Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Van nul energie naar autonome woning

5,521 views

Published on

Copyright by Hugo Vanderstadt - www.eco-housing.be / hugo.vanderstadt@eco-housing.be

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Van nul energie naar autonome woning

 1. 1. VAN NUL ENERGIE NAAR AUTONOME WONING Opgemaakt door Hugo Vanderstadt Bio-architectuur Duurzame stedenbouw Eco-housing
 2. 2. Vermogen kernenergie Doel = 2.912 MWEnergieproductie = 21 miljard KWh / jaar
 3. 3. De warmte energie die verloren gaatbedraagt 2 x het elektrisch vermogen
 4. 4. Koeltorens koelen het water af methet water van de schelde
 5. 5. De koeltorens van Doel=2 X van 21 miljard = 42 miljard kWh warmtede 200.000 huizen van Antwerpenverwarmen vraagt slechts 3,2 miljard kWh…(16.000 kWh/woning x 200.000)
 6. 6. VAN NUL ENERGIE NAARAUTONOME WONINGSUPER GOED ISOLEREN om energie tesparen?JA , MAAR… elektrische energie is veelduurder dan gas of stookolieGAS kost 0,08 €/kWhELECTRICITEIT kost 0,270 €/kWhEN… bij de gangbare electriciteitsproductiegooit men 2/3 van de energie weg!!!
 7. 7. EXTRA INVESTERENIN EXTRA ISOLATIEOFIN AUTONOME ELECTRICITEITSPRODUCTIE ?om het isolatieniveau van een lage energiewoning op tetrekken naar een passiefhuis geeft dat een meerkost vanongeveer 30.000 eurodeze investering zal echter meer renderen als je je eigenautonome energieproductie er mee financiert.
 8. 8. Waarom is de autonomeelektriciteitsproductie zo belangrijk?Elektriciteit is onmisbaar om te overleven in deze samenleving:Zonder elektriciteit is ergeen verwarminggeen voedselgeen communicatiegeen watergeen computers…enz…Autonome productie heeft vele voordelen:Ecologisch: CO2 neutraal is mogelijkonafhankelijk van de grootschalige productieonafhankelijk van buitenlandse import van olie en gasonafhankelijk van kernenergie
 9. 9. DE MEEST GESCHIKTE TECHNIEKEN VOOR AUTONOMEPRODUCTIE VAN ELEKTRICITEITUITGANGSPUNTENo WEERSONAFHANKELIJK hoofdsysteem = warmte Kracht Koppelingo WEERSAFHANKELIJKE energiewinning = wind, zon.. is ondergeschikto ECOLOGISCH, GEEN UITSTOOT, MINIMALE FOOTPRINTo ECONOMISCH RENDABELo KLEINSCHALIG, OP MAAT VAN DE STAD EN HET DORP…o HET ELEKTRISCH NET ALS NOODSYSTEEM
 10. 10. WAT IS EEN WKK ?WarmteKrachtKoppeling is een techniek waarbij dehoogwaardige warmte (1200°C) die vrijkomt bij het verbrandenvan de brandstof (in een motor) een alternator aandrijft voorelektriciteitsproductie.Hierna wordt restwarmte van het koelwater van de motor en derookgassen gebruikt voor de verwarmingEnergieproductie:1/3 elektriciteit2/3 warmte
 11. 11. WAAROM EEN WKK ?1. Mogelijkheden voor autonomie en netonafhankelijkheid2. Weersonafhankelijk3. CO2 neutraal is mogelijk4. Betaalbaar5. Efficiënter energieverbruik
 12. 12. GOEDKOPERE ELECTRICITEIT EN VERWARMINGMET CO2 NEUTRALE WKKGAS kost 0,08 €/kWhELECTRICITEIT kost 0,27 €/kWhWKK met PPO (°) kost 1,126 €/liter / 9,2 kWh/liter = 0,122 €/kWh(°) Pure Planten OlieWAARVAN1/3 ELEKTRICITEIT AAN 0,041 €/kWh ; elektr .net-prijs = 0,27 €/kWh2/3 VERWARMING AAN 0,081 €/kWh ; gas net-prijs = 0,08 €/kWhKostprijs bij een lage energiewoning BIJ NETAANSLUITINGVerwarming : 8.000 kWh x 0,08 €/kWh = 640 euro/jaarElectriciteit: 4.000 kWh x 0,27 €/kWh = 1.080 euro/jaarCONCLUSIE: ZELF STROOM PRODUCEREN RENDEERTDE INVESTERINGSKOST IS HET ENIGE PROBLEEM
