MD Onderwijs - Strategische personeelsplanning in het onderwijs door Gerard Evers

2,212 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,212
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MD Onderwijs - Strategische personeelsplanning in het onderwijs door Gerard Evers

 1. 1. Strategische personeelsplanning in het onderwijs Ton de Leede Gerard Evers1
 2. 2. Gerard EversRecente verledenHoogleraar Human Capital Valuation UvTHoofdredacteur Gids voor personeelsmanagementNuDirecteur Euro-HRMwww.eurohrm.nl
 3. 3. Ervaringen met SPPTwee boeken, derde in aantocht, artikelenPraktijk bij TNT Post, Rijkswaterstaat, vele zorginstellingen,Empower Limburg, gemeente Den Haag, provincie Utrecht, OU,ministerie BuZa, Rijksdienst.WEB Aruba, Staatsolie Suriname
 4. 4. Wat is strategische personeelsplanning (SPP)SPP is een methode om inzichtelijk te maken hoe de toekomstigepersoneelsbehoefte (vraag) en het aanwezige personeelsbestand(aanbod) zich meerjarig zal gaan ontwikkelen en hoe via gerichtHuman Resource-beleid op mogelijke knelpunten kan wordengeanticipeerd, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeftenvan de medewerkers.Ofwel:- Hoe ziet onze organisatie eruit?- Hoe ziet de omgeving eruit?- Hoe willen we er als organisatie uitzien?- Welke ontwikkelingen zien we in het huidige personeelsbestand? à Wat gaan we doen met deze inzichten?4
 5. 5. Waarom SPP• Inzicht in eigen organisatie• Inzicht in ontwikkelingen omgeving (arbeidsmarkt, economie, etc.)• Inzicht in welke vraag/behoefte we hebben op basis van organisatie- strategie à waar willen/moeten we als organisatie naar toe en wat betekent dat voor de kwantiteit en kwaliteit van onze medewerkersZonder goede inzichten kan er niet gericht gestuurd worden!5
 6. 6. Strategisch (2) Strategischorganisatiebeleid HR-Beleid (1) (4) Strategische Strategischepersoneelsbehoefte personeelsplanning (PIOFACH) (3)
 7. 7. SPP dimensies Inzicht in vraag/behoefte van de lijn (kwantitatief/kwalitatief) Inzicht in eigen Inzicht in aanbod medewerkers arbeidsmarkt, nu en in de (kwantitatief/kwalitatief) toekomst (kwantitatief/kwalitatief)7
 8. 8. SPP = K3R Strategische personeelsplanningKWANTITEIT HandjesKWALITEIT Hersens, houdingKOSTEN Euro sARBEIDSRELATIES Flexibele schil
 9. 9. Bouwstenen voor SPP Vraag Intern aanbod Extern aanbod Formatie (benodigde Huidige bezetting Huidige bezetting): (inclusief externen e.d.):Nu boventalligheid, Kwantiteit, kwaliteit, Kwantiteit, kwaliteit, vacatures kosten, arbeidsrelatie kosten, arbeidsrelatie Dynamiek Scenario s IDU (in, door- en uitstroom) Vergrijzing Mobiliteit Schoolverlaters Conjunctuur Gewenste formatie Krapte Verwachte bezetting: (benodigde bezetting): LoonniveauToekomst Kwantiteit, kwaliteit, Gaps Kwantiteit, kwaliteit, kosten, arbeidsrelatie Flexibiliteit kosten, arbeidsrelatie Alternatieven: Beleidsdiscussie Werving, opleiding, bv. automatisering HR-Acties doorstroom, flexpool 9
 10. 10. Hoe kwaliteit van organisatie in beeld krijgen?• Huidige bezetting kwantitatief à analyse database• Huidige bezetting kwalitatief à personeelsschouw met analyses• Toekomstige bezetting kwantitatief à analyse database (in -, door – en uitstroom)• Toekomstige bezetting kwalitatief "  Welke medewerkers met welke kennis en competenties stromen uit "  Welke maatregelen moeten we nemen om die kennis te borgen (acties)10
 11. 11. De HR3P – matrix ingevuld Huidige performancepotentieel onvoldoende bevredigend goed uitstekendPot.grenzen Jos Geertje, Ton, Sjaak, Ingrid,bereikt Sharita Peter Annelies Henk, TomGroei binnen Ayla, Pip Piet, Irene Alice, Klaasfunctie SuzannePromotable Sven Marionop LTPromotable Willem Geert-Jan,op KT Jorieke
 12. 12. De HR3P – matrix naar flexibiliteit performance onvoldoende bevredigend goed uitstekendPot.grenzenbereiktGroei binnenfunctiePromotableop LTPromotableop KT = vast contractlegenda = tijdelijk
 13. 13. Schouwen en analyseren• Personeelsschouw frequent uitvoeren (minimaal 1 x per 2 jaar)• Zorgt voor kwalitatieve foto van de organisatie• Betere afstemming onder management over wat kwaliteit inhoudt• Database met waardevolle informatie à analyses geven inzicht à Input voor SPP13
 14. 14. SPP geen ééndagsvliegStrategische personeelsplanning kan goed werken als:- Er draagvlak is op het hoogste niveau- Het een continue proces is à jaarlijkse evaluatie en bijstelling- Er concrete doorvertalingen worden gemaakt à wat betekent dit voor de inzet van HR-instrumenten (werving & selectie, opleidingen, arbeidsmarktcommunicatie etc.) en wat levert dat op? FAILING TO PLAN IS PLANNING TO FAIL14
