van het onderzoek naar Studeren met een Functiebeperking.” Manon van den Heuvel
  9. 9. <ul><li>Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: </li></ul><ul><li>“ Elke lichamelijke, zintuiglijke of andere stoornis die de studievoortgang vertraagt. Dat kunnen visuele, auditieve en motorische handicaps zijn, stoornissen in taal (dyslexie), rekenen (dyscalculi), spraak, uithoudingsvermogen, geheugen/concentratievermogen en orgaanfuncties, maar ook fobieën, depressies, epilepsie, reuma, M.E., chronische RSI en zware migraine.” </li></ul><ul><li>Een functiebeperking kan tijdelijk zijn (depressie, ziekte of blessure), maar is meestal structureel. </li></ul><ul><li>15% van alle studenten in Nederland heeft een functiebeperking. </li></ul>Definitie functiebeperking
  10. 10. Soorten functiebeperkingen <ul><li>(gaan) Zitten </li></ul><ul><li>(voort) Bewegen </li></ul><ul><li>Angsten/Stress </li></ul><ul><li>Arm/Handfunctie </li></ul><ul><li>Concentratie </li></ul><ul><li>Dyslexie </li></ul><ul><li>Energie </li></ul><ul><li>Horen </li></ul><ul><li>Sociale vaardigheden </li></ul><ul><li>Spreken </li></ul><ul><li>Verwerken van informatie </li></ul><ul><li>Zien </li></ul>
  11. 11. Studieactiviteiten <ul><li>Enkele voorbeelden van studieactiviteiten in het hoger </li></ul><ul><li>onderwijs zijn: </li></ul><ul><li>Bestuderen van lesmateriaal </li></ul><ul><li>College volgen: aantekeningen maken en informatie verwerken/aanwezigheid </li></ul><ul><li>Deelnemen aan werkgroepen, presenteren/samenwerken </li></ul><ul><li>Individuele werkstukken, papers/scripties </li></ul><ul><li>Schriftelijke en mondelinge tentamens maken </li></ul><ul><li>Stagebegeleiding </li></ul><ul><li>Stagelopen </li></ul>
  12. 12. Drie soorten aanpassingen <ul><li>Fysieke aanpassingen </li></ul><ul><li>Voorzieningen gericht op aanpassingen die de student met een functiebeperking in staat stellen het normale ‘reguliere’ onderwijs te volgen en af te ronden. </li></ul><ul><li>2. Inhoudelijke aanpassingen </li></ul><ul><li>Voorzieningen gericht op aanpassing van de inhoud van het onderwijs. </li></ul><ul><li>Ondersteunende aanpassingen </li></ul><ul><li>Extra ondersteuning </li></ul>
  13. 13. Onderzoek Studeren met een Functiebeperking <ul><li>3900 enquêtes </li></ul><ul><li>859 retour ontvangen (22%) </li></ul><ul><li>209 studenten met een functiebeperking (24%) </li></ul><ul><li>Energie 26% </li></ul><ul><li>Dyslexie 25% </li></ul><ul><li>Concentratie 23% </li></ul><ul><li>Angsten/Stress 23% </li></ul><ul><li>(voort) Bewegen 11% </li></ul><ul><li>Arm/Handfunctie 9% </li></ul><ul><li>Verwerken van informatie 9% </li></ul><ul><li>(gaan) Zitten 7% </li></ul><ul><li>Zien 7% </li></ul><ul><li>Horen 6% </li></ul><ul><li>Sociale vaardigheden 4% </li></ul><ul><li>Spreken 2% </li></ul><ul><li>Overig 13% </li></ul>
  14. 14. Interviews <ul><li>Met alle academies en betrokken afdelingen </li></ul><ul><li>Uitkomsten: </li></ul><ul><li>Studenten willen geen voorkeursbehandeling of er gemakkelijk van af komen. </li></ul><ul><li>Iedere academie heeft een eigen beleid ten aanzien van studenten met een functiebeperking. </li></ul><ul><li>De academies hebben geen specifieke kennis op het gebied van functiebeperkingen en verwijzen door naar de hogeschoolbrede decaan. </li></ul>
  15. 15. Politieke partijen
  16. 16. Opvallende punten <ul><li>Kwaliteit van de zorg moet omhoog; </li></ul><ul><li>Persoons Gebonden Budget (PGB) moet blijven; </li></ul><ul><li>Toegankelijkheid van gebouwen en het Openbaar Vervoer moet beter; </li></ul><ul><li>Zoveel mogelijk gebruik maken van regulier onderwijs, speciaal onderwijs waar nodig; </li></ul><ul><li>Beeldvorming en media belangrijk; </li></ul><ul><li>Werkgevers en overheidsinstellingen moeten meer mensen met een functiebeperking aannemen. </li></ul><ul><li>(Bron: Support Magazine mei 2010) </li></ul>
