Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 kỹ năng nghề nghiệp cần thiết

397 views

Published on

Tương lai nghề nghiệp của bạn tùy thuộc vào những kỹ năng mà bạn cung cấp cho nhà tuyển dụng. Và những ai với các đơn xin việc ghi rõ ràng những kỹ năng cần thiết sẽ nhận được việc làm.
http://mywork.vn/tin-tuc/view/10-ky-nang-nghe-nghiep-can-thiet_28812.html

Published in: Recruiting & HR
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

10 kỹ năng nghề nghiệp cần thiết

  1. 1. 10 kỹ năng ngh Tương lai nghề nghiệp của bạn t dụng. Và những ai với các đơn xin vi làm. Những kỹ năng bạn nên phát triển c lực và mục tiêu nghề nghiệp. Tuy nhi trọng là điểm lại những kỹ năng hữ mà các nhà tuyển dụng mong muố 1. Kỹ năng giải quyết vấn đề Nhiều công việc chúng ta gặp phả rất phức tạp. Những người có khả quyết định hiệu quả đang ngày càng quản lý, hành chính công cộng, khoa h Giải quyết tốt các vấ 2. Kỹ năng về chuyên ngành kỹ Ngày nay, công nghệ phát triển trong m sửa chữa hầu hết các thiết bị điện, đ thông, tự động, vận chuyển và hàng không c tiên tiến. Cổng thông tin việc làm thanh niên Vi ỹ ăng nghề nghiệp cần thiết ạn tùy thuộc vào những kỹ năng màbạn cung cấp cho nh ơn xin việc ghi rõ ràng những kỹ năng cần thiết sẽ ển còn tùy thuộc vào mối quan tâm, khả năng, nă ệp. Tuy nhiên, với thời buổi kinh tế khó khăn trước m ỹ ăng hữu dụng trong việc phát triển sự nghiệp. Sau đ ng mong muốn. ặp phải hàng ngày, trong kinh doanh lẫn đời sống ri ời có khả năng xác định vấn đề, nghiên cứu giải pháp và ày càng được ưa thích trong các ngành quản trị kinh doanh, t ộng, khoa học, y dược và kỹ thuật. t các vấn đề phát sinh luôn luôn là kỹ năng quan trọng ỹ thuật ển trong mọi lĩnh vực của đời sống con người. Lắp đặ ế ị điện, điện tử và cơ khí trong các lĩnh vực như khoa công tr à hàng không cần những người có kỹ năng chuyên ngành k c làm thanh niên Việt Nam http://mywork.vn ần thiết n cung cấp cho nhà tuyển ết sẽ nhận được việc ả ăng, năng khiếu, nguồn ớc mắt, điều quan p. Sau đây là 10 kỹ năng đờ ống riêng, về bản chất p và đưa ra những ả ị kinh doanh, tư vấn ng quan trọng ờ ắp đặt, kiểm tra và ư khoa công trình, viễn ên ngành kỹ thuật
  2. 2. 3. Kỹ năng giao tiếp Tất cả các công ty có đông đảo nhân vi hệ các đồng nghiệp. Thông thườ hợp tác với nhau có tốt hay không. Nhi sự, trưởng phòng và ban quản trị đáp ứng những nhu cầu đó trong ph Giao tiếp tốt l 4. Kỹ năng lập trình vi tính Hiểu được cách chế ngự sức mạnh c một công ty cụ thể, có thể gia tă trình cụ thể đang có nhu cầu cao nh và SQL Server 5. Kỹ năng huấn luyện Xã hội đương đại đang phát triển v nhiều. Kết quả là không ngừng xu ngành giáo dục, dịch vụ xã hội, t Cổng thông tin việc làm thanh niên Vi đảo nhân viên sẽ không tránh khỏi những rắc rối nảy sinh trong quan ờng, thành công của một công ty tùy thuộc vào vi t hay không. Nhiệm vụ của các trưởng phòng nhân sự, cán b ản trị là hiểu được nhu cầu của nhân viên và tìm ra cách t đó trong phạm vi môi