 13. 13. OPLOSSING1.. Woninggroepen maken:VANAF 3 à 5 WONINGEN IS EEN WKK VOOR WONINGEN ECONOMISCH INTERESSANT2.. De overheidssteun vereenvoudigen en meerdoelgerichtDE OVERHEIDSSTEUN (I PL V DE COMPLEXE CERTIFICATEN):MOET GAAN NAAR DE INVESTERINGSKOST NAAR DALING PRIJS PPOEENVOUDIGE EN TRANSPARANTE VOORWAARDENDe investeringssubsidies voor een residentiele WKK afhankelijk maken van hetisolatieniveauMinimum K waarde = 25 = lage energie woning
 14. 14. Principes van WKKWKK vlakbij warmtevraagminder transportverliezen dankzij kleinschaligheidProductie energie = energievraagIdeale verhouding :warmtevraag 2/3elektriciteitsvraag = 1/3
 15. 15. TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN WKK VOLGENS COGEN VLAANDEREN
 16. 16. BEKENDE TECHNIEKENVerbrandingsmotoren die naast elektriciteit ook warm water kunnenproduceren:1. de watergekoelde gasmotor2. de watergekoelde diezelmotormet diesel ofwel pure plantaardige olieRELATIEF ONBEKENDE TECHNIEKEN:3. stirlingmotordraaiende beweging met een uitwendige hitte bron.4. brandstofcelelektriciteitproductie uit waterstof (= omgekeerde electrolyse) Op de wijze kanmen warmte en elektriciteit uit waterstof produceren.
 17. 17. Het toepassen van deze systemen op de woningbouw Rendabel systeem:energiebehoefte afstemmen op energieproductie (warmte en elektriciteit) Hoe? •bufferboiler voor warmte opslag •batterijen voor elektriciteit stockage of het elektrisch net als buffer Autonoom of netafhankelijk ? Wat is het meest ecologisch systeem?
 18. 18. De sturing : twee mogelijkheden1.. De ketelsensor geeft opdracht aan de WKK als er warmtevraag isDe warmtevraag is hierdoor steeds in evenwicht met dewarmteafgifte.De elektriciteitsproductie is hiervan afhankelijk.2.. De WKK slaat aan als er stroomvraag isStockage van elektriciteit is van belang.De elektriciteitsproductie is hierdoor steeds in evenwicht met devraag.In dit systeem is de WKK een voorverwarming van het CV-waterZie onderstaand schema: de ketelsensor (16) stuurt de WKK of de CV ketel.De boilersensor duidt de temperatuur aan bovenaan de boiler.
 19. 19. Opslag van warmtein een bufferboiler1. Opslag warm water2. Warmtewisselaar voor san. warm water3. Warm water voor zonneboiler4. Warmtewisselaar van de zonnepanelen
 20. 20. NIEUWDE COMPACTE COMBI - ZONNEBOILER500 litergelijkwaardig aan 2000 l. “normale” boilerBeperkte afmetingen: H 180 / 78/78Groot vermogen: 40 KWvraag Sanitair Warm Water:2 KW/dag/persoonVoor 1 woning van 4 personen:2 x 4 = 8 KW/ DAGDeze boiler kan 7 zonloze dagen overbruggen
 21. 21. Waarom een COMBI - bufferboiler ?•Een WKK levert warmte met een zekere traagheid, de vraag naarwarmte in een huishouden vergt plots snelle toevoer van warmte.• Het koelwater van de WKK mag niet gemengd worden met hetCV- water omdat dit een andere druk is: de CV leidingen hebbeneen druk van 3 kg/cm² terwijl de druk van een koelvloeistof max 1kg /cm² bedraagt.•De productie van sanitair warm water vergt een permanentereserve om aan de piekvraag te kunnen voldoen.