  17. 17. Resultaten <ul><li>Adviesrapport; </li></ul><ul><li>Een folder over Studeren met een Functiebeperking; </li></ul><ul><li>Een link op de website; </li></ul><ul><li>Idee om een platform Studeren met een Functiebeperking op te zetten binnen de CHE. </li></ul>
  18. 18. Studeren met een Functiebeperking Deelpresentatie: “ Wie hebben te maken met Studeren met een Functiebeperking binnen de CHE?” Manon van den Heuvel
  19. 19. Wie hebben te maken met Studeren met een Functiebeperking binnen de CHE? Student SLB-er/mentor Examencommissie van de academie Decaan
  20. 20. Studeren met een Functiebeperking <ul><li>Marketing & Communicatie </li></ul><ul><li>Website </li></ul><ul><li>Folder </li></ul><ul><li>Voorlichting </li></ul><ul><li>Huisvesting & Beheer </li></ul><ul><li>Huisvesting </li></ul><ul><li>Evacuatieplan </li></ul><ul><li>Toetsbureau </li></ul><ul><li>Regelingen bij toetsen </li></ul><ul><li>Academie </li></ul><ul><li>Regelingen bij toetsen </li></ul><ul><li>Individuele leerroutes </li></ul><ul><li>(Hogeschoolbrede) </li></ul><ul><li>Examencommissie </li></ul><ul><li>Individuele leerroutes </li></ul><ul><li>Regelingen bij toetsen </li></ul><ul><li>Decanaat </li></ul><ul><li>Intakegesprek </li></ul><ul><li>Info over studievertraging </li></ul><ul><li>Overheid </li></ul><ul><li>Wet- en regelgeving </li></ul><ul><li>Bureau Studentzaken </li></ul><ul><li>Inschrijving </li></ul><ul><li>Koppeling naar de academie/opleiding </li></ul><ul><li>Onderwijs & Kwaliteit </li></ul><ul><li>CHOICE </li></ul><ul><li>Handicap + Studie Monitor </li></ul><ul><li>Pastoraat </li></ul><ul><li>Pastoraal werk </li></ul><ul><li>ICT </li></ul><ul><li>Aangepaste ICT-voorzieningen </li></ul><ul><li>Roosterzaken </li></ul><ul><li>Geschikte lokalen </li></ul><ul><li>Talencentrum </li></ul><ul><li>Taaltoets </li></ul>Expertisecentrum Handicap + Studie
  21. 21. Drie soorten aanpassingen <ul><li>Fysieke aanpassingen </li></ul><ul><li>Voorzieningen gericht op aanpassingen die de student met een functiebeperking in staat stellen het normale ‘reguliere’ onderwijs te volgen en af te ronden. </li></ul><ul><li>2. Inhoudelijke aanpassingen </li></ul><ul><li>Voorzieningen gericht op aanpassing van de inhoud van het onderwijs. </li></ul><ul><li>Ondersteunende aanpassingen </li></ul><ul><li>Extra ondersteuning </li></ul>
  22. 22. Pauze
  23. 23. Vragen?
  24. 24. Discussieronde <ul><li>Stelling 1: </li></ul><ul><li>De CHE doet op dit moment </li></ul><ul><li>genoeg aan het onderwerp </li></ul><ul><li>Studeren met een </li></ul><ul><li>Functiebeperking. </li></ul>
  25. 25. Discussieronde <ul><li>Stelling 2: </li></ul><ul><li>Je kunt beter geld steken in </li></ul><ul><li>fysieke aanpassingen dan in de </li></ul><ul><li>begeleiding van studenten. </li></ul>
  26. 26. Discussieronde <ul><li>Stelling 3: </li></ul><ul><li>De student moet zelf betalen </li></ul><ul><li>voor de voorzieningen </li></ul><ul><li>(faciliteiten en begeleiding) </li></ul><ul><li>die nodig zijn voor het </li></ul><ul><li>succesvol afronden van </li></ul><ul><li>zijn/haar studie. </li></ul>
  27. 27. Studeren met een Functiebeperking Deelpresentatie: “ Platform Studeren met een Functiebeperking” Jan Helman
  28. 28. Platform Studeren met een Functiebeperking Waarom een “Platform Studeren met een Functiebeperking”? Er zijn vele partijen die zich direct dan wel indirect bezighouden met het faciliteren van studenten met een functiebeperking. Deze partijen hebben veel aan elkaar; kunnen elkaar goed gebruiken. Het platform wil derhalve een verbinding vormen tussen alle partijen die een relatie hebben met het onderwerp.