trường việc làm của họ. ốt là kỹ năng không thể thiếu khi làm việc nhóm ự ứ ạnh của máy tính và lập trình nó nhằm đáp ứng nhu c ể gia tăng đáng kể cơ hội nghề nghiệp của bạn. Những ngôn ng ầu cao nhất hiện nay bao gồm C++, Java, HTML, Visual Basic, Unix ang phát triển và thu thập lượng thông tin mới hàng ngày nhi ừng xuất hiện nhu cầu tìm người có kỹ năng huấn luy ội, tư vấn quản lý và thương mại. c làm thanh niên Việt Nam http://mywork.vn ắ ố ảy sinh trong quan ào việc mọi người ự, cán bộ phòng nhân ên và tìm ra cách tốt nhất để đ ứng nhu cầu cụ thể của ạn. Những ngôn ngữ lập Java, HTML, Visual Basic, Unix àng ngày nhiều hơn trước rất ă ấn luyện trong các
  3. 3. Có kỹ năng hu 6. Kỹ năng khoa học và toán họ Các lĩnh vực khoa học, y học v Những chuyên viên trong ngành khoa h thách thức trong các lĩnh vực này. 7. Kỹ năng quản lý tiền bạc Ngày nay người ta phải cẩn thận l sau này. Thị trường lao động luôn c lập kế hoạch hưu trí, nhân viên k Quản lý đ Cổng thông tin việc làm thanh niên Vi ỹ năng huấn luyện là một tố chất quan trọng ọc ọc và khoa công trình đều có những tiến bộ vượt b ên viên trong ngành khoa học và toán học đang được ưa chuộng để ày. ẩ ận lên kế hoạch chi tiêu để đảm bảo một cuộc sống hi động luôn cần đến các nhà môi giới đầu tư, nhân viên b u trí, nhân viên kế toán và CPA để đáp ứng nhu cầu này. n lý được được ngân quỹ là một điều cần thiết c làm thanh niên Việt Nam http://mywork.vn ợt bậc từng ngày. ộng để đáp ứng mọi ộ ộc sống hiện tại và về , nhân viên bảo hiểm, người
  4. 4. 8. Kỹ năng quản lý thông tin Trong thời đại thông tin, VN hiệ đ và những cá nhân sở hữu khả nă doanh nghiệp. Chuyên viên phân tích h quản lý cơ sở dữ liệu và kỹ sư vi tiên tiến. 9. Kỹ năng ngoại ngữ VN lệ thuộc rất nhiều vào các qu trường toàn cầu khi giới thiệu sả ngoại ngữ đang có sức hút hiện nay nh hội nghề nghiệp và mức lương củ 10. Kỹ năng quản lý kinh doanh Hiểu được cách điều hành một công ty th nhu cầu cao. Trong đó, kỹ năng c chính; hiểu được nhu cầu của khách h doanh. Cổng thông tin việc làm thanh niên Vi i thông tin, VN hiện đang phát triển thông tin thành nền tảng của hệ ữ ả năng quản lý thông tin giữ vai trò trọng yếu trong h ên viên phân tích hệ thống, chuyên viên công nghệ thông tin, chuy ư viễn thông là ví dụ về những người có kỹ năng quả ào các quốc gia khác về nguyên liệu và hàng hóa thô, c ớ ệu sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Kỹ năng ngoạ ện nay như Anh, Nga, Nhật, Hoa và Đức - có thể giúp nâng cao c ủa bạn. n lý kinh doanh ột công ty thành công là kỹ năng mà nhiều nhà tuy cốt lõi là khả năng quản lý con người, hệ thống, ngu ầ ủa khách hàng và chuyển những nhu cầu trên thành c c làm thanh niên Việt Nam http://mywork.vn ả ủa hệ thống kinh tế ọ ếu trong hầu hết các ệ thông tin, chuyên viên ỹ ăng quản lý thông tin à hàng hóa thô, cũng như vào thị ỹ ăng ngoại ngữ - những ể giúp nâng cao cơ à tuyển dụng đang có ệ ống, nguồn lực và tài ên thành cơ hội kinh Theo: Monster

×