 15. 15. Samenleving 2011 en onderwijs• Vergrijzing en ontgroening• Van de 16,5 mln inwoners behoort 11 mln tot de potentieleberoepsbevolking• Van de 11 mln is 3 mln hoog opgeleid• Totaal aantal jongeren (0-25 jaar) bijna 5 mln• 3,5 mln van de jongeren neemt deel aan regulier onderwijs• Totaal aantal afstudeerders tussen 2005-2009: "  250.000 van het HBO "  272.500 van het WO• Eén op de zeven hoogopgeleide jongeren (25-35 jaar) werkt in het onderwijs• 470.000 banen binnen het onderwijs waarvan 80% hoger opgeleid15
 16. 16. De Grote Uittocht
 17. 17. Toekomst• Toename totale bevolking tot 2040, maar deze vergrijst en ontgroent• Beschikbare beroepsbevolking neemt af vanaf 2012• Per 2012: Grote uitstroom babyboom-generatie• In 2009: 4 werkenden op elke 65-plusser• In 2040: 2 werkenden op elke 65-plusser• Opleidingsniveau bevolking neemt toe• Aandeel niet-westerse allochtonen in beroepsbevolking neemt toe• Veranderende behoeften toekomstige generaties17
 18. 18. Scenario s binnen het onderwijsAanbodzijde:Krimp van het personeelsbestand vanwege veel mensen met pensioenNieuwe leraren nodig, aanbod lerarenopleiding niet voldoendeWeinig ruimte voor loonsverhoging à positie op de arbeidsmarkt verslechtert à dreigende personeelstekortenWeinig ruimte om nieuw personeel aan te nemen à verdere vergrijzing à risico op verstarring en gebrek aan vernieuwingToename GPL, afname flexibiliteitVraagzijdeEconomische crisis à krappere budgettenHoger opgeleide vrouwen à latere leeftijd kinderen à minder kinderen à minder basisscholen à minder lerarenAantal banen in Nederland daalt maar stijgt binnen het onderwijs18
 19. 19. Facts & figures en prognoses Primair Onderwijs• Aantal leerlingen in PO "   2011: 1.552.000 "   2015: 1.545.000 "   2020: 1.541.000• Aantal banen in PO Aantal vacatures in PO "   2011: 130.000 - 2011: 475 "   2015: 125.000 - 2015: 716 "   2020: 123.000 - 2020: 2064• Uitstroom leraren en schoolleiders in PO "   2011: 5.669 "   2015: 6.114 "   2020: 7.005• Verwachte instroom leraren en schoolleiders in PO "   2011: 4.884 "   2015: 4.783 "   2020: 6.80719
 20. 20. Algemene conclusies PO• Arbeidsmarkt voor leraren in PO redelijk in evenwicht• Door daling leerlingenaantal minder leraren in PO nodig• Pas vanaf 2017 verwachte toename vacatures, grootste daling leerlingenaantal achter de rug en uitstroom leraren neemt dan nog steeds toe20
 21. 21. Facts & figures en prognoses Voortgezet Onderwijs• Aantal leerlingen in VO "   2011: 908.000 "   2015: 951.000 "   2020: 905.000• Aantal banen in VO Aantal vacatures in VO "   2011: 62.000 - 2011: 974 "   2015: 65.000 - 2015: 4.303 "   2020: 62.000 - 2020: 1848• Uitstroom leraren in VO "   2011: 4.058 "   2015: 4.378 "   2020: 4.138• Verwachte instroom leraren in VO "   2011: 3.688 "   2015: 3.858 "   2020: 3.88121
 22. 22. Algemene conclusies VO• Aantal leerlingen neemt toe en neemt pas af rond 2020• Meer leraren in VO nodig• Uitstroom van leraren• Vervangingsvraag kan niet worden voorzien door huidig aanbod van nieuwe leraren• Uitdaging VO: 4.000 vacatures vervullen22
 23. 23. Voor welke uitdagingen staat het onderwijs?• Krimp en tegelijkertijd bieden van kwaliteit• Goede begeleiding van jonge leraren zorgt voor minder uitstroom• Goede arbeidsvoorwaarden• Kwaliteit van leraren is één de meest bepalende factor voor de kwaliteit van het onderwijs•  4.000 vacatures• Verhoging niveau leraren (niveau master à actieplan Leraar 2020 - een krachtig beroep• Continue scholing van leraren (professionele ontwikkeling)• 19% van de lessen wordt gegeven door leraren die daartoe niet bevoegd zijn (uitzonderingsbepaling)• Veel diversiteit onder leerlingen en kritische ouders• De school als professionele organisatie; sterke leiding, heldere visie en sturing daarop, goed HR-beleid23
 24. 24. Wat houdt goed HR-beleid in?• Continue professionalisering van organisatie en medewerkers• Goede arbeidsomstandigheden• Stimuleren van samenwerken, onderling leren• Loopbaanmogelijkheden voor iedereen in beeld• Een goede gesprekscyclus (startgesprek, functioneringsgesprek, ontwikkelingsgesprek) à frequent, transparant, tweezijdig• Concrete afspraken over ontwikkeling (bekwaamheid, competenties)• Personeelsdossiers up-to-date• Effectieve vormen van beoordelen en belonen, gekoppeld aan de doelen van de schoolEn last but not least: een goede vorm van strategischepersoneelsplanning24
 25. 25. Vragen?25

×