 22. 22. OPSLAG VIA BATTERIJEN MAAKT DEINSTALLATIE VOLLEDIG AUTONOOMVOORDELEN :1.. Motor kan langer draaien , minder starten stop, dus langere levensduur van demotor en beter rendement.2.. Minimaal brandstofverbruik3.. Maximaal rendement : alles ter plaatseverwerkt3.. Geen belasting van het netNADELEN1.. Onderhoud batterijen2.. Investeringskost batterijen (€ 4.000)3.. Rendementsverlies: 17 % door de opslag
 23. 23. TechnologieënDe verbrandingsmotorVoordelen:Gekende en rijpe technologieNadelen:OnderhoudsintensiefTrage thermische opstartGeluid en trillingenVolume en gewichtLevensduur
 24. 24. De diezelmotor
 25. 25. Er zijn drie warmterecuperaties:1. VOORVERWARMING van gas of PPO2. MOTORKOELING: recuperatie warmte v h koelwater = 1/3 van de warmteproductie1. ROOKGASKOELER: recuperatie warmte v d uitlaatgassen = 2/3 van de warmteproductie 1/3 2/3
 26. 26. DIMENSIONERING = PROJECT MET DIEZELMOTOR
 27. 27. WKK MET STIRLINGMOTORWERKINGSPRINCIPEEXTERNE BRANDER ZORGT VOOR DE CENTRALE VERWARMING EN DRIJFT DESTIRLING MOTOR AANDe STIRLINGMOTOR DRIJFT ALTERNATOR AAN STIRLING ALTER ELEKTRICITEIT MOTOR NATORBRANDER VERWARMING
 28. 28. DE WERKINGEen stirlingmotor werkt met eenexterne warmtebron die warmgas produceertTwee zuigers vangen wisselendde expansie en de contractie opvan het gas
 29. 29. StirlingmotorVoordelenWeinig onderhoudGoed aanpasbaarNadelenNog relatief duurNog in ontwikkeling
 30. 30. WKK rendabel voor de woningbouw ?Ja maar…Aan te passen aan de winter- en zomerperiode= het “weersonafhankelijk” systeem toepast in de winter=zonne-energie gebruiken die opgeslagen is in de brandstof.Wat is de BBT voor woningbouw?de BBT =de Best Beschikbare Techniek= diezelmotor op plantenolie+ fotovoltaische zonnepanelen+zonneboiler+ groepswoningbouw.micro-WKK voor één woning:OK bij massaproductiedecentrale energievoorziening = de toekomst
 31. 31. RENTABILITEITUitgangspunten1. Geen aansluiting aan netwerken van gas en elektriciteit,2. Weersonafhankelijk systeem3. Minimale ecologische voetafdruk4. CO₂-vrij energie verbruik5. Kosten: economisch meer voordelig dan netaansluiting
 32. 32. Energievraag >< energieaanbod Voor WKK optimaal : warmte 2 X electriciteit 1XGemiddeld energieverbruikvan een gangbare woning:CV+ koken: 16.453,8 kWh/jaarElectrisch: 4.000 kWh/jaarvan een lage energiewoning:Verwarming 8.000 kWh/jaar (waarvan 3000 kWh SWW)Electriciteit: 4.000 kWh/jaarvan een passiefhuis:Verwarming: 2.250 kWh/jaarElectriciteit: 4.000 kWh/jaar
 33. 33. Rentabiliteit = terugbetalingstermijn van 15 jaarOptie : lage energiewoningTer vergelijking:Kostprijs met gaswandketel + zonneboiler: investering+exploitatieover 15 jaar = 26.500 euro / woning1 woning = niet rendabelKostprijs met WKK , investering+exploitatieover 15 jaar = 46.961 euro / woning (incl. subsidies)5 woningen = wel rendabelKostprijs met WKK, diezel met PPO, investering+exploitatieOver 15 jaar = 16.537 euro / woning (incl. subsidies)
 34. 34. Voordelen van PPO1.. Energiewaarde:in vergelijking met vaste biobrandstoffen (hout, stro) en biogas bezit plantaardige oliede hoogste energiewaarde via fotosynthese, nl. ca. 9.2 kwh per liter benzine (8.6 kwh)en diesel (9.8 kwh) in.2.. Milieubalans:plantenolie heeft in vergelijking met andere brandstoffen een geringe proces-energie-cyclus (slechts 15%) en een positieve milieubalans.3.. CO2 neutraal:In tegenstelling tot de fossiele brandstoffen is plantaardige olie "hernieuwbaar" enCO2-neutraal.-4..Ongevaarlijk voor mens en milieuVrij van zwavel, zware metalen en radioactiviteit.Wereldwijd groeien er meer dan 2.000 verschillende olierijke planten. Koolzaadoliebestaat slechts uit koolstof (C), waterstof (H) en een beetje zuurstof (O) in deverhouding van C60H120O6 en is volkomen ongevaarlijk voor het grondwater,risicoloos bij transport en opslag.
