Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

มารยาทในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น

4,414 views

Published on

มารยาทในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น By ครูหนาว

 • Be the first to comment

มารยาทในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น

 1. 1. มารยาทในการรับประทาน อาหารญี่ปุ่น โดย ครูมานิต วงศ์มล ู
 2. 2. มารยาทการกินอาหาร กับคนญีปน ่ ุ่1. ชม おいしい。おいしいですね。พูดเฉยๆไม่ได้ต้อง แสดงท่าทางให้เขาเห็นด้วยว่าอร่อยจริงๆไม่ใช่พูดแต่ ปาก หน้าบอกบุญไม่รับ แบบฝืนกิน ถ้าอีกฝ่ายรู้จะเสีย มารยาทมากคนญี่ปุ่นจะละเอียดอ่อนกับความรู้สึกที่อีก ฝ่ายมีต่อตนอย่างมาก2. กินให้หมดจาน โดยเฉพาะกินที่บ้านคนญี่ปุ่น
 3. 3. ลาดับการรับประทานตามแบบของญีปน ่ ุ่1. ดืมซุปก่อน 1 คา จากนั้นค่อยรับประทานข้าว ่2. รับประทานข้าวกับกับข้าวสลับกันไป3. เมื่ออิ่มแล้วชามที่มีฝาให้ปิดฝาชามทั้งหมดตามเดิม เช็ดปลายตะเกียบด้วย "ไคชิ" หรือกระดาษเช็ด ปาก แล้ววางลงข้างหน้า
 4. 4. วัฒนธรรมที่ไม่คอยคุ้นเคย ่1. เวลาทานบะหมี่หรืออาหารเป็นเส้นโดยเฉพาะ Soba คน ญี่ปุ่นก็จะส่งเสียงดังมากในการดูดเส้น อันนี้ไม่เสีย มารยาทเพราะการส่งเสียงดังเป็นการแสดงถึงความ อร่อยของอาหารเส้น2. ถ้วยข้าวต้องอยู่ซ้ายมือและถ้วยซุปต้องอยู่ขวามือ ถ้า วางสลับกันก็จะถือไม่ค่อยดีเพราะเป็นตาแหน่งสาหรับ คนที่เสียชีวิตแล้ว
 5. 5. วัฒนธรรมที่ไม่คอยคุ้นเคย(ต่อ) ่3. งานเลี้ยงที่มีสุราหรือเครื่องดื่มห้ามดื่มจนกว่าจะมีการ ชนแก้วสาหรับอาหารก็เช่นกัน แม้ว่าเป็นบุฟเฟ่ตก็ต้อง ์ รอให้ชนแก้วกันเสร็จก่อนจึงจะเริ่มทานได้4. ไม่พุ้ยข้าวเข้าปากแบบคนจีน แต่คีบข้าวใส่ปากเป็นคาๆ ข้าวญี่ปุ่นเหนียวทาได้5. ห้ามเท Soyu sause ลงบนข้าวสุก ถ้าต้องการ ให้เท ซอสลงถ้วยแบ่ง แล้วเอาข้าวไปจิ้มเป็นคาๆได้ ทานให้ หมดอย่าให้เหลือ
 6. 6. วัฒนธรรมที่ไม่คอยคุ้นเคย(ต่อ) ่6. ถ้าไม่จาเป็นอย่าขอวาซาบิเพิ่ม เพราะ Chef จะเดิน เข้ามาถามว่าทาไมต้องเพิ่มของเขาไม่อร่อยหรือ7. ซูชิ ทามาพอดีคา ควรทานคาเดียวให้หมด กัดเป็น 2 คาจะทาให้ความสวยงามหมดไป8. มิโซซุปให้ยกถ้วยขึ้นซดได้เลย แล้วค่อยใช้ ตะเกียบคีบของอย่างอื่น ที่เหลืออยู่ในถ้วยเข้าปาก คีบไม่ใช่เขี่ยหรือพุ้ยเข้าปาก
