Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lapsi luontoympäristössä kirsi_salonen

1,471 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lapsi luontoympäristössä kirsi_salonen

 1. 1. Luontokokemus ja ympäristönsuojelu
 2. 2. Lapsen ja luonnon mieli <ul><li>Luontoympäristön yhteys ympäristökäyttäytymiseen ja hyvinvointiin </li></ul><ul><li>Tehokkuuden ja tasapainon arvot </li></ul><ul><li>Luonto mielenmaisemassa </li></ul><ul><li>Kestävän kehityksen haaste </li></ul><ul><li>Psykologian keinot ympäristökasvatuksessa </li></ul>
 3. 3. Luontokokemus ja ympäristövastuullinen toiminta <ul><li>Ympäristöasenteet yleensä myönteisiä </li></ul><ul><li>Asenteet ja käyttäytyminen usein ristiriidassa; suora/nopea palaute(taloudellinen), poisselittämistä </li></ul><ul><li>Tiedon lisääminen ei tuo muutosta yleensä käyttäytymiseen </li></ul><ul><li>Emotionaalinen luontokokemus saa toiminnan asenteiden mukaiseksi </li></ul><ul><li>Kun luonto hoitaa sinua, hoidat sinä myös luontoa </li></ul>
 4. 4. Lapsi luontoympäristössä <ul><li>Luontoympäristö lapsen sosiaalisena ja fyysisenä ympäristönä; turvallisuuus-vapaus (tarjoumat), yksityisyys-yhteisöllisyys, kiintymyssuhteet, empatia, elvyttävyys, terapeuttisuus </li></ul><ul><li>Terve kehitys edellyttää ulkoleikkejä </li></ul><ul><li>Kehon hallinta/motoriikka;yhteydet kognitiiviseen ja sosioemotionaaliseen kehitykseen </li></ul><ul><li>Luontokokemukset lievittävät ylivilkkauden oireita (Erja Rappe) </li></ul><ul><li>Metsää ei ole koskaan leikitty loppuun (Kyttä); mielipaikat, leikkipaikat (yhdessä/yksin) </li></ul>
 5. 5. Luontokokemus ja ympäristönsuojelu
 6. 6. Luonto ja hyvinvointi <ul><li>Luonto: &quot;Mielipaikkatutkimuksissa on todettu, että etenkin luonnossa sijaitsevassa mielipaikassa ihminen pystyy säätelemään olotilaansa terveyttä edistävään suuntaan&quot; (Korpela & Ylen, 2007). </li></ul><ul><li>Elvyttävyys ja terapeuttisuus: </li></ul><ul><ul><li>Ympäristöpsykologiset tutkimukset (terveys; mm. fysiologiset mittaukset, tappajasolut veressä, koettu terveys, sairauksien väh., hyvinvointi (elpyminen, stressi/psyykkisen kuormituksen helpottuminen), emootiot; affektiot, elinikä, kognitiivinen palautuminen.) </li></ul></ul>
 7. 7. Luontovaikutukset <ul><li>Affektiiviset tunteet herää välittömästi (tiedostamattomia, nopeita) </li></ul><ul><li>Fysiologiset vaikutukset; verenpaine, sydämen syke jne.(muutama minuutti) </li></ul><ul><li>Mieliala (n. 20min) </li></ul><ul><li>Kognitiiviset (esim.tarkkaavuuden palautuminen n.40min) </li></ul><ul><li>Terveys, terapeuttiset vaikutukset: vähintään pari tuntia viikoittain </li></ul>
 8. 8. Tehokkuuden ja tasapainon arvot <ul><li>Tehokkuus Tasapaino, integraatio </li></ul><ul><li>Kilpailu,voittaminen Yhteisyys, kumppanuus </li></ul><ul><li>Taloudellinen hyöty Myönteinen olemisen </li></ul><ul><li>Jatkuva kiire kokemus (riittävyys) </li></ul><ul><li>Rakennettu Luontoympäristön ympäristö elementit </li></ul><ul><li>Ylirationaalisuus Aistikokemukset emootiot </li></ul>