  29. 29. Platform Studeren met een Functiebeperking <ul><li>Wat houdt het “Platform Studeren met een Functiebeperking” in: </li></ul><ul><li>Het platform wil zoals gemeld de verbinding vormen tussen alle betrokken partijen. </li></ul><ul><li>Er is gekozen voor een diepe insteek: </li></ul><ul><li>vroeg in het proces; (marketing) </li></ul><ul><li>bij binnenkomst; (open dagen, eerste schooldag) </li></ul><ul><li>bij inschrijving; (studentenzaken) </li></ul><ul><li>gedurende de studie; (zeer vele afdelingen) </li></ul><ul><li>na de studie. (alumni) </li></ul>
  30. 30. Platform Studeren met een Functiebeperking <ul><li>Deelnemers: </li></ul><ul><li>Het platform bestaat uit diegenen die direct of indirect met studenten met een functiebeperking te maken hebben. Er zijn een aantal hoofdgroepen te onderkennen: </li></ul><ul><li>de Academies; </li></ul><ul><li>de Examencommissie; </li></ul><ul><li>het decanaat; </li></ul><ul><li>de diensten; </li></ul><ul><li>het pastoraat; </li></ul><ul><li>het talencentrum. </li></ul><ul><li>Van deze groepen dient mijns inziens minimaal één afgevaardigde te participeren. </li></ul>
  31. 31. Studeren met een Functiebeperking <ul><li>Marketing & Communicatie </li></ul><ul><li>Website </li></ul><ul><li>Folder </li></ul><ul><li>Voorlichting </li></ul><ul><li>Huisvesting & Beheer </li></ul><ul><li>Huisvesting </li></ul><ul><li>Evacuatieplan </li></ul><ul><li>Toetsbureau </li></ul><ul><li>Regelingen bij toetsen </li></ul><ul><li>Academie </li></ul><ul><li>Regelingen bij toetsen </li></ul><ul><li>Individuele leerroutes </li></ul><ul><li>(Hogeschoolbrede) </li></ul><ul><li>Examencommissie </li></ul><ul><li>Individuele leerroutes </li></ul><ul><li>Regelingen bij toetsen </li></ul><ul><li>Decanaat </li></ul><ul><li>Intakegesprek </li></ul><ul><li>Info over studievertraging </li></ul><ul><li>Overheid </li></ul><ul><li>Wet- en regelgeving </li></ul><ul><li>Bureau Studentzaken </li></ul><ul><li>Inschrijving </li></ul><ul><li>Koppeling naar de academie/opleiding </li></ul><ul><li>Onderwijs & Kwaliteit </li></ul><ul><li>CHOICE </li></ul><ul><li>Handicap + Studie Monitor </li></ul><ul><li>Pastoraat </li></ul><ul><li>Pastoraal werk </li></ul><ul><li>ICT </li></ul><ul><li>Aangepaste ICT-voorzieningen </li></ul><ul><li>Roosterzaken </li></ul><ul><li>Geschikte lokalen </li></ul><ul><li>Talencentrum </li></ul><ul><li>Taaltoets </li></ul>Expertisecentrum Handicap + Studie
  32. 32. Platform Studeren met een Functiebeperking <ul><li>Wat gaat het platform doen? </li></ul><ul><li>Het platform is primair bedoeld als intermediair tussen de betrokkenen. De feitelijke acties bestaan uit het: </li></ul><ul><li>organiseren van bijeenkomsten; </li></ul><ul><li>delen van ervaringen; </li></ul><ul><li>verzamelen van kennis en ervaring; </li></ul><ul><li>leggen van contacten met andere platforms; </li></ul><ul><li>onderzoeken van financieringsvormen. </li></ul>
  33. 33. Platform Studeren met een Functiebeperking <ul><li>Structureel of tijdelijk? </li></ul><ul><li>Wij stellen voor om tweemaal per jaar bij elkaar te komen. Deze bijeenkomsten zijn echter verschillend qua onderwerpen: </li></ul><ul><li>Bijeenkomst aan het begin van het studiejaar waar de nieuwste ontwikkelingen worden besproken. </li></ul><ul><li>Aan het einde van het jaar wordt geëvalueerd of de uitgevoerde maatregelen hun doel hebben bereikt. </li></ul>
  34. 34. Platform Studeren met een Functiebeperking <ul><li>Rol en verantwoordelijkheid van de decaan </li></ul><ul><li>De rol van de decaan is fungeren als spin in het web. </li></ul><ul><li>Zijn verantwoordelijkheid is er op toezien dat: </li></ul><ul><li>de platformbijeenkomst regelmatig worden belegd; </li></ul><ul><li>de nieuwste ontwikkelingen de participanten bereiken. </li></ul>
  35. 35. Platform Studeren met een Functiebeperking Rol en verantwoordelijkheid van de Academie De rol van de academie is om tijd ter beschikking te stellen en eventueel in projecten te participeren. Het is de verantwoordelijkheid van de Academie om de aangedragen adviezen daadwerkelijk te implementeren.
  36. 36. Platform Studeren met een Functiebeperking <ul><li>Financiering </li></ul><ul><li>Er zijn een aantal financieringsvormen denkbaar: </li></ul><ul><li>vanuit de academies; </li></ul><ul><li>vanuit de diensten; </li></ul><ul><li>vanuit het CvB; </li></ul><ul><li>mogelijkheden vanuit de overheid; </li></ul><ul><li>het PGB. </li></ul>
  37. 37. Student SLB-er/mentor Examencommissie van de academie Platform Studeren met een Functiebeperking Wet- en regelgeving Expertisecentrum Handicap + Studie Platform Studeren met een Functiebeperking Advies is om de decaan als voorzitter aan te stellen.
  38. 38. Afsluiting

  ×