 35. 35. 5.. Betere verbrandingKoudgeperste en chemisch onbehandelde P.P.O. is net zoals dieselolie eenkoolwaterstofverbinding. Ze is echter niet giftig en beschikt als triglyceridebovendien over chemisch gebonden zuurstof, wat zorgt voor een betereverbranding. Het ontbrandingspunt in een gesloten vat ligt bij ca. 220°C.•Ecologische teeltwijze en productie mogelijk•6.. Geen afvalKoolzaad (Brassica napus var.napus) wordt in "wisselbouw" geteeld.Producten zijn olie, stro en schroot. De bemesting kan plaatsvinden metorganische mest. Voor de grond is koolzaad de ideale "grondverbeteraar".7.. Goed voor de biodiversiteit:Aantrekking van insecten waaronder bijen en vlinders
 36. 36. Nadelen van PPO1.. De motor moet aangepast worden.De viscositeit is veel hoger dan bij dieselolie. Daarom moetP.P.O. voorverwarmd worden:Ofwel opstarten met biodiezelOfwel voorverwarmen met electrische weerstand2.. PPO is duurder dan dieselolie.
 37. 37. Is er genoeg landbouwgrond om PPO teproduceren ?Ha nodig voor lage energiewoning:Nodig: 0,16 ha landbouwgrond voor één woning / jaarTer vergelijking:Nodig voor CO2 absorbtie van een gemiddelde woning: 8,2 ha bos.Conclusie:een WKK met planten olie : minder ruimteverbruik dan de gangbarecentrale techniekenMet 10 % van de landbouwgrond in ons land kan men 1 miljoen woningenvan energie voorzien.
 38. 38. VOORDELEN VAN WKK IN DE WONINGBOUWECONOMISCHGROOTSCHALIGE EN ZEER DURE NETWERKEN ZIJN NIET MEER NODIGENERGIEONAFHANKELIJKHEID VAN DE GROTE BEDRIJVENECOLOGISCHCO2 NEUTRALE TECHNIEKEN ZIJN EENVOUDIG REALISEERBAARGOED INTEGREERBAAR MET WINDENERGIE EN ZONNEENERGIESOCIAALGROEPSINITIATIEVEN BEVORDEREN BUURTCONTACTEN
 39. 39. CONCLUSIESEEN WWK IS ENERGIE- EN KOSTENBESPARENDOP VOORWAARDE DAT1. WONINGEN GEGROEPEERD WORDEN2. DE WKK IN DE ZOMER WORDT UITGESCHAKELD3. DE SUBSIDIES TIJDELIJK WORDEN AANGEPAST
 40. 40. STEUNMAATREGELEN VOOR WKKtotaal onvoldoendeINVESTERINGSSTEUN= BELASTINGSAFTREK VOORPARTICULIERENAFTREK VAN 40 % MAXIMUM 2770 EURObij vervanging van oude cv ketelWKK CERTIFICATEN:31 € / 1000 kWh (=1 MWh)GROENE STROOM CERTIFICATEN90 € / 1000 kWh (=1 MWh)De gr str certificaten zijn onvoldoende om de duurderegroene energie te overbruggen
 41. 41. DE OVERHEIDSSTEUN VEREENVOUDIGEN ENMEER DOELGERICHTDE OVERHEIDSSTEUN (I PL V DE COMPLEXE CERTIFICATEN):MOET GAAN NAAR DE INVESTERINGSKOST = 50 % NAAR DALING PRIJS PPOEENVOUDIGE EN TRANSPARANTE VOORWAARDENDe investeringssubsidies afhankelijk maken van hetisolatieniveauMinimum K waarde voorNieuwbouw = 25 = lage energie woningVernieuwbouw = 30 = lage energie woningOFWEL
 42. 42. De voorwaarden waaraan een nulenergiewoning moet voldoen:1° de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling blijft beperkttot 50 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte.2° de energievraag voor ruimteverwarming en koeling in deze woningwordt volledig gecompenseerd, ZOWEL IN DE WINTER ALS IN DEZOMER, door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie door deindividuele woning of gegroepeerde woningen.Deze hernieuwbare energie wordt opgewekt door een of meerdere van devolgende systemen:• een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie• zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrischeenergie• CO2 - neutrale systemen die weersonafhankelijk warmte en/of stroomkunnen produceren, zoals biomassaHet vermogen van de installatie moet minstens 10 % meer bedragen danhet verbruik.Het te veel aan elektrische energie moet 100 % benut kunnen worden viainjectie in het net. De geproduceerde warmte moet voor minimum 80 %benut kunnen worden.
