Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nha may thuc an gia suc

760 views

Published on

Nhà máy thức ăn gia súc

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nha may thuc an gia suc

 1. 1. Nhà máy Thức ăn Gia súc Phạm Ngọc Quang
 2. 3. 1. Mô hình doanh nghiệp
 3. 4. 1. Kinh doanh
 4. 5. 1. Kinh doanh – Khó khăn <ul><li>Số lượng lớn </li></ul><ul><li>Thời gian nhanh </li></ul>
 5. 6. 1. Tổ chức
 6. 7. 1. Công nghệ <ul><li>Quản lý tổng thể: Bán hàng, Mua hàng, Kho </li></ul><ul><li>Phản ứng nhanh với thị trường </li></ul><ul><li>Kết nối với hệ thống sản xuất </li></ul>
 7. 8. 2. ERP – Hệ thống Quản lý Nguồn lực Doanh nghiệp <ul><li>Quản lý toàn diện </li></ul><ul><li>Hỗ trợ các chính sách Marketing </li></ul><ul><li>Tính toán giá thành </li></ul><ul><li>.v.v </li></ul>
 8. 9. 2. ERP – Chức năng
 9. 10. 3. ERP- Công việc
 10. 11. 3. ERP – Kế hoạch triển khai <ul><li>Xem file MS Project đính kèm </li></ul>

×