 7. 7. วัฒนธรรมที่ไม่คอยคุ้นเคย(ต่อ) ่9. ราเมนค่อยๆ คีบเส้นเข้าปาก ต้องมีเสียงสูด ดูดเส้นดังๆ เข้า ้ ปากแสดงถึงว่าอร่อย น้ายกซดได้เลย หรือใช้ช้อนตักได้10. ข้าวราดแกงกระหรี่แบบญี่ปุ่น ใช้ช้อนหรือตะเกียบได้ อาหารชิ้นใหญ่ๆ เช่นหมูทอด กุ้งทอด ปกติจะหั่นมาให้ แต่ถ้า ไม่หั่นมา ก็ต้องแบ่งโดยใช้ตะเกียบ ตัดแบ่ง (ห้ามแยก ตะเกียบแบ่ง) หรือใช้กัดแบ่งรับประทานส่วนที่เหลือวางไว้บน จาน
 8. 8. วัฒนธรรมที่ไม่คอยคุ้นเคย(ต่อ) ่11. ซูชิชนิดที่มีปลาอยู่ด้านบน ให้ใช้ด้านที่เป็นข้าวซูชิจิ้มซอส ไม่ ควรใช้ด้านบนจิ้มซอส12. ถือถ้วยข้าวด้วยมือข้างหนึ่งและสาหรับมืออีกข้างถือตะเกียบ ยกถ้วยข้าวขึ้นแล้วใช้ตะเกียบคุ้ยข้าวเพื่อทาน และอย่าเติม ซอสลองในถ้วยข้าว
 9. 9. การใช้ตะเกียบของคนญี่ปน ุ่1. จับตะเกียบที่ตรงปลาย ห้ามจับตรงกลาง2. เมื่อไม่ใช้ตะเกียบ หรือรับประทานอิ่มแล้ว ให้วาง ตะเกียบลง โดยให้ปลายชี้ไปทางซ้าย3. เมื่อเริ่มใช้ตะเกียบไปแล้ว และต้องการแบ่งอาหารหรือ คีบอาหารให้คนอื่น ห้ามใช้ปลายที่ใช้ไปแล้วนั้นคีบ อาหาร แต่ให้ใช้ปลายอีกด้านหนึ่งคีบแทน
 10. 10. ข้อห้ามสาหรับการใช้ตะเกียบ
 11. 11. ห้ามใช้ตะเกียบเลื่อนภาชนะ
 12. 12. ห้ามใช้ตะเกียบจิ้มอาหาร
 13. 13. ห้ามใช้ตะเกียบปักลงในชามข้าว
 14. 14. ห้ามใช้ตะเกียบวนไปมาเหนืออาหาร
 15. 15. ห้ามส่งและรับอาหารด้วยตะเกียบ
 16. 16. ห้ามเอาตะเกียบคุ้ยหาชิ้นที่ต้องการ
 17. 17. กฎบางข้อสาหรับการทานอาหาร1. การสั่งน้ามูกในที่สาธารณะโดยเฉพาะบนโต๊ะอาหารเป็น มารยาทที่ไม่ดีอย่างยิ่ง2. การทานข้าวจนหมดถ้วย (ไม่เหลือเลย) ถือเป็น มารยาททีดี ่3. เป็นสิ่งไม่สมควรหากจะเอ่ยถึงห้องน้าหรือสิ่งอื่นๆที่ไม่ ช่วยให้เจริญอาหาร
 18. 18. กฎบางข้อสาหรับการทานอาหาร (ต่อ)4. การเรอเป็นสิ่งที่ไม่สมควร5. หากทานอาหารเสร็จแล้ว ควรวางจานต่างๆในรูป แบบเดิมเหมือนตอนที่เริ่มทาน รวมไปถึงฝาถ้วยต่างๆ และถ้าเป็นไปได้ให้เก็บตะเกียบเข้าที่เก็บตะเกียบด้วย
 19. 19. ซาซิม- สุดยอดศิลปะการกินปลา ิ ปลาแซลมอน ปลาโอ ปลาทูน่า ปลาหมึก “วาซาบิ" “โชยุ" กับ “ไชเท้า” วาซาบิ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ มันช่วยต่อต้านการติดเชื้อ แบคทีเรียบางชนิด ช่วยกาจัดพยาธิ Anisakis แล้วยังช่วย ต่อต้านสารก่อมะเร็ง และป้องกันเส้นเลือดอุดตันซาซิมิต้องใช้มีดคมๆ และต้องหั่นอย่างรวดเร็วเพื่อให้ผิวหน้าที่ ตัดเรียบคนที่จะทาอย่างนั้นได้ต้องชานาญจริงๆ ถ้าหั่นหรือ แล่ไม่เป็นก็ไม่เรียบ เป็นคลื่นๆ ไม่น่ากิน

×