 43. 43. DE WWK OP KLEINSCHALIGE BASISIS EEN TECHNIEK DIE VEEL PERSPETIEVEN BIEDTOM DE HEDENDAAGSE ENERGIEPROBLEMATIEK OP TELOSSENMAAR…..ZONDER EEN JUISTE POLITIEKE ONDERSTEUNINGEN ZONDER EEN MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAKKAN/ZAL HET ECHTER NIET LUKKEN
 44. 44. DE WEERSAFHANKELIJKE SYSTEMENZomermaanden: PV-cellenzomer: PV : 74 kWh/m²laden batterijenbij overproductie: verkoop aan het netwinter: PV: 37 kWh/m²PV-cellen:6 zomermaanden: 2000 kWh nodig, opbrengst inzomermaanden = 74 kWh/m² = 27 m² nodig : 4 x 7 m
 45. 45. DE WEERSAFHANKELIJKE SYSTEMEN : WINDDE VOORDELEN VAN EEN KLEINE WINDMOLENKLEINE AANLOOPSNELHEID / 3 KM/UURBEPERKTE RUIMTELIJKE IMPACTMaar:Rentabiliteit hangt af van windaanbod:Gemiddelde waarde Belgie: 300 DAGEN 4 M/SEC OP 10 M HOOGTEOpbrengst:KUSTSTREEK 6 M/SEC aan 6 KW geeft= 9600 kWh x 0,16 = 1536 euro/jaarKOSTPRIJS : 16.000 EURO op 10 jaar terugbetaaldBINNENLAND 3 M/SEC aan 6 KW geeft 721 kWh x 0,16 = 115 euro/jaarKOSTPRIJS : 16.000 EURO op 140 jaar terugbetaald
 46. 46. DE WEERSAFHANKELIJKE SYSTEMENWINDENERGIE GEINTERGREERD IN DE ARCHITECTUURNOKROTOR : GOED VOOR 200 kWh/ LOPENDE METER NOK
 47. 47. Een vertikale rotor is aangewezen bij lage windsnelheden
 48. 48. Een geruisloze en goed geintegreerdewindtoren is zinvol en betaalbaarvanaf 5 tot 30 woningen in windrijkegebieden
 49. 49. Water – autonomieAutonoom beheer vanAfvalwaterenRegenwaterPutwater of leidingwater ?
 50. 50. Individuele en ecologischeafvalwaterzuiveringIs mogelijk met een rietveldKostprijs per woning: 7500 euro/woningDe investering is meer betaalbaar in groepKostprijs : 4540 euro/woningDe huidige grootschalige systemen zijn veel duurder en minderefficiënt
 51. 51. Regenwaterbeheer : vasthouden waarhet valt•Regenwaterrecuperatie en infiltratie•Doorlatende verhardingen•Buffervijvers
 52. 52. REGENWATERTANK Nieuwe technieken: Het nazuiveren met een plantenzuivering maakt het water drinkbaar, zodat geen dubbel waterleidingsnet nodig is. Zie ook het boek : “Duurzaam waterbeheer in het buitengebied - een handleiding voor een trendbreuk”Regenwater zuiveren•Opvangtank met pomp: 5.000 liter•Opslagtank 10.000 liter•Plantenfilter = 5 % dakoppervlakte

×