 9. 9. Myönteinen olemisen kokemus <ul><li>Myönteisiä emootioita (tai affektioita) voidaan aktivoida tarjoamalla mahdollisuuksia havaita ympäristöstä sellaisia piirteitä, jotka mahdollistavat myönteisen psyykkisen tilan </li></ul><ul><li>Myönteinen olemisen kokemus (psyykkinen hyvinvointi) </li></ul><ul><ul><li>turvallisuus ( fyysinen ja psyykkinen ) </li></ul></ul><ul><ul><li>kokemuksellisuus (aistihavainnot, myönteinen irrationaalisuus, itsetuntemus, kiintymyssuhde) </li></ul></ul><ul><ul><li>jatkuvuus ( yhteyden tunne, innovatiivisuus, toivo ) </li></ul></ul><ul><ul><li>hyväksyntä( riittävyys) </li></ul></ul>
 10. 10. Luontokokemus ja ympäristönsuojelu
 11. 11. Luonto mielen maisemaan <ul><li>Myönteinen olemisen kokemus ja ympäristön elementit (luontoympäristö, vesi, tilantunne, suojaavuus, etäällä/lähellä, aistikokemukset) </li></ul><ul><li>Itsetuntemus, myönteinen minäkuva (hyväksyntä), emootioiden vahvistaminen, kielteisten helpottaminen, uuden näkökulman avautuminen, arvojen vahvistuminen, toivo, välittäminen </li></ul>
 12. 12. Mielipaikkaharjoitus <ul><li>Luontoympäristössä tai mielikuvaharjoituksena </li></ul><ul><li>Viritä mieli muuhun kuin vertailuun, kilpailuun, nopeuteen jne. </li></ul><ul><li>Anna jalkojen/katseen/mielen viedä…. Itselle sopiva maisema….turvapaikka, mielipaikka, voimapaikka, huippupaikka, piilopaikka…(Esimerkki: aikuinen seuraa, tukee) </li></ul><ul><li>Huomio ympäristössä/omissa tunnelmissa, ei muiden odotuksissa </li></ul><ul><li>Ei kellonaikaa, turvallisuus (rajat) </li></ul><ul><li>Maisema tai luontomateriaali, jossa tunnistaa itselle sopivaa (ei tarvitse tietää…) </li></ul><ul><li>Keskustelu/jakaminen/purku/leikki esim pareittain, ryhmässä </li></ul>
 13. 13. Kestävän kehityksen haaste <ul><li>Asenteiden ja käyttäytymisen ristiriita; valistuksen hyöty? </li></ul><ul><li>Emotionaaliset luontokokemukset </li></ul><ul><ul><li>Myönteiset kokemukset </li></ul></ul><ul><ul><li>Kielteiset kokemukset-->Toiminnan muutos tai kieltäminen (poisselittäminen, minä/muut, defenssit, Festinger) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ympäristökriisi ja jaksaminen; uhkana eristäytyminen, kieltäminen, katkeruus, pelot, keinottomuus, toivottomuus </li></ul></ul><ul><li>Psyykkiset keinot : surutyö, mistä pois, mitä kohti (toivo/luottamus), tasapainon arvot käytäntöön, keinot arkeen </li></ul>
 14. 14. Psykologian keinot ympäristökasvatuksessa <ul><li>Oikeudenmukaisuuden logiikka (tasapainon arvot) </li></ul><ul><li>Ympäristövastuu </li></ul><ul><ul><li>kognitio; tiedon jakaminen, valistus </li></ul></ul><ul><ul><li>emootiot: kielteiset ja myönteiset luontokokemukset </li></ul></ul><ul><ul><li>empatia; elonkehällinen orientaatio, huolenpito, hyvinvointikenttä </li></ul></ul><ul><li>Keinot </li></ul><ul><ul><li>palaute suoraa, kannustavaa, tal.näkyvää, oppiminen </li></ul></ul><ul><ul><li>kampanjat, teknologia apuna </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteiskunnan arvot; jämäkät keinot </li></ul></ul>

×