Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vì sao bạn luôn thất bại trong các cuộc phỏng vấn xin việc?

530 views

Published on

Chỉ cần có một vài sự thay đổi nhỏ, biết đâu bạn lại thành công trong các cuộc phỏng vấn sau này?
Bạn có thể tham khảo bài viết tại: http://mywork.vn/tin-tuc/view/vi-sao-ban-luon-that-bai-trong-cac-cuoc-phong-van-xin-viec_27518.html

Published in: Recruiting & HR
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vì sao bạn luôn thất bại trong các cuộc phỏng vấn xin việc?

  1. 1. Vì sao bạn luôn thất bạ Chỉ cần có một vài sự thay đổ phỏng vấn sau này? Không tìm hiểu kỹ trước khi tham gia ph Để có một cuộc phỏng vấn xin vi thông tin về công ty mà bạn tham gia vấn ngoài việc giúp kiểm tra nă yêu thích của bạn đối với công ty. N chẳng biết gì về công ty ứng tuyể Cổng thông tin việc làm thanh niên Vi ất bại trong các cuộc phỏng vấn xin vi ự thay đổi nhỏ, biết đâu bạn lại thành công trong các cu ớc khi tham gia phỏng vấn ấn xin việc thành công, bạn cần phải chuẩn bị tr ạn tham gia ứng tuyển và vị trí mà bạn hướng tớ ểm tra năng lực của bạn mà còn để xem sự hiểu bi đố ới công ty. Nếu bạn có một hồ sơ xuất sắc nh ứng tuyển thì khả năng rớt cũng rất cao. c làm thanh niên Việt Nam http://mywork.vn ỏng vấn xin việc ành công trong các cuộc ẩ ị trước thật nhiều ớng tới. Vì phỏng ự ểu biết cũng như ắc nhưng hoàn toàn
  2. 2. Không hợp mắt nhà tuyển dụ Bạn sẽ phải chấp nhận một đ ề thế, họ cũng có yêu ghét cá nhân. Cho nên, người phỏng vấn không thích bạ thân thiện, mỉm cười và lịch sự để Quá khiêm tốn Đừng nghĩ rằng khiêm tốn là t năng và tham vọng làm việc củ người luôn nói: “Cho em làm gì c Điều này cho thấy bạn không ph ràng mình muốn vị trí nào, nhi công ty. Cổng thông tin việc làm thanh niên Vi ển dụng ậ ột điều rằng người phỏng vấn bạn cũng là mộ êu ghét cá nhân. Cho nên, đôi khi bạn rớt phỏng vấn đ n không thích bạn hoặc có ác cảm với bạn. Bài học rút ra chính l ịch sự để gây ấn tượng tốt với người phỏng vấn. à tốt, khi tham gia phỏng vấn, quan trọng là b ệc của mình. Đa số người phỏng vấn sẽ không ch luôn nói: “Cho em làm gì cũng được, em làm công việc thấp nhấ ạn không phải là người cầu tiến trong công việc. H ào, nhiệm vụ của vị trí đó ra sao, bạn có thể đóng góp g c làm thanh niên Việt Nam http://mywork.vn ột con người, vì ỏ ấn đơn giản chỉ vì ọc rút ra chính là luôn ỏ ấn. à bạn chứng tỏ tài ẽ không chọn những ấp nhất cũng được”. ệc. Hãy xác định rõ ể đóng góp gì cho
  3. 3. Bạn quá lý thuyết Nếu bạn đăng ký phỏng vấn cho m khá chú trọng những kĩ năng mề huống khéo léo của bạn. Vì v thuyết, luôn giải quyết mọi thứ bảng điểm xuất sắc có thể sẽ thua m năng sống và cách giải quyết t Cổng thông tin việc làm thanh niên Vi ỏ ấn cho một công ty nước ngoài, những nhà tuy ĩ ăng mềm, kinh nghiệm thực tế cũng như khả nă ì vậy, bạn sẽ rớt nếu bạn thể hiện mình là m ế ọi thứ theo sách giáo khoa. Bạn nên nhớ rằng, m ể ẽ thua một người có bản điểm trung bình như ả ết tình huống lanh lẹ. c làm thanh niên Việt Nam http://mywork.vn à tuyển dụng ở đây ả năng xử lý tình ình là một người quá lý ớ ằng, một người có ưng có nhiều kĩ Theo: Yan.vn

×