Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Sakit sa bato.pptx

  1. PAG-IWAS SA SAKIT SA BATO “Ang sakit sa bato ay isang panganib sa kalusugan at buhay ng tao kung hindi matutuklasan ng maaga at mabigyan ng kaukulang lunas.”
  2. BAKIT MAHALAGA ANG BATO?
  3. MAGPAEKSAMIN NG IHI Minsan sa isang taon
  4. -Mabisa, simple at murang paraan -kailangan makita ng doktor ang resulta
  5. PALATANDAAN AT SINTOMAS MGA SAKIT SA BATO SINTOMAS/PALATANDAAN 1. Urinary Tract Infection - impeksyon o pamamaga ng daluyan ng ihi, pagdami ng organism, microbes sa bato, ureter at pantog 1.1. Upper urinary tract inftn – Pyeclonephritis o iftn sa bato. 1.2 Lower UTI -cystitis/ inftn sa pantog Nilalagnat, giniginaw, nagsusuka, sakit sa tiyan, tagiliran, pag-init ng katawan kapag umiihi Masakit sa ilalim ng puson kung umiihi
  6. PALATANDAAN AT SINTOMAS MGA SAKIT SA BATO SINTOMAS/PALATANDAAN 2. Glomerulonephritis – sakit sa bato na namamaga ang mga maliliit na ugat na nephrone o blood filters: sakit kalimitan ng mga bata pero matanda pwede din. Pinagsisimulan ng tonsilitis, pharyngitis inftn sa balat -pamamanas, altapresyon, pamumula ng ihi, kulay tsaa o coke pagdaloy ng ihi 3. Nephrosis o Nephrotic Syndrome - sobrang protina ang ihi at sobrang pamamanas ng katawan -pamamans ng talukap ng mata, mukha, binti at paa, pisngi, tiyan (buong katawan) ihi na mabula.
  7. PALATANDAAN AT SINTOMAS MGA SAKIT SA BATO SINTOMAS/PALATANDAAN 4. Renal Calculi – bato sa bato Masakit na pag-ihi, dugo ang ihi, paulit-ulit na sakit sa tagiliran. 5. Renal Failure – pagkalason ng dugo sahi ng bato. Wala ng kakayanan ang bato gawin ang kanilang mga tungkulin. Karaniwan rito ay nakikita sa End-Stage Renal DSC. Kailangan ang kidney transplant o dialysis. Pagkahilo, sakit sa ulo, pagsusuka, hindi makatulog, pagkawala ng malay tao, pamumutla, pagkonti ng ihi, pamamanas, hirap huminga, pag-itim at pangangati ng balat.
  8. PARAAN UPANG MAITAGUYOD ANG MALUSOG NA PANGANGATAWAN 1. Uminom ng 8-10 glass of water (adult) 6-8 (bata) 2. Pamalagiin ang kalinisan ng buong katawan 3. Ugaliin ang araw araw na pagdumi 4. Huwag pigilan ang pag-ihi 5. Isangguni sa doktor ang anumang ipeksyon sa lalamunan at balat 6. Huwag paglaruan ang maseselang bahagi ng katawan tulad ng ari 7. Ugaliin ang tamang pagpapasuri 8. Kumain ng pagkaing masustansya, hindi sobrang maalat o matamis 9. Magpakuha ng presyon ng dugo dalawang beses/year 10.Kumpletuhin ang kailangang bakuna ng bata
  9. PARAAN UPANG MAITAGUYOD ANG MALUSOG NA PANGANGATAWAN 11. Kumpletuhin ang kailangang bakuna ng bata 12. Huwag Manigarilyo 13. Uminom lamang ng gamot kung may payo ng doktor 14. Kung nais uminom ng herbal supplements, kumunsulta muna sa doktor